Molempi parempi! Yhdistele oppisopimusta ja koulutussopimusta tarpeidesi mukaan.
Joustavasti, yksilöllisesti ja laajemman osaamisen hankkimiseksi.

Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat
työtehtävät, riittävästi toimintaa, tarpeelliset tuotantovälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen.

Koulutussopimus

Opiskelijana voit hankkia osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Et ole työsuhteessa, jonka takia sinulle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa. Se voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa erityistä tukea tarvitseva.

Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Sitä voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa ja vankilaopetuksessa.

Koulutussopimuksen laatii vastuuohjaajasi yhdessä työpaikan vastuuhenkilöiden kanssa. Koulutussopimuksessa määritellään millaiset tavoitteet sinulla on, kun kehität osaamistasi työpaikalla, työtehtäviä tekemällä. Koulutussopimukseen kirjataan myös muun muassa työaika ja sopimuksen kesto sekä kenen vastuulla on sinun ohjaamisesi työpaikalla. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata ne päivät, kun sinun pitää olla koululla teoria-opinnoissa, jos koulutussopimusjakson aikana on teoriaopintojen päiviä. Koulutussopimuksen allekirjoittavat vastuuohjaaja ja työnantaja. Koulutussopimuksen laatimisen jälkeen oppilaitoksella eli YSAOlla on vakuutus työpaikalla järjestettävän koulutuksen ajaksi. Vakuutuksen pitää olla voimassa ennen kuin aloitat työskentelyn, koska muutoin kukaan ei korvaa, jos työjaksolla tapahtuu jotakin vahinkoja tai tapaturmia.


Oppisopimus

Oppisopimus palvelee monipuolisesti työelämää- niin rekrytointitilanteissa kuin nykyisen henkilöstön täydennyskoulutustarpeissa. Tarjolla kaikki toisen asteen tutkinnot – 164 vaihtoehtoa!

= Työkokemusta + palkkaa + koulutusta

Oppisopimuskoulutus on joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen koulutusmuoto, joka perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, voimassa olevaan työsuhteeseen tai yrittäjyyteen. Oppisopimuskoulutus sopii kaikenikäisille.

  • oppisopimus soveltuu aina kun työnantaja maksaa palkkaa
  • nuorille, jotka ovat saaneet palkallisen työssäoppimispaikan – uusille työntekijöille
  • alan vaihtajille
  • alalle tulevalle, jolta puuttuu koulutus
  • kokeneelle työntekijälle, joilta puuttuu koulutus tai se on jäänyt kesken
  • työntekijöille, jotka haluavat kehittyä ammatissaan
  • yrittäjille, jotka haluavat kehittää itseään ja yritystoimintaansa

Mitä voit opiskella oppisopimuksella?

  • oppisopimuksen kesto määritellään yksilöllisesti koulutustarpeen mukaan
  • voit opiskella tutkinnon osan tai koko tutkinnon
  • voit opiskella osan opinnoistasi oppisopimuksella ja osan koulutussopimuksella

Oppisopimuskoulutus on työssä tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Oppisopimuksella voi kouluttautua uuteen ammattiin tai laajentaa osaamistaan lisäkoulutuksella.

Oppisopimus solmitaan aina määräajaksi ja se perustuu työ- tai virkasuhteeseen. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella.

Kysy lisää oppisopimusasioista!

Antti Ronkainen
koulutussuunnittelija
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Katja Turunen
koulutuspäällikkö
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi