Ylä-Savon ammattiopiston luonnonvara-ala on saanut 14.4.2023 Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiön (OKKA -säätiö) myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin. Säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista.

Sertifikaatin luovutti säätiön hallituksen jäsen Mervi Berg Ylä-Savon ammattiopiston Peltoniemen toimipisteessä, Iisalmessa.

Sertifikaatin myöntäminen perustuu oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin ja niihin liittyviin sertifikaatin myöntämisperusteisiin sekä niiden pohjalta tehtävään itsearviointiin ja ulkoiseen arviointiin.

Olemme ylpeitä saamastamme tunnustuksesta ja jatkamme työtä vastuullisen tulevaisuuden eteen. Saatu sertifikaatti on meille välietappi matkallamme eteenpäin. Seuraava tavoite on koko oppilaitoksen sertifiointi ja jatkamme toimintamme kehittämisestä siten, että oppilaitoksemme olisi hiilineutraali vuonna 2035 Suomen kansallisten tavoitteiden mukaisesti, kommentoi sertifikaatin myöntämistä kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.