Hankkeen hallinnoija

Kood/ Sisu ry.

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja KPY Novapolis Oy.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • pilotoida ja vakiinnuttaa Pohjois-Savoon uusi, pysyväluonteinen ja jatkuvaan oppimiseen perustuva koulutusmalli, jolla kasvatetaan ohjelmistokehityksen osaajien määrää ja osaamistasoa.
  • kehittää uudenlaisia, työelämälähtöisiä opetussisältöjä ja lisätä oppilaitos-yritys -yhteistyötä.
  • rakentaa IT-ekosysteemiä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä integroida ekosysteemiä osaksi keskeisiä kasvu- ja osaamisekosysteemejä. Samalla vahvistetaan Pohjois-Savon, ja laajemminkin Itä-Suomen veto- ja pitovoimaisuutta kasvuyritysten sijaintipaikkana.

Kesto
1.9.2023 – 31.8.2025

Budjetti
YSAOn osuus budjetista 99 210€.


Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi