Kehitystä yhteistyössä

Kehitämme Ylä-Savon ammattiopistoa ja koulutusten tarjontaa ajan hermolle sekä teemme laajaa yhteistyötä alueemme elinkeinoelämän kanssa. Yksi yhteistyömuoto on toimialakohtaiset työelämäfoorumit. Näissä foorumeissa toimintaa tarkastellaan toimialojen näkökulmasta.

Toimialakohtaisen tarkastelun lisäksi olemme havainneet tarpeen laaja-alaisesta ja strategisesta tarkastelusta koko kuntayhtymän toiminnan osalta. Tähän strategiseen keskusteluun osallistimme keskeisen toiminta-alueemme yhteistyökumppaneita sekä omistajien edustajia. Lokakuussa 2020 yhtymähallitus päätti kokouksessaan perustaa liiketoiminnan neuvottelukunnan.

Tehtävät

Neuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä on tukea kuntayhtymän strategian kehittämistä sekä toimia eri toimijatahoja linkittävänä toimintaryhmänä. Liiketoimintaneuvottelukunnalta voidaan tarvittaessa pyytää myös lausuntoja kuntayhtymän toimintaan liittyvistä, laajoista merkityksellisistä asioista.

Puheenjohtaja ja edustajat

Neuvottelukunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi kutsuttiin Iisalmen yrittäjien puheenjohtaja, kauppaneuvos Kalevi Hilli. Neuvottelukunnan edustajat muodostuvat kuntayhtymän omistajakunnista, alueen yrittäjäjärjestöistä, teollisuusyrityksistä, toimialajärjestöistä, opiskelijoista sekä Savonia ammattikorkeakoulusta.