Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja omaa hankintaohjeistustaan. Hankinnat kilpailutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa talousarvion määrärahojen puitteissa.

Hankintojen kautta YSAOlla kehitetään uutta toimintaa: oppimisympäristöjä, tietojärjestelmiä, kalustoa ja laitteita, oppimisvälineitä yms. sekä varmistetaan muun toiminnan jatkuvuus. Kilpailutuksen tavoitteena on saada hinnaltaan ja laadultaan paras tavara, palvelu tai urakoitsija sekä solmia ehdoiltaan hyvä hankintasopimus.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on mukana noin 50 eri Sansian ja Hanselin kilpailuttamassa yhteishankintasopimuksessa. Lisäksi yhteishankintoja toteutetaan Ylä-Savon alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Kansallisen kynnysarvon hankinnat, julkaistaan Hilma-hankintailmoitukset palvelussa sekä tällä koulutuskuntayhtymän verkkosivulla.

Pienhankinnat eli alle kansallisen kynnysarvon hankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti pienhankintajärjestelmä HankintaSammon kautta.

Hankintapäätöksistä vastaavat viranhaltijat 150 000 € saakka, sen ylittävistä päättää Yhtymähallitus.

Suunnitteilla ja käynnissä olevat kilpailutukset 2023

  • Peltoniemen opetusnavetan KVR-urakka, käynnissä
  • Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut 2024-2026 + optiot, tulossa elo-syyskuussa.
  • Tuntihintaiset rakennus-, lvi- ja sähkötyöt puitejärjestelynä 2024-2025, tulossa syys-lokakuussa
  • B-luokan ajokorttiopetuksen hankinta 1.1.-31.12.2024 + optio 2025, tulossa syys-lokakuussa

Avoimet tarjouspyynnöt

Pienhankintojen avoimet tarjouspyynnöt sekä EU:n ja kansallisen kynnysarvon ylittävät avoimet tarjouspyynnöt.

  • Tarjouspyyntö skenaariovideotuotannosta

    Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kehittämispalvelut pyytää tarjoustanne videotuotannosta.Hankinta on osa ESR-rahoitteista EMill ennakointimalli -hanketta ja EAKR-rahoitteista Kestech osaamiskeskittymä hanketta. Tavoitteenamme on hankkia esim. 10 + 3 kpl videoita, joissa kerrotaan aiemmin hahmotelluista skenaarioista. Arvioitu hankintamäärä on 3 kpl noin 3–5 minuutin mittaisia ja 10 kpl noin 30–60 sekunnin mittaisia videoita. Lyhyet videot voivat olla klippejä pidemmistä videoista.…


  • Tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta 2024-2026 ja optiovuosille 2027 ja 2028

    Hankinnan kohteena ovat kuntalain mukaiset lakisääteiset Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnon ja talouden sekä lisäksi EU-hankkeiden tilintarkastuspalvelut vuosille 2024–2026, sekä optiovuosille 2027 ja 2028. Optioiden käyttämisestä sovitaan erikseen. Tilintarkastus toteutetaan kuntalain § 123 laajuisena, arviolta 8 tarkastuspäivää vuodessa. Lisäksi EU-hankkeiden tarkastustehtävien arvioitu laajuus on 3 työpäivää vuodessa. Tarkastuspäivän pituus on vähintään 7 h. Tarkastus toteutetaan tilintarkastuksen työsuunnitelman…