Palvelut työelämälle

YSAOn henkilöstöä kävelee kadulla Iisalmessa.

YSAOn yksi tärkeimmistä tehtävistä on vastata alueen yritysten erilaisiin koulutustarpeisiin. Toimimme yritysten kumppanina, koordinoimalla ja toteuttamalla niin olemassa olevan henkilöstön kuin rekrytointitilanteiden koulutustarpeet. Kauttamme voi lähteä hankkimaan osaamista niin tuotannon muuttuviin työtehtäviin, kuin johtamisen, tiimityön tai vaikkapa työhyvinvoinnin osa-alueisiin. Toimimme myös valtakunnallisesti, joten kauttamme hoituu yrityksen kaikkien yksiköiden koulutussuunnittelu ja -toteutus. Koulutuksissa käytetään niin verkko- kuin lähiopetusta asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Olemassa olevan henkilön koulutus

 • Yrityksen tarpeeseen räätälöidyt koulutukset
 • Kortti- ja pätevyyskoulutukset
 • Oppisopimus

Uuden henkilön rekrytointi

 • Pop Up -rekrytilaisuudet
 • Rekrykoulutukset
 • Oppisopimus

Palvelut työelämään

YSAOn tutkintokoulutusten lisäksi järjestämme EduSavo Oy:n kautta rekry- ja täsmäkoulutuksia yritysten tarpeisiin.

Oppisopimus

Milloin oppisopimus?
Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista ammattia opiskelevalle, rekrytoitavalle tai työssä olevalle henkilölle.
• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Henkilöstä tulee työntekijä.
• Sopii kaikenikäisille.
• Opiskelija on työsuhteessa ja työskentelee keskimäärin vähintään 25 h/viikko.
• Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista palkkaa. Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja.
• Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.
• Voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.

Koulutussopimus

Milloin koulutussopimus?
Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Henkilö säilyy opiskelijana.
• Sopii kaikenikäisille.
• Opiskelija ei ole työsuhteessa. Voi ajoittautua 1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
• Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja.
• Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.
• Koulutussopimus suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.

Mainio koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaatti

Yrittäjä, kun sinulla on toimiva työssäoppimispaikka se kiinnostaa opiskelijoita ja mahdollistaa työpaikalle parhaiden osaajien saamisen juuri Teille töihin!

Kumppanuuden ja yhteistyön osoituksena on yrityksillä mahdollista saada Mainio koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaatti, jolla varmistaa työpaikkanne työssäoppimisosaamista!

Työelämässä tapahtuvan oppimisen laatu perustuu kumppanuuteen, joka toimii vastavuoroisesti oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteellisuus ja oppimisen kannalta tehtävien määrittäminen auttavat opintojen etenemiseen, joka mahdollistaa opiskelijoiden nopeamman valmistumisen ja työllistymisen.

Sertifikaatin hyödyt työpaikalle

 • Varmistaa osaavan työvoiman saamisen työpaikallanne nyt ja tulevaisuudessa.
 • Edelläkävijä hyvänä ja laadukkaana työssäoppimispaikkana eri-ikäisille opiskelijoille.
 • Vahvistaa omaa asemaa kilpailutilanteessa, jossa koulutuksella, osaamisella ja ammattitaidolla on merkitystä työpaikan menestymisen kannalta.
 • Sertifikaatin hakeminen kannustaa kehittämään työpaikan toimintaa.
 • Sertifikaatti on dokumentti, jota työpaikka voi käyttää osoittaessaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua, henkilöstön koulutusta, osaamista ja ammattitaitoa.
 • Voimassa määräajan 2 vuotta, jonka jälkeen tehdään päivitysauditointi. Sertifioitu työpaikka saa Työssäoppimispaikka -sertifikaatin sekä näkyvyyden Ylä-Savon ammattiopiston internetsivuilla sertifioituna työpaikkana.

Sertifikaatilla arvioidaan onko työpaikallanne huomioitu ja toteutettu työpaikalla järjestettävän koulutuksen kannalta keskeisiä asioita. Kyselyn kautta saadaan arvio, onko työpaikkanne valmis sertifioitavaksi vai tarvitaanko vielä kehittämistoimia. Ylä-Savon ammattiopiston asiantuntija ottaa teihin yhteyttä sertifioitavien asioiden todentamiseksi tai kehittämistoimien miettimisen merkeissä.

Hae Mainio koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaattia

Kysy lisää!
Tarmo Voutilainen
0400 793 187
tarmo.voutilainen@ysao.fi

Mainio koulutustyöpaikka -sertifikaattileima.

Sertifikaatti on myönnetty
Ponsse Oyj:lle yrityksen auditoinnin yhteydessä.

Sertifikaatti on myönnetty Normet Oy:lle yrityksen auditoinnin yhteydessä.

Ponsse-logo - Ponsselle myönnettiin Mainio-koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaatti.
Normet Oy logo.

Kumppanuussivusto

Kumppanuussivusto (extranet.ysao.fi) on otettu käyttöön 10.1.2023!

Sivusto on työelämän ja YSAOn yhteinen ympäristö, jossa voi tutustua koulutusten sisältöihin ja saada tukea työelämässä oppimisen edistämiseen. Sivuston kautta voi ilmoittaa työssäoppimis- tai työpaikasta. Siellä työpaikkaohjaajat voivat antaa vinkkejä ja jakaa ajatuksia ohjausarjesta. Materiaaleja voi hyödyntää vapaasti.

Kutsu Kumppanuussivustolle tulee sähköpostitse (lähettäjä Microsoft-kutsut).  Kutsun saa, kun yritykseen on tehty koulutussopimus, oppisopimus tai sopimus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Kutsu lähetetään työnantajan yhteyshenkilölle sekä työpaikkaohjaajalle, jotka on nimetty sopimuksessa. Kutsu on voinut tulla aiemman sopimuksen laatimisen yhteydessä.

Käyttäjän pitää hyväksyä lähetetty kutsu, jotta hän pääsee sivustolle.

Jos olet jo hyväksynyt kutsun, pääset sivustolle täältä:

Sivuston aiheita ovat

 • Vastuut ja velvollisuudet työssäoppimisen aikana, mm. osapuolten roolit ja vakuutusturva
 • Opiskelijan perehdyttäminen ja ohjaaminen työpaikalla
 • Osaamisen arviointi, näyttöjen toteuttaminen
 • Työelämäpalautteiden kerääminen
 • Yrittäjän mentorointi eli yrittäjän työpaikkaohjaajana toimiminen
 • Työelämässä tapahtuvaan oppimiseen liittyvät koulutukset ja tapahtumat
 • Ammatillinen koulutus ja YSAO sen järjestäjänä

Kumppanuussivustoa luodaan vaiheittain. Käyttäjä voi vaikuttaa sisältöihin ja materiaaleihin antamalla palautetta. Palautelinkki löytyy Kumppanuussivuston alaosasta.

Ongelmissa, jos et saa kutsua tai linkki on kadonnut, ota yhteyttä helpdesk@ysao.fi p. 040 1800 800

Sivuston sisältöön liittyvissä asioissa ole yhteydessä

työelämäkoordinaattori Minna Jääskeläinen minna.jaaskelainen@ysao.fi p. 050 300 7102


Osaamiskartoitus

Kuusi henkilöä istuvat vierekkäin ja heidän kasvojaan peittää paperi, jossa on kysymysmerkki.

Tiedätkö millä tasolla yrityksesi osaaminen on?

Yrityshaastattelulla ja osaamiskartoituksella selvität vastaako henkilöstönne tiedot, taidot ja asenteet organisaationne strategisia osaamistarpeita. Saat samalla ennakointitietoa tulevaisuuden osaamistarpeista.

Yrityshaastattelu

Pysähdy hetkeksi osaamisen äärelle. Käy läpi yrityksesi osaamistarpeet asiantuntijan kanssa.

Yrityshaastattelussa käyt läpi yrityksesi tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeet asiantuntijan kanssa. Haastattelussa nostetaan esiin myös välittömät lisäosaamistarpeet ja muut rekrytointi- ja koulutustarpeet. Haastattelun jälkeen saat käyttöösi raportin, jossa näet osaamisen kriittisimmät kehittämiskohteet ammattiryhmäkohtaisesti.

Raporttia voi hyödyntää YT-lain velvoittaman työyhteisön kehittämis- ja koulutussuunnitelman laadinnassa. Yrityshaastattelu on maksuton ja haastattelun kesto on noin 1,5 tuntia.

Osaamiskartoitus

Osaamiskartoituksessa selvitetään henkilöstön osaamisen tasot ja kuilut. Jokaiselle ammattiryhmälle laaditaan osaamisprofiili, joka sisältää 30–60 osaamista.

Työntekijät käyvät vastaamassa selainpohjaisella sovelluksella omaan profiilipohjaansa. Esimies käy antamassa myös oman arvionsa työntekijän osaamisen tasosta. Osaamisen kuilu saadaan näkyväksi, kun verrataan osaamisen tasoa osaamisen merkitystasoon.

Kartoituksen jälkeen saat käyttöösi työntekijäkohtaiset osaamiskortit sekä tiimi- ja organisaatiokohtaiset osaamismatriisit. Henkilötason osaamiskortit toimivat hyvänä apuna kehityskeskusteluissa.

Saat laadittua YT-lain vaatiman koulutus- ja kehittämissuunnitelman. Yrityksenne tuottavuus paranee, kun koulutukset kohdennetaan oikein ja hyödyntämätön osaaminen saadaan käyttöön. Yhteisöllisyys ja työhyvinvointi vahvistuu, kun työntekijän kehitysmahdollisuudet ja oma osaaminen selkiytyy.

Osaamiskartoituksen hinnat

Mini
Ammattiryhmä, 5-20 henkilöä, á 100 € / henkilö

Midi 1
2-3 ammattiryhmää, 20-50 henkilöä, á 80 € / henkilö

Midi 2
2–5 ammattiryhmää, 50–100 henkilöä, á 60 € / hlö

Maxi
5–7 ammattiryhmää, 100–200 henkilöä, á 40 € / hlö

Kaksi henkilöä istuvat ja neuvottelevat.

Lisätietoa

Hannu Juntunen
asiakkuuspäällikkö
0400 793 151
hannu.juntunen@ysao.fi

Tuija Kokkonen
yritysyhteyshenkilö
040 179 8150
tuija.kokkonen@ysao.fi

Olemme kartoittaneet yli 1000 yritystä Pohjois-Savon alueella. Haluamme, että palvelumme vastaavat työelämän todellisia osaamistarpeita. Ennakointitiedon kerääminen on yksi väylä kehittää palvelujamme ja yritysyhteistyötä sekä kehittää yritysten henkilöstön osaamista.

Työelämälle

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tuo uutta liekkiä tutkinnon suorittaneen työhön, kuvassa henkilö on sytyttänyt tulen kotakeittiöön.

YSAOn yksi tärkeimmistä tehtävistä on vastata alueen yritysten erilaisiin koulutustarpeisiin. Toimimme yritysten kumppanina, koordinoimalla ja toteuttamalla niin olemassa olevan henkilöstön kuin rekrytointitilanteiden koulutustarpeet. Kauttamme voi lähteä hankkimaan osaamista niin tuotannon muuttuviin työtehtäviin, kuin johtamisen, tiimityön tai vaikkapa työhyvinvoinnin osa-alueisiin. Toimimme myös valtakunnallisesti, joten kauttamme hoituu yrityksen kaikkien yksiköiden koulutussuunnittelu ja -toteutus. Koulutuksissa käytetään niin verkko- kuin lähiopetusta asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Yhteistyömme alkaa koulutusten suunnittelusta yhdessä yrityksen kanssa.

Olemassa olevan henkilön koulutus

 • Yrityksen tarpeeseen räätälöidyt koulutukset
 • Kortti- ja pätevyyskoulutukset
 • Oppisopimus

Uuden henkilön rekrytointi

 • Pop Up -rekrytilaisuudet
 • Rekrykoulutukset
 • Oppisopimus

Palvelut työelämään

YSAOn tutkintokoulutusten lisäksi järjestämme EduSavo Oy:n kautta rekry- ja täsmäkoulutuksia yritysten tarpeisiin.

Oppisopimus

Milloin oppisopimus?
Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista ammattia opiskelevalle, rekrytoitavalle tai työssä olevalle henkilölle.
• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Henkilöstä tulee työntekijä.
• Sopii kaikenikäisille.
• Opiskelija on työsuhteessa ja työskentelee keskimäärin vähintään 25 h/viikko.
• Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista palkkaa. Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja.
• Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.
• Voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.

Koulutussopimus

Milloin koulutussopimus?
Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Henkilö säilyy opiskelijana.
• Sopii kaikenikäisille.
• Opiskelija ei ole työsuhteessa. Voi ajoittautua 1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
• Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja.
• Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.
• Koulutussopimus suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.

Tilojen vuokraus

YSAOn Sankariniemen kampusken julkisivu. Katua pitkin pyöräilee opiskelija.

Ylä-Savon ammattiopistolla on uudet ja monipuoliset tilat usealla eri kampuksella. Tilojen ollessa vapaana opetukselta, voit vuokrata niitä yrityksesi tai yhteisöjen käyttöön.

Vuokrattavana ovat muun muassa

 • Liikuntahalli (Sankariniemi)
 • Auditorio (Sankariniemi)
 • Monitoimitila (Sankariniemi, Peltoniemi)
 • Luokat (Sankariniemi, Hingunniemi)
 • Neuvotteluhuoneet (Sankariniemi, Peltoniemi)
 • Rantasauna (Peltoniemi)
 • Villa Lagus (Peltoniemi)
 • Ratsastusmaneesi (Hingunniemi)
 • Ratsastuskenttä (Hingunniemi)
 • Kengityspaja (Hingunniemi)
 • Vierastalli (Hingunniemi)

Vuokraamme myös toimipaikkojen keittiötiloja.

Tervetuloa palvelujemme käyttäjäksi!

Lisätietoja

Hannu Juntunen
0400 793 151
hannu.juntunen@ysao.fi

Ylä-Savon seudullinen kehittäminen

Seudullinen kehittäminen kuvituskuva.

Elinkeinoelämän, aluekehityksen ja yhteistyön hyväksi

Ylä-Savon kunnat sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä tukevat Ylä-Savon seudun elinkeinoelämän vahvistamista ja kasvua sekä yritystoiminnan aktivointia kärkitoimialoilla. Tavoitteena on myös aluekehitys ja seudullisen yhteistyön vahvistaminen.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä koordinoi Ylä-Savon seutusopimusta sekä hallinnoi seuturahan myöntämistä. Ylä-Savon seuturaha on kuntarahaa, jota voidaan myöntää Ylä-Savon alueella toteuttavien hankkeiden osarahoituksena.

Seutusopimuksen johtokunta käsittelee kokouksissaan saapuneet seuturahahakemukset 2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi johtokunta voi kutsua rahoitusta saaneita hanketoimijoita kertomaan hankkeen toiminnasta ja tuloksista kokouksissaan. Johtokunnan jäsenet ovat kuntien edustajia sekä yritysedustajia.

Seuturahan haku

Seuturaha haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään päärahoittajalle jätetty rahoitushakemus sekä mahdollinen projektisuunnitelma.

Ohjeet, hakulomakkeet sekä seurantatiedot löytyvät portaalista, alla olevasta linkistä.

Huom! portaalin hakulomakkeissa on vielä teknisiä ongelmia, joten käytä alla lomakkeita seuturahahakemukseen ja seuturahamaksatukseen:

Kokouspäivät
31.3.2023
16.6.2023

13.10.2023
24.11.2023

Hakemukset jätetään käsittelyyn alla olevan aikataulun mukaisesti.

Seuturahahakemuksen jättäminen (klo 16.15 mennessä)
23.3.2023
5.6.2023

4.10.2023
14.11.2023


Myönnetyn seuturahan haku

Myönnetty seuturaha haetaan maksatushakemuksella, ei laskutuksen kautta. Maksatushakemuksessa raportoidaan toiminnasta ja määrällisistä tuloksista, erityisesti Ylä-Savon alueella.

Myönnetyn ja maksetun seuturahan reaaliaikaista tilannetta kärkitoimialoittain sekä osallistujamääriä kunnittain voi tarkistaa portaalin raportointi-osiosta.

Ylä-Savon yhteiset kehittämisen kärjet

Teollisuus

Ylä-Savo on globaalisti verkottunut metalli- ja teknologia- sekä puunjalostusteollisuuden keskittymä Pohjois-Savossa. Hyvin menestyvät kärkiyritykset luovat ympärilleen kasvua ja synnyttävät alalle uusia innovaatioita. Teollisuudessa käytetään viimeisintä tekniikkaa ja menetelmiä. Teollisuudessa halutaan ottaa kehitysloikka koulutuksen sekä tutkimuksen ja kehittämisen alalla. Akateemisten ja ammatillisten oppilaitosten sekä tutkimusyhteisöjen läsnäoloa Ylä-Savossa halutaan lisätä ja vahvistaa. Opiskelijat halutaan tuoda yrityksiin juurtumaan paikalliseen yrityskulttuuriin ja asuinympäristöön. Teollisuuden toimintaedellytysten varmistaminen on seutukunnan tärkein strateginen painopiste. Yritysmyönteisyys ja yrittäjäasenne pidetään vahvasti esillä perusopetuksesta lähtien.

Vahva maa- ja metsätalous

Seutukunnan juuret ovat pelloilla ja metsissä. Ylä-Savolle tunnusomainen ahkera työnteonkulttuuri kumpuaa savotoilta ja heinäpelloilta. Maa- ja metsätalous on kehittynyt valtavasti vuosien varrella ja kehittyy edelleen. Maataloudessa panostetaan ekologisiin ja tehokkaisiin tuotantomenetelmiin ja maatalousrobotiikan hyödyntämiseen sekä kehittämiseen. Yrittäjäosaamisen kehittäminen on tärkeää maa- ja metsätalouden tuottavuuden lisäämisessä. Bioenergiaratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja lisäävät maa- ja metsätalouden liiketoimintamahdollisuuksia.

Osaamisen kehittäminen

Osaavan työvoiman saatavuus turvataan yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin tiiviillä markkinointiyhteistyöllä. Koulutuksessa pyritään huomioimaan yritysten tarpeet ja rakennetaan polkuja, jotka mahdollistavat teorian soveltamisen luontevasti aidossa työympäristössä. Opiskelun tavoitteena on nopea työllistyminen ja ammattitaidon kehittymisen mahdollistavat työelämävalmiudet. Kehittämisen painopisteenä on oppilaitosten, yritysten ja kuntien välinen yhteistyö, jolla varmistetaan työvoiman ja työnantajien kohtaaminen sekä yritysten kilpailukyky.
Alueen oppilaitokset verkostoituvat vahvasti ulkomaille ja mahdollistavat tätä kautta yritysten ja ulkomaisten työntekijöiden kohtaaminen.

Yrittäjyyden kynnystä pyritään alentamaan seutukunnallisilla yrittäjyyshankkeilla ja kuntien omilla sekä seutukunnallisilla yrittäjäpalveluilla. Pop up -tyyppiselle yrittämiselle luodaan puitteita kuntien yhteistoimintana.

Palvelut ja logistiikka

Ylä-Savossa asuminen on helppoa, edullista ja viihtyisää. Alueen positiivista mielikuvaa vahvistetaan yhdessä alueen lukuisten tapahtumien kautta. Iisalmi seutukunnan keskuskaupunkina kiinnittää Ylä-Savon Suomen karttaan ja tarjoaa kulttuuripalveluita, joita pienemmissä kunnissa ei voida järjestää. Ylä-Savo on palvelukokonaisuus, johon jokainen seutukunnan kunta tuo oman panoksensa. Palvelut pidetään tasokkaina ja hinnaltaan kilpailukykyisinä siten, että niillä voidaan tukea osaavan työvoiman hankintaa alueen työpaikkoihin.

Seutukunnan teollisuuden kilpailukyky on riippuvainen rautatie- ja tieyhteyksistä. Viitostien kehittäminen ja rautatieyhteyksien sekä Kuopion lentokentän toiminnan turvaaminen ovat Ylä-Savon logistisia painopisteitä. Seutukunnan ja maakunnan sisäiseen liikenteeseen etsitään älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat pendelöinnin pitemmilläkin etäisyyksillä.

GreenFinland

GreenFinland on Ylä-Savon seutukunnan kansainväliseen markkinointiin soveltuva kattotermi, jolla viitataan alueen luontoarvoihin sekä kestävällä tavalla luontoa hyödyntävään teollisuuteen sekä maatalouteen.

Mukana Ylä-Savon seuturahassa

Seuturahan yhteyshenkilö

Niina Puumalainen
kehitysjohtaja
0400 793 026
niina.puumalainen@ysao.fi

Työpaikkaohjaus

Henkilö opastaa toista henkilö tietokoneen äärellä.

Työpaikkaohjaus

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa, jotta hän saa tärkeitä oppimiskokemuksia. Ohjauksen avulla siinä yhdistyvät tietopuolinen koulutus ja käytäntö.

Opiskelijan oppiminen syvenee, kun hänellä on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan opastajana ja perehdyttäjänä toimivan työpaikkaohjaajan sekä muiden työntekijöiden kanssa.

Lisätietoa ja työvälineitä työpaikkaohjauksen tueksi löydät ohjaan.fi -sivuilta.

YSAOlla on käytössä työpaikkaohjaajille ja työnantajan edustajille Kumppanuussivusto. Sivuston käyttö vaatii kutsun, jonka työantajan edustaja(t) saa sopimuksen solmimisen jälkeen.

Tutustu ja hae ilmaiseen työpaikkaohjaaja-koulutukseen

Kumppanuus

Yhteistyö.

Tule YSAOn kumppaniksi!

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävässä roolissa YSAOn toiminnassa. Kumppanuusyhteistyömme edistää työelämälähtöisyyttä ja samalla kehitämme uusia toimintamalleja työelämän kanssa toimimiseen. Yhteistyö auttaa meitä huomioimaan opetuksessa muuttuvan työelämän osaamisvaatimuksia. Työelämä saa tekijöitä, joiden osaaminen vastaa työnantajan tarpeita.

Kumppanuus lähtee arjen kumppanuudesta ja syvenee yhteistyön myötä.
Kumppanuuden sisältö määrittyy yhdessä läpikäytävän palvelukartan myötä.

• Koulutusten suunnittelu yhdessä yhden tai useamman yrityksen kanssa juuri heidän tarpeisiinsa
• Työpaikkaohjaaja-koulutus
• Yrityshaastattelut / osaamiskartoitukset
• Kutsut YSAOn asiakastilaisuuksiin
• Järjestämme yrityksen kanssa yhdessä Pop Up -rekrytapahtumia
• Yritysedustajan asiantuntijaluennot ja puheenvuorot YSAOn tilaisuuksissa
• Uusien toimintojen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä
• Verkostotoimijoiden kanssa yhteisten tapahtumien suunnittelu
• Viikon vieras – näkyvyys erikseen sovittaessa
• YSAOn uutiskirje
• Ennakointi yhdessä yrityksen kanssa

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Hannu Juntunen
asiakkuuspäällikkö
0400 793 151
hannu.juntunen@ysao.fi

Katja Turunen
koulutuspäällikkö
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutukset

Henkilöt miettivät tiimipalaverissa yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutuksia.

Tulevaisuuden tarpeisiin

Yrityspalvelut kouluttavat monipuolisia osaajia työelämään. Koulutustarjonta sopii, niin rekrytointitilanteisiin uudelle työntekijälle, kuin olemassa olevan henkilöstön täydennyskoulutuksiin. Koulutusten tavoitteena on kehittää alueen osaamista yhdessä elinkeinoelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä turvata seudun elinvoimaisuus edistämällä alueen ihmisten osaamista ja ammattitaitoa.

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden koulutukset

Tutustu koulutustarjontaamme. Ole rohkeasti yhteydessä niin autamme sinut alkuun. Kaikki koulutukset toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina Teams-luennoilla, itslearning-oppimisympäristössä, itsenäisillä verkko-opinnoilla sekä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella.

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp Erikoisammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp Erikoisammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Projektin johtaminen, 50 osp Erikoisammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp Erikoisammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Asiakashankinta Ammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen Ammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Yrittäjyyden ammattitutkinto Ammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu Yrittäjyyden ammattitutkinto on ollut supersuosittu, niinpä ryhmät ovat tällä hetkellä täynnä. Seuraa ilmoittelua seuraavan koulutusryhmän startista!
10 koulutus(ta)

Muut koulutukset

Yrityspalvelut suunnittelee ja toteuttaa EduSavo Oy:n kautta yrityskohtaisia räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia, kuten asiakaspalvelu-, perehdyttämis-, työhyvinvointi- ja tiimiesimieskoulutuksia. Suunnitellaan yhdessä juuri Teidän tarpeisiinne sopiva koulutuskokonaisuus.

YSAO kehittää

Graafinen kuva, jossa sinisävyisen taustan päällä kulkee sinisen ja oranssin sävyiset kaariviivat.

Uudistuminen on sydämenasiamme

”Tästä tulloo hyvä, jopa paras.”

Olemme uteliaita ja tarmokkaita etsimään, omaksumaan ja kehittämään. Haluamme tehdä asioita uudella tavalla, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin tyytyväiset asiakkaat, työntekijät sekä Ylä-Savossa osaavia ihmisiä. Vahvuutemme on ammatillisen koulutuksen osaaminen sekä huiput yhteistyöverkostomme osaavine ihmisineen. Yhteistyössä ratkomme haasteita ja luovimme kohti tavoitteita. Mottomme on ”Tästä tulloo hyvä, jopa paras”. Ja on meillä jokunen verkko kansainvälisilläkin vesillä. Otapa yhteyttä!

Niina Puumalainen
kehitysjohtaja
0400 793 026

Käynnissä olevat hankkeet

Käynnissä olevat kansainväliset hankkeet

Päättyneiden hankkeiden tuotokset