Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja omaa hankintaohjeistustaan. Hankinnat kilpailutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa talousarvion määrärahojen puitteissa.

Hankintojen kautta YSAOlla kehitetään uutta toimintaa: oppimisympäristöjä, tietojärjestelmiä, kalustoa ja laitteita, oppimisvälineitä yms. sekä varmistetaan muun toiminnan jatkuvuus. Kilpailutuksen tavoitteena on saada hinnaltaan ja laadultaan paras tavara, palvelu tai urakoitsija sekä solmia ehdoiltaan hyvä hankintasopimus.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on mukana noin 50 eri Sansian ja Hanselin kilpailuttamassa yhteishankintasopimuksessa. Lisäksi yhteishankintoja toteutetaan Ylä-Savon alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Kansallisen kynnysarvon, yli 60 000 € hankinnat, julkaistaan Hilma-hankintailmoitukset palvelussa sekä tällä koulutuskuntayhtymän verkkosivulla.

Pienhankinnat eli alle 60 000 € hankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti pienhankintajärjestelmä HankintaSammon kautta.

Hankintapäätöksistä vastaavat viranhaltijat 150 000 € saakka, sen ylittävistä päättää Yhtymähallitus.

Suunnitteilla ja käynnissä olevat kilpailutukset syksyllä 2022

  • Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän turvallisuusalan perustutkinnon hankinta, joulukuu
  • Peltoniemen opetusnavetan KVR-urakka, joulukuu
  • Sammuttimien tarkastukset ja huoltopalvelu, joulukuu

Avoimet tarjouspyynnöt

Pienhankintojen avoimet tarjouspyynnöt sekä EU:n ja kansallisen kynnysarvon ylittävät avoimet tarjouspyynnöt.

  • Tarjouspyyntö opetusmaatilapalvelusta

    Opetusmaatilan navettapalvelun kohteena on Peltoniemen (os. Kotikyläntie 254) maidontuotannon opetusmaatila Iisalmessa. Hankinta sisältää palvelut sopimuskaudelle 16.1.2022 – 31.1.2024. Tarkempi työtehtävien palvelukuvaus on sopimuksessa, joka on tarjouspyynnön liitteenä 1. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä hakee opetusmaatilapalveluihin soveltuvinta kumppania, joka tuottaa palvelun kiinteillä palveluhinnoilla (alv 0):  opetusmaatilan navettapalvelu, 3200 eur / kk– sisältää 15 palvelupäivää, joista 2 lauantaita ja 2 […]