Hankkeen hallinnoija

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja 59 muuta osatoteuttajaa

Tavoitteet

  • Tiekartan laadinta ja kestävän kehityksen verkosto
  • Kestävän kehityksen tiedotus ja viestintä
  • Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri
  • Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
  • Osaamisen kehittäminen
  • Alueiden ja työelämän kehittäminen
  • Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta
  • Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

Kesto
16.12.2021 – 31.12.2023

Budjetti
2 431 729 €, josta YSAOn osuus 30 000 €


Rahoittaja
Opetushallitus

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi