Työpaikkaohjaus

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa, jotta hän saa tärkeitä oppimiskokemuksia. Ohjauksen avulla siinä yhdistyvät tietopuolinen koulutus ja käytäntö.

Opiskelijan oppiminen syvenee, kun hänellä on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan opastajana ja perehdyttäjänä toimivan työpaikkaohjaajan sekä muiden työntekijöiden kanssa.

Lisätietoa ja työvälineitä työpaikkaohjauksen tueksi löydät ohjaan.fi -sivuilta.

YSAOlla on käytössä työpaikkaohjaajille ja työnantajan edustajille Kumppanuussivusto. Sivuston käyttö vaatii kutsun, jonka työantajan edustaja(t) saa sopimuksen solmimisen jälkeen.

Tutustu ja hae ilmaiseen työpaikkaohjaaja-koulutukseen