Mitkä ovat päivän polttavia puheen aiheita Ylä-Savon teollisuudessa mihin tarvitaan ratkaisuja? Mitkä tekijät saavat alueen kukoistamaan? Näistä ja monista muista asioista alueen teknologiateollisuuden yritykset sekä oppilaitoksien edustajat kokoontuivat keskustelemaan 26.4. pidetyssä Teknologiatalkoot -tapahtumassa.

Talkoita ei tyhjällä mahalla voida suorittaa, niin tilaisuus alkoi lounaalla, jonka jälkeen siirryttiin itse areenalle.

Aloituspuheenvuoron piti KesTechin projektipäällikkö Reijo Hynynen. Kerrattiin pikaisesti mistä KesTech on lähtenyt liikkeelle ja mitä kohti ollaan menossa. Kohti elinvoimasta Ylä-Savon teollisuutta.

Henkilö seisoo kangaskassi kädessään.

Ensimmäinen vieras estradilla oli paikallinen nuori yrittäjä Jorik Hoxha, joka kertoi meille omasta onnistumisen polusta, haasteista sekä markkinoinnin tärkeydestä.

Jorikin puheenvuoro loppui raikuviin aplodeihin, ja seuraavaksi vuorossa oli paneelikeskustelu.


Markku Penttinen, Katja Paananen, Matti Laitinen, Tommi Lähteinen ja Päivi Vestala kokoontuivat saman pöydän ääreen ja alkoivat puida tärkeimmäksi nostettuja aiheita läpi. Käsiteltäviä teemat olivat osaamisen tuottaminen, kansainvälistymisen edistäminen sekä teknologian kehitys alueella.

Osaamisen koulutuksessa tuotiin esiin ennakointityön merkitystä, sekä yhteisten osaamisalueiden huomiointi Ylä-Savon yrityksissä. Yrityskirjo alueella on kattava, mutta mitkä osaamisen alueet yhdistävät yrityksiä? Voidaanko näitä risteämiä esimerkiksi hyödyntää osaamisen turvaamisessa?

Teknologiasta keskustellessa, esiin nousi uusimman teknologiaosaamisen aallonharjalla pysyminen. Tilanne alueen suurimmissa yrityksissä on hyvä mutta pystytäänkö mukana ja jalkautuuko esim. Tiedolla johtaminen myös pieniin yrityksiin.

Yleisöä istuu tilaisuudessa.

Kansainvälistymisen osalta panelistit keskustelivat siitä, kuinka alueen yritykset ottavat vastaan Kv-osaamista, ja esimerkiksi sen asian, että suomalainen työvoima ei enää riitä. Miten saadaan alueen vetovoimaa kehitettyä, kun ihminen haluaa muutakin omalta asuinseudultaan kuin työpaikan?

Paras hetki koitti, ja päästiin kahvitarjoiluun sekä ratkaisukahvien ääreen. Jokainen vieras, joka ilmoittautui tilaisuuteen pääsi vaikuttamaan mistä asioista pöydissä keskusteliin, näiden äänien mukaan valikoitu mistä puhutaan. Keskustelu oli hedelmällistä ja monessa pöydässä nousi esiin tärkeitä aihealueita.

Digitalisaatiopöydässä käytiin keskustelua esimerkiksi erilaisista työkaluista, joiden avulla uudet työntekijät voidaan kouluttaa työtehtäviin. Hyvä kysymys keskustelun lomassa oli, kuinka Pk-yrityksiä saadaan tähän digitalisaation kelkkaan mukaan, kun resursseja uusien teknologioiden hankintaan on niukasti.