Hankkeen hallinnoija

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän lisäksi useita oppilaitoksia ympäri Suomen

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on :

  1. Parantaa koulutuksenjärjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen)
  2. Parantaa koulutuksenjärjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena=>
    Tieto omasta toiminnasta=> Vertailu kansallisiin verrokkeihin
  3. Parantaa koulutuksenjärjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä
    operatiivisentoiminnan ja kehittämisen tukena=> Koski ja vipunen
  4. Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksenjärjestäjien organisaatioissa eri tasoilla ja kehittää
    henkilöstönosaamista tietojohtamisen alueella

Kesto
1.1.2022 – 31.12.2023

Budjetti
YSAOn 34 000 €


Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi