YSAO Peltoniemen oppimisympäristö kehittyy  

Peltoniemi navettamiljöö.

Tiedote

Kumppania haetaan kilpailutuksella.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän (YSAO) yhtymähallitus päätti 2.11.22 käynnistää uuden maidontuotannon opetusnavetan kilpailutuksen. Rakennuttaminen ajoittuu vuodelle 2023. Peltoniemen kampus on Pohjois-Savon alueen käytännön oppimis-, tutkimus ja kehitysympäristön maataloudessa, eläintenhoidossa, maanrakennuksessa ja logistiikassa.  

”Panostamme vahvasti myös opetussisältöjen kehittämiseen sen lisäksi, että uudistamme rakennuksia ja infraa. Maataloudessa vahvistamme sisällöissä mm. eläinten, maatilan henkilöstön ja luonnon hyvinvointi -näkökulmia sekä prosessiajattelua osana maatalousyrittäjyyttä”, koulutusjohtaja Kirsi Pulkkinen.  

Maatilayrittäjyyden ytimessä ovat alati uudistuvat tuotantotavat, kestävä kehitys ja teknologian hyödyntäminen sekä tuotannossa että johtamisessa. YSAOn oppimisympäristöissä panostetaan teknologiaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Peltoniemessä myös alueellinen aurinkosähköenergiaratkaisu on tavoite käyttöönottaa vuoden 2023 aikana. ”Uuden opetusnavetan teknologiaratkaisuihin tulemme panostamaan sekä tuotannon että opetuksen näkökulmista. Peltoniemen alueelle kartoitamme myös biovoimalan tai -keruupisteen toteutusmahdollisuuksia ja jätevesihuoltoratkaisun uudistamista pidemmällä tähtäimellä”, koulutusjohtaja Virpi Rautiainen

Opetusmaatilan työmenetelmiin ja -tapoihin haetaan myös yhä vahvemmin maatilayrittäjyyden näkökulmaa. Juuri nyt haemme kumppania sekä opetusmaatilan arjen toimintoihin että kehitysyhteistyöhön. Tarjouspyyntö on julkaistu ja hankintapäätös on tavoite tehdä vielä kuluvan vuoden puolella.  

YSAO on laatupalkittu kouluttaja, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille ammatillista koulutusta sekä yksittäisiä kursseja taitojen syventämiseen. Meillä opiskellaan noin kolmeenkymmeneen eri ammattiin. Lisäksi teemme kehitys- ja yhteistyötä osaamisen ja elinkeinoelämän turvaamiseksi Ylä-Savon seutukuntien alueella. Toimipaikkamme sijaitsevat Iisalmessa, Kiuruvedellä, Siilinjärvellä, Vieremällä ja Liperissä.  Maatalouden oppimisympäristömme on Iisalmessa Peltoniemen kampuksella, os. Kotikyläntie 254. 

Lisätiedot: 

  • opetussisällöt ja opetus; koulutusjohtaja Kirsi Pulkkinen, puh. 0400 793 030 
  • oppimisympäristöt; koulutusjohtaja Virpi Rautiainen, puh. 040 660 3075 
  • opetusmaatilapalvelun kilpailutuksen lisätiedot tarjouspyynnössä mainituin määräajoin kirjaamo@ysao.fi 

Samiedu ja YSAO syventävät yhteistyötään seutukuntien elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO sekä niiden tytäryhtiöt Sami-Palvelut Oy ja EduSavo Oy solmivat kumppanuussopimuksen strategisen liittouman muodostamiseksi 9. marraskuuta 2022. Nyt allekirjoitettu sopimus syventää vuonna 2016 tehtyä yhteistyösopimusta.

Yhteistyön syventämisen tavoitteena on kehittää toimintoja ja koulutustarjontaa vastaamaan entistä paremmin työelämän ja opiskelijoiden muuttuviin osaamistarpeisiin sekä vahvistaa seudullisten oppilaitosten asemaa koulutuksen järjestäjäkentässä. Yhteistyöllä valmistaudutaan myös väestö- ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

Yhteistyötä tehdään myös kestävien ja aluevaikuttavuudeltaan tehokkaiden kehittämishankkeiden toteuttamiseksi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Organisaatioiden henkilöstöresursseja ja asiantuntijaosaamista hyödynnetään opiskelija- ja muiden asiakasryhmien palveluiden edelleen kehittämiseksi sekä alueiden elinvoimaisuuden edistämiseksi. Erityistä osaamista vaativissa, kapean erityissektorin koulutuksissa ja valmennuksissa hyödynnetään molempien organisaatioiden osaajia ja tehdään mahdollisesti myös yhteisrekrytointeja.

Koulutustoiminnassa yhteistyö mahdollistaa asiakkaiden laaja-alaisemman palvelemisen ja järjestäjäkohtaisen osaamisen laajentamisen. Samiedu, YSAO, Sami-Palvelut ja EduSavo toimivat toistensa kumppaneina erilaisissa työelämän koulutustarpeissa ja tarjouskilpailuissa. 

Sopimusosapuolet tekevät jatkossa tiiviimpää edunvalvontayhteistyötä vaikuttaakseen seutukunnalliseen ammatilliseen koulutukseen kohdistuviin negatiivisiin rahoitusmuutossuunnitelmiin. Menossa olevalla hallituskaudella oli valmisteltu rahoituslain muutos, jossa oppivelvollisten rahoitusosuus olisi kiinnitetty 50 prosenttiin kokonaisrahoituksesta. Tämä olisi pitkällä aikajänteellä vähentänyt merkittävästi YSAOn ja Samiedun rahoitusta. Oppivelvollisten osuus molemmilla koulutuksen järjestäjillä on noin 20-30 prosenttia. Edunvalvonnalla on erityistä merkitystä seuduilla oleville koulutuksen järjestäjille, koska tämäntyyppiset lakimuutokset yleensä heikentävät seutujen saamaa rahoitusta ja sitä kautta niiden elinvoimaisuutta.

– Ylä-Savossa on onnistuttu muodostamaan tiivis ja toimiva yhteistyöverkosto sekä yhteinen tahto seutukunnan kehittämiseksi. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä on siinä koulutuksen järjestäjänä merkittävä rooli. Olemme monella tapaa samantyyppisiä seutukuntia ja koulutuksen järjestäjiä, joten meidän kannattaa ottaa toisiltamme oppia, Jukka Mustonen Itä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja sanoo.

– Syvemmällä yhteistyöllä Samiedun ja Sami-Palvelut Oy:n kanssa voimme kehittää uusia koulutus- ja muita palveluita opiskelija- ja elinkeinoelämän asiakkaillemme, etenkin verkossa tapahtuvan oppimisen ja toiminnan osa-alueella. Samalla vahvistamme yhteistä osaamistamme muun muassa digitaalisten palvelukonseptien kehittämisessä, toteaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Lisätietoja antavat:
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu: Jukka Mustonen, kuntayhtymän johtaja, puh. 044 550 6300
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO: Kari Puumalainen, kuntayhtymän johtaja, puh. 040 1778 600

Kuvateksti: Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat kuntayhtymän johtajat Jukka Mustonen ja Kari Puumalainen, yhtymähallitusten puheenjohtajat Kyösti Kauppinen ja Petri Lajunen sekä EduSavo Oy:n toimitusjohtaja Mira Repo ja Sami-Palvelut Oy:n hallituksen jäsen Tuukka Suomalainen keskiviikkona 9.11.2022.

Mediatiedote: EfVET-konferenssi tuo Savoon koulutuksen ammattilaisia ympäri maailmaa

EfVET logo.

Euroopan ammatillisten oppilaitosten yhteistyö¬foorumi EfVET (European Forum of Technical and Vocational and Training) järjestää vuotuisen konferenssinsa 26.–29. lokakuuta 2022 Kuopiossa Scandic-hotellissa. Tapahtumaa isännöivät EfVETin suomalaiset jäsenet Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Katso tapahtuman ohjelman, puhujat ja muut tarkemmat tiedot EfVet Conference -sivulta (englanniksi).

Konferenssi kokoaa yhteen ammattikoulutuksen parissa työskenteleviä ammattilaisia ja tutkijoita eri puolilta maailmaa kaikkiaan yli 150 oppilaitoksesta. Kuopioon odotetaan saapuvan yli 200 osallistujaa.
Suomessa järjestettävä tapahtuma on tulijoille ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä, miten suomalainen ammatillinen koulutus toimii, samalla pohtien, millaista ammatillinen koulutus tulevaisuudessa voisi olla.

Suomi on eturivin osaaja ammatillisen koulutuksen maailmassa. Haluamme sekä jakaa omaa osaamistamme muille, mutta löytää samalla uusia kansainvälisiä kumppaneita oppilaitosten ja muiden toimijoiden joukosta. Koulutuksen sisältöjä ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti kansainvälisessä yhteistyössä. Tapahtumassa pääsemme tutustumaan eri maiden parhaisiin käytänteisiin, mutta myös suomalaiseen tapaan toteuttaa ammatillista koulutusta tiiviissä yritysyhteistyössä, sanoo Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja ja rehtori Kari Puumalainen.

Osallistujat myös vierailevat etukäteen valitsemissaan pohjoissavolaisissa yrityksissä keskiviikkona 26.10. Yrityskohteet ovat Genelec, Profile Vechiles, DiGiCenterns, Fantasia Works, Service, Gebwell ja Vesileppis.

Tulevaisuuden taitovaatimukset

Tämänvuotisen konferenssin teemana on “The FutureSkills Revolution for VET and CVET in Europe”. Konferenssi antaa koulutuksen tarjoajille tilaisuuden jakaa kokemuksiaan uusien taitojen oppimisesta ja opettamisesta omissa koulutus¬järjestelmissään ja suunnitella tapoja toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Koulutus kansainvälistyy ja opiskelijoiden liikkuvuus kasvaa työelämän jatkuvan muutoksen mukana. Ammatillinen koulutus on tärkeä osa tätä kehitystä. Turvallinen ja tavoitteellinen opiskeluaikainen vaihto sekä jatkuva oppiminen vieraskielisten tutkintojen kanssa lisäävät koulutuksen vetovoimaisuutta myös kansainvälisesti, kertoo Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Monet oppilaitokset eri puolilla Eurooppaa ovat huomanneet, että työnantajat vaativat yhä enemmän taitojen uudelleenarviointia. Poikkeuksellinen korona-aika on nostanut esiin myös teknologian entistä keskeisemmän aseman ammattitaidon kehittämisessä sekä uudelleenkoulutuksessa.

Oppilaitoksilla on keskeinen rooli käyttää tietämystään ja kokemustaan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tiedon jakaminen, yhteistyö ja verkostoituminen erilaisten hankkeiden, opiskelijoiden liikkuvuuden sekä yhteistyöfoorumien, kuten EfVET-konferenssin, muodossa edistävät uusien näkemysten muodostumista ja muuttamista uusiksi käytänteiksi.

EfVET-konferenssit johtavat ammatillisen koulutuksen uudistamista

EfVET-konferenssi on jäsenille ja muille vieraille erinomainen tilaisuus keskustella keskeisten poliittisten päättäjien, sidosryhmien ja ammatillisten opettajien kanssa alan ajankohtaisista teemoista. Lisäksi tapahtuma on hyvä tilaisuus vaihtaa näkemyksiä elinkeinoelämän toimijoiden ja pk-yritysten kanssa.

EfVET-konferenssit johtavat ammatillisen koulutuksen uudistamista tuhansissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Ne houkuttelevat yhä useampia koulutuksen tarjoajia mukaan tähän vaikuttavaan ammattilaisten foorumin toimintaan, jolla on ainutlaatuisen merkittävä rooli ammatillisessa koulutuksessa. Meillä on etuoikeus olla ammatillisia opettajia, luonnehtii EfVET-foorumin puheenjohtaja EfVETin maltalaisen jäsenorganisaatio MCASTin toimitusjohtaja, professori Joachim James Calleja.

Lisätietoja

EfVet-järjestöstä ja Suomen konferenssista
Kari Puumalainen, johtaja ja rehtori
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
puh. 040 1778 600

Lisätietoja konferenssin käytännön järjestelyistä
Päivi Vestala, projektipäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
puh. 044 7853 032

Suositeltavia haastateltavia (aikojen sopiminen Kari Puumalaisen kautta)
• EfVet-järjestön puheenjohtaja Joachim James Calleja
• EfVet-järjestön varapuheenjohtaja Arja Flinkman

More information

More information about the EfVet organization and the Conference held in Kuopio, Finland
Kari Puumalainen, director and principal
Ylä-Savo Munincipal Federation of Education / Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
tel. 040 1778 600

More information about the practical arrangements of the conference
Päivi Vestala, project manager
Savo Consortium for Education / Savon koulutuskuntayhtymä
tel 044 7853 032

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä tuloksellinen vuosi 2021

Tiedote. Julkaistu: 04.04.2022, 13:27
YSAO Ylä-Savon ammattiopisto

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 59. toimintavuosi oli ammatillisen koulutuksen neljäs uuden lainsäädännön mukainen toimintavuosi.

Vuonna 2020 alkanut koronaepidemia jatkui koko vuoden 2021 ajan, mutta uudistettujen toimintatapojen avulla pystyimme toteuttamaan koulutustoimintaa ”uuden normaalin” -mallien mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ammatillinen koulutus uudistui koko Suomessa nopeassa ajassa erilaisten hybridi-opiskelumallien osalta ja digitaalisuus-osaaminen kasvoi oppilaitoksissa merkittävästi. Vaikka kansantaloudellisesti korona on ollut haastavaa aikaa, se on kuitenkin pakottanut eri organisaatiot uudistamaan toimintaansa nopeammin, kuin mitä ilman koronaa olisi todennäköisesti tapahtunut.

Toiminnallisesti ja laadullisesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän vuosi 2021 oli hyvä.

-Saavutimme ja osittain ylitimme laadulliset tavoitteemme. Erityisesti opiskelijapalautteiden osalta tulokset olivat erinomaisia. Olemme erityisen tyytyväisiä myös siihen, että saimme pidettyä opintojen keskeyttämisen alhaalla huolimatta siitä, että valtakunnallisesti opintojen keskeyttäminen kasvoi, kertoo Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Korona vaikutti opintojen läpimenoaikaan ja perustutkintojen osalta keskimääräinen läpimenoaika pidentyi n. 8,6%:lla aiempiin vuosiin verrattuna. Läpimenoaika vuonna 2021 valmistuneilla oli keskimäärin 2,26 vuotta.

-Ylitimme myös opiskelijavuositavoitteemme, vuoden aikana kertyi yhteensä 1585 opiskelijavuotta (tavoite 1550) vuotta, Puumalainen lisää. Tutkintoja syntyi yhteensä 625.

Hakeutuminen Ylä-Savon ammattiopistoon oli hyvää ja vuoden aikana oppilaitoksen ammatillisiin tutkintokoulutuksiin haki yhteensä 1874 henkilöä (yhteishaku ja jatkuva haku). Näiden lisäksi hakijoita oli VALMA -koulutukseen sekä erilaisiin lyhyt koulutuksiin.

Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2021 olivat 21,4 milj. euroa (102 % budjetoidusta), joka on edellisen vuoden tasolla ja toimintamenot 19,2 milj. euroa (99 % budjetoidusta), joka on 0,5 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kuntayhtymän tilikauden tulos oli 0,9 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa parempi kuin syksyllä 2021 päivitetyssä talousarviossa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tulos on n. 1 M€ parempi kuin valmistelussa syksyllä 2020 arvioitiin.

Oppilaitoksessa opiskeli vuoden aikana yhteensä n. 4000 opiskelijaa, jotka tulivat yhteensä 175:stä kunnasta eri puolelta Suomea. Omistajakuntien ulkopuolelta tuli noin kolmasosa kaikista opiskelijoista. Kaikista opiskelijavuosista n. 33 % oli alle 20 vuotiaiden suorittamia ja 77 % yli 20-vuotiaiden suorittamia.

Lisätietoja
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja
040 1778 600
kari.puumalainen@ysao.fi

Yhteishaku 2022: Ylä-Savon ammattiopistoon hyvin hakijoita

Sisustusalan artesaani, tie tähän ammattiin on yhteishaku.

Vuoden 2022 yhteishaussa Ylä-Savon ammattiopistoon saapui yhteensä 308 ensisijaista hakijaa. Näistä ammatillisiin tutkintoihin haki 293 hakijaa ja uuteen TUVAan eli tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tuli 15 hakijaa. Kokonaishakijamäärä kaikilla hakusijoilla oli 1078 opiskelijaa.

Neljä suosituinta alaa olivat kone- ja tuotantotekniikka (48), maatalousala (42), logistiikka-ala (41) ja maarakennusala (37).

Yläsavolaisiin, toisen asteen oppilaitoksiin tuli yhteensä 596 ensisijaista hakijaa. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 364 hakijaa ja alueen lukioihin 217 ensisijaista hakijaa.

Ylä-Savon ammattiopiston hakijamäärä on pysynyt tasaisena vuodesta 2014 lähtien. Ammatillisten tutkintojen osalta yli 300 ensisijaista hakijaa on ollut vuosina 2014, 2015 sekä 2021. Alimmillaan hakijamäärä oli vuonna 2019, jolloin ensisijaisia hakijoita oli 259. Näiden lisäksi hakijoita VALMA-koulutukseen (nykyisin TUVA) on ollut vuosittain 15–30 hakijan verran.

Yhteishaussa hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa (lukio tai ammatillinen tutkinto). Ne, joilla on toisen asteen tutkinto jo suoritettuna, voivat hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvan haun kautta. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymään haki jatkuvan haun kautta ajalla 23.3.2021 – 23.3.2022 yhteensä 1677 henkilöä. Heidän osaltaan opiskelujen aloitus tapahtuu joustavasti, opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti.

Yhteishaun vetovoimaisuusmittarina aiemmin käytettyä, ensisijainen hakija / aloituspaikka on jatkuvan haun myötä menettänyt merkityksensä, koska jokainen ammatillinen oppilaitos pystyy itse säätelemään yhteishaun aloituspaikkojen määrää eikä suhdeluku näin kuvaa enää oppilaitoksen todellista vetovoimaisuutta.
Ylä-Savon ammattiopistossa opiskelee 24.3.2022 yhteensä 2418 opiskelijaa.

Lisätietoa hakutilanteesta ja ammatillisen koulutuksen tilastoinnista antaa
Kari Puumalainen
rehtori, kuntayhtymän johtaja
puh. 040 1778 600
kari.puumalainen@ysao.fi