Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja omaa hankintaohjeistustaan. Hankinnat kilpailutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa talousarvion määrärahojen puitteissa.

Hankintojen kautta YSAOlla kehitetään uutta toimintaa: oppimisympäristöjä, tietojärjestelmiä, kalustoa ja laitteita, oppimisvälineitä yms. sekä varmistetaan muun toiminnan jatkuvuus. Kilpailutuksen tavoitteena on saada hinnaltaan ja laadultaan paras tavara, palvelu tai urakoitsija sekä solmia ehdoiltaan hyvä hankintasopimus.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on mukana noin 50 eri Sansian ja Hanselin kilpailuttamassa yhteishankintasopimuksessa. Lisäksi yhteishankintoja toteutetaan Ylä-Savon alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Kansallisen kynnysarvon, yli 60 000 € hankinnat, julkaistaan Hilma-hankintailmoitukset palvelussa sekä tällä koulutuskuntayhtymän verkkosivulla.

Pienhankinnat eli alle 60 000 € hankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti pienhankintajärjestelmä HankintaSammon kautta.

Hankintapäätöksistä vastaavat viranhaltijat 150 000 € saakka, sen ylittävistä päättää Yhtymähallitus.

Suunnitteilla olevat kilpailutukset vuonna 2022

  • Hingunniemen ravitallin etutarhojen rakennusurakka, julkaisu ke 6.4.
  • Huoltamotankkaukset (Sansia) 6.5.
  • Kaivinkone kevät 2022
  • Videokuvausten puitekilpailutus kevät 2022
  • Sammuttimien tarkastukset kevät 2022
  • Kiinteistöjen kulunvalvontajärjestelmä kevät 2022
  • Intranet-sivujen uusiminen kevät-alkusyksy 2022

Avoimet tarjouspyynnöt

Pienhankintojen avoimet tarjouspyynnöt sekä EU:n ja kansallisen kynnysarvon ylittävät avoimet tarjouspyynnöt.