Työpaikkaohjaus

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa, jotta hän saa tärkeitä oppimiskokemuksia. Ohjauksen avulla siinä yhdistyvät tietopuolinen koulutus ja käytäntö.

Opiskelijan oppiminen syvenee, kun hänellä on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan opastajana ja perehdyttäjänä toimivan työpaikkaohjaajan sekä muiden työntekijöiden kanssa.

Lisätietoa ja työvälineitä työpaikkaohjauksen tueksi löydät ohjaan.fi -sivuilta.

Tutustu ja hae ilmaiseen työpaikkaohjaaja-koulutukseen

Mainio koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaatti

Yrittäjä, kun sinulla on toimiva työssäoppimispaikka se kiinnostaa opiskelijoita ja mahdollistaa työpaikalle parhaiden osaajien saamisen juuri Teille töihin!

Kumppanuuden ja yhteistyön osoituksena on yrityksillä mahdollista saada Mainio koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaatti, jolla varmistaa työpaikkanne työssäoppimisosaamista!

Työelämässä tapahtuvan oppimisen laatu perustuu kumppanuuteen, joka toimii vastavuoroisesti oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteellisuus ja oppimisen kannalta tehtävien määrittäminen auttavat opintojen etenemiseen, joka mahdollistaa opiskelijoiden nopeamman valmistumisen ja työllistymisen.

Sertifikaatin hyödyt työpaikalle

  • Varmistaa osaavan työvoiman saamisen työpaikallanne nyt ja tulevaisuudessa.
  • Edelläkävijä hyvänä ja laadukkaana työssäoppimispaikkana eri-ikäisille opiskelijoille.
  • Vahvistaa omaa asemaa kilpailutilanteessa, jossa koulutuksella, osaamisella ja ammattitaidolla on merkitystä työpaikan menestymisen kannalta.
  • Sertifikaatin hakeminen kannustaa kehittämään työpaikan toimintaa.
  • Sertifikaatti on dokumentti, jota työpaikka voi käyttää osoittaessaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua, henkilöstön koulutusta, osaamista ja ammattitaitoa.
  • Voimassa määräajan 2 vuotta, jonka jälkeen tehdään päivitysauditointi. Sertifioitu työpaikka saa Työssäoppimispaikka -sertifikaatin sekä näkyvyyden Ylä-Savon ammattiopiston internetsivuilla sertifioituna työpaikkana.

Sertifikaatilla arvioidaan onko työpaikallanne huomioitu ja toteutettu työpaikalla järjestettävän koulutuksen kannalta keskeisiä asioita. Kyselyn kautta saadaan arvio, onko työpaikkanne valmis sertifioitavaksi vai tarvitaanko vielä kehittämistoimia. Ylä-Savon ammattiopiston asiantuntija ottaa teihin yhteyttä sertifioitavien asioiden todentamiseksi tai kehittämistoimien miettimisen merkeissä.

Kysy lisää!
Tarmo Voutilainen
0400 793 187
tarmo.voutilainen@ysao.fi

Mainio koulutustyöpaikka -sertifikaattileima.

Ponsse Oyj:lle myönnettiin sertifikaatti yrityksen auditoinnin yhteydessä.

Ponsse-logo - Ponsselle myönnettiin Mainio-koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaatti.