Hankkeen hallinnoija

Ysao

Tavoitteet

  • Hankkeen tarkoituksena on yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen oppilaitoksessa. Lisäksi hankkeessa tuetaan opiskelijoiden mielenterveyttä sekä hyvinvointia opiskelupäivän aikana.
  • Hankkeen tavoitteena on kartoittaa opiskeluhyvinvointiin sopivia sähköisiä palvelualustoja sekä pilotoida valittu hyvinvointiviestisovellus opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön.
  • Hankkeessa toteutetaan jo hyviksi havaittuja opiskelijoiden hyvinvointia parantavia menetelmiä sekä kehitetään edelleen opiskelijoiden mielenterveyttä tukevia palveluita mm. Tsemppi-Tutor-valmennus.
  • Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä mielenterveyspalveluita tuottavien tahojen kanssa mm. Pohjois-Savon hyvinvointialue, kolmas sektori.
  • Sekä tarjotaan YSAOn eri henkilöstöryhmille koulutusta ja valmennusta liittyen mm. mielenterveyden haasteisiin, varhaiseen puuttumiseen, nepsy-opiskelijan tukemiseen.

Kesto

1.1.2024-31.7.2025

Budjetti

38 516,96€


Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankepäällikkö


Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
+358404874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi