Osaamiskartoitus

Kuusi henkilöä istuvat vierekkäin ja heidän kasvojaan peittää paperi, jossa on kysymysmerkki.

Tiedätkö millä tasolla yrityksesi osaaminen on?

Yrityshaastattelulla ja osaamiskartoituksella selvität vastaako henkilöstönne tiedot, taidot ja asenteet organisaationne strategisia osaamistarpeita. Saat samalla ennakointitietoa tulevaisuuden osaamistarpeista.

Yrityshaastattelu

Pysähdy hetkeksi osaamisen äärelle. Käy läpi yrityksesi osaamistarpeet asiantuntijan kanssa.

Yrityshaastattelussa käyt läpi yrityksesi tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeet asiantuntijan kanssa. Haastattelussa nostetaan esiin myös välittömät lisäosaamistarpeet ja muut rekrytointi- ja koulutustarpeet. Haastattelun jälkeen saat käyttöösi raportin, jossa näet osaamisen kriittisimmät kehittämiskohteet ammattiryhmäkohtaisesti.

Raporttia voi hyödyntää YT-lain velvoittaman työyhteisön kehittämis- ja koulutussuunnitelman laadinnassa. Yrityshaastattelu on maksuton ja haastattelun kesto on noin 1,5 tuntia.

Osaamiskartoitus

Osaamiskartoituksessa selvitetään henkilöstön osaamisen tasot ja kuilut. Jokaiselle ammattiryhmälle laaditaan osaamisprofiili, joka sisältää 30–60 osaamista.

Työntekijät käyvät vastaamassa selainpohjaisella sovelluksella omaan profiilipohjaansa. Esimies käy antamassa myös oman arvionsa työntekijän osaamisen tasosta. Osaamisen kuilu saadaan näkyväksi, kun verrataan osaamisen tasoa osaamisen merkitystasoon.

Kartoituksen jälkeen saat käyttöösi työntekijäkohtaiset osaamiskortit sekä tiimi- ja organisaatiokohtaiset osaamismatriisit. Henkilötason osaamiskortit toimivat hyvänä apuna kehityskeskusteluissa.

Saat laadittua YT-lain vaatiman koulutus- ja kehittämissuunnitelman. Yrityksenne tuottavuus paranee, kun koulutukset kohdennetaan oikein ja hyödyntämätön osaaminen saadaan käyttöön. Yhteisöllisyys ja työhyvinvointi vahvistuu, kun työntekijän kehitysmahdollisuudet ja oma osaaminen selkiytyy.

Osaamiskartoituksen hinnat

Mini
Ammattiryhmä, 5-20 henkilöä, á 100 € / henkilö

Midi 1
2-3 ammattiryhmää, 20-50 henkilöä, á 80 € / henkilö

Midi 2
2–5 ammattiryhmää, 50–100 henkilöä, á 60 € / hlö

Maxi
5–7 ammattiryhmää, 100–200 henkilöä, á 40 € / hlö

Kaksi henkilöä istuvat ja neuvottelevat.

Lisätietoa

Hannu Juntunen
asiakkuuspäällikkö
0400 793 151
hannu.juntunen@ysao.fi

Tuija Kokkonen
yritysyhteyshenkilö
040 179 8150
tuija.kokkonen@ysao.fi

Olemme kartoittaneet yli 1000 yritystä Pohjois-Savon alueella. Haluamme, että palvelumme vastaavat työelämän todellisia osaamistarpeita. Ennakointitiedon kerääminen on yksi väylä kehittää palvelujamme ja yritysyhteistyötä sekä kehittää yritysten henkilöstön osaamista.

Työelämälle

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tuo uutta liekkiä tutkinnon suorittaneen työhön, kuvassa henkilö on sytyttänyt tulen kotakeittiöön.

YSAOn yksi tärkeimmistä tehtävistä on vastata alueen yritysten erilaisiin koulutustarpeisiin. Tarjoamme apua rekrytointiin ja henkilöstön lisäkouluttamiseen.

Palvelut työelämään

YSAOn tutkintokoulutusten lisäksi järjestämme EduSavo Oy:n kautta rekry- ja täsmäkoulutuksia yritysten tarpeisiin.

Yrittäjän tarina

Kari Riihola kertoo omasta polustaan, kuinka hän löysi opiskeluinnon sekä rohkeuden yrittää.

Tilojen vuokraus

YSAOn Sankariniemen kampusken julkisivu. Katua pitkin pyöräilee opiskelija.

Ylä-Savon ammattiopistolla on uudet ja monipuoliset tilat usealla eri kampuksella. Tilojen ollessa vapaana opetukselta, voit vuokrata niitä yrityksesi tai yhteisöjen käyttöön.

Vuokrattavana ovat muun muassa

 • Liikuntahalli (Sankariniemi)
 • Auditorio (Sankariniemi)
 • Monitoimitila (Sankariniemi, Peltoniemi)
 • Luokat (Sankariniemi, Hingunniemi)
 • Neuvotteluhuoneet (Sankariniemi, Peltoniemi)
 • Rantasauna (Peltoniemi)
 • Villa Lagus (Peltoniemi)
 • Ratsastusmaneesi (Hingunniemi)
 • Ratsastuskenttä (Hingunniemi)
 • Kengityspaja (Hingunniemi)

Vuokraamme myös toimipaikkojen keittiötiloja.

Tervetuloa palvelujemme käyttäjäksi!

Lisätietoja

Hannu Juntunen
0400 793 151
hannu.juntunen@ysao.fi

Ylä-Savon seudullinen kehittäminen

Seudullinen kehittäminen kuvituskuva.

Elinkeinoelämän, aluekehityksen ja yhteistyön hyväksi

Ylä-Savon kunnat sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä tukevat Ylä-Savon seudun elinkeinoelämän vahvistamista ja kasvua sekä yritystoiminnan aktivointia kärkitoimialoilla. Tavoitteena on myös aluekehitys ja seudullisen yhteistyön vahvistaminen.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä koordinoi Ylä-Savon seutusopimusta sekä hallinnoi seuturahan myöntämistä. Ylä-Savon seuturaha on kuntarahaa, jota voidaan myöntää Ylä-Savon alueella toteuttavien hankkeiden osarahoituksena.

Seutusopimuksen johtokunta käsittelee kokouksissaan saapuneet seuturahahakemukset 2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi johtokunta voi kutsua rahoitusta saaneita hanketoimijoita kertomaan hankkeen toiminnasta ja tuloksista kokouksissaan. Johtokunnan jäsenet ovat kuntien edustajia sekä yritysedustajia.

Seuturahan haku

Seuturaha haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään päärahoittajalle jätetty rahoitushakemus sekä mahdollinen projektisuunnitelma.

Ohjeet, hakulomakkeet sekä seurantatiedot löytyvät portaalista, alla olevasta linkistä.

Huom! portaalin hakulomakkeissa on vielä teknisiä ongelmia, joten käytä alla lomakkeita seuturahahakemukseen ja seuturahamaksatukseen:

Hakemukset jätetään käsittelyyn alla olevan aikataulun mukaisesti.

Seuturahan jättäminen (klo 16.15 mennessä)
6.4.2022
11.5.2022
19.10.2022

Myönnetyn seuturahan haku

Myönnetty seuturaha haetaan maksatushakemuksella, ei laskutuksen kautta. Maksatushakemuksessa raportoidaan toiminnasta ja määrällisistä tuloksista, erityisesti Ylä-Savon alueella.

Myönnetyn ja maksetun seuturahan reaaliaikaista tilannetta kärkitoimialoittain sekä osallistujamääriä kunnittain voi tarkistaa portaalin raportointi-osiosta.

Mukana Ylä-Savon seuturahassa

Seuturahan yhteyshenkilö

Niina Puumalainen
kehitysjohtaja
0400 793 026
niina.puumalainen@ysao.fi

Työpaikkaohjaus ja työelämäfoorumit

Henkilö opastaa toista henkilö tietokoneen äärellä.

Työpaikkaohjaus

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa, jotta hän saa tärkeitä oppimiskokemuksia. Ohjauksen avulla siinä yhdistyvät tietopuolinen koulutus ja käytäntö.

Opiskelijan oppiminen syvenee, kun hänellä on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan opastajana ja perehdyttäjänä toimivan työpaikkaohjaajan sekä muiden työntekijöiden kanssa.

Lisätietoa ja työvälineitä työpaikkaohjauksen tueksi löydät ohjaan.fi -sivuilta.

Tutustu ja hae ilmaiseen työpaikkaohjaaja-koulutukseen

Työelämäfoorumit

Tule solmimaan uusia yhteistyömuotoja Ylä-Savon ammattiopiston järjestämiin työelämäfoorumeihin. Tule keskustelemaan, kuulemaan ratkaisuja ja hakemaan käyttöösi toimivia työkaluja työelämäyhteistyöhön!

Tilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa työelämäyhteistyötä. Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa ammatillisen koulutuksen toteutukseen ja sisältöihin. Lisäksi jokainen pääsee kertomaan työelämän ajatuksia ja toiveita koulutuksen järjestäjille.

Järjestämme työelämäfoorumeja aloittain ja toivotamme kaikki Ylä-Savon alueen elinkeinoelämän edustajat, yrittäjät ja sidosryhmätoimijat tervetulleeksi tilaisuuksiin.

Työelämäfoorumi järjestetään Ylä-Savon ammattiopiston toimipaikoissa tai etäyhteydellä Teamsin kautta. Toimipaikoissa järjestetyissä tilaisuuksissa on kahvitarjoilu ja kesto on noin 2,5-3 h.

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Foorumeissa ovat mukana myös YSAOn liiketalouden, esimies- ja johtamiskoulutusten asiantuntijat.

Seuraava työelämäfoorumi to 19.5. Teknologia-alalta, ilmoittaudu mukaan keskustelemaan!

Asevelikatu 4, Iisalmi. Monitoimitila. Kahvitarjoilu.

Mukana asiantuntijoita teknologian alalta.
Case: RD Group Oy:n ulkomaisten työntekijöiden hankkiminen yhdessä TE-palveluiden kanssa ja KesTech:in rooli työvoiman saannissa. Lisätietoja antaa työelämäkoordinaattori Tarmo Voutilainen, puh. 0400 793 187. Tilaisuus on maksuton.

Mainio koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaatti

Yrittäjä, kun sinulla on toimiva työssäoppimispaikka se kiinnostaa opiskelijoita ja mahdollistaa työpaikalle parhaiden osaajien saamisen juuri Teille töihin!

Kumppanuuden ja yhteistyön osoituksena on yrityksillä mahdollista saada Mainio koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaatti, jolla varmistaa työpaikkanne työssäoppimisosaamista!

Työelämässä tapahtuvan oppimisen laatu perustuu kumppanuuteen, joka toimii vastavuoroisesti oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteellisuus ja oppimisen kannalta tehtävien määrittäminen auttavat opintojen etenemiseen, joka mahdollistaa opiskelijoiden nopeamman valmistumisen ja työllistymisen.

Sertifikaatin hyödyt työpaikalle

 • Varmistaa osaavan työvoiman saamisen työpaikallanne nyt ja tulevaisuudessa.
 • Edelläkävijä hyvänä ja laadukkaana työssäoppimispaikkana eri-ikäisille opiskelijoille.
 • Vahvistaa omaa asemaa kilpailutilanteessa, jossa koulutuksella, osaamisella ja ammattitaidolla on merkitystä työpaikan menestymisen kannalta.
 • Sertifikaatin hakeminen kannustaa kehittämään työpaikan toimintaa.
 • Sertifikaatti on dokumentti, jota työpaikka voi käyttää osoittaessaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua, henkilöstön koulutusta, osaamista ja ammattitaitoa.
 • Voimassa määräajan 2 vuotta, jonka jälkeen tehdään päivitysauditointi. Sertifioitu työpaikka saa Työssäoppimispaikka -sertifikaatin sekä näkyvyyden Ylä-Savon ammattiopiston internetsivuilla sertifioituna työpaikkana.

Sertifikaatilla arvioidaan onko työpaikallanne huomioitu ja toteutettu työpaikalla järjestettävän koulutuksen kannalta keskeisiä asioita. Kyselyn kautta saadaan arvio, onko työpaikkanne valmis sertifioitavaksi vai tarvitaanko vielä kehittämistoimia. Ylä-Savon ammattiopiston asiantuntija ottaa teihin yhteyttä sertifioitavien asioiden todentamiseksi tai kehittämistoimien miettimisen merkeissä.

Kysy lisää!
Tarmo Voutilainen
0400 793 187
tarmo.voutilainen@ysao.fi

Mainio koulutustyöpaikka -sertifikaattileima.

Ponsse Oyj:lle myönnettiin sertifikaatti yrityksen auditoinnin yhteydessä.

Ponsse-logo - Ponsselle myönnettiin Mainio-koulutustyöpaikkakumppani -sertifikaatti.

Tule yhteistyökumppaniksi

Yhteistyö.

Tule YSAOn kumppaniksi!

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävässä roolissa YSAOn toiminnassa. Kumppanuusyhteistyömme edistää työelämälähtöisyyttä ja samalla kehitämme uusia toimintamalleja työelämän kanssa toimimiseen. Yhteistyö auttaa meitä huomioimaan opetuksessa muuttuvan työelämän osaamisvaatimuksia. Työelämä saa tekijöitä, joiden osaaminen vastaa työnantajan tarpeita.

Kumppanuus lähtee arjen kumppanuudesta ja syvenee yhteistyön myötä.
Kumppanuuden sisältö määrittyy yhdessä läpikäytävän palvelukartan myötä.

• Työpaikkaohjaaja-koulutus
• Työelämäpalautteen kerääminen
• Kutsut työelämäfoorumiin ja muihin YSAOn asiakastilaisuuksiin
• Järjestämme yrityksen kanssa yhdessä Pop Up -rekrytapahtumia
• Yritysedustajan asiantuntijaluennot ja puheenvuorot YSAOn tilaisuuksissa
• Uusien toimintojen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä
• Mahdollisuus räätälöityihin palveluihin
• Verkostotoimijoiden kanssa yhteisten tapahtumien suunnittelu
• Viikon vieras – näkyvyys erikseen sovittaessa
• YSAOn uutiskirje
• Koulutusten suunnittelu yhdessä yhden tai useamman yrityksen kanssa juuri heidän tarpeisiinsa
• Ennakointi yhdessä yrityksen kanssa

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Hannu Juntunen
asiakkuuspäällikkö
0400 793 151
hannu.juntunen@ysao.fi

Katja Turunen
koulutuspäällikkö
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutukset

Kodinkoneliikkeen myyjä esittelee asiakkaalle uuneja.

Tulevaisuuden tarpeisiin

Yrityspalvelut kouluttavat monipuolisia osaajia työelämään. Koulutustarjonta sopii, niin rekrytointitilanteisiin uudelle työntekijälle, kuin olemassa olevan henkilöstön täydennyskoulutuksiin. Koulutusten tavoitteena on kehittää alueen osaamista yhdessä elinkeinoelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä turvata seudun elinvoimaisuus edistämällä alueen ihmisten osaamista ja ammattitaitoa.

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden koulutukset

Tutustu koulutustarjontaamme. Ole rohkeasti yhteydessä niin autamme sinut alkuun. Kaikki koulutukset toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina Teams-luennoilla, itslearning-oppimisympäristössä, itsenäisillä verkko-opinnoilla sekä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella.

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikkakunta Huom.
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Yrittäjyyden ammattitutkinto Ammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu Opiskelupaikat täynnä!
4 koulutus(ta)

Muut koulutukset

Yrityspalvelut suunnittelee ja toteuttaa EduSavo Oy:n kautta yrityskohtaisia räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia, kuten asiakaspalvelu-, perehdyttämis-, työhyvinvointi- ja tiimiesimieskoulutuksia. Suunnitellaan yhdessä juuri Teidän tarpeisiinne sopiva koulutuskokonaisuus.

YSAO kehittää

Graafinen kuva, jossa sinisävyisen taustan päällä kulkee sinisen ja oranssin sävyiset kaariviivat.

Uudistuminen on sydämenasiamme

”Tästä tulloo hyvä, jopa paras.”

Olemme uteliaita ja tarmokkaita etsimään, omaksumaan ja kehittämään. Haluamme tehdä asioita uudella tavalla, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin tyytyväiset asiakkaat, työntekijät sekä Ylä-Savossa osaavia ihmisiä. Vahvuutemme on ammatillisen koulutuksen osaaminen sekä huiput yhteistyöverkostomme osaavine ihmisineen. Yhteistyössä ratkomme haasteita ja luovimme kohti tavoitteita. Mottomme on ”Tästä tulloo hyvä, jopa paras”. Ja on meillä jokunen verkko kansainvälisilläkin vesillä. Otapa yhteyttä!

Niina Puumalainen
kehitysjohtaja
0400 793 026

Käynnissä olevat hankkeet

Käynnissä olevat kansainväliset hankkeet

Päättyneiden hankkeiden tuotokset