Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja omaa hankintaohjeistustaan. Hankinnat kilpailutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa talousarvion määrärahojen puitteissa.

Hankintojen kautta YSAOlla kehitetään uutta toimintaa: oppimisympäristöjä, tietojärjestelmiä, kalustoa ja laitteita, oppimisvälineitä yms. sekä varmistetaan muun toiminnan jatkuvuus. Kilpailutuksen tavoitteena on saada hinnaltaan ja laadultaan paras tavara, palvelu tai urakoitsija sekä solmia ehdoiltaan hyvä hankintasopimus.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on mukana noin 50 eri Sansian ja Hanselin kilpailuttamassa yhteishankintasopimuksessa. Lisäksi yhteishankintoja toteutetaan Ylä-Savon alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kaikki kuntayhtymän hankinnat julkaistaan Hilma-hankintailmoitukset palvelussa sekä tällä koulutuskuntayhtymän verkkosivulla.

Hankintapäätöksistä vastaavat viranhaltijat 150 000 € saakka, sen ylittävistä päättää Yhtymähallitus.

Suunnitteilla ja käynnissä olevat kilpailutukset

  • CE-hyväksyttyjen maarakennuskoneiden ja -ajoneuvojen vuokrauspalvelun puitejärjestely, käynnissä
  • Nuorkarjanavetan saneerauksen KVR-urakka, käynnissä
  • Kiinteistöhuoltopalvelut, käynnissä
  • Sorkanhoitoteline, käynnissä
  • Rehunsiirtäjä, käynnissä

Avoimet tarjouspyynnöt

Pienhankintojen avoimet tarjouspyynnöt sekä EU:n ja kansallisen kynnysarvon ylittävät avoimet tarjouspyynnöt.

  • Tarjouspyyntö nuorkarjanavetan saneeraus KVR-urakkaan (neuvottelumenettelyyn valitulle)

    Lopullinen tarjouspyyntö koskee KVR-urakkana toteutettavaa Peltoniemen kampusalueella sijaitsevan nykyisen navetan saneeraus urakkaa. KVR-urakka käsittää kaikki kohteen toteuttamiseksi tarvittavat työt ja toimet. KVR-urakkaan sisältyy saneerattavan nuorkarjanavetan suunnittelun ja rakentamisen LVISA- töineen täysin käyttövalmiiseen kuntoon, mahdollisine maanrakennus-, piha- ja aluetöineen sekä asiakirjojen mukaisine kalusteineen, varusteineen, laitteineen ja koneineen sekä tarvittavine rakenteineen ja liittymineen. KVR-urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana…