Oppisopimus ja työnantaja – rekrytoi ja kouluta henkilöstöä


Oletko rekrytoimassa uutta henkilöstöä tai tarvitseeko olemassa oleva henkilöstösi lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin? Oppisopimuksella voi kouluttaa hyvistä tyypeistä erinomaisia työntekijöitä tai tehdä henkilöstöstä aiempaa monipuolisempia osaajia.

Kouluttamalla työntekijän työpaikalla, saat yrityksenne tarpeisiin sopivinta osaamista nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Olemassa olevan henkilöstön kouluttaminen oppisopimuksella on investointi tulevaan, sillä koulutetut ja osaavat työntekijät auttavat yritystäsi menestymään.

 • valittavana kaikki toisen asteen tutkinnot – yli 160 eri vaihtoehtoa
 • koulutuskokonaisuus suunnitellaan yhdessä YSAOn asiantuntijoiden kanssa
 • kesto määrittyy tavoitteen ja sisällön mukaan ( 4 kk – 3 vuotta)
 • mikäli koulutusta ei ole tarjolla YSAOlla, niin hankimme se toiselta koulutuksenjärjestäjältä. Tällöin lähi- tai etäopetuksen toteutuspaikkakunta voi olla Ylä-Savon ulkopuolella.

Ilmoita työssäoppimis- tai työpaikasta YSAOn opiskelijalle

Voit ilmoittaa yrityksenne mahdollisuudesta ottaa joko koulutus- tai oppisopimusopiskelija, avoimesta työmahdollisuudesta tai YSAOn henkilökunnan mahdollisuudesta tulla suorittamaan työelämäjaksoa.

Täytä alla oleva lomake ja paikan tiedot julkaistaan YSAOn opiskelijaintrassa.
Tiedot antaessasi, annat luvan paikan julkistamiseen. 

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa kaikille, myös työn avuksi opinto-ohjaajille, ohjaamoille, TE-toimistolle, yritysten edustajille sekä kaikille, jotka pohtivat uutta koulutusta tai alaa.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista, katso ajankohdat täältä!

Tuet ja korvaukset työnantajalle

Ysao maksaa opetus-ja kulttuuriministeriön korotettua koulutuskorvausta työnantajille, jotka työllistävät oppisopimuksella alle 20-vuotiaan vailla toisen asteen tutkintoa olevan perustutkinto-opiskelijan. Koulutuskorvauksen korotuksella tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä sekä pyritään helpottamaan työnantajien työvoimapulaa.

Korotettua koulutuskorvausta myönnetään oppisopimuksiin ajalla 1.3.—31.12.2024, 250€/kk, lisärahoituksen kokonaissumman verran.

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan myös, kun työnantaja työllistää oppisopimuksella tutkinto-opiskelijan kesäksi 2024. Kesäajan lisäkorvauksella pyritään helpottamaan työnantajien loma-ajan sijaisuuksia ja kausityöntekijöiden puutetta sekä lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia saada kesätöitä.

 • koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksen järjestämisestä. Koulutuskorvaus määräytyy opiskelijakohtaisesti, ohjauksen vaativuuden perusteella ja määritellään oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista palkkatukea työttömän työnhakijan kanssa solmittavaan oppisopimukseen TE-palveluista.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista kuntalisää työllistymisen edistämiseksi opiskelijan kotikunnalta.
 • Harkinnanvarainen kuntoutustuki tai -raha, kun työnantaja tekee ammatillisen kuntoutujan kanssa oppisopimuksen. Tuki haetaan vakuutusyhtiöltä tai KELAlta ennen oppisopimuksen aloittamista. Myönteinen päätös on odotettava ennen oppisopimuksen aloittamista.

Kun haluat kouluttaa henkilöstöä oppisopimuksella, toimi näin:

 1. Mieti
  – Millaiselle koulutukselle on tarvetta: tutkinnolle vai tutkinnon osalle tai muulle ammatillista osaamista syventävälle ja täydentävälle koulutukselle?
  – Kuinka moni työntekijä tarvitsee koulutusta?
  – Kuka olisi sopiva työpaikkaohjaaja?
 2. Ole yhteydessä
  Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluihin Katja Turuseen, katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365 tai suoraan kyseisen tutkinnon YSAOn vastuuohjaajaan.

Mihin oppisopimustyönantajana sitoudut?

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut
• solmimaan vähintään 25 h/vko -työsopimuksen opiskelijan kanssa
• maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen
• nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan
• järjestämään opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä, joissa voi hankkia koulutuksen tavoitteen mukaista osaamista
• huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaisiin lähi- tai etäopiskelupäiviin.

Huom! Voit työnantajana päättää alasi työehtosopimusta noudattaen, maksatko opiskelijalle tutkintokoulutuspäiviltä palkkaa. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (päiväraha, perheavustus ja matka- ja majoituskorvaukset), mikäli edellytykset täyttyvät.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet kokonaiskestosta, maksimissaan kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Koeajan jälkeen sopimuksen voi purkaa joko yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Oppisopimusopiskelijan palkkaus

Oppisopimusopiskelija on työntekijä ja hänelle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet kuten oikeus vuosilomaan, sairasajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.

Alle 20-vuotiaiden, ensimmäistä perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin maksetaan korotettua koulutuskorvausta. Tällä tavoin mahdollistetaan ohjaustyö entistä paremmin. Tuen suuruus on 250 € / kk.

Palkkaus oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvista tutkintokoulutuspäivistä

Työnantaja päättää, maksaako oppisopimusopiskelijalle palkkaa tutkintokoulutuspäivistä. (lähi- tai etäopetus päivät) Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa, on opiskelija oikeutettu tältä ajalta opintososiaalisiin etuuksiin. Opintososiaaliset edut määritellään opiskelijakohtaisesti oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen

Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön työnhakija, voit työnantajana saada työvoimahallinnon maksamaa harkinnanvaraista palkkatukea.  TE -toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Oppisopimus ei voi alkaa ennen TE-toimiston päätöstä.   

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.
Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.
Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Tutustu Ohjaamoon ohjaan.fi -sivulla.

Kesäoppisopimuksella työllistät kesäksi – koulutat samalla

Kesäoppisopimuksesta hyötyvät sekä opiskelija että työnantaja. Kesäoppisopimus voidaan solmia tutkinnon osiin tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin. Oppisopimus on loistava mahdollisuus vauhdittaa opintoja kesätyön avulla!

Kesäoppisopimus:

 • määräaikainen työsopimus
 • kesto työpaikan tarpeiden mukaan
 • tessin mukainen palkkaus
 • työaika väh. 25h/vko
 • työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja
 • työtehtävien tulee olla opiskeltavalta alalta ja tukea opiskelijan tavoitteita
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta perustutkinto-opiskelijoista 100€/kk
 • työantaja voi tiedustella opiskelijan kotikunnan mahdollista kesätyötukea palkkaukseen
 • YSAOn vastuuohjaaja laatii oppisopimusasiakirjat

Kysy lisää

Lisätietoa saat YSAOn alakohtaisilta vastuuohjaajilta tai koulutussuunnittelija Antti Ronkaiselta.

Antti Ronkainen
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi