Kevään 2024 yhteishaku peruskoulun jälkeiseen koulutukseen päättyi 19. maaliskuuta. Yhteishaussa Ylä-Savon ammattiopistoon oli yhteensä 309 ensisijaista hakijaa. Näistä ammatillisiin tutkintoihin haki 294 hakijaa ja Tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen 15 hakijaa. Kokonaishakijamäärä kaikilla hakusijoilla oli 1069 opiskelijaa.

– Ylä-Savon alueella peruskoulun päättävän ikäluokan koko pieneni vuodesta 2023 vuoteen 2024 yhteensä 40 hengellä, joka vaikutti myös YSAOn ensisijaisten hakijoiden määrään, toteaa YSAOn vararehtori Kirsi Pulkkinen. – Viime vuoden hakijaennätykseen 353 ei päästy, mutta olemme tyytyväisiä hakijamäärään.

Neljä suosituinta alaa olivat maarakennus (43), logistiikka (40), maatalousala (40) ja sähkö- ja automaatioala (33).

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa Ylä-Savossa sijaitseviin koulutusyksiköihin haki yhteensä 580 ensisijaista hakijaa, ammatillisiin oppilaitoksiin haki 355 hakijaa ja alueen lukioihin 225 ensisijaista hakijaa. Ylä-Savon ammattiopiston suhteellinen osuus alueelle hakeneista opiskelijoista oli 51,3% kaikista hakijoista. Vuonna 2021 YSAOn osuus kaikista yläsavolaisiin oppilaitoksiin yhteishaussa hakeneista 1. sijaisista opiskelijoista oli 49%, vuonna 2022 se oli 52%, vuonna 2023 53,7%.

Ylä-Savon ammattiopiston hakijamäärä on pysynyt tasaisena vuodesta 2014 lähtien, ammatillisten tutkintojen osalta yli 300 ensisijaista hakijaa on ollut vuosina 2014,2015, 2021, 2023 ja 2024. Alimmillaan hakijoita oli vuonna 2019, jolloin 1. sijaisia hakijoita oli 259. Hakijoiden määrän keskiarvo ammatillisen koulutuksen reformin (2018) jälkeisinä vuosina on ollut n. 295 opiskelijaa/vuosi.

Yhteishaussa hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa. Ne, joilla on toisen asteen tutkinto jo suoritettuna voivat hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvan haun kautta. Ylä-Savon ammattiopistoon haki jatkuvan haun kautta ajalla 19.3.2023 – 19.3.2024 yhteensä 1545 henkilöä. Valittujen osalta opiskelujen aloitus tapahtuu joustavasti, opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti. Yhteishaun aikana ammatillisiin perustutkintoihin haki jatkuvan haun kautta 92 henkilöä ja muihin tutkintoihin 51 henkilöä.

Yhteishaun vetovoimaisuusmittarina aiemmin käytetty ensisijaista hakijaa / aloituspaikka on jatkuvan haun myötä menettänyt merkityksensä, koska jokainen ammatillinen oppilaitos pystyy itse säätelemään yhteishaun aloituspaikkojen määrää, eikä suhdeluku enää kuvaa oppilaitoksen todellista vetovoimaisuutta.

Ylä-Savon ammattiopistossa opiskelee 21.3.2024 yhteensä 2636 opiskelijaa, joista 2034 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätietoja hakijatilanteesta koulutusjohtaja, vararehtori Kirsi Pulkkinen, 0400 793 030