Hankkeen hallinnoija

Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Osatoteuttajat

Hankkeessa on mukana yhteensä 72 osatoteuttajaa viidessä eri työpaketissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää vieraskielistä koulutusta ja S2/R2-kielten opetuksen tarjontaa ja laatua. VIERKO:n toimintaa läpileikkaa aiemmissa hankkeissa tuotetun materiaalin ja koulutuksen jalkauttaminen, vertaisoppiminen, yhteistyö ja verkostoituminen. Tekoälyn mahdollisuudet huomioidaan erilaisten toimintamallien kehittämisessä. VIERKO tekee yhteistyötä myös muiden strategiahankkeiden kanssa.

YSAO osallistuu työpaketti 1:een ”Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat”, jossa tavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen yhteinen englanninkielinen, digipedagogisesti ja teknisesti laadukas verkko-opintotarjonta yhteisten tutkinnon osien pakollisiin osa-alueisiin.

Kesto
1.1.-31.12.2024

Budjetti
YSAOn budjetti 30 500 €.


Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi