Hankkeen toteuttaja

Ysao

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen oppilaitoksessa. Lisäksi hankkeessa tuetaan opiskelijoiden mielenterveyttä sekä hyvinvointia opiskelupäivän aikana. Hankkeen työntekijä jalkautuu opiskelija ryhmiin, tukemalla opiskelijoita sekä opetuksen henkilökuntaa koulupäivän aikana.

Hankkeessa tehdään myös ulkopuolisen toteuttajan toimesta opiskelijoille tarjottavien tukipalveluiden vaikuttavuuden arviointia. Vaikuttavuuden arviointi valmistui maaliskuussa 2024.

Kesto
1.1.2023-31.7.2024

Budjetti
38 200€


Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi