Huoli Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan elinvoimasta ja osaavan työvoiman saatavuudesta on saanut kuusi koulutuksenjärjestäjää yhteen, ja haasteeseen vastaamiseksi on valmisteltu kehittämishanke Talent Hub Eastern Finland. EU-rahoitteista hanketta ovat valmistelleet Itä-Suomen yliopisto, Karelia- ja Savonia ammattikorkeakoulut, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Pohjois-Savon koulutuskuntayhtymä Sakky ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO.

Talent Hub Eastern Finland -hankkeen hyödyt kansainvälisten osaajien sitouttamisesta Ylä-Savon alueelle:

  • Kansainväliset tutkinto-opiskelijat – joista monilla on jo perhe, työkokemusta ja aiempia tutkintoja – ohjataan tutustumaan, harjoittelemaan ja suorittamaan opintojaan työpaikoilla.
  • Työnantajille tarjoamme monipuolista tukea erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden vastaanottamiseen sekä osa- tai kokoaikaiseen työllistämiseen opintojen ohessa tai niiden jälkeen.
  • Hanke lisää työnantajien veto- ja pitovoimaa ja alueelle jo muuttaneiden kansainvälisten osaajien keskuudessa.
    • Hanke tuottaa tietoa ja viestii alueen tukipalveluista, harjoittelu- ja työmahdollisuuksista sekä kuntien ja työpaikkojen vetovoimatekijöistä.
  • Hanke tukee kotikansainvälistymistä ja kaksisuuntaista kotoutumista.
  • Hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisten osaajien yrittäjyyttä.  
  • Kunnilla ja työnantajilla on mahdollisuus osallistua toimenpiteiden yhteiskehittämiseen.  

Hankkeen kustannusarvio on noin 5,6 miljoonaa euroa ja sen toteutusaika on 1.9.2023 – 31.8.2027. Hankkeen rahoitus koostuu EU-tuesta (80 %) ja oppilaitosten omarahoituksesta. Pyydämme yhteisen asian kehittämiseen mukaan myös alueen työnantajia. Hankkeen merkityksellisyyden osoittamiseksi toivomme työnantajia osallistumaan joko rahallisella tuella tai tukemalla ilman rahoitusta, kaikki tukimuodot ovat tervetulleita.

Ilmoittautuminen mukaan tällä lomakkeella 30.4.2023 mennessä.
Mikäli haluatte tukea hanketta rahallisesti, teihin otetaan yhteyttä.

Yhteistyöterveisin,