Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä tuloksellinen vuosi 2021

Tiedote. Julkaistu: 04.04.2022, 13:27
YSAO Ylä-Savon ammattiopisto

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 59. toimintavuosi oli ammatillisen koulutuksen neljäs uuden lainsäädännön mukainen toimintavuosi.

Vuonna 2020 alkanut koronaepidemia jatkui koko vuoden 2021 ajan, mutta uudistettujen toimintatapojen avulla pystyimme toteuttamaan koulutustoimintaa ”uuden normaalin” -mallien mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ammatillinen koulutus uudistui koko Suomessa nopeassa ajassa erilaisten hybridi-opiskelumallien osalta ja digitaalisuus-osaaminen kasvoi oppilaitoksissa merkittävästi. Vaikka kansantaloudellisesti korona on ollut haastavaa aikaa, se on kuitenkin pakottanut eri organisaatiot uudistamaan toimintaansa nopeammin, kuin mitä ilman koronaa olisi todennäköisesti tapahtunut.

Toiminnallisesti ja laadullisesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän vuosi 2021 oli hyvä.

-Saavutimme ja osittain ylitimme laadulliset tavoitteemme. Erityisesti opiskelijapalautteiden osalta tulokset olivat erinomaisia. Olemme erityisen tyytyväisiä myös siihen, että saimme pidettyä opintojen keskeyttämisen alhaalla huolimatta siitä, että valtakunnallisesti opintojen keskeyttäminen kasvoi, kertoo Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Korona vaikutti opintojen läpimenoaikaan ja perustutkintojen osalta keskimääräinen läpimenoaika pidentyi n. 8,6%:lla aiempiin vuosiin verrattuna. Läpimenoaika vuonna 2021 valmistuneilla oli keskimäärin 2,26 vuotta.

-Ylitimme myös opiskelijavuositavoitteemme, vuoden aikana kertyi yhteensä 1585 opiskelijavuotta (tavoite 1550) vuotta, Puumalainen lisää. Tutkintoja syntyi yhteensä 625.

Hakeutuminen Ylä-Savon ammattiopistoon oli hyvää ja vuoden aikana oppilaitoksen ammatillisiin tutkintokoulutuksiin haki yhteensä 1874 henkilöä (yhteishaku ja jatkuva haku). Näiden lisäksi hakijoita oli VALMA -koulutukseen sekä erilaisiin lyhyt koulutuksiin.

Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2021 olivat 21,4 milj. euroa (102 % budjetoidusta), joka on edellisen vuoden tasolla ja toimintamenot 19,2 milj. euroa (99 % budjetoidusta), joka on 0,5 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kuntayhtymän tilikauden tulos oli 0,9 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa parempi kuin syksyllä 2021 päivitetyssä talousarviossa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tulos on n. 1 M€ parempi kuin valmistelussa syksyllä 2020 arvioitiin.

Oppilaitoksessa opiskeli vuoden aikana yhteensä n. 4000 opiskelijaa, jotka tulivat yhteensä 175:stä kunnasta eri puolelta Suomea. Omistajakuntien ulkopuolelta tuli noin kolmasosa kaikista opiskelijoista. Kaikista opiskelijavuosista n. 33 % oli alle 20 vuotiaiden suorittamia ja 77 % yli 20-vuotiaiden suorittamia.

Lisätietoja
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja
040 1778 600
kari.puumalainen@ysao.fi

Yhteishaku 2022: Ylä-Savon ammattiopistoon hyvin hakijoita

Sisustusalan artesaani, tie tähän ammattiin on yhteishaku.

Vuoden 2022 yhteishaussa Ylä-Savon ammattiopistoon saapui yhteensä 308 ensisijaista hakijaa. Näistä ammatillisiin tutkintoihin haki 293 hakijaa ja uuteen TUVAan eli tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tuli 15 hakijaa. Kokonaishakijamäärä kaikilla hakusijoilla oli 1078 opiskelijaa.

Neljä suosituinta alaa olivat kone- ja tuotantotekniikka (48), maatalousala (42), logistiikka-ala (41) ja maarakennusala (37).

Yläsavolaisiin, toisen asteen oppilaitoksiin tuli yhteensä 596 ensisijaista hakijaa. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 364 hakijaa ja alueen lukioihin 217 ensisijaista hakijaa.

Ylä-Savon ammattiopiston hakijamäärä on pysynyt tasaisena vuodesta 2014 lähtien. Ammatillisten tutkintojen osalta yli 300 ensisijaista hakijaa on ollut vuosina 2014, 2015 sekä 2021. Alimmillaan hakijamäärä oli vuonna 2019, jolloin ensisijaisia hakijoita oli 259. Näiden lisäksi hakijoita VALMA-koulutukseen (nykyisin TUVA) on ollut vuosittain 15–30 hakijan verran.

Yhteishaussa hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa (lukio tai ammatillinen tutkinto). Ne, joilla on toisen asteen tutkinto jo suoritettuna, voivat hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvan haun kautta. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymään haki jatkuvan haun kautta ajalla 23.3.2021 – 23.3.2022 yhteensä 1677 henkilöä. Heidän osaltaan opiskelujen aloitus tapahtuu joustavasti, opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti.

Yhteishaun vetovoimaisuusmittarina aiemmin käytettyä, ensisijainen hakija / aloituspaikka on jatkuvan haun myötä menettänyt merkityksensä, koska jokainen ammatillinen oppilaitos pystyy itse säätelemään yhteishaun aloituspaikkojen määrää eikä suhdeluku näin kuvaa enää oppilaitoksen todellista vetovoimaisuutta.
Ylä-Savon ammattiopistossa opiskelee 24.3.2022 yhteensä 2418 opiskelijaa.

Lisätietoa hakutilanteesta ja ammatillisen koulutuksen tilastoinnista antaa
Kari Puumalainen
rehtori, kuntayhtymän johtaja
puh. 040 1778 600
kari.puumalainen@ysao.fi