Hankkeen hallinnoija

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:
– Työssäoppimisen prosessin kehittyminen ja selkeyttäminen työelämälle
– Opiskelijoiden työelämätaitojen kehittyminen
– Ura- ja työelämävalmiuksien toimintamallin kehittäminen
– Ysaon opintopolku -malli, jossa opiskelija harjoituttaa ammatillista osaamistaan useassa oppimisympäristössä

Hankeaikana laaditaan yritys- ja työtehtäväkohtaisia työpistekuvauksia selkeyttämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpistekuvauksia verrataan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Työpistekuvausten kautta opiskelijoiden opintopolkusuunnittelu monipuolistuu ja selkeytyy. Opiskelijoita ohjataan ja valmennetaan oman osaamisen tunnistamiseen, ja kehitetään heidän työnhaku- ja työelämävalmiuksiaan vastaamaan työelämän lähtökohtia.

Hankeidean on alun perin esittänyt Ylä-Savon Teollisuus ry:n hallitus, kun on pohdittu uudenlaisia ratkaisuja työvoimapulaan, opintopolkujen kehittämiseen sekä laadukkaamman työssäoppimisen järjestämiseen oppilaitoksen ja yritysten yhteistyönä. Pääkohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat ja rekrytoinneista vastaavat. Toimenpiteiden kohderyhmää ovat myös Ylä-Savon ammattiopiston opetushenkilöstö sekä opinto-ohjaajat. Hanketoimenpiteillä tavoitellaan 52 eri yritystä, 100 työpistekuvausta sekä 125 eri henkilöä.

Hankkeen aikana toimintamalleja pilotoidaan Ylä-Savon teknologia-alan yrityksissä sekä ravitsemisalalla.

Kesto 1.5.2024-30.4.2026
Budjetti 182 093€
Rahoittaja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankehenkilöstö
Minna Jääskeläinen
uraohjauksen asiantuntija, projektipäällikkö
minna.jaaskelainen@ysao.fi, 050 300 7102

Tea Korolainen
opinnollistamisen asiantuntija
tea.korolainen@ysao.fi, 0400 793 029