Ylä-Savon ammattiopisto osallistui tammikuussa 2023 Sitran Megatrendit 2023-julkistustilaisuuteen oman kisakatsomon voimin. Käytännönjärjestelyistä vastasivat KesTech- ja EMill ennakointimalli-hankkeet. Megatrendit ovat pitkän aikavälin suuria kehityskulkuja, joiden vaikutukselta on vaikea välttyä. Sitra esitteli verkkolähetyksessä megatrendit, jotka olivat jäsennelty viiteen kokonaisuuteen: luonnon kantokyky murenee, hyvinvoinnin haasteet lisääntyvät, demokratia joutuu yhä kovemmalle, kilpailu digivallasta kiihtyy ja talouden perusta rakoilee. Kävimme kisakatsomossa keskustelua siitä, miten nämä aiheet näkyvät jo nyt ammatillisessa koulutuksessa ja miten voisimme tukea omalta osaltamme teemojen kehitystä suotuisaan suuntaan. Megatrendit vaikuttavat myös Ylä-Savon alueella ja moniin haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja alueen yritysten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyöllä.


Jo aiemmin marraskuussa 2022 Ylä-Savon ammattiopistolla järjestettiin tulevaisuustyöpaja, jossa keskustelimme tulevaisuusvallasta. Siis esimerkiksi siitä keneen vaikutamme, kun Ylä-Savon ammattiopistolla tehdään tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä. Ammatillisen koulutuksen tehtävä on kasvattaa uusia osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Menestyksekäs osaamistarpeiden ennakointi edellyttää avointa vuoropuhelua yritysten ja koulutuksenjärjestäjien kanssa jo tänään, jotta työntekijän osaaminen ja työnantajien osaamistarpeet voivat tulevaisuudessa kohdata. Tarvitsemme yhteisiä inspiroivia tulevaisuuskeskusteluja, joiden seurauksena tulevaisuuden mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti ja uhkakuvat taklataan yhteisvoimin. Yläsavolaisten yritysten, koulutuksenjärjestäjien ja kuntien yhteinen ennakointiryhmä tuo kanavan yhteiselle tulevaisuuskeskustelulle. Voit tutustua ryhmän toimintaan täällä: Millainen on Ylä-Savon tulevaisuuskuva? – Tule mukaan yhteiseen tulevaisuustoimintaan

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi