YSAOlle järjestämislupa englanninkieliselle kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnolle.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan kone- ja tuotantotekniikan englanninkieliselle koulutukselle 1.1.2024 alkaen. Tämä on merkittävä asia, joka parantaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kykyä turvata ja vahvistaa alueen työvoiman saatavuutta ja yritysten elinvoimaisuutta.

– Saatu järjestämislupa vastaa työelämän tarpeeseen, sillä teknologia-ala on yksi Ylä-Savon kärkitoimialoista ja osaajia tarvitaan, kertoo kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Useat alan yritykset toimivat myös kansainvälisessä toimintaympäristössä, ja englanninkielisten osaajien kysyntä on jatkuvasti kasvussa. Järjestämislupa mahdollistaa myös entistä paremmin opiskelumahdollisuudet alalla Ylä-Savon alueella muista maista hakeutuville opiskelijoille. Vieraskielisille opiskelijoille tarjotaan myös kattavat suomen kielen opiskelumahdollisuudet, vaikka he opiskelevatkin englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa.

Koulutuksen markkinointi on tarkoitus aloittaa vuodenvaihteeseen mennessä, ja koulutus on tarkoitus käynnistää syksyyn 2024 mennessä.

Järjestämislupahakemuksemme sai laajaa tukea alueen eri toimijoilta: yrityksiltä, järjestöiltä, kunnilta, kauppakamarilta, ELY-keskukselta, maakuntaliitolta ja oppilaitoksilta. Saimme myös vahvaa tukea alueemme päättäjiltä ja kansanedustajilta.

– Olemme iloisia siitä, että voimme jatkossa tarjota alueen nuorille ja aikuisille uudenlaisen mahdollisuuden opiskella ja työskennellä alueemme kansainvälisissä yrityksissä, iloitsee Kari Puumalainen.

Iisalmessa 7.11.2023

Lisätietoja ja haastattelut:
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
puh. 040 1778 600