TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen yhdistävän nivelvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

TUVAn tavoitteet

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen, selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintoihin ja työelämään liittyen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijan jatko-opintojen ja uran valintaa. Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi.

Opintojen laajuus ja rakenne

TUVA-opintojen kesto on enintään 38 viikkoa. Opiskelijan opinnot rakentuvat kaikille yhteisestä Opinto- ja uraohjaus -koulutuksen osasta sekä vähintään kahdesta valinnaisesta koulutuksen osasta. Opiskelijan yksilöllinen opintopolku rakennetaan opiskelijan tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti. Tällöin myös opintojen aloitusajankohta on joustava opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta.

Tutkintokoulutuksen muodostuminen

Kaikille yhteinen koulutuksen osa:

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat, joista opiskelija suorittaa vähintään kaksi:

 • Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)
 • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
 • Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Erilaisia TUVA-opintopolkuja Ylä-Savon ammattiopistolla

 1. Perustaitojen ja työelämätaitojen vahvistaminen
 2. Lukioon tutustuminen ja perusopetuksen arvosanojen korottaminen
 3. Ammatilliseen koulutusalaan tutustuminen
 4. TUVA-urheilijapolku (tavoitteellisen urheiluvalmennuksen ja tutkintokoulutukseen valmentautumisen yhdistäminen)

Opiskelijan ohjaus TUVAssa

Oppivelvollisuuden piirissä (alkaen 8/2021) olevilla opiskelijoilla on aiempaa laajemmat tukimuodot mm. koulumatkatuen ja oppimateriaalien kautta. Kaikilla perustutkinto-opiskelijoilla on YSAOlla kuitenkin hyvä tuki sekä oppilaitoksen tarjoamissa opintososiaalisissa palveluissa että sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Kaikille TUVA- opiskelijoille on myös tarjolla asuntolapaikka YSAOn asuntoloissa Iisalmessa tai Kiuruvedellä.  

Haasteita ja oppimisen esteitä voi tulla jokaiselle. YSAOn opiskelijaa tuetaan opintojen eri vaiheessa Huolenpidon polun mukaisilla toimenpiteillä ja erilaisilla tukipalveluilla. Opiskeluhuollon suunnitelmassa on tarkemmin kuvattuna opiskelijan yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon tukimuotoja. Tutustu tarkemmin YSAOn Huolenpidon polkuun.

Huolenpidon polku (siirtyy Preziin)

Tutustu TUVAan Opetushallituksen sivuilla