Vuoden 2022 yhteishaussa Ylä-Savon ammattiopistoon saapui yhteensä 308 ensisijaista hakijaa. Näistä ammatillisiin tutkintoihin haki 293 hakijaa ja uuteen TUVAan eli tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tuli 15 hakijaa. Kokonaishakijamäärä kaikilla hakusijoilla oli 1078 opiskelijaa.

Neljä suosituinta alaa olivat kone- ja tuotantotekniikka (48), maatalousala (42), logistiikka-ala (41) ja maarakennusala (37).

Yläsavolaisiin, toisen asteen oppilaitoksiin tuli yhteensä 596 ensisijaista hakijaa. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 364 hakijaa ja alueen lukioihin 217 ensisijaista hakijaa.

Ylä-Savon ammattiopiston hakijamäärä on pysynyt tasaisena vuodesta 2014 lähtien. Ammatillisten tutkintojen osalta yli 300 ensisijaista hakijaa on ollut vuosina 2014, 2015 sekä 2021. Alimmillaan hakijamäärä oli vuonna 2019, jolloin ensisijaisia hakijoita oli 259. Näiden lisäksi hakijoita VALMA-koulutukseen (nykyisin TUVA) on ollut vuosittain 15–30 hakijan verran.

Yhteishaussa hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa (lukio tai ammatillinen tutkinto). Ne, joilla on toisen asteen tutkinto jo suoritettuna, voivat hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvan haun kautta. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymään haki jatkuvan haun kautta ajalla 23.3.2021 – 23.3.2022 yhteensä 1677 henkilöä. Heidän osaltaan opiskelujen aloitus tapahtuu joustavasti, opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti.

Yhteishaun vetovoimaisuusmittarina aiemmin käytettyä, ensisijainen hakija / aloituspaikka on jatkuvan haun myötä menettänyt merkityksensä, koska jokainen ammatillinen oppilaitos pystyy itse säätelemään yhteishaun aloituspaikkojen määrää eikä suhdeluku näin kuvaa enää oppilaitoksen todellista vetovoimaisuutta.
Ylä-Savon ammattiopistossa opiskelee 24.3.2022 yhteensä 2418 opiskelijaa.

Lisätietoa hakutilanteesta ja ammatillisen koulutuksen tilastoinnista antaa
Kari Puumalainen
rehtori, kuntayhtymän johtaja
puh. 040 1778 600
kari.puumalainen@ysao.fi