Virallinen ilmoitustaulu

Kuuluttaminen perustuu lakiin julkisista kuulutuksista 2.2.1925/34 ja kuntalakiin. 1.6.2017 voimaan tulleen Kuntalain (10.4.2015/410) 12 luvun 108 §:n mukaan kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla. Kuntayhtymän esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset löydät https://julkaisu.ysao.fi

Tälle sivulle on myös lyhytosoite www.ysao.fi/ilmoitustaulu

Mediatiedotteet