Kielitaitovaatimukset


Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito, että pystyy opiskelemaan ja työskentelemään kyseisellä koulutusalalla. Tutkintokohtaiset kielitaitovaatimukset näet koulutuksen tiedoista.

YSAOlla opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija ohjataan kielitaidon testaukseen. Hakija voi osoittaa kielitaitonsa myös seuraavilla todistuksilla:

  • suomen kielellä suoritetun perusopetuksen päättötodistus
  • suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus
  • suomen kielellä suoritettu aiempi ammatillinen tutkinto
  • yleinen kielitutkinto (YKI) hakukohteen edellyttämällä taitotasolla

Jos opintojen aikana huomataan, että opiskelijan kielitaito ei tukitoimista tai todistuksista huolimatta riitä tutkinnon suorittamiseen, voidaan opintojen tavoite muuttaa tutkinnon osien suorittamiseksi. Kielitaitoa voidaan tarkistaa myös opintojen aikana.