Euroopan ammatillisten oppilaitosten yhteistyö¬foorumi EfVET (European Forum of Technical and Vocational and Training) järjestää vuotuisen konferenssinsa 26.–29. lokakuuta 2022 Kuopiossa Scandic-hotellissa. Tapahtumaa isännöivät EfVETin suomalaiset jäsenet Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Katso tapahtuman ohjelman, puhujat ja muut tarkemmat tiedot EfVet Conference -sivulta (englanniksi).

Konferenssi kokoaa yhteen ammattikoulutuksen parissa työskenteleviä ammattilaisia ja tutkijoita eri puolilta maailmaa kaikkiaan yli 150 oppilaitoksesta. Kuopioon odotetaan saapuvan yli 200 osallistujaa.
Suomessa järjestettävä tapahtuma on tulijoille ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä, miten suomalainen ammatillinen koulutus toimii, samalla pohtien, millaista ammatillinen koulutus tulevaisuudessa voisi olla.

Suomi on eturivin osaaja ammatillisen koulutuksen maailmassa. Haluamme sekä jakaa omaa osaamistamme muille, mutta löytää samalla uusia kansainvälisiä kumppaneita oppilaitosten ja muiden toimijoiden joukosta. Koulutuksen sisältöjä ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti kansainvälisessä yhteistyössä. Tapahtumassa pääsemme tutustumaan eri maiden parhaisiin käytänteisiin, mutta myös suomalaiseen tapaan toteuttaa ammatillista koulutusta tiiviissä yritysyhteistyössä, sanoo Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja ja rehtori Kari Puumalainen.

Osallistujat myös vierailevat etukäteen valitsemissaan pohjoissavolaisissa yrityksissä keskiviikkona 26.10. Yrityskohteet ovat Genelec, Profile Vechiles, DiGiCenterns, Fantasia Works, Service, Gebwell ja Vesileppis.

Tulevaisuuden taitovaatimukset

Tämänvuotisen konferenssin teemana on “The FutureSkills Revolution for VET and CVET in Europe”. Konferenssi antaa koulutuksen tarjoajille tilaisuuden jakaa kokemuksiaan uusien taitojen oppimisesta ja opettamisesta omissa koulutus¬järjestelmissään ja suunnitella tapoja toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Koulutus kansainvälistyy ja opiskelijoiden liikkuvuus kasvaa työelämän jatkuvan muutoksen mukana. Ammatillinen koulutus on tärkeä osa tätä kehitystä. Turvallinen ja tavoitteellinen opiskeluaikainen vaihto sekä jatkuva oppiminen vieraskielisten tutkintojen kanssa lisäävät koulutuksen vetovoimaisuutta myös kansainvälisesti, kertoo Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Monet oppilaitokset eri puolilla Eurooppaa ovat huomanneet, että työnantajat vaativat yhä enemmän taitojen uudelleenarviointia. Poikkeuksellinen korona-aika on nostanut esiin myös teknologian entistä keskeisemmän aseman ammattitaidon kehittämisessä sekä uudelleenkoulutuksessa.

Oppilaitoksilla on keskeinen rooli käyttää tietämystään ja kokemustaan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tiedon jakaminen, yhteistyö ja verkostoituminen erilaisten hankkeiden, opiskelijoiden liikkuvuuden sekä yhteistyöfoorumien, kuten EfVET-konferenssin, muodossa edistävät uusien näkemysten muodostumista ja muuttamista uusiksi käytänteiksi.

EfVET-konferenssit johtavat ammatillisen koulutuksen uudistamista

EfVET-konferenssi on jäsenille ja muille vieraille erinomainen tilaisuus keskustella keskeisten poliittisten päättäjien, sidosryhmien ja ammatillisten opettajien kanssa alan ajankohtaisista teemoista. Lisäksi tapahtuma on hyvä tilaisuus vaihtaa näkemyksiä elinkeinoelämän toimijoiden ja pk-yritysten kanssa.

EfVET-konferenssit johtavat ammatillisen koulutuksen uudistamista tuhansissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Ne houkuttelevat yhä useampia koulutuksen tarjoajia mukaan tähän vaikuttavaan ammattilaisten foorumin toimintaan, jolla on ainutlaatuisen merkittävä rooli ammatillisessa koulutuksessa. Meillä on etuoikeus olla ammatillisia opettajia, luonnehtii EfVET-foorumin puheenjohtaja EfVETin maltalaisen jäsenorganisaatio MCASTin toimitusjohtaja, professori Joachim James Calleja.

Lisätietoja

EfVet-järjestöstä ja Suomen konferenssista
Kari Puumalainen, johtaja ja rehtori
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
puh. 040 1778 600

Lisätietoja konferenssin käytännön järjestelyistä
Päivi Vestala, projektipäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
puh. 044 7853 032

Suositeltavia haastateltavia (aikojen sopiminen Kari Puumalaisen kautta)
• EfVet-järjestön puheenjohtaja Joachim James Calleja
• EfVet-järjestön varapuheenjohtaja Arja Flinkman

More information

More information about the EfVet organization and the Conference held in Kuopio, Finland
Kari Puumalainen, director and principal
Ylä-Savo Munincipal Federation of Education / Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
tel. 040 1778 600

More information about the practical arrangements of the conference
Päivi Vestala, project manager
Savo Consortium for Education / Savon koulutuskuntayhtymä
tel 044 7853 032