Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä on käytössä EU-direktiivin mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblower). Kuntayhtymän työntekijä, sidosryhmään kuuluva tai muu henkilö voi tehdä ilmoituksen kanavan kautta täysin luottamuksellisesti ja anonyymisti mahdollisista havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Väärinkäytös voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikollisia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua viranhaltijaan, työntekijään, luottamushenkilöön tai kuntayhtymän palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu yleiseksi palautekanavaksi, vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten. Palautteet ja asiakaspalautteet voi jättää palautelomakkeella.

Ilmoituksen tekeminen ja käsittely

Ilmoitus tehdään ilmoituskanavan lomakkeella nimettömänä tai yhteystiedot jättämällä. Voit myös seurata ilmoituksesi käsittelyä kirjautumalla saamallasi salasanalla seurantasivulle, ja vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin. Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.