Hankkeen hallinnoija

Live-säätiö sr

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja VALO -valmennusyhdistys ry

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pitkään työn ja koulutuksen ulkopuolella olleiden työikäisten sekä puutteellisten digitaitojen vuoksi putoamisvaarassa olevien opiskelijoiden digitaalisia perustaitoja.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista saavutettavien palveluiden ja materiaalien tuottamisessa sekä digitaitojen valmennuksessa.

Kesto
1.11.2021 – 31.8.2023

Budjetti
274 785 euroa, YSAOn osuus 80 860 euroa


Rahoittaja
Etelä-Savon ELY -keskus
Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi

Valmennuksella saavutetaan tavoitteita onnistuneesti!

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hanke on Live-säätiön hallinnoima yhteistyöhanke, jossa osatoteuttajina ovat mukana YSAO ja Valo-Valmennusyhdistys. Hankkeen tavoitteena on ollut kartoittaa opiskelijoiden tarpeita digitaitoihin liittyen, vahvistaa opiskelijoiden digitaitoja valmennusten avulla sekä kehittää toimintamalli digitaitojen valmennukseen. Hanke on rahoitettu REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke päättyy 31.8.2023.

-Hankkeen toiminta-aikana YSAO:lle asetettu 22 opiskelijan valmennustavoite ylitettiin reilusti. 40 valmennetusta opiskelijasta puolet oli suomea toisena kielenä opiskelevia ja n. 65 % naisia, kertoo hankkeessa valmentajana toiminut Laura Ahonen.

Opiskelijat ovat kokeneet valmennuksen tarpeellisena ja hyötyneensä siitä. Valmennuskokonaisuudet rakennettiin opiskelijoiden omista lähtökohdista käsin ja asetetut tavoitteet vaihtelivat paljon. Osalle S2-opiskelijoista tietokone on ollut täysin uusi työväline, jonka toimintalogiikkaa, toimintoja ja ohjelmia on yhdessä ihmetelty, kun taas ammattitutkintoa suorittaville se on ollut pääsääntöisesti ohjelmien käyttämisen kertausta ja tietojen päivittämistä pidemmän opiskelutauon jälkeen.
-Suuri hyöty opiskelun kannalta oli ruudun jakamisen löytäminen Teamsissa ja aineistojen järjestely koneelle, kommentoi yksi valmennukseen osallistunut opiskelija.

  • Parasta on, kun on keskitytty niihin asioihin, mihin kukin tarvitsee opastusta. Vertaistuki opiskelijakaverilta on ollut myös ensiarvoisen tärkeää, hän jatkaa.

Veikko Kärkkäinen yhtyy mietteisiin:
-Minusta parasta oli, että valmennus oli nopea ja täyttä asiaa. Kävimme läpi kalenterin ominaisuuksia, ilmaisohjelmia, asiakirjamallit ja kotisivujen käyttöä. Sain valmennuksesta varmuutta ja nopeutta käyttää eri ohjelmia. Lisäksi tiedän nyt, mistä löydän tarvitsemani ohjelmat.

Kirjoittaja Laura Ahonen, 6.6.2023

YSAOlla huolehditaan opiskelijoiden digitaidoista

Digitaidot ovat nykyajan kansalaistaitoja, joita tarvitaan niin opiskeluissa, työssä kuin omassa arjessakin. Ylä-Savon ammattiopisto on mukana Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeessa (ESR) yhdessä Live-säätiön ja Valo-Valmennusyhdistyksen kanssa. YSAOn vastuulla on toteuttaa digitaitovalmennusta oppilaitoksen opiskelijoille.

”Me täällä YSAOlla haluamme varmistaa, että opiskelijamme saavat tarvitsemansa digituen, jotta he pääsevät etenemään omissa opinnoissaan”, kertoo YSAOlla digivalmentajana työskentelevä Laura Ahonen. Yksilö- ja pienryhmävalmennuksissa on tänä keväänä harjoiteltu esimerkiksi tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmien käyttöä.

Ahonen pitää hanketta tärkeänä, sillä YSAOlla opiskelee paljon esimerkiksi alanvaihtajia ja maahan muuttaneita. Alanvaihtajien täytyy ottaa haltuun digityökaluja, joita heidän ei ole välttämättä tarvinnut aikaisemmin käyttää. Maahan muuttaneet opiskelijat saattavat puolestaan tulla erilaisista digitaalisista ympäristöistä ja tottumuksista, jolloin esimerkiksi YSAOn verkko-oppimisympäristöihin ja -välineisiin täytyy totutella.

Valmennuksissa on koettu onnistumisen hetkiä, sillä opiskelijat ovat saaneet kursseja suoritetuksi ja osa on jopa valmistunut. ”Opiskelijoilta on tullut kiitosta siitä, että valmentajalla on ollut tarpeeksi aikaa pysähtyä heidän tilanteensa ja digipulmiensa äärelle”, iloitsee Ahonen, joka on innostunut paitsi tietokoneista myös erilaisten opiskelijoiden kohtaamisesta.

Opiskelija pääsee digivalmennukseen ottamalla yhteyttä Ahoseen sähköpostilla, puhelimella, Wilman kautta tai ihan kasvokkain kysäisemällä. Myös oma opettaja voi ohjata opiskelijan valmennukseen. Ensi syksylle Ahonen suunnittelee lisäksi etädigivalmennusta, jotta valmennukseen osallistuminen olisi vaivattomampaa niille opiskelijoille, jotka asuvat muualla kuin Iisalmessa.

”Olipa digivalmennus kasvokkain tai etänä, ensin aina tutustutaan, keskustellaan opiskelijan toiveista ja sitten sukelletaan yhdessä digimaailmaan!”