Työpaikkaohjaus

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa. Työpaikkaohjaaja toimii yhteistyössä työpaikan, opiskelijan ja koulutuksenjärjestäjän kanssa.

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua Ohjaan.fi järjestämään maksuttomaan työpaikkaohjaajakoulutukseen. Koulutus tukee koulutus- ja oppisopimusopiskelijoiden ohjaustaitojen lisäksi työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä ja työssä ohjaamista. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai ohjatusti Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa, jotta hän saa merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Ohjauksen avulla työssä oppimisessa yhdistyvät tietopuolinen teoriakoulutus ja käytännön työtehtävät.

Opiskelijan oppiminen syvenee, kun hänellä on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan opastajana ja perehdyttäjänä toimivan työpaikkaohjaajan sekä muiden työntekijöiden kanssa. Työpaikkaohjaajakoulutus vahvistaa työpaikkaohjaajan ohjaustaitoja ja ymmärrystä työssä oppimisen prosessista sekä vahvistaa oppilaitosyhteistyötä. Hyvä, laadukas opiskelijan ohjaus tukee yrityksen työnantajamielikuvaa ja kiinnostavuutta työnantajana.

Lisätietoa ja työvälineitä työpaikkaohjauksen tueksi löydät ohjaan.fi -sivuilta.

YSAOlla on käytössä työpaikkaohjaajille ja työnantajan edustajille Kumppanuussivusto. Sivuston käyttö vaatii kutsun, jonka työantajan edustaja(t) saa sopimuksen solmimisen jälkeen.

Tutustu ja hae ilmaiseen työpaikkaohjaaja-koulutukseen ohjaan.fi -sivuston kautta!

Taso 1
• Ohjaan.fi -sivuston kautta työpaikkaohjaajan peruskoulutus, itsenäisesti tai ohjatusti teamsin kautta.
tai
YSAO ASIAA -webinaari (eri painopisteillä, mm. kumppanuussivujen esittely).

Taso 2
• Monikulttuurisuus, Ohjaan.fi -sivuston kautta.
• Mentorikoulutus, Ohjaan.fi -sivuston kautta.
• Yrityskohtaiset, räätälöidyt koulutukset YSAOn omina koulutuksina. Kysy lisää Tarmo Voutilaiselta, puh. 0400 793 187, tarmo.voutilainen@ysao.fi

Taso 3, tutkinnon osien työpaikkaohjaajakoulutukset, jotka ovat koulutusalojen tutkintorakenteessa
• perustutkinto
• ammattitutkinto tai
• erikoisammattitutkinto.
Kysy lisää Hakijapalvelusta hakijapalvelut@ysao.fi tai puh. 040 4811 400.

Työpaikkaohjaajakoulutus on ilmainen ja suoritetusta koulutuksesta saat osallistumistodistuksen.