Ylä-Savon ammattiopisto YSAO on kehittänyt toimintamalleja, joiden avulla ammatillisten opintojen keskeyttämistä voidaan vähentää. Tavoitteena on ollut, että yhä harvempi opiskelija jättää opintonsa kesken. Työ on tuottanut tulosta ja keskeyttämisten määrä YSAO:lla on vähentynyt 40 % vuoden 2019 tasosta. Nykyisin yhä useampi opiskelija saavuttaa omat opiskelulleen asettamansa tavoitteet.

– Kuntayhtymässä on kehitetty toimintamalleja jo usean vuoden ajan. Keskeyttämisten syitä on analysoitu sekä omana työnä, että ulkopuolisilla selvityksillä. Oppilaitoksen toimintaprosesseja on kehitetty ja käyttöön on otettu uusia teknologisia ratkaisuja, joiden avulla voimme aiempaa nopeammin havaita opiskelijat, joiden opinnoissa on haasteita. Keskeisiä teknisiä ratkaisuja ovat olleet Vastuuohjaajan työpöytä sekä tekoälyyn pohjautuva Appia-sovellus, joka kykenee reaaliajassa löytämään ne opiskelijat, joiden riski keskeyttää on suurin, kertoo kuntayhtymän johtaja, rehtori Kari Puumalainen.

Kehitystyön tuloksena olemme saaneet keskeyttämisluvut kääntymään laskuun, ja keskeytysten määrät ovat vähentyneet merkittävästi. Ns. kokonaiskeskeyttäminen, jossa seurataan kaikkia oman aloitustutkintonsa keskeyttäneitä riippumatta opiskelijan jatkopolusta (jatkaa opintojaan joko samassa tai toisessa oppilaitoksessa, siirtyy työelämään) on vähentynyt 42,3 % vuodesta 2019 vuoteen 2022. Samassa ajassa ns. negatiivinen keskeyttäminen (ei tietoa, opiskelija jää työttömäksi, jää työelämän ulkopuolelle) on vähentynyt 40,3 % vuoden 2019 tilanteesta. Negatiivinen keskeyttämisaste oli 4,99 % vuonna 2022.

Merkittävää on, että keskeyttämiset vähenivät myös koronavuosien aikana, jolloin valtakunnallisesti arvioitiin keskeyttäneiden määrän kasvaneen. Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijoiden määrä on kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2022 yhteensä 98 opiskelijavuodella. On huomioitavaa, että huolimatta opiskelijamäärän kasvusta myös absoluuttinen keskeyttäneiden määrä on vähentynyt yli 40 % (keskeyttäneitä oli 152 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2019).

– Jatkamme kehitystyötä teettämällä ulkoisen selvityksen niistä toimenpiteistä, joilla on ollut eniten positiivista vaikutusta saavutettuihin tuloksiin, jotta voimme panostaa niihin jatkossa entistä enemmän. Lisäksi teemme kansainvälistä yhteistyötä Baltian maiden kanssa opintojen keskeyttämisen ehkäisyn parhaista käytännöistä, summaa opiskeluhyvinvointipäällikkö Kaj Jääskeläinen.

*) YSAO käyttää keskeyttäneiden laskennassa seuraavaa kaavaa:

kokonaiskeskeyttäminen = kaikista syistä opintonsa keskeyttäneet / toteutunut opiskelijavuosimääränegatiivinen keskeyttäminen = negatiivisista syistä opintonsa keskeyttäneet / toteutunut opiskelijavuosimäärä

Lisätietoa aiheesta:

opiskeluhyvinvointipäällikkö Kaj Jääskeläinen, kaj.jaaskelainen@ysao.fi
kuntayhtymän johtaja, rehtori Kari Puumalainen, kari.puumalainen@ysao.fi