Tule mukaan kehittämään osaamista!

Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallin eli YHESSÄ – Osaamisverkoston tarkoituksena on turvata alueen elinkeinoelämän ja työntekijöiden osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Malli on kehitetty SITRA:n Osaamisen aika -hankkeen yhteydessä, jossa järjestettiin useita työpajoja ja seminaareja kahden vuoden aikana Ylä-Savon alueella. Mallin tuottaminen tapahtui ns. Sitra-Lab -ryhmän kautta, jossa oli edustajat alueen oppilaitoksista (YSAO ja Savonia AMK), Iisalmen kaupungilta, Vieremän kunnasta, yrittäjäjärjestöstä ja Ponsselta. Malli perustuu verkostomaiseen toimintaan, jossa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä valittiin verkostokeskukseksi koordinoimaan ja fasilitoimaan eri työryhmien toimintaa.

YHESSÄ – Osaamisverkosto perustuu neljän eri vaiheen toimintaan

1) SEUDULLINEN ENNAKOINTITYÖ, joka tuottaa tuloksenaan ajantasaista tilannekuvaa Ylä-Savon alueen osaamis- ja muista tarpeista. Tätä työtä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden, maakuntaliiton, ELY-keskuksen sekä eri ennakointihankkeiden kautta

2) YHTEINEN AVOIN KUMPPANUUSPÖYTÄ. Kumppanuuspöydän tehtävänä on tuoda yhteen elinkeinoelämän, kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden ja oppilaitosten osaajia keskustelemaan tilannekuvan pohjalta ja samalla luomaan yhteistä visiota eteenpäin

3) PALVELUNTUOTTAJAT. Palveluntuottajia ovat kaikki ne julkiset tahot, joiden tehtävänä on auttaa alueen yrityksiä osaamisen, työvoiman saatavuuden ja kehittämisen saralla. Palveluntuottajat käsittelevät yritysverkostoista systemaattisesti kerättävää yritysten liiketoimintatietoa, joten palveluntuottajien tulee vahvistaa sopimuksin, että he ovat osa verkostoa. Ilman sopimusta verkostoon ei pääse mukaan, koska kerätty tieto on luottamuksellista, eikä yrityskohtaista tietoa voida luovuttaa sopimuskumppaneiden ulkopuolelle. Sopimukset tehdään palveluntuottaja vs. YSAO samansisältöisinä kaikkien palveluntuottajien kesken.

4) YRITYKSET, jotka toimivat sekä asiakkaina että yhteistyökumppaneina. Heidän tarpeensa (nykyiset ja tulevat) ohjaavat koko verkoston toimintaa.

Ylä-Savon alueen kunnat ovat päättäneet rahoittaa YSAO:n koordinaatiotehtävää yhdellä eurolla / asukas / kolme vuotta. Ajatuksena on, että toimintaa käynnistetään vaiheittain eri toimialojen kautta. Toiminta on jo käynnistetty teknologiatoimialan osalta, jossa toimintaa toteutetaan Kestech-osaamiskeskittymän kautta. Siinä palveluntuottajina toimivat Ylä-Savon ammattiopisto, Savonia ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Vastaavia palvelukokonaisuuksia kehitetään asteittain ja syksyllä on tarkoitus käynnistää maatalousalan sekä logistiikka-alan verkostojen toiminta.

Yhteystiedot:
Hannu Juntunen
Asiakkuuspäällikkö
Asiakkuuksien hallinta
Hannu.Juntunen@ysao.fi
0400793151

Heidi Huttunen
Hankeasiantuntija
Kehittämispalvelut
heidi.huttunen@ysao.fi
0405085075

Seuraava YHESSÄ osaamisverkoston kumppanuuspöydän tilaisuus järjestetään ma 27.5.2024 klo 13-16. Ilmoittautuminen avautuu lähempänä tilaisuutta.