Hakijapalvelut

palvelevat kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa.

Palvelemme:
ma – to klo 9–15
pe klo 9 – 14

hakijapalvelut@ysao.fi tai puh. 040 4811 400

Ajanvaraus hakijapalveluihin

Voit varata ajan Teamsillä tai puhelimitse tapahtuvaan hakuneuvontaan tästä linkistä.

Hakeutuminen

Näin haet opiskelijaksi jatkuvassa haussa:

 • Etsi sinua kiinnostava koulutus Koulutuskalenterista
 • Tutustu koulutuksen sisältöön, aikatauluihin ja valintaperusteisiin
 • Täytä hakemus huolellisesti. Jatkuvan haun opiskelijavalinnassa hakijat pisteytetään hakulomakkeella annettujen sekä mahdollisten hakemusliitteiden tietojen perusteella.

Hakemuksen käsittely

Jos hakemaasi koulutukseen on määritelty hakuaika, otamme yhteyttä hakijaan 2 viikon kuluessa siitä, kun koulutuksen hakeutumisaika umpeutuu. Mikäli koulutuksessa ei ole määriteltyä hakuaikaa, otamme yhteyttä 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Otamme yhteyttä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.

Opiskelijavalinta

Ilmoitamme jatkuvan haun opiskelijavalinnasta hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee Hakijapalvelut

Kielitaitovaatimukset


YSAOlla opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito, että pystyy opiskelemaan ja työskentelemään kyseisellä koulutusalalla. Tutkintokohtaiset kielitaitovaatimukset näet koulutuksen tiedoista.

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija ohjataan kielitaidon testaukseen. Hakija voi osoittaa kielitaitonsa myös seuraavilla todistuksilla:

 • suomen kielellä suoritetun perusopetuksen päättötodistus (myös aikuisten perusopetuksen päättötodistus)
 • suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus
 • todistus suomen kielellä suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta
 • yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason todistus hakukohteen edellyttämällä taitotasaolla (korkeintaan 3 vuotta vanha). Lisätietoa Opetushallituksen sivuilta.
 • kotoutumiskoulutuksen todistus (korkeintaan 3 vuotta vanha)

Kielitaitotestin toteutus ja voimassaoloaika

Kielitesti tapahtuu etäyhteydellä (Teams). Kun hakemuksesi on käsittelyssä, saat ohjeet testiajan varaamiseen. Testi kestää noin 60 minuuttia. Suoritetun kielitaitotestin tuloksen voimassaoloaika YSAOn hakukohteisiin on 6 kuukautta. Emme käsittele uutta hakemusta, mikäli edellisestä kielitestistä on alle 6 kuukautta.

Jos opintojen aikana huomataan, että opiskelijan kielitaito ei tukitoimista tai todistuksista huolimatta riitä tutkinnon suorittamiseen, voidaan opintojen tavoite muuttaa tutkinnon osien suorittamiseksi. Kielitaitoa voidaan tarkistaa myös opintojen aikana.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Joissain tutkinnoissa on kuitenkin terveydentilavaatimukset, joiden tarkoituksena on turvata työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuus. Nämä terveydentilavaatimukset on säädetty SORA-laissa. SORA-lyhenne tulee sanoista ratkaisuja soveltumattomuuteen.


SORA-säädökset koskevat niitä hakijoita, joiden opiskeluihin ja myöhemmin ammattiin sisältyy

 • alaikäisen turvallisuutta,
 • potilas- tai asiakasturvallisuutta tai
 • liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

SORA-tutkinnot YSAOlla ovat muun muassa:

 • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Logistiikan perustutkinto
 • Kuljetusalan ammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään ajokorttiotteen.

 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto ja ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään rikostaustaotteen.

Huomioithan, että ajokortti- tai rikostaustaote tarkistetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ote on tarkastettu.

Mikäli sinulla on kysyttävää alakohtaisista terveydentilavaatimuksista, ota yhteys Hakijapalveluihin.

Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä ja hakijan terveydentilavaatimuksista Opetushallituksen sivuilta

SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Mikäli opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi saattanut estää hänen valintansa opiskelijaksi, opiskeluoikeus voidaan perua.

Jatkuvan haun valintaperusteet

Jatkuvan haun valintaperusteet.

Jatkuvan haun opiskelijavalinta tehdään hakemuksessa annettujen tietojen sekä tarvittaessa suomen kielen kielitestin perusteella. Täytäthän siis hakemuksesi huolellisesti ja toimitat pyydetyt liitteet.

Ohessa kerrottujen yleisten valintaperusteiden lisäksi voi olla myös koulutuskohtaisia valintaperusteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi täysi-ikäisyys, tietty ajokorttiluokka tai alan työkokemus. Mahdolliset koulutuskohtaiset valintaperusteet löytyvät koulutuksen esittelysivulta.

Perustutkinnoissa opiskelijaksi hakeutumisen edellytyksenä ovat:

 • suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot/taidot
 • hakukohteen edellyttämä riittävä kielitaito
 • sora-säännöksen mukaiset terveydentilavaatimukset tietyissä tutkinnoissa

Huomioithan, että oppilaitoksella on oikeus käyttää harkintaa, jos hakijalla on jo paikka toisen asteen oppilaitoksessa.

Perustutkintoihin hakijat pisteytetään oheisten valintaperusteiden mukaisesti:

 • koulutustarve: Arvioidaan hakijan tarvetta koulutukselle huomioiden, onko hakijalla aiempaa perustutkintoa, tarve laajentaa osaamistaan tai opiskella uutta osaamisalaa.
 • motivaatio: Arvioidaan hakijan tavoitteita ja motivaatiota alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.
 • aiemmin hankittu osaaminen: Arvioidaan hakijan alaan liittyvää aiempaa osaamista ja työkokemusta sekä muuta mahdollista työkokemusta.
 • näiden lisäksi saattaa olla hakukohdekohtaisia valintaperusteita, jotka on kerrottu tarkemmin koulutuksen tiedoissa

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelijaksi hakeutumisen edellytyksenä ovat:

 • hakukohteen edellyttämä riittävä kielitaito
 • sora-säännöksen mukaiset terveydentilavaatimukset tietyissä tutkinnoissa
 • hakukohdekohtaisesti määritelty riittävä pohjaosaaminen

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin hakijat pisteytetään oheisten valintaperusteiden mukaisesti:

 • koulutustarve: Arvioidaan hakijan tarvetta koulutukselle huomioiden hakijan tarve laajentaa osaamistaan tai opiskella uutta osaamisalaa.
 • motivaatio: Arvioidaan hakijan tavoitteita ja motivaatiota alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.
 • aiemmin hankittu osaaminen: Arvioidaan hakijan alaan liittyvää aiempaa osaamista ja työkokemusta sekä muuta mahdollista työkokemusta.
 • näiden lisäksi saattaa olla hakukohdekohtaisia valintaperusteita, jotka on kerrottu tarkemmin koulutuksen tiedoissa

Hakemuksen käsittely

Jos hakemaasi koulutukseen on määritelty hakuaika, otamme yhteyttä hakijaan 2 viikon kuluessa siitä, kun koulutuksen hakeutumisaika umpeutuu. Mikäli koulutuksessa ei ole määriteltyä hakuaikaa, otamme yhteyttä 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Otamme yhteyttä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.

Hakijapalvelut

Mikäli sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai muuten hakeutumiseen liittyen, hakijapalvelumme auttavat sinua mielellään.

Täydennyskoulutuksia hyvinvointialueen työntekijöille Ylä-Savossa

Tervehdys Ylä-Savon alueella työskentelevä hyvinvointialueen työntekijä!

Tälle sivustolle on koottu teille sopivia maksuttomia oppisopimuksella toteutettavia täydennyskoulutuksia. Kaikkiin koulutuksiin hakeutuminen kätevästi saman linkin kautta, paina sinistä täytä oppisopimus hakulomake nappia. Mikäli on tarvetta ryhmämuotoiselle koulutukselle tai täsmäosaamisen hankkimiselle, niin varaa aika yhteiselle koulutussuunnittelulle Katja Turuselta.

Toteutamme koulutuksen joko itse tai kumppanioppilaitoksen kanssa. Ole yhteydessä YSAOn oppisopimuspalveluihin, keskustellaan ja kartoitetaan Sinun tarpeisiisi sopiva toteutusmuoto.

Lisätietoja koulutuksista, YSAOn oppisopimuspalvelut:

Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen p. 040 1778 599. antti.ronkainen@ysao.fi
Koulutuspäällikkö Katja Turunen p. 0400 793 365. katja.turunen@ysao.fi

Täydennyskoulutuksia ikääntyneiden palveluissa työskenteleville:

Osaamisalaopinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
• mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto
• ikääntyvän ihmisen palveluohjaaja
• muistihoitaja
• ikävalmentaja
• saattohoitaja

Koulutuksiin on jatkuva haku, eli pääset aloittamaan opinnot juuri Sinulle sopivana ajankohtana.

Täydennyskoulutuksia kuntoutuspalveluissa ja perhepalveluissa työskenteleville:

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus, vaihtoehtoina verkko- tai lähiopetustoteutukset. Kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Täydennyskoulutuksia vammaispalveluissa työskenteleville:

Osaamisalaopinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
• vammaistyön osaamisala. Ole yhteydessä YSAOn oppisopimuspalveluihin, kartoitetaan Sinun tarpeisiisi sopiva toteutusmuoto ja kumppanioppilaitos.

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Autisminkirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus, kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Täydennyskoulutuksia sosiaalityön tehtävissä työskenteleville:

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Autisminkirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus, vaihtoehtoina: verkko- tai lähiopetustoteutukset. Kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään maksuttomaan työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Täydennyskoulutuksia Esihenkilöille & johtajille:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan lähiesimiestyön ammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Lyhytkoulutuksia
Potkua esihenkilötyöhön
Henkilöstötyö

Myynnin ja markkinoinnin koulutukset:
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Opiskele merkonomiksi täysin verkossa työn ohessa. Liiketoiminnan perustutkinnon verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit opiskella oman aikataulusi mukaan aidosti ajasta ja paikasta riippumatta. Jatkuva haku.

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, jatkuva haku!

Eikö edellä kuvatuista koulutuksista löytynyt Sinun tarpeisiisi sopivaa koulutusta? Ei hätää! Ole yhteydessä, niin kartoitamme koulutustarpeesi ja etsimme Sinulle sopivan koulutuksen.

Koulutuspäällikkö Katja Turunen p. 0400 793 365. katja.turunen@ysao.fi

Koulutukset

Henkilö istuu penkillä pohtien olisiko jatkuva haku hyvä valinta.

Tutustu tarkemmin koulutuksiin ja tule mukaan!

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Koulutustyyppi

 • Hakutyyppi

 • Järjestämispaikka

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvaa valintaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa silloin, kun koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa myös silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa.

Harkintaan perustuvassa valinnassa koulutuksen järjestäjä arvioi koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista. Sinut voidaan valita ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa (ei pisteiden perusteella), jos sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkintaan perustuvan valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkintaan perustuen, jos

 • sinulla on oppimisvaikeuksia,
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
 • haet ulkomaalaisella todistuksella,
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Tee hakemus opintopolussa, toimita harkintaan perustuvan valinnan liitteet sekä opintopolusta tulostettu hakemus oppilaitokseen 28.3.2024 klo 15 mennessä.

Ylä-Savon ammattiopisto, Kirjaamo, PL 30, 74101 Iisalmi kirjaamo@ysao.fi

Voit lähettää YSAOlle luottamuksellisia viestejä, tiedostoja ja liitteitä tietoturvallisesti suojattuna sähköpostina.
Siirry suojatun sähköpostin lähettämiseen tästä. Ohjeet ja linkki turvasähköpostin lähettämiseen löytyvät myös sivulta asiointi ja tietopalvelu.

Liitteitä voivat olla esimerkiksi lääkärinlausunnot, psykologin tai erityisopettajan lausunnot sekä opiskelijan itsensä kirjoittama motivaatiokirje. Motivaatiokirjeessä hakija kertoo, miksi haluaa hakeutua kyseiselle alalle ja miksi hänet tulisi valita opiskelijaksi

YSAO kutsuu huhtikuussa valintahaastatteluun kaikki ensisijaisesti YSAOlle harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeneet. Jos hakija ei ole toimittanut motivaatiokirjettä hakemuksen liitteenä, pyydämme ottamaan motivaatiokirjeen mukaan haastatteluun.

Urheiluakatemia

Koripalloilija ja urheiluakatemia opiskelija Matias Nissinen esittelee koripallon hallintaa.

Yhdistä urheilu ja opiskelu

Hanki ammatillinen pätevyys, ja mahdollista onnistuminen omassa urheilulajissasi samanaikaisesti.

Iisalmen seudun urheiluakatemiassa yhdistät kilpaurheilun sekä opiskelun vaivattomasti. Saat
joustavuutta poissaoloihin, jotka johtuvat valmennusleireistä ja kilpailumatkoista. Lisäksi pystyt
sisällyttämään valmentautumista opintoihisi.

Tavoitteet

 • Opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen
 • Oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö


Kuuntele opiskelun ja koripalloilun yhdistäneen Matias Nissisen ajatuksia urheiluakatemiasta.

Haku

Urheiluakatemiaan voivat hakea sekä yksilö- että joukkuelajien urheilijat. Ammattiopistojen ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille on jatkuva haku.

Haku tehdään lukuvuodeksi kerrallaan, ja akatemia voi rajoittaa jonkin verran opiskelijan muuta
valinnaisuutta. Esimerkiksi useamman tutkinnon suorittavat MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua
urheiluakatemiaan vaihtojaksojen aikana. Kysy rajoituksista lisää oman oppilaitoksen opinto-ohjauksesta.

Peruskoululaisten hakuaika lukuvuodelle sama kuin yhteishakuaika. Ulkopaikkakunnalta opiskelemaan tulevat voivat jättää hakemuksensa vielä lukuvuoden alussa.

Palauta täytetty hakulomake opinto-ohjaajalle. Valmennusjaos suorittaa valinnan.

Mukana olevat oppilaitokset

 • Juhani Ahon koulu (9. luokat)
 • Lyseontien koulu, Sonkajärvi (9. luokat)
 • Vieremän Kirkonkylän koulu (9. luokat)
 • Iisalmen lyseo
 • Sonkajärven lukio
 • Vieremän lukio
 • Ylä-Savon ammattiopisto
 • Savon ammattiopisto, Iisalmi
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi

Valintakriteerit

 1. Sinula tulee olla halu menestyä myös opinnoissa.
 2. Sinun tulee opiskella edellä mainituissa oppilaitoksissa.
 3. Sinun tulee olla urheiluvalmennuksessa ja sitoutunut valmennukseen. Mikäli jossain joukkuelajissa hakijamäärä ylittää maksimaalisen ryhmäkoon, valmennusjaos päättää, ketkä akatemiaan hyväksytään. Näissä tapauksissa valinta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.
 4. Sinulla tulee olla suositus omalta valmentajaltasi.
 5. Sinulla tulee olla suositus omasta oppilaitoksestasi.
 6. Sinun tulee sitoutua savuttomuuteen (tupakka, sähkötupakka ja nuuska) ja päihteettömyyteen.
  Hakiessa tulee tiedostaa, että akatemia rajoittaa muuta valinnaisuutta. Esimerkiksi toisen asteen MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua urheiluakatemiaan ns. vaihtojaksojen aikana. Rajoituksista saat lisätietoa oman oppilaitoksesi opinto-ohjauksesta.

Joukkue- ja yksilölajit

Voit hakea urheiluakatemiaan yksilö- sekä joukkuelajeissa.

Joukkuelajeissa sinulla on mahdollista saada ohjattua harjoitusta valmentajaopettajan johdolla, mikäli
niihin on riittävä määrä ilmoittautuneita.

Yksilölajeissa toteutat omatoimisia harjoituksia henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti.

Lajikohtaisen harjoituksen lisäksi lukuvuosittain järjestetään noin kaksi kertaa yhteisiä luentoja tai
teemaharjoituksia.

Oppilaitoksen toimesta opiskelija saa käyttöönsä akatemiakortin, johon sisältyy uimahallin ja kuntosalin
vapaa käyttö uimahallin aukioloaikoina. Kortti on vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Käytännön ohjeita

 1. Harjoitusajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8-10, jos ei erikseen ole muuta sovittu.
 2. Aamuharjoitusta ei ole tarkoitettu iltaharjoituksen korvaajaksi, vaan se mahdollistaa harjoittelemisen
  kahdesti päivässä.
 3. Yksilölajeissa urheilijan oman valmentaja laatii harjoitusohjelman, josta toimitetaan kopio
  koordinaattorille. Joukkuelajeissa valmentajaopettajat suunnittelevat ja ohjaavat yhteiset harjoitukset.
 4. Yksilölajin urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa, josta toimitetaan kopio valmentajan allekirjoittamana
  koulun yhteyshenkilölle neljä kertaa lukuvuodessa (ennen syyslomaa, joululomaa ja hiihtolomaa sekä
  ennen kevätlukukauden päättymistä). Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä vähintään harjoitusaika ja
  harjoituksen sisältö.
 5. Harjoitukset ovat osa koulun työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen
  harjoituksissa on voimassa oman oppilaitoksen järjestyssäännöt. Koulun vakuutukset ovat voimassa
  vain sovittuina harjoitusaikoina.
 6. Opiskelija voidaan erottaa urheiluakatemiasta, mikäli hän on poissa harjoituksista ilman perusteltua
  syytä tai hän ei täytä enää akatemiakriteerejä (esim. valmentautumisessa tai muussa opiskelussa on
  selkeitä laiminlyöntejä).
 7. Akatemia mahdollistaa valmentautumisen osin kouluaikana, mutta pääpaino on opiskelussa. Jos
  akatemiatoiminta haittaa muuta opiskelua kohtuuttomasti, keskustele asiasta oman opinto-ohjaajasi ja
  valmentajasi kanssa.

Kysy lisää

Jari Hiltunen, koordinaattori
050 517 1437

Jukka Ikonen, opettaja
0400 792 849
jukka.ikonen@ysao.fi

Yrittäjälle

Oppisopimusopiskelija.

Yrittäjän oppisopimus

Niin aloittava kuin kokemusta kerännyt yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella. Voit suorittaa oman ammattialasi tutkinnon tai täydentää aikaisempaa koulutustasi suorittamalla vain yhden tutkinnon osan. Vaihtoehtoina on myös muu ammatillinen lisäkoulutus sekä yrittäjyyteen liittyvät tutkinnot.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen. Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.
Oppisopimusopiskelu laajentaa verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yrittäjänä osaamista ja yritystoimintaa.

Milloin yrittäjän oppisopimus soveltuu sinulle?

 • yritys on juuri perustettu
 • tarve kehittää ja laajentaa yrityksesi palveluita ja liiketoimintaa
 • haluat vahvistaa yrittäjyysosaamistasi
 • tarvitset tukea yrityksen ostamiseen, myymiseen tai sukupolvenvaihdokseen
 • haluat päivittää ammatillista substanssiosaamistasi

Opiskele ammattialasi tutkinto tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto!
Tutustu tutkintoihin eperusteet.fi -sivulta.
tutkintolista (tieto tulossa)

Oppisopimuskoulutuksen kustannukset yrittäjälle

Ansiomenetykseen tutkintokoulutukseen osallistumisen osalta voi hakea korvausta koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus). Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Etuudet ovat lakisääteisiä. Etuuksista sovitaan oppisopimuksen solmimistilaisuudessa.

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan periä opiskelijalta maksuja. Koulutuksen järjestäjä päättää perittävistä maksuista.

Yrittäjän tutkintovaihtoehdot

Voit suorittaa oppisopimuksella perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattikoulu ja saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio tai ammattikoulu. Suorita halutessasi esimerkiksi vain yksi tutkinnon osa, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Voit valita esimerkiksi yrittäjyyteen painottuvan tutkinnon tai omaa ammattiosaamistasi syventävän tutkinnon.

Yrittäjyyteen painottuvat tutkinnot:
• yrittäjyyden ammattitutkinto
• johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ammattialaan painottuvat tutkinnot
Yli 160 vaihtoehtoa:
• perustutkinto
• ammattitutkinto
• erikoisammattitutkinto

Edellytykset yrittäjän oppisopimukselle

Yrittäjän oppisopimus on mahdollista, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • yritysmuoto Tmi, Oy, Osuuskunnan jäsen itsenäisenä yrittäjänä, AY, KY
 • YEl- tai MYEL – vakuutettu
 • yritykselläsi y-tunnus
 • yrityksessäsi on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • työtä yrittäjänä oman yrityksessä min. 25 h/ viikko sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan
 • työpaikkaohjaajaksi (mentoriksi) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muuton työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

Mentori- yrittäjäopiskelijan työpaikkaohjaaja

Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori, toinen yrittäjä. Mentoriksi sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin mentoriksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Mentorin ei tarvitse toimia samalla toimialalla kuin yrittäjä. Apuna mentorihaussa voi käyttää valtakunnallista mentoripankkia.

Mentoroinnin käytänteet

Oppisopimusopiskelija hankkii itselleen sopivan mentorin itse sekä vastaa opintojen aikaisesta yhteydenpidosta mentorin kanssa. Tavoitteellisia tapaamisia suositellaan pidettävän 4-6 viikon välein. Yhteydenpitoa voidaan pitää mentorin kanssa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.
Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.

Tutustu mentoripankin mentoreihin.

Yritykselle

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki työssään suurtalouskeittiössä.

Oppisopimus ja työnantaja – rekrytoi ja kouluta henkilöstöä


Oletko rekrytoimassa uutta henkilöstöä tai tarvitseeko olemassa oleva henkilöstösi lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin? Oppisopimuksella voi kouluttaa hyvistä tyypeistä erinomaisia työntekijöitä tai tehdä henkilöstöstä aiempaa monipuolisempia osaajia.

Kouluttamalla työntekijän työpaikalla, saat yrityksenne tarpeisiin sopivinta osaamista nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Olemassa olevan henkilöstön kouluttaminen oppisopimuksella on investointi tulevaan, sillä koulutetut ja osaavat työntekijät auttavat yritystäsi menestymään.

 • valittavana kaikki toisen asteen tutkinnot – yli 160 eri vaihtoehtoa
 • koulutuskokonaisuus suunnitellaan yhdessä YSAOn asiantuntijoiden kanssa
 • kesto määrittyy tavoitteen ja sisällön mukaan ( 4 kk – 3 vuotta)
 • mikäli koulutusta ei ole tarjolla YSAOlla, niin hankimme se toiselta koulutuksenjärjestäjältä. Tällöin lähi- tai etäopetuksen toteutuspaikkakunta voi olla Ylä-Savon ulkopuolella.

Ilmoita työssäoppimis- tai työpaikasta YSAOn opiskelijalle

Voit ilmoittaa yrityksenne mahdollisuudesta ottaa joko koulutus- tai oppisopimusopiskelija, avoimesta työmahdollisuudesta tai YSAOn henkilökunnan mahdollisuudesta tulla suorittamaan työelämäjaksoa.

Täytä alla oleva lomake ja paikan tiedot julkaistaan YSAOn opiskelijaintrassa.
Tiedot antaessasi, annat luvan paikan julkistamiseen. 

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa kaikille, myös työn avuksi opinto-ohjaajille, ohjaamoille, TE-toimistolle, yritysten edustajille sekä kaikille, jotka pohtivat uutta koulutusta tai alaa.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista, katso ajankohdat täältä!

Tuet ja korvaukset työnantajalle

Ysao maksaa opetus-ja kulttuuriministeriön korotettua koulutuskorvausta työnantajille, jotka työllistävät oppisopimuksella alle 20-vuotiaan vailla toisen asteen tutkintoa olevan perustutkinto-opiskelijan. Koulutuskorvauksen korotuksella tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä sekä pyritään helpottamaan työnantajien työvoimapulaa.

Korotettua koulutuskorvausta myönnetään oppisopimuksiin ajalla 1.3.—31.12.2024, 250€/kk, lisärahoituksen kokonaissumman verran.

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan myös, kun työnantaja työllistää oppisopimuksella tutkinto-opiskelijan kesäksi 2024. Kesäajan lisäkorvauksella pyritään helpottamaan työnantajien loma-ajan sijaisuuksia ja kausityöntekijöiden puutetta sekä lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia saada kesätöitä.

 • koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksen järjestämisestä. Koulutuskorvaus määräytyy opiskelijakohtaisesti, ohjauksen vaativuuden perusteella ja määritellään oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista palkkatukea työttömän työnhakijan kanssa solmittavaan oppisopimukseen TE-palveluista.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista kuntalisää työllistymisen edistämiseksi opiskelijan kotikunnalta.
 • Harkinnanvarainen kuntoutustuki tai -raha, kun työnantaja tekee ammatillisen kuntoutujan kanssa oppisopimuksen. Tuki haetaan vakuutusyhtiöltä tai KELAlta ennen oppisopimuksen aloittamista. Myönteinen päätös on odotettava ennen oppisopimuksen aloittamista.

Kun haluat kouluttaa henkilöstöä oppisopimuksella, toimi näin:

 1. Mieti
  – Millaiselle koulutukselle on tarvetta: tutkinnolle vai tutkinnon osalle tai muulle ammatillista osaamista syventävälle ja täydentävälle koulutukselle?
  – Kuinka moni työntekijä tarvitsee koulutusta?
  – Kuka olisi sopiva työpaikkaohjaaja?
 2. Ole yhteydessä
  Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluihin Katja Turuseen, katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365 tai suoraan kyseisen tutkinnon YSAOn vastuuohjaajaan.

Mihin oppisopimustyönantajana sitoudut?

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut
• solmimaan vähintään 25 h/vko -työsopimuksen opiskelijan kanssa
• maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen
• nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan
• järjestämään opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä, joissa voi hankkia koulutuksen tavoitteen mukaista osaamista
• huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaisiin lähi- tai etäopiskelupäiviin.

Huom! Voit työnantajana päättää alasi työehtosopimusta noudattaen, maksatko opiskelijalle tutkintokoulutuspäiviltä palkkaa. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (päiväraha, perheavustus ja matka- ja majoituskorvaukset), mikäli edellytykset täyttyvät.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet kokonaiskestosta, maksimissaan kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Koeajan jälkeen sopimuksen voi purkaa joko yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Oppisopimusopiskelijan palkkaus

Oppisopimusopiskelija on työntekijä ja hänelle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet kuten oikeus vuosilomaan, sairasajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.

Alle 20-vuotiaiden, ensimmäistä perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin maksetaan korotettua koulutuskorvausta. Tällä tavoin mahdollistetaan ohjaustyö entistä paremmin. Tuen suuruus on 250 € / kk.

Palkkaus oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvista tutkintokoulutuspäivistä

Työnantaja päättää, maksaako oppisopimusopiskelijalle palkkaa tutkintokoulutuspäivistä. (lähi- tai etäopetus päivät) Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa, on opiskelija oikeutettu tältä ajalta opintososiaalisiin etuuksiin. Opintososiaaliset edut määritellään opiskelijakohtaisesti oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen

Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön työnhakija, voit työnantajana saada työvoimahallinnon maksamaa harkinnanvaraista palkkatukea.  TE -toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Oppisopimus ei voi alkaa ennen TE-toimiston päätöstä.   

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.
Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.
Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Tutustu Ohjaamoon ohjaan.fi -sivulla.

Kesäoppisopimuksella työllistät kesäksi – koulutat samalla

Kesäoppisopimuksesta hyötyvät sekä opiskelija että työnantaja. Kesäoppisopimus voidaan solmia tutkinnon osiin tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin. Oppisopimus on loistava mahdollisuus vauhdittaa opintoja kesätyön avulla!

Kesäoppisopimus:

 • määräaikainen työsopimus
 • kesto työpaikan tarpeiden mukaan
 • tessin mukainen palkkaus
 • työaika väh. 25h/vko
 • työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja
 • työtehtävien tulee olla opiskeltavalta alalta ja tukea opiskelijan tavoitteita
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta perustutkinto-opiskelijoista 100€/kk
 • työantaja voi tiedustella opiskelijan kotikunnan mahdollista kesätyötukea palkkaukseen
 • YSAOn vastuuohjaaja laatii oppisopimusasiakirjat

Kysy lisää

Lisätietoa saat YSAOn alakohtaisilta vastuuohjaajilta tai koulutussuunnittelija Antti Ronkaiselta.

Antti Ronkainen
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Opiskelijalle

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Työaika tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa ja palkkaus tessin mukaan.

Kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta!

Kiinnostaako oppisopimus? Aloita milloin tahansa!
– ota yhteyttä tai käy oppisopimusinfossa.

Oppisopimuksen osapuolet

• Opiskelija
• Työnantaja
• Oppisopimustoimija (järjestää sopimusasiat, maksaa koulutuskorvausta & opintososiaaliset etuudet sekä järjestää opiskelun koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä

• Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka.
• Sinua ohjaa tehtävään soveltuva työpaikkaohjaaja, jonka tulee toimia vastaavissa tehtävissä mitä sinä opiskelet tai omata vastaavat tiedot ja taidot. Hän ohjaa, neuvoo ja opastaa sinua työtehtävissäsi ja perehdyttää työhön.
• Oppisopimukseen kuuluu opiskelua oppilaitoksessa, oppimisympäristöt vaihtelevat suoritettavan tutkinnon mukaan.
• Koulutuspäivien määrä tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoksin) laadinnan yhteydessä.
• Oppisopimustoimija toteuttaa oppisopimuksen sopimusjärjestelyistä
yhdessä muiden osapuolten kanssa.
• Oppisopimuskoulutuksen kesto on yksilöllinen- muutamasta viikosta 3 vuoteen.
• Perustutkinnon suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan tavoitteet sekä mahdollinen aiemmin hankittu ammattiosaaminen.

Mitä oppisopimusopiskelu maksaa?

• Perustutkinnon opiskelu on aina ilmaista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta koulutuksen järjestäjä voi periä maksun. Hinnoittelut näkyvät tutkintojen esittelysivujen yhteydessä.

Miten löydän oppisopimuspaikan?

Oppisopimusta varten tarvitaan aina työpaikka, joka sinun tulee löytää itse. Löydät työpaikan olemalla aktiviinen työnhakija. Ennen työnhakua on hyvä miettiä, mikä ala kiinnostaa eniten ja missä haluaisit työskennellä. Tutustu eri aloihin sekä tutkintoihin ePerusteet -sivulla.
Mieti, voisiko jokin aikaisemmista kesä- tai työssäoppimispaikoista tarjota mahdollisuuden oppisopimusopiskeluun. Tee avoin työpaikkahakemus ja kerro halukkuudestasi oppisopimusopiskeluun.

Mitä voit opiskella?

 • Ammatillisen perustutkinnon
 • Ammattitutkinnon
 • Erikoisammattitutkinnon
 • Muuta ammatillista koulutusta

Nämä tutkinnot antavat saman pätevyyden kuin ammattiopisto sekä saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio/ammattiopisto. Voit halutessasi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Muu ammatillinen lisäkoulutus on räätälöityä lisäkoulutusta, jonka kesto ja sisältö arvioidaan opiskelijakohtaisesti.

YSAOn oppisopimuspalveluiden kautta onnistuu kaikkien toisen asteen tutkintojen suorittaminen.
Teemme yhteistyötä muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa ja hankimme Sinulle koulutuksen, joka tarjoaa parhaan sisällön ja toteutusmuodon juuri Sinun ja työnantajasi tarpeisiin.

Oppisopimusinfot

Järjestämme oppisopimusinfoja Teamsin kautta.
Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa kaikille, jotka pohtivat uutta koulutusta tai alaa.

Osallistu oppisopimusinfoon ilman ennakkoilmoittautumista. Kerran kuukaudessa, torstai iltapäivisin klo 14- 14.45 seuraavasti:

to 22.8. Liity Teamsiin
to 26.9. Liity Teamsiin
to 31.10. Liity Teamsiin
to 28.11. Liity Teamsiin
to 19. 12. Liity Teamsiin

Oppisopimuskoulutuksena voit opiskella esimerkiksi:

Varastoalan osaajaksi

Logistiikan perustutkinto, sisälogistiikan osaamisala

Työskenteletkö varastoalalla tai kiinnostaako alanvaihto varastopuolen tehtäviin?
Logistiikan perustutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita varastoalan ja sisälogistiikan tehtävistä. Tämä tutkinto on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka työskentelevät jo alalla mutta kaipaavat virallista koulutusta, sekä niille, jotka haluavat työllistyä logistiikan parissa. Koulutus sisältää muun muassa tavaran vastaanoton, säilytyksen ja keräilyn, sekä tavarankäsittelylaitteiden käytön.

Koulutuksen kesto noin 2 vuotta.
Lähiopetusta Iisalmessa: n. 2 pv/kk
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. 040 1778 599

Pintakäsittelijäksi metallialalle

Lähde kouluttautumaan oppisopimuksella teollisen pintakäsittelyalan monipuolisiin tehtäviin. Tutkinnon suorituspaikaksi soveltuvat esimerkiksi automaalaamo, jauhemaalaamo tai teollisuuden märkämaalaamo. Teollisen pintakäsittelyn koulutuksesta saat valmiudet työskennellä esimerkiksi metallituotemaalaamossa tai teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa. Erilaisia tehtäviä voivat olla maalaus, maalauslinjan hoitaminen, ripustelu ja pakkaus, suihkupuhdistus ja muut esikäsittelytyöt.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, teollisen pintakäsittelyn osaamisala
Koulutuksen kesto noin 2 vuotta.
Koulutuspäiviä Iisalmessa ja alueen yrityksissä 2pv/kk.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Koulutusmuotona maksuton ja työelämälähtöinen oppisopimuskoulutus
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Alalla jo toimiville täydennyskoulutuksena
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
Koulutuksen kesto noin 1-1,5 vuotta.
Koulutuspäiviä Iisalmessa ja alueen yrityksissä 2pv/kk.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Hoitotyöhön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Koulutuksen kesto noin 2,5 vuotta
Huom! Soveltuvuuskoe käytävä ennen koulutuksen alkua. Varaa aika soveltuvuuskokeeseen Suomen psykologikeskuksesta p. 010 219 0430
Tutustu tutkinnon perusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Katja Turunen katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365

Hoiva-avustajakoulutus
2 tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
(kasvun ja osallisuuden edistäminen & ikääntyvien osallisuuden edistäminen)
Koulutuksen kesto 9 kk
Huom! Soveltuvuuskoe käytävä ennen koulutuksen alkua. Varaa aika soveltuvuuskokeeseen Suomen psykologikeskuksesta p. 010 219 0430.
Tutustu tutkinnon osiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Katja Turunen katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365

Kaupan alalle

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Koko tutkinnon opintoaika n.  2- 2,5 vuotta.

Opiskele merkonomiksi täysin verkossa työn ohessa. Liiketoiminnan perustutkinnon verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit opiskella oman aikataulusi mukaan aidosti ajasta ja paikasta riippumatta. Opinnot räätälöidään juuri sinun ja työpaikkasi tarpeisiin!

Liiketoiminnan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 55 osp
• Asiakaspalvelu 20 osp
• Tuloksellinen toiminta 20 osp
• Työyhteisössä toimiminen 15 osp
Lisäksi opiskelet valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia 90 osp.
Voit lähteä suorittamaan vain yhtä tutkinnon osaa tai koko tutkintoa.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Turvallisuusalan perustutkinto

Sinä turvallisuusalan tehtävissä jo toimiva, tai alalle aikova!

Lähde hankkimaan osaamista turvallisuusvalvojan moninaisiin tehtäviin ja suorita turvallisuusalan perustutkinto oppisopimuksella.
Koulutus on suunnattu sinulle joka toimit esim. vanginvartijana, järjestyksenvalvojana tai muissa turvallisuusalan tehtävissä ja sinulta puuttuu alan peruskoulutus.
Koulutuspäivissä pureudutaan mm. turvallisuusvalvojan palvelutehtävään, turvajärjestelmiin, turvallisuusdokumenttien laadintaan. Lisäksi saat vahvistusta häiriö- ja onnettomuustilanteissa varautumiseen ja toimimiseen. Tutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa turva-alan tehtävissä, niin vartiointialalla kuin viranomaistehtävissä. Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.

Turvallisuusalan perustutkintokoulutukseen pääsee mukaan joustavasti kevään 2024 aikana. Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutuspäivät toteutetaan etänä Teamsissä, n. 4 pv/kk.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hyrian kanssa.

Koulutukseen hakeutuminen,

Lisätietoja oppisopimuksesta:
Katja Turunen
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Lisätietoja turvallisuusalan tutkinnosta & toteutuksesta:
Kouluttaja Mikko Laakso
050 576 3781
mikko.laakso@hyria.fi


Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tarkentaa opintojen keston ja tutkintokoulutuspäivien määrän. Hoidamme oppisopimuskäytänteet keskitetysti YSAOn kautta.

Kaikkiin tutkintoihin on jatkuva haku!

Oppisopimus nykyisessä työpaikassa

Oppisopimus soveltuu sinulle, joka haluat syventää ja laajentaa osaamistasi nykyisissä työtehtävissäsi tai olet siirtymissä uusiin haasteisiin nykyisen työnantajan palveluksessa ja tarvitset lisäosaamista. Keskustele työnantajasi kanssa koulutusvaihtoehdoista ja ole yhteydessä Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluihin tai suoraan vastuuohjaajaan oppisopimuskäytänteiden sopimista varten. Mikäli kyseinen koulutuskokokonaisuus ei löydy Ysaon tarjonnasta, hankimme sen sinulle toiselta koulutuksenjärjestäjältä. Ysaon oppisopimuspalvelujenväki kartoittaa ja etsii sopivan koulutuksen puolestasi!

Kerro työnantajallesi
• Työpaikalta nimeltään sinulle työpaikkaohjaaja
• Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa määritellään lähi- ja etäopetuksen sisältö ja määrä sekä koko koulutuksen kesto.
• Koulutuspäivien palkanmaksusta päättää työnantaja, sinä saat opintososiaalisia etuja tarvittaessa
• työntekijänä jatkat työssä normaalisti
• Halutessanne voidaan sopia oppisopimusinfo YSAOn asiantuntijan kanssa
• Sopimusasiakirjat laatii YSAOn vastuuohjaaja

Oppisopimusopiskelija oikeudet ja velvoitteet ja palkkaus

Kun opiskelet oppisopimuksella, sinulla on samat oikeudet kuin muillakin työpaikkasi työsuhteisilla työntekijöillä. Oppisopimusopiskelija on työlainsäädännön piirissä siinä missä muutkin työntekijät. Sinulle kuuluvat vakuutusturva ja työsuhteeseen kuuluvat edut. Myös velvollisuudet, esimerkiksi työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus, koskevat oppisopimuksella työskentelevää.
Kun opiskelet oppisopimuksella, saat vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeutesi kertyy normaalisti. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Työaika ja tehtävät

Oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtäviä tulee olla keskimäärin 25 tuntia viikossa, jotta opit tutkinnon ammattitaitovaatimuksia riittävästi. Tutkinnon suorittamiseen sisältyvien työtehtävien lisäksi opiskelijalle kuuluu yleensä muitakin työnantajan määräämiä tehtäviä.
Työnantajan täytyy tarjota monipuolisia opiskelemasi alan ja tutkinnon työtehtäviä sekä mahdollisuuden päästä oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin, joita suoritat 1–4 päivänä kuukaudessa oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Oppisopimukseen kuuluu enintään kuuden kuukauden koeaika, jonka kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Alle kymmenen kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet työsuhteen kokonaiskestosta.
Koeajan jälkeen sopimus on purettavissa joko työnantajan ja opiskelijan yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Työlainsäädäntö

Oppisopimusopiskelija on työlainsäädännön piirissä siinä missä muutkin työntekijät. Löydät lisätietoa työsuhdelainsäädännöstä alasi työehtosopimuksesta, työsuojeluhallinnon aluehallintovirastosta sekä oman alasi työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä.

Opiskelijan palkka ja etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet myös työntekijä. Työnantajasi tulee maksaa sinulle vähintään työehtosopimuksen (TES:sin) mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Palkanmaksu tutkintokoulutuspäiviltä

Tutkintokoulutuspäivien määrä riippuu koulutuksen tavoitteista sekä opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (hoks). Työnantaja päättää itse, maksaako hän opiskelijalle palkkaa tutkintokoulutuspäiviltä. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa ko. päiviltä.

Opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, tilanteesi mukaan. Etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus.
• päiväraha 15 € /tutkintokoulutuspäivä
• perheavustus 17 € /tutkintokoulutuspäivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita
• matkakorvaus (jos yli 10 km matka kotoa /oppisopimuspaikasta tutkintokoulutukseen
• majoittumiskorvaus 8 €
Etuudet määritellään oppisopimusta laadittaessa opiskelijakohtaisesti.

Työsuhteessa oleva oppisopimusopiskelija on työntekijä, eikä ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin, esim. VR:n opiskelija-alennus tai Kelan opintoetuuksiin.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.

Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.
Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Tutustu Ohjaamoon ohjaan.fi -sivulla.

Kesäoppisopimus

Opiskelija – hyödynnä kesätyösi ja vauhdita opintojasi

Kesäoppisopimuksen ajalta saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja saat tehdä tulevaan ammattiisi liittyviä työtehtäviä. Oppisopimuksella hankittu osaaminen nopeuttaa valmistumistasi. Edellytyksenä on, että kesätyöt liittyvät opiskeltavaan alaan ja työpaikalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä.
Kesäoppisopimus:

 • määräaikainen työsopimus
 • kesto työpaikan tarpeiden mukaan
 • tessin mukainen palkkaus
 • työaika väh. 25h/vko
 • nimetään työpaikkaohjaaja
 • Työtehtävien tulee olla opiskeltavalta alalta ja tukea opiskelijan tavoitteita
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta perustutkinto-opiskelijoista 100€/kk
 • Työantaja voi tiedustella opiskelijan kotikunnan mahdollista kesätyötukea palkkaukseen
 • YSAOn vastuuohjaaja laatii oppisopimusasiakirjat

Koulutussopimus

Oppisopimusopiskelija.

Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella

Opiskelijana voit hankkia osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Et ole työsuhteessa, jonka takia sinulle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa. Se voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa erityistä tukea tarvitseva.

Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Sitä voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa ja vankilaopetuksessa.

Koulutussopimuksen laatii vastuuohjaajasi yhdessä työpaikan vastuuhenkilöiden kanssa. Koulutussopimuksessa määritellään millaiset tavoitteet sinulla on, kun kehität osaamistasi työpaikalla, työtehtäviä tekemällä. Koulutussopimukseen kirjataan myös muun muassa työaika ja sopimuksen kesto sekä kenen vastuulla on sinun ohjaamisesi työpaikalla. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata ne päivät, kun sinun pitää olla koululla teoria-opinnoissa, jos koulutussopimusjakson aikana on teoriaopintojen päiviä. Koulutussopimuksen allekirjoittavat vastuuohjaaja ja työnantaja. Koulutussopimuksen laatimisen jälkeen oppilaitoksella eli YSAOlla on vakuutus työpaikalla järjestettävän koulutuksen ajaksi. Vakuutuksen pitää olla voimassa ennen kuin aloitat työskentelyn, koska muutoin kukaan ei korvaa, jos työjaksolla tapahtuu jotakin vahinkoja tai tapaturmia.

Lue lisää koulutussopimuksesta Opetushallituksen sivulta.

Ilmoita työssäoppimis- tai työpaikasta YSAOn opiskelijalle

Voit ilmoittaa yrityksenne mahdollisuudesta ottaa joko koulutus- tai oppisopimusopiskelija, avoimesta työmahdollisuudesta tai YSAOn henkilökunnan mahdollisuudesta tulla suorittamaan työelämäjaksoa.

Täytä alla oleva lomake ja paikan tiedot julkaistaan YSAOn opiskelijaintrassa.
Tiedot antaessasi, annat luvan paikan julkistamiseen. 

YSAO-POK -yhteistyö

Kaksi sähköasentajaa kokoavat sähkökaappeja YSAO-POK -yhteistyö POK-oppimisympäristössä.

Työelämälähtöistä sähköalan oppimista YSAO-POK oppimisympäristössä.

YSAOn ja POK Oy:n sähkö- ja automaatioalan oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijan työelämäkierrot jo opintojen alkuvaiheessa. Oppimisympäristö on kehitetty yhteistyössä EAvenue Oy:n kanssa vuonna 2014 ja nyt yrityskauppojen myötä nimi muuttui YSAO-POK oppimisympäristöksi. POK Oy on sähkönjakeluratkaisuihin erikoistunut yritys.

YSAO-POK -yhteistyö mahdollistaa sen, että oppimisympäristössä opinnot etenevät joustavasti oppilaitoksen työtiloissa tapahtuvan oppimisen ja tehdaskierroissa tehtävien aitojen työtehtävien avulla. Opiskelija saa jo opintojen varhaisessa vaiheessa kosketuksen työelämään turvallisessa ja tarvittaessa tuetussa ympäristössä.

Tehdaskiertojen työpisteistä löytyy aina opiskelijan tasoon sopivat kohteet. Oppimisympäristön tehdaskierrot eivät vähennä muissa yrityksissä tapahtuvaa oppimista. Opiskelijoiden aikainen kosketus työelämään helpottaa ja mahdollistaa oman alan kesätöihin pääsemisen jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Oppimisympäristön laitteet ja opetusvälineet ovat nykyaikaisia ja rakennettu yhteistyössä tavarantoimittajakumppaneiden avulla. YSAO-POK -yhteistyö on tiivistä, POK-oppimisympäristöä kehitetään koko ajan ja opiskelijoita koulutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Olisiko yrityksesi kiinnostunut teknologia-alan yhteistyöstä YSAOn kanssa? Tule mukaan tekemään yhteistyötä kanssamme.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. sähkö- ja automaatioalan perustutkinto -koulutus, tutustu!

Löydät lisätietoja POK Oy:stä heidän verkkosivuiltaan.

Kysy lisää!
Jarkko Ruotsalainen
koulutuspäällikkö
040 1778 536
jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

Ponsse-polku

Ponsse-polun koneasentaja asentaa metsäkonetta.

Teknologia-alan huippuosaajaksi Ponsse – YSAO yhteistyöllä

Ponsse-polku mahdollistaa opiskelijalle joustavan opintopolun ja käytännönläheisen ammatillisen tutkinnon. Polusta kiinnostuneet ja siihen valitut opiskelijat aloittavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen heti ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. Opinnot etenevät ensimmäisen vuoden tutustumisjakson jälkeen joustavasti ja käytännönläheisesti työssäoppimalla ennalta määritellyissä työpisteissä Ponssen toimipisteillä tai kumppaniyrityksissä. Tutkinnon vaatimat tiedot ja taidot opiskellaan työpaikolla ja siellä suoritetaan myös ammattiosaamisen näytöt. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavan osaamisen. Yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti. Kymmenen vuoden aikana 150 opiskelijaa on suorittanut tutkinnon Ponsse-polulla.

Ponsse-polulle voi hakeutua opiskelemalla YSAOlla kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatioalan, auto- ja logistiikka-alan tai tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa.

Osaajia Ponsselle

Ponsselle tarvitaan osaajia joustavasti sekä nopeasti. YSAOlla on mahdollisuus tarjota joustavia opintomahdollisuuksia.

Kansainvälisyys Ponsse-polulla

Ponsse-polun kautta on myös mahdollista opiskella ulkomailla. Työpisteitä onkin määritelty esim. Saksassa, Ranskassa, Uruguaissa ja Ruotsissa. Kansainvälisyyspakettiin on lisätty espanjan, ruotsin ja englannin kielen sekä kulttuurin valmennusta, joista opiskelijat ovat saaneet arvosanoja.

Ponsse-polku 10 vuotta

Ponsse Oyj ja Ylä-Savon ammattiopisto juhlistivat perjantaina 3.12.2021 yhteistyötään, Ponsse-polun 10-vuotista taivalta. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavaa osaamista ja sen myötä yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti.

Ponsse-polun juhlistamisen yhteydessä YSAO luovutti Ponssen Vieremän metsäkonetehtaalle Mainio koulutustyöpaikka -sertifikaatin, jonka vastaanotti Paula Oksman. Sertifikaatti on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän myöntämä todistus työelämässä tapahtuvan oppimisen laadusta. Se perustuu kumppanuuteen, joka toimii vastavuoroisesti oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteellisuus ja oppimisen kannalta sopivien tehtävien määrittäminen auttavat opintojen etenemisessä. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden nopeamman valmistumisen ja työllistymisen.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto -koulutus, joka toteutetaan Vieremällä, tutustu!

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta
Miika Vaarasuo
opettaja
0400 792 832
miika.vaarasuo@ysao.fi

Ammatillinen koulutus

Putkiasentaja tarkistaa ja huoltaa lämmitysjärjestelmiä.

Nopein reitti työelämään

Ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työurasi eri vaiheissa. Sekä ammatillinen koulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa myös työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Ammatilliseen koulutukseen voit hakeutua perusopetuksen päättövaiheessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu Opintopolun kautta kerran vuodessa.

Voit tulla myös jatkuvan haun kautta opiskelemaan milloin vain, tuemme oppimistasi elämäsi eri vaiheissa.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutus tukee elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen.

Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Ammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Pääosin erikoisammattitutkinnot ovat 180 osaamispistettä.

Teknologiaosaaminen

Sähköasentaja ohjaa minilaboratorio-laitetta Ylä-Savon ammattiopiston teknologiaosaaminen osaamisalan oppimisympäristössä.

Osaajia kaivataan teknologia-alalle

Tarjoamme sinulle monia mahdollisuuksia opiskella teknologiaa ja siten työllistyä teknologia-alan yrityksiin. Osaamisaloina ovat kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka. Teknologia-ala työllistää pelkästään Suomessa suoraan lähes 320 000 henkilöä ja on samalla Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, joka takaa hyvät mahdollisuudet työskennellä myös kansainvälisesti ulkomailla.

Teknologiateollisuus tarvitsee seuraavan kymmenen vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa, joka tarkoittaa noin 13 000 avointa työpaikkaa vuosittain. Haluaisitko sinä olla yksi heistä?

Jos sinua kiinnostaa kasvava tulevaisuuden ala, teknologiaosaaminen sekä halu työllistyä, opinnot teknologiaosaamisessa YSAOlla tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet. Kiinnostaako robotiikka tai automaatio vai haluatko kenties, että oman käden jälki näkyy työssäsi tai haaveiletko asiakaspalvelussa työskentelystä? Tähän meillä on ratkaisu, sinusta voisi tulla koneistaja, sähköasentaja, IT-tukihenkilö, hitsaaja tai joku muu. Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja kyllä löytyy, teknologiaosaaminen on kysyttyä!

Opinnot tekniikan-aloilla ovat aina työelämälähtöisiä ja alalle onkin räätälöity usean yrityksen kanssa erilaisia mahdollisuuksia opiskella, kuten Ponsse-polku, Pok-oppimisympäristö tai yksilöllinen oppimisympäristö keskellä Vieremän yrityskylää.

– Ylä-Savossa on laaja teknologia-alan keskittymä, jonne kaivataan jatkuvasti uusia tekijöitä. Täällä on niin suuria ”veturiyrityksiä”, pienempiä teknologia-alan yrityksiä kuin useita alihankintayrityksiäkin. Opiskelijoitamme työllistyy kaikenkokoisiin yrityksiin moniin eri tehtäviin, Vaarasuo kertoo Newspoolin-artikkelissa.

Oletko metallihenkinen?

Tämän alan opinnoissa voit valmistua levyseppähitsaajaksi, koneistajaksi tai koneasentajaksi.


Sinun ei tarvitse heti tietää mihin ammattiin haluaisit valmistua, vaan kaikkiin vaihtoehtoihin tutustutaan opintojen alussa ja sen jälkeen voit vielä suuntautua itseäsi kiinnostavalle polulle!

Kone- ja tuotantotekniikan alalta valmistuttuasi sinulla on hallussa kaikki modernit valmistustekniikat ja osaat mitata tarkasti valmistamasi tuotteet tai pystyt toimimaan mekaanisten koneiden kokoonpanossa, asennuksessa ja huollossa. Työpaikkasi on nykyaikaisissa teollisuusympäristöissä, joissa robotiikka ja automaatio ovat osa arkipäivää.

Kokeile ja tutustu alan käytäntöön!

Tämä ala soveltuu kaikille. Aito kiinnostus metallialaan riittää!
Aikaisempaan kokemusta ei tarvita.

Voit tulla tutustumaan oppilaitokseen ennen koulutukseen hakeutumista!

Sähkö- ja automaatioala

Tässä työssä tehtävät ja työskentelypaikat vaihtelevat viikosta toiseen tai toimit siisteissä teollisuusympäristöissä kojeistoasentajana tai ajoneuvosähköjen parissa. YSAOlla opiskellessa opintoihin kuuluu myös opiskelu Pok-oppimisympäristössä, jossa päästään jo heti opintojen alussa työskentelemään yrityksessä oikeita tuotteita tehden. Jos sinua kiinnostaa käsillä tekeminen ja haluat vaihtelevan työn, sähkö- ja automaatioala on juuri oikea valinta sinulle.

Tieto- ja viestintätekniikka

Onko sinulle tietokoneet ”se oma juttu” ja haluat työskennellä kehittyvän teknologian parissa? Toimit tietotekniikan parissa asentaen, huoltaen tai ohjelmoiden erilaisia tietokone- ja tietoliikennelaitteita tai toimit yrityksen asiakastuessa erilaisia myyntitehtäviä unohtamatta. Oletko valmis hyppäämään uusiin haasteisiin ja pitämään itsesi ajan hermolla koko ajan kehittyvässä tietotekniikan maailmassa?

Tule meille opiskelemaan monipuolinen ja kiinnostava teknologia-alan ammatti käytännönläheisesti. Työllistymismahdollisuudet alalle ovat erinomaiset. Tutustu koulutuksiin ja hae!

Tutustu teknologiaosaamisalueen koulutuksiimme verkkosivullamme!

Kysy lisää!
Jarkko Ruotsalainen
koulutuspäällikkö
040 1778 536
jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Kone- ja tuotantotekniikan jatko- ja täydennyskoulutus (nro 718323) Ei tutkintotavoitetta Iisalmi, Sankariniemi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja, Iisalmi Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja, Vieremä Perustutkinto Vieremä
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja Perustutkinto Vieremä
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Syksyn toinen aloituspäivä 21.10.2024
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja, Vieremä Perustutkinto Vieremä
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto/koneistaja Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Tiedotamme seuraavasta haku- ja aloitusajasta myöhemmin!
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto verkossa Perustutkinto Verkkokoulutus Opiskelijapaikat täynnä! Tiedotamme seuraavasta haku- ja aloitusajasta myöhemmin!
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Tiedotamme seuraavasta haku- aloitusajasta myöhemmin.
Tuotantotekniikan ammattitutkinto, koneistaja Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Tuotantotekniikan ammattitutkinto, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
15 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikka
Älykäs teollisuus, YSAO SMF Academy 4.0 Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala Verkkokoulutus
Älykäs teollisuus, YSAO SMF Academy 5.0 Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala Verkkokoulutus
Konepajamittaus tutuksi Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala Verkkokoulutus
Monikulttuurinen työpaikka, 24.10.2024 Yhteinen osaaminen;Yhteiset tutkinnon osat, Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Verkkokoulutus
Tulityökorttikoulutus, 10.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 17.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 22.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 17.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 24.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 26.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 27.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 29.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Verkot tutuksi ja turvalliseksi - Stop kyberuhkille! Teknologiaosaaminen;ICT-ala Verkkokoulutus
15 koulutus(ta)

Työelämäosaaminen

Kolme sähkö- ja automaatioalan sähköasentajaopiskelijaa, ammatinohjaaja ja opettaja työskentelevät piirilaatikoiden parissa teknologia-alan oppimisympäristössä, kyseessä on työelämäosaaminen.

Ammatillista asiantuntijuutta työelämään

Työelämä tarvitsee uusia ammattilaisia. Tarjoamme sinulle monipuolisesti mahdollisuuksia opiskella ja parantaa ammatillista osaamistasi, olitpa sitten yrittäjä tai yrityksessä työskentelevä työntekijä.

Työelämäosaamisen koulutustarjonta kattaa kaikille toimialoille yhteiset liiketalouden, johtamisen, sekä yrittäjyyden koulutukset ja ammatillista syventävää osaamista ja asiantuntijuutta keskitetysti tietyille toimialoille ja työtehtäville.

Tarjoamme toimialakohtaisia koulutuksia ja tutkintoja Isännöinti- ja kiinteistöalan, kasvatus-, opetus- ja ohjausalan, työvalmentajan, sekä tuotannon esimiehen tehtäviin.

Mahdollistamme ammatillisen osaamisen kehittämisen muun muassa rekrytointitilanteessa uudelle työntekijälle, olemassa olevan henkilöstön täydennyskoulutuksiin, sekä kokonaan uuden ammatin hankkimiseen.

Lisäksi tarjoamme sinulle ja yrityksesi tarpeisiin räätälöityjä lyhytkoulutuksia.

Koulutukset tapahtuvat erilaisissa oppimisympäristöissä ja verkko-opiskelu mahdollistaa aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun. Meillä koulutukset toteutetaan alansa parhaiden opettajien ja asiantuntijoiden avulla, jotta työelämäosaaminen olisi sinunkin yrityksessäsi huippuluokkaa.

Jos sinä ja yritykseksi haluatte olla tulevaisuuden menestyjiä, ota yhteyttä, meiltä löytyy ratkaisu. Työelämäosaaminen on meille sydämen asia.

Tarjoamme apua rekrytoimiseen ja henkilöstön lisäkouluttamiseen, tutustu palveluihimme!

Kysy lisää!
Katja Turunen
koulutuspäällikkö
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp, Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Asiakashankinta, 60 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, 60 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Asiakassuhteiden hoito, 40 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Asiakassuhteiden hoito, 40 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus
Asumisneuvonta, 30 osp, Isännöinnin ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Henkilöstötyö, 40 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Isännöinnin ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Isännöinnin toimintaympäristön hallinta, 60 osp, Isännöinnin ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi Ohjauksen osaamisala sekä Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Kehittämissuunnitelma, 40 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmennuksen osaamisala Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi Työvalmennuksen osaamisala!
Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Lähiesimiehenä toimiminen, 70 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus
Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Projektin johtaminen, 50 osp, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus
Projektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp, Yrittäjyyden ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Projektinhallinta, 60 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Ratkaisumyynti, 60 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Tapahtumatuotanto, 60 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Tekniset palvelut isännöinnissä, 30 ops, Isännöinnin ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Toiminnan kannattavuus, 40 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Toimitilaisännöinti, 60 osp, Isännöinnin ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 40 osp, Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA Ei tutkintotavoitetta Iisalmi, Sankariniemi
Työn organisointi ja johtaminen, 60 osp, Yrittäjyyden ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Uudiskohteen isännöinti, 30 osp, Isännöinnin ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Vuokratalon isännöinti, 60 osp, Isännöinnin ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
39 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikka
Energiaa tiimityöhön Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Isännöintiala tutuksi starttikoulutus, 30.08.2024 - 13.12.2024 Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Jää mieleen -verkkokurssi Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Jännittämisen taito -verkkokurssi Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Mikä meni pieleen? -verkkokurssi Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Miksi roolit? -verkkokurssi Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Monikulttuurinen työpaikka, 24.10.2024 Yhteinen osaaminen;Yhteiset tutkinnon osat, Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Verkkokoulutus
Onnistu isännöitsijänä - kipinää isännöitsijän työhön, 21.08.2024 - 13.12.2024 Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Onnistu perehdyttämisessä Työelämäosaaminen;Liiketalousala Iisalmi, Sankariniemi
Onnistu sosiaalialan esihenkilötyössä - kipinää arkeen, 19.08.2024 - 15.12.2024 Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala Verkkokoulutus
Potkua esihenkilötyöhön Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Roolit ja kyvyt -verkkokurssi Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Tehoa myyntiin Työelämäosaaminen;Liiketalousala Verkkokoulutus
Tulityökorttikoulutus, 10.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 17.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 22.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 17.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 24.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 26.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 27.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 29.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
23 koulutus(ta)

Rakentamisosaaminen

Rakennusalan perustutkinto-opiskelija talonrakentaja asentaa ikkunalistoja omakotitalotyömaan oppimisympäristössä.

Näkyvää työtä, vahvaa osaamista

Rakentamisosaamisen ammattilaisena työsi tulos on yhtä monipuolinen kuin sen tekeminen. Se on kestävää, näyttävää sekä toimivaa, ja kaiken taustalla on oikea rakentamisosaaminen.

Rakentamisosaaminen on arvostettua työpaikoilla ja työmaalla, lisäksi arvostetaan moniosaajuutta sekä yhteistyötaitoja. Alalla pääset työskentelemään monipuolisten tehtävien parissa ja sinulla on mahdollisuus edetä oman mielenkiintosi mukaan. Voit syventää jo hankkimaasi osaamistasi tai laajentaa taitojasi, jolloin osaat työskennellä entistä monipuolisempien tehtävien parissa ja ymmärrät kokonaiskuvaa.

Tutustu alan lukuisiin mahdollisuuksiin!

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöhoidon osaamisala, työvoimakoulutuksena (718748) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Rakennusalan perustutkinto,talonrakentaja Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Taideteollisuusalan perustutkinto, restaurointialan osaamisala, artesaani Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala, artesaani Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilualan osaamisala, artesaani Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Talonrakennusalan ammattitutkinto, Talonrakentaja Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talonrakennusalan koulutus, työvoimakoulutuksena (718384) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä. Avaamme haun näillä näkymin syksyllä.
Talotekniikan perustutkintoon valmistava koulutus, putkiasentaja työvoimakoulutuksena (nro 718745) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
10 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikka
Monikulttuurinen työpaikka, 24.10.2024 Yhteinen osaaminen;Yhteiset tutkinnon osat, Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Verkkokoulutus
Tulityökorttikoulutus, 10.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 17.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 22.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 17.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 24.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 26.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 27.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 29.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
11 koulutus(ta)

Palveluosaaminen

Ravintola Oppimestarin katettu ruokailupöytä.

Asiakaspalvelua ja osaavia käsiä

Palvelualoilla on mahdollisuus kehittää monipuolisesti ja yksilöllisesti omaa palveluosaamista. YSAOlla palvelualoihin kuuluvat hius- ja kauneudenhoito, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu sekä elintarvike-, ravitsemis- ja luontoalat.  

Opintoja toteutetaan kolmessa oppimisympäristössä: eYSAOssa, työelämässä ja oppilaitoksen tiloissa.  

Tule mukaan iloiseen joukkoon palvelualalle!

Elintarvikeala 

Suomalainen elintarvikeala on tunnettu puhtaudestaan ja laadustaan myös kansainvälisesti. Alalla arvostetaan terveellisyyttä ja lähituotteisiin painottuvia korkealaatuisia raaka-aineita. 

Ruokien, juomien sekä herkkujen valmistamiseen tarvitaan monenlaisia ammattilaisia.  Elintarvikeala tarjoaa monipuolista tekniikan ja kädentaitojen työtä sekä mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää itseään niin työntekijänä, yrittäjänä kuin asiantuntijanakin.  

YSAOlla osa opinnoista totutetaan digiopintoina hyödyntäen itslearning-oppimisympäristöä. Opiskeluun liittyy paljon erilaisten tekniikoiden, kädentaitojen ja asiakaspalvelun opiskelua oppilaitoksen omassa leipomossa, opetuskeittiöissä sekä Kahvila-myymälä Eväsmestarissa. Elintarvikealalla on monipuoliset mahdollisuudet työelämässä oppimiseen. Alueellamme on monia isoja ja pieniä elintarvikealan yrityksiä, joissa opiskelijat pääsevät oppimaan aidoissa tilanteissa ja tämä antaa parhaat eväät työelämään. 

Hius- ja kauneudenhoitoala

Hius- ja kauneudenhoitoalan palvelut edistävät ihmisten kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Niillä voidaan vahvistaa yksilön itsetuntoa, jolla on keskeinen merkitys ihmisen sosiaalisessa toiminnassa, itsensä hyväksymisessä ja omaan kulttuuriin sitoutumisessa. Tärkein työväline kauneudenhoitoalan ammattilaiselle on hänen persoonansa, josta säteilee hyvä itsetunto, myönteinen elämänasenne, oman elämän hallinta ja sisäistetty ammattietiikka. Hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilaiset ovat palvelu- ja yhteistyöhenkisiä, rehellisiä ja luovia, oma-aloitteisia ja uudistumishaluisia. 

YSAOlla osa opinnoista toteutuu verkko-opintoina itslearnig-oppimisympäristössä ja käytännön ammattitaitoa opiskellaan tekemällä työtä ohjatusti käytännössä. Hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat oppivat ammattitaitoja tekemällä asiakastöitä työelämässä ja YSAOn omassa Parturi-kampaamo Hiustaitureissa Tähtiniemen kampuksella. 

Luontoala

Viihdytkö ulkona? Innostaako sinua mahdollisuus käyttää luonnonantimia ruokana tai hyvinvointituotteena? Tykkäätkö luoda käsilläsi käsityötuotteita luonnon materiaaleista? Luontoalan opinnot voisivat olla sinun juttusi!  

Luontoalan opinnoissa on mahdollisuus kehittää olemassa olevaa luontoalan yritystä tai perustaa oma yritys. Opinnoista saat ideoita ja vinkkejä luontoalan toiminnan kehittämiseen. Voit vahvistaa monipuolisesti osaamistasi ja työllistymismahdollisuuksiasi luontoalalla. 

Ole luova ja innovatiivinen, koska silloin saat aikaiseksi jotain ainutlaatuista. 

Puhtausala

Oletko aktiivinen, oma-aloitteinen ja avulias? Jos tunnistat itsesi näistä piirteistä niin sinun tuleva ammattisi voi löytyä puhtausalalta.  

Testin ja videon toteuttivat 1.3.2019-30.6.2021 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Careeria sekä SSTL Puhtausala ry. Lisäksi hankkeessa oli yhteistyökumppanina Kotityöpalveluyhdistys ry.

Katso myös muut Puhki-hankkeen videot ja materiaalit.

Puhtausala työllistää ammattilaisia monipuolisiin palvelualojen tehtäviin. Alan tehtäviin kuuluu erilaisten ympäristöjen puhtauteen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Puhtausalalla opiskellaan toteuttamaan ylläpito- ja perussiivousta nykyaikaisilla menetelmillä, koneilla ja siivousaineilla erilaisissa työympäristöissä. Lisäksi YSAOlla on mahdollisuus kehittää monenlaista alaan liittyvää osaamista. 

Osa opinnoista toteutuu verkko-opintoina itslearnig-oppimisympäristössä, mutta käytännön ammattitaitoa opiskellaan tekemällä työtä ohjatusti käytännössä. Puhtausalan opinnot painottuvat työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja näytöt tehdään aidoissa työelämän tehtävissä. 

Puhtauspalvelussa on YTYÄ!

”Puhtausalan työt sopivat ihmisille jotka pitävät itsenäisestä työskentelystä, oman työn suunnittelusta, asiakaspalvelusta ja tietysti puhtaudesta. Oman käden jäljen näkee heti ja se on varmasti se suurin juttu”

– Mira

Ravitsemisala

Lähimatkailun ja lähiruuan merkitys kasvattaa suosiotaan, ja myös julkisissa palveluissa on kysyntää työvoimasta. Ravitsemisalalla tehdään töitä ihmisten kanssa palvellen asiakkaita arjessa ja juhlassa. Työ on merkityksellistä ja antoisaa tiimityötä. Tiimeissä ammattilaiset huolehtivat itsenäisesti oman työn tekemisestä.  Alalla kädentaidot ja luovuus pääsevät oikeuksiinsa. YSAOlla osa opinnoista totutetaan digiopintoina hyödyntäen itslearning-oppimisympäristöä. Ravitsemisalalla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä tulostamaan 3D-tulostimella uniikkeja herkkuja suklaasta ja muista raaka-aineista. 

Käytännön opiskelu toteutuu monipuolisissa oppimisympäristöissä työpaikoilla sekä YSAOn omissa työelämää vastaavissa ympäristöissä: opetuskeittiöissä, Ravintola Oppimestarissa sekä Kahvila-myymälä Eväsmestarissa. Monipuoliset oppimismahdollisuudet antavat opiskelijalle parhaat eväät työelämään. 

Kysy lisää!
Päivi Honkanen
koulutuspäällikkö
0400 792 836
paivi.honkanen@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Elintarvikealan perustutkinto, Elintarvikkeiden valmistaja Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Avaamme haun syksyllä
Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Avaamme haun syksyllä
Elintarvikealan perustutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 709674) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto, Elintarvikealan osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto, Dieettikokki Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, Kampaaja, Parturi Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Avaamme haun syksyllä
Kahvilapalvelut, 10 osp, Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Avaamme haun syksyllä
Katu- ja pikaruokapalvelut, 10 osp, Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Avaamme haun syksyllä
Leipomoalan ammattitutkinto, kondiittorikisälli Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Luontoalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Luontoalan ammattitutkinto/luonnontuoteneuvoja, luonnontuotejalostaja Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kiinteistönhoitaja (AT) Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kotityöpalvelujen osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Kiinteistönhoitaja Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtauspalvelualan koulutus, työvoimakoulutuksena (717093) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Avaamme haun syksyllä
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Avaamme haun syksyllä
Ravintola- ja cateringalan koulutus, työvoimakoulutuksena (717124) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Ruokapalvelujen ammattitutkinto, ravintolakokki Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Ruokapalvelujen ammattitutkinto/ravintolakokki Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Ruokapalvelujen ammattitutkinto/suurtalouskokki Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen, 15 osp, Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi Opiskelijapaikat täynnä! Avaamme haun syksyllä
Ylläpitosiivouspalvelut, 30 osp, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Perustutkinto Verkkokoulutus
30 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikka
Anniskelupassitesti, 05.09.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Anniskelupassitesti, 15.08.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Anniskelupassitesti, 24.10.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Anniskelupassitesti, 26.09.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Anniskelupassitesti, 28.11.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygiene passport test, 05.09.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygiene passport test, 15.08.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygiene passport test, 24.10.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygiene passport test, 26.09.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygiene passport test, 28.11.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygieniapassitesti, 05.09.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygieniapassitesti, 15.08.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygieniapassitesti, 24.10.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygieniapassitesti, 26.09.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Hygieniapassitesti, 28.11.2024 Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala Iisalmi, Sankariniemi
Monikulttuurinen työpaikka, 24.10.2024 Yhteinen osaaminen;Yhteiset tutkinnon osat, Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Verkkokoulutus
Tulityökorttikoulutus, 10.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 17.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 22.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 17.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 24.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 26.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 27.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 29.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
26 koulutus(ta)

Logistiikkaosaaminen

Logistiikkaosaaminen on se osaamisala, jota tarvitaan kun käytössä on kaivinkone ja kuorma-auto.

Monipuolinen logistiikka-ala

Meillä logistiikkaosaaminen käsittää logistiikan, maarakennuksen ja ajoneuvoalan osaamisalat. Työskentely logistiikan ja maarakennuksen aloilla on tärkeää ja se luo yhteiskunnalle monipuolisia palveluita.

Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen vaatii toimivan ja monipuolisen logistiikan. Maarakennuksen eri osa-alueet
tuottavat yhteiskunnalle elintärkeää infrastruktuuria. Ajoneuvoalan ammattilaiset huolehtivat, että jatkuvasti
lisääntyvä ajoneuvokalusto pysyy kunnossa ja siten kuljetukset ja liikenne toimivat. Ajoneuvoala on ollut voimakkaassa kasvussa ja muutoksessa viime aikoina, mm. sähköautojen määrää kasvaa jatkuvasti. Ajoneuvoalan tehtävissä tarvitaan mielenkiintoisen tekniikan tuntemista sekä palvelun osaamista.

Tulevaisuudessa logistiikkaosaamisen eri ammattilaisilta vaaditaan laajaa ammatillista osaamista, kielitaitoa ja digitaalisia taitoja. Työkenttä on monipuolinen ja vastuullinen. Asiakaspalvelu on iso osa arkea.

Logistiikka-ala

Tavarat ja ihmiset liikkuvat aina, joten logistiikka-alan osaajille löytyy töitä nyt ja tulevaisuudessa. Logistiikka-alalla työskennellään tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen liittyvissä tehtävissä.

Logistiikan perustutkinnossa voit opiskella autonkuljettajaksi, linja-autonkuljettajaksi tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja
kuljettamisen kaikissa olosuhteissa, säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Koulutuksen jälkeen voit työskennellä myös erilaisissa varastoissa tai terminaaleissa toimien siellä esimerkiksi trukinkuljettajana.

Linja-autonkuljettajana saat toimia monipuolisessa ja ihmisläheisessä palveluammatissa, jossa turvallisuus ja
asiakaspalvelutaidot ovat tärkeä osa työtä. Linja-autonkuljettajan työ on monipuolista ja työtehtävät voivat
vaihdella paikallisliikenteestä kaukoliikenteeseen. Myös tilausajot ja palveluliikenne voivat olla sinun
työtehtäviäsi.

Kuljetusalan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa meillä YSAOlla. Osaamisaloina voivat olla henkilökuljetusten, metsäteollisuuden kuljetusten tai tavarankuljetusten osaamisalat.

Jatko-opinnot logistiikka-alalla

Logistiikka-ala tarjoaa useita eri vaihtoehtoja jatko-opintoihin liittyen. Logistiikka-alan ammattikorkeakouluopintoja löytyy lähinnä tekniikan, liikenteen sekä liiketalouden aloilta. Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto on myöskin yksi väylä toimia liikenteen parissa.

Ajoneuvoala

Ajoneuvoalan ammattilaiselta hoituu käden käänteessä ajoneuvojen huollot, vianmääritykset ja korjaukset. Automekaanikkona sinulla on osaamista autojen mekaanisiin korjauksiin. Diagnoosimekaanikkona painopisteesi on ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemuksessa. Hyötyajoneuvomekaanikkona osaamisesi on hieman raskaamman kaluston monipuolisissa järjestelmissä.

Tutkinnon suorittaneena osaat toimia ajoneuvoalan korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävissä. Osaaville tekijöille
on aina töitä tarjolla autoliikkeissä, korjaamoilla, huoltoasemilla tai vaikka kuljetusliikkeessä.

Mekaanikon ammatti kysyy hyvää tekniikan tuntemusta, kykyä ratkaista monenlaisia ongelmia sekä halua työskennellä niin itsenäisesti kuin tiimissäkin. Monipuoliset tehtävät vaihtelevat vikojen diagnosoinnista aina asiakaspalveluun, ja opit käyttämään nykyaikaisia korjaamolaitteita.

Jos tykkäät tehdä asioita käsilläsi, olet innokas oppimaan uutta ja haluat olla mukana nopeasti kehittyvän
tekniikan parissa, voisiko tämä voi olla sinun alasi?

Maarakennusala

Maarakennusala on monipuolinen ja mielenkiintoinen tekijöiden ala. Maarakennusalasta käytetään nykyään myös nimeä infra-ala. Infralla tarkoitetaan tässä yhteydessä teknistä infrastruktuuria, johon kuuluu muun muassa
liikenneverkot, rataverkot, vesihuolto ja talojen pohjarakenteet. Maarakennusala työllistää erilaisissa
rakentamisen ja kunnossapidon töissä suuren määrän ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa. Alalle tarvitaan paljon
myös työnjohtajia ja erikoisosaajia. Alan tehtävissä kohtaat jatkuvasti uusia, mielenkiintoisia ja haastavia
työtehtäviä ja opit jatkuvasti uutta.

Maarakennusalaa voit meillä YSAOlla opiskella Iisalmessa, Siilinjärven Toivalassa ja Joensuun alueella Liperissä
sekä etäopiskeluna.

Kiinnostuksestasi ja osaamisestasi riippuen voit opiskella rakennusalan perustutkinnon, maarakennusalan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon sekä erilaisia täydennyskoulutuksia.

Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet maarakennuskoneenkuljettajaksi, ammattitutkinnossa ja erikoisammattitutkinnossa maarakennusalan ammattilaiseksi.

Kiinnostuitko maarakennusalasta? Haluatko tehdä konkreettista työtä, jossa kädenjälkesi näkyy? Tutustu koulutuksiin ja hae!

Kysy lisää!
Ossi Räty
koulutuspäällikkö
0400 793 181
ossi.raty@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Ajoneuvoalan ammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Ajoneuvoalan perustutkinto työvoimakoulutuksena (nro 720288) Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Ajoneuvoalan perustutkinto, automekaanikko, diagnoosimekaanikko, hyötyajoneuvomekaanikko Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi Opiskelijapaikat täynnä! Tiedotamme seuraavasta haku- ja aloitusajasta myöhemmin!
Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kuljetusalan ammattitutkinto, metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kuljetusalan ammattitutkinto, tavarakuljetusten osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kuljetusalan ammattitutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 717125) Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Logistiikan perustutkinto/kuorma-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Logistiikan perustutkinto/linja-autonkuljettaja Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Maarakennusalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Maarakennusalan ammattitutkinto, maarakennuskoneiden käytön osaamisala Ammattitutkinto Liperi, Ylämylly
Maarakennusalan ammattitutkinto, verkostorakentamisen osaamisala Ammattitutkinto Liperi, Ylämylly
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Siilinjärvi, Toivala
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Liperi, Ylämylly
Oppisopimuskoulutus
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Perustutkinto Siilinjärvi, Toivala
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja (nro 720285) Ammattitutkinto Siilinjärvi, Toivala
19 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikka
Digitaalisen mittaamisen perusteet maarakennusalalla, 16.12.2022 - 31.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala Verkkokoulutus
Infra-alan työnjohtajakoulutus, 09.12.2024 - 19.06.2025 Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala Liperi, Ylämylly
Kestävä kehitys infra-alalla Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala Verkkokoulutus
Monikulttuurinen työpaikka, 24.10.2024 Yhteinen osaaminen;Yhteiset tutkinnon osat, Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Verkkokoulutus
Muoviputken hitsaus- ja asennuskoulutus, 03.03.2025 - 06.03.2025 Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala Siilinjärvi, Toivala
Muoviputken hitsaus- ja asennuskoulutus, 14.10.2024 - 17.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala Siilinjärvi, Toivala
Tulityökorttikoulutus, 10.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 17.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 22.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 17.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 24.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 26.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 27.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 29.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
16 koulutus(ta)

Luonnonvaraosaaminen

Maatalouskoneenkuljettaja kyntää peltoa traktorilla.

Luonnonvaraosaaminen YSAOlla tarjoaa sinulle monipuolisen kattauksen mahdollisuuksia opiskella alaa ja
työllistyä luonnonvara-alalle.

Hingunniemen hevostalouden kampuksemme Kiuruvedellä ja maatalouden- sekä eläintenhoidon kampuksemme Peltoniemessä Iisalmessa tarjoavat upeat puitteet ja aidot oikeat opetusmaatilat.

Laajat verkostomme alan yrityksiin kansallisesti sekä kansainvälisesti mahdollistavat osaamisen kehittämisen yksilöllisesti alan ammattilaiseksi. Luonnonvara-ala on entistä merkittävämpi tulevaisuuden ala ja opiskelijoidemme luonnonvaraosaaminen on arvostettua myös ulkomailla.

Hevosala

Tykkäätkö hevosista?

Jos vastauksesi on kyllä, silloin tykkäät varmasti opiskella meillä!

Hevosala työllistää Suomessa suoraan yli 15000 alan ammattilaista.

Polkusi kohti hevosalan ammattilaiseksi alkaa perustutkinnon opinnoista, jossa perusvalmiuksien lisäksi erikoistut eri ammattiosaamiseen, kuten hevostenhoitajaksi, hevospalveluohjaajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi.

Hevostalouden ammattityöntekijältä vaaditaan osaaminen, jonka saat hevostalouden ammattitutkinnosta. Kun suoritat sen, osaat huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Osaamisalakohtaisen erikoistumisen mukaan toimit hevoskasvatuksen tai hevosavusteisten palvelujen tuottajana, ravivalmennuksen työtehtävissä, ratsuhevosen kouluttamisen ja valmennuksen tehtävissä, hevosten kengittämisen, hevosvarusteiden valmistamisen, hevoshieronnan tai ratsastuksenopettamisen työtehtävissä.

Mikäli haluat jatkaa uraasi tallimestariksi, kengityssepäksi, hevosurheilun managerointiin tai ratsastuksenopettajaksi asti, syvennät sen taidon ja tiedon hevostalouden erikoisammattitutkinnosta. Luonnonvaraosaaminen ja alalla suoritetut tutkinnot takaavat hyvät mahdollisuudet työelämässä.

Tutustu Hingunniemen kampukseen!

Maatalous- ja eläintenhoitoalat

Vastaa maaseudun kutsuun – katso opiskelutarinat!

Uusinta teknologiaa, eläinten hyvinvointia ja unelmien ammatti! Videolla selviää, kuinka Elias ja Jenni innostuivat luonnonvara-alasta, ja miten teknologia sekä eläinten hyvinvointi näkyvät heidän arjessaan.

Maatalousalan ja eläintenhoidon opinnoissa hyödynnettävä teknologia keventää henkilötyötä ja hiilijalanjälkeä sekä antaa työntekijöille aikaa eläinten ja niiden hyvinvoinnin huomioimiselle.

Maatalousalan tulevat ammattilaiset opiskelevat perusteet valmistuen maaseutuyrittäjiksi tai eläintenhoitajiksi. Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä.

Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa toimia tuotantoteknologiaan liittyvissä tehtävissä. Valintojensa mukaan hän toimii maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamoyrittäjänä, bioenergia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

Maatalousalan ammattitutkinnon suorittaneella on vahva maatalousalan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Maatalousalan ammattitutkinnossa voi valita Agrologistiikan, Maatalouslomittamisen, Maatalousteknologian, Mehiläistarhauksen, Sorkkien hoitamisen, Tuotantoeläinten hoitamisen tai Maatilan hoitamisen osaamisalan.

Maatalousalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on monipuoliset ja kattavat taidot työskennellä maatalousalalla erilaisissa tuotanto-, suunnittelu-, neuvonta-, asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Eläintenhoidon ammattitutkinnon suorittanut alan ammattilainen voi erikoistua eläinhoitolan, eläinkaupan, eläinten kouluttamisen, trimmaamisen, koirahierojan tai klinikkahoitamisen osaamisalalla. Alan ammattilainen voi toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä alan yrityksessä.

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon eläinten kouluttamisen osaamisalan suorittanut ammattilainen kouluttaa eläimiä itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä yrityksessä, joka tarjoaa eläinten kouluttamiseen tai käyttäytymiseen liittyviä palveluja. Valinnaisen tutkinnon osan kautta eläintenkouluttaja voi erikoistua eläintarhaeläinten hoidon suunnitteluun tai eläinten ongelmakäytöksiin tai toimia eläinten käytösneuvojana tai työ- tai kilpailueläinten kouluttajana tai valmentajana.

Tutustu Peltoniemen kampukseen!

Kiinnostus työskennellä eläinten parissa, maaseudulla ja luonnossa tarjoaa sinulle lähes rajattomat mahdollisuudet kehittyä ja kehittää itseäsi. Jos koet tärkeäksi toimia vastuullisesti ja huolehtia eläinten hyvinvoinnista on luonnonvara-ala sinulle oikea valinta. Tutustu koulutuksiin ja hae!

Kysy lisää!
Virve Rinnola
koulutuspäällikkö
040 662 0660
virve.rinnola@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Eläinalan yritystoiminta, 20 osp, Eläintenhoidon ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus
Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinten kouluttamisen osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi Tällä hetkellä uusi ryhmä on juuri aloittanut ja ryhmä on täynnä. Tiedotamme seuraavasta hakuajasta mahdollisimman pian!
Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinten trimmaamisen osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Eläintenhoidon ammattitutkinto, klinikkaeläinhoitaja Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, eläintenkouluttaja Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus Tällä hetkellä uusi ryhmä on juuri aloittanut ja ryhmä on täynnä.Tiedotamme seuraavasta haku- ja aloitusajasta mahdollisimman pian!
Erityisryhmien hevospalveluissa avustaminen, 20 osp, Hevostalouden perustutkinto Perustutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevosjalostus ja kasvatus koulutus, 40 osp, Hevostalouden ammattitutkinto Ammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden ammattitutkinto, hevoshieroja Ammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden ammattitutkinto, Hevospalvelujen tuottaja Ammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden ammattitutkinto, kengittäjä Ammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden ammattitutkinto, ratsastuksenopettaja Ammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden ammattitutkinto, ravivalmentaja Ammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden ammattitutkinto, valjasseppä Ammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden erikoisammattitutkinto, hevosurheilumanageri Erikoisammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden erikoisammattitutkinto, kengitysseppä Erikoisammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden erikoisammattitutkinto, tallimestari Erikoisammattitutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi 1.2.2024 alkanut koulutusryhmä on täynnä. Seuraava koulutus alkaa 1.2.2025
Hevostalouden perustutkinto, hevospalveluohjaaja Perustutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Perustutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja Perustutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevostalouden perustutkinto, Valjassepän perusopinnot Perustutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Koirien ruokinta-asiantuntija, 50 osp, Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi Suosittu koulutus, täynnä! Avaamme haun seuraavan kerran syksyllä 2024.
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouslomittaja Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Maatalousalan ammattitutkinto, maatilatyöntekijä Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Maatalousalan ammattitutkinto, mehiläistarhaaja Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi Ryhmä 2024 on täynnä. Seuraava haku avautumassa syksy 2026.
Maatalousalan ammattitutkinto, sorkkahoitaja Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Maatalousalan ammattitutkinto, tuotantoeläintenhoitaja Ammattitutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Maatalousalan perustutkinto (nro 720139), työvoimakoulutuksena Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Mehiläisten hyvinvoinnista huolehtiminen sekä hunajan ja mehiläisvahan tuotanto, 20 osp, Maatalousalan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi Tiedotamme seuraavasta haku- ja aloitusajasta syksyllä 2024
Peruskengityksen tekeminen, 60 osp, Hevostalouden perustutkinto Perustutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi Haku aukeaa seuraavan kerran ajalle 1.8. - 24.11.2024. Valinnat tehdään hakuajan päätyttyä.
Sukupolvenvaihdos kasvinviljelytilalla, Maatalousalan perustutkinto (osatutkintona) Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Sukupolvenvaihdos tuotantoeläintilalla, Maatalousalan perustutkinto (osatutkintona) Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
TESTI Hevostalouden perustutkinto Perustutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
Tilatyöntekijän työn perusteet, Maatalousalan perustutkinto (osatutkintona) Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Tuotantoeläinten hoitotyön perusteet, Maatalousalan perustutkinto (osatutkintona) Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Valjastyön perusteet (osatutkinto) Perustutkinto Kiuruvesi, Hingunniemi
38 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikka
Hevoskuljetuskoulutus + pätevyyskoe, 05.10.2024 Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala Kiuruvesi, Hingunniemi
Hevoskuljetuskoulutus pätevyyskoe Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala Verkkokoulutus
Hyvinvointia karjalle sorkkahoidon avulla, 09.08.2024 - 17.09.2024 Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala Iisalmi, Peltoniemi
Monikulttuurinen työpaikka, 24.10.2024 Yhteinen osaaminen;Yhteiset tutkinnon osat, Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Verkkokoulutus
Opi hevoskasvatuksesta Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala Verkkokoulutus
Opi työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti tallissa Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala Verkkokoulutus
Tulityökorttikoulutus, 10.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 17.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 19.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Tulityökorttikoulutus, 22.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 17.12.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 24.09.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 26.11.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 27.08.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
Työturvallisuuskorttikoulutus, 29.10.2024 Logistiikkaosaaminen;Ajoneuvoala, Luonnonvaraosaaminen;Eläintenhoitoala, Luonnonvaraosaaminen;Hevostalousala, Palveluosaaminen;Hius- ja kauneudenhoitoala, Teknologiaosaaminen;ICT-ala, Työelämäosaaminen;Kasvatus- ja kuntoutusala, Teknologiaosaaminen;Kone- ja metalliala, Työelämäosaaminen;Liiketalousala, Logistiikkaosaaminen;Logistiikka-ala, Logistiikkaosaaminen;Maarakennusala, Luonnonvaraosaaminen;Maatalousala, Palveluosaaminen;Puhdistuspalveluala, Palveluosaaminen;Ravitsemus-| elintarvike- ja luonnontuoteala, Teknologiaosaaminen;Sähkö- ja automaatioala, Rakentamisosaaminen;Taideteollisuusala, Rakentamisosaaminen;Talonrakennusala, Rakentamisosaaminen;Talotekniikka-ala Iisalmi, Sankariniemi
16 koulutus(ta)

Perusopetuksen jälkeen

Kaksi perusopetuksen jälkeen pyöräilemässä olevaa henkilöä katsoo kaukaisuuteen ja pohtii ammatillisia polkujaan.

Maailma on avoin ammattilaiselle

Astelet navetan käytävällä uteliaiden eläinten luokse tai kuljet rakenteilla olevan kerrostalon betonilattioita pitkin viimeistelemään työsi, ehkä siirryt konehallin teipillä rajattuja väyliä pitkin hydrauliikkarobotin luokse tai etenet kirkkaasti valaistun kampaamon pesupisteen luokse.

Mikä ammatti saa sinut näkemään itsesi sen tekijänä? Mikä on se ympäristö, jonka tunnet omaksesi? Toki kaikesta et voi tietää varmaksi, mutta sen vuoksi kannattaa rohkeasti kokeilla. Sitten tiedät. Tutustumalla ja kokeilemalla se oma polku ja ala löytyvät!

Tulevan ammatin parissa voit työskennellä tutuilla kulmilla, kuplivan puheliaiden ihmisten keskuudessa. Tai mikäli mielesi halajaa kauemmaksi, näkemään ja kokemaan miltä maailma näyttää rajojen ulkopuolelle, voi tulevaisuuden ammattisi kuljettaa sinut eri kulttuurien keskuuteen. Perusopetuksen jälkeen oma mielenkiintosi on rajana!

Tutustu vuosittain käynnistyvään yhteishakuun, jota kautta voit hakea opiskelemaan, kun sinulle ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettuna ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Jatkuvan haun kautta voit hakeutua opiskelemaan, kun yhteishaku ei ole mahdollista. Jatkuva haku on väylä kaikille hakijoille, myös perusopetuksen jälkeen.

Kiinnostuksena useampi ala ja koulutusvaihtoehdot

Perusopetuksen jälkeen voit suorittaa useamman tutkinnon rinnakkain MAHIS-yhdistelmätutkinnon avulla. Se mahdollistaa lukiokoulutuksen sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen samanaikaisesti tai kahden eri ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen. MAHIKSESSA on mukana kahdeksan eri oppilaitosta, joissa voit opiskella.

Alaa ja opiskelutaitoja etsimässä

Voit hakeutua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli TUVAan, mikäli et vielä tiedä mitä haluat opiskella. Tai ehkä haluat selkeyttää suunnitelmiasi tai vahvistaa taitojasi, joka myös onnistuu TUVAn kautta. Kun olet hakenut kokemuksen ja varmuuden TUVAn avulla, voit hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja tähdätä opiskelun mukaan joko ylioppilastutkintoon tai ammatillinen tutkintoon. 

Vahvasti työssä oppimalla

Sinulla on mahdollista opiskella teknologia- tai logistiikka-alaa Ponsse-polun kautta. Lisäksi sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa sinulla on mahdollista päästä oppimaan aitoon POK-oppimisympäristöön.

Hakijalle

Tarjoamme ajoneuvon edessä seisovalle kuljettajalle ja alan hakijalle erilaisia koulutusmahdollisuuksia jatkuvan haun kautta.

Työelämä odottaa sinua

Haluatko saada ammatillisen pätevyyden tietyltä alalta tai syventää jo hankkimaasi osaamistasi? Kenties haluat oppia jotain aivan täysin uutta tai et edes tiedä mikä olisi sinun tulevaisuuden ammatti? Sivuiltamme löydät erilaisia opiskelumahdollisuuksia ja tapoja opiskella. Opiskelusi voi tapahtua työelämässä, verkko-oppimisena eYSAOn kautta sekä lähiopetuksessa. Tarjoamme hakijalle erilaisia mahdollisuuksia usean kampuksen voimalla!

Haettuasi koulutukseen suunnittelemme sinulle sopivan koulutuksen etenemispolun, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Huomioimme myös osaamisen, jota sinulla jo on, sekä elämäntilanteesi ja ajankäyttösi. Jos arkesi täyttyy jo valmiiksi tekemisestä, voit yhdistää opiskelun elämääsi sivutoimisena.

Ja mikäli ajatuksissa siintää haave omasta yritystoiminnasta tai toimit jo aktiivisena yrittäjänä, voit hankkia meiltä sen tueksi huikeasti tietoa ja taitoa sekä verkostoitua ja löytää yhteistyökumppaneita. Hakijalle suunnatut opiskelumahdollisuudet ja -tavat kehittyvät alituisesti alueen yritysten kanssa.

Älä siis odota, vaan löydä oma polkusi ja heittäydy ammatin mahdollistamaan elämykseen!

Hae tutkintoja ja koulutuksia

Etsitkö omaa alaasi?

Tutustu koulutusaloihin


Jatkuva haku

Meillä on jatkuva haku kaikkiin koulutuksiin. Tule opiskelemaan milloin vain. Tuemme oppimistasi elämäsi eri vaiheissa.

Ammatillinen koulutus sisältää ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen TUVAn. Lisäksi voit täydentää osaamistasi lyhytkoulutuksilla ja korttikoulutuksilla. Kaikkiin näihin voit hakeutua joustavasti ympäri vuoden!


Yhteishaku

Yhteishaussa voit hakea opiskelemaan suoraan ammattilaiseksi tai mikäli vielä haet omaa polkuasi työelämään, voit hakea tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA).

Yhteishaku on tarkoitettu sinulle, jolla ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettua ammatillista perustutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Me YSAOlla tarjoamme sinulle usean kampuksen voimalla mahdollisuuksia saada ammatti. Meillä voit opiskella useita kymmeniä tutkintoja, useilta eri aloilta. Opintosi rakennetaan juuri sinun tarpeidesi ja tavoitteesi mukaisesti.


Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaus on koko ajan tukenasi. Jokaisella YSAOn opiskelijalla on oikeus yksilölliseen ja laadukkaaseen opinto-ohjaukseen kaikissa opintojensa vaiheissa.

Tutustu myös meillä haussa olevaan lyhyt-, työvoima- ja korttikoulutukseen!

Oppisopimus

Mies pitää oppisopimuskoulutus kylttiä käsissään.

Oppisopimuksella 164 tutkintovaihtoehtoa

Oppisopimus palvelee monipuolisesti työelämää- niin rekrytointitilanteissa kuin nykyisen henkilöstön täydennyskoulutustarpeissa. Tarjolla kaikki toisen asteen tutkinnot – 164 vaihtoehtoa!

Oppisopimuskoulutus on työssä tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jolloin työnantaja maksaa sinulle palkkaa.

Oppisopimuksella voit kouluttautua uuteen ammattiin tai laajentaa osaamistasi lisäkoulutuksella.

Oppisopimus solmitaan aina määräajaksi ja se perustuu työ- tai virkasuhteeseen. Myös yrittäjänä voit kouluttautua oppisopimuksella.

Lisää tietoa oppisopimuksesta löydät Opetushallituksen sekä Oppisopimus.fi -sivuilta.

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa. Infot sopivat oppisopimuskoulutusta suunnitteleville opiskelijoille sekä työnantajille, ja soveltuu myös opinto-ohjaajille, opettajille, te-toimistojen & ohjaamoiden henkilöstölle perustietopakettina oppisopimuskoulutuksesta.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista, katso ajankohdat täältä!

Kysy lisää oppisopimusasioista!

Antti Ronkainen
koulutussuunnittelija
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Katja Turunen
koulutuspäällikkö
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Opiskelu alueella

Ilmakuva Iisalmen satamasta.

Tee opiskeluajasta ikimuistoinen

Varmojen askeleittesi kopsahtelut kimpoavat kaikuna. Suoristat vaatetustasi ja varmistat, että vetoketjut ovat kiinni. Et vielä näe muita, mutta edestä päin kuuluvat erilaiset äänet sekoittuvat toisiinsa. Kolahtelut, metallin kilahtelu, surina. Ne valmistelevat sinua siihen, mikä nurkan takana odottaa. Hengität syvään ja tartut työvälineeseesi. Tuoksu saa sinut hymyilemään. Nyt on sinun hetkesi toimia.

Kiinnostuneella asenteella pääset erilaisten työtehtävien äärelle ja täysin erilaisten alojen pariin. Yksi seikka vie sinut niitä kohden, ja se on oikea osaaminen. Meiltä sen saat, ja vielä niin että oppiminen on mukavaa!

Opiskelu ei ole pelkkää pulpetin äärellä istumista tai luentojen kuuntelemista tietokoneen ruutua tuijotellen. Suurin oppi sinulle kerääntyy käytännön työllä. Saat heti käsityksen työtehtävistä, -välineistä ja -mahdollisuuksista. Laaja yritysyhteistyöverkosto antaa sinulle vaihtoehtoja, joita kulkea ja josta löydät sinun elämääsi ja mielenkiintoasi tukevan suunnan. Meillä on välineet ja opettajat sekä ohjaajat sinua varten.

Ai, mitä tekisit opiskelun lisäksi?

Innostuksen ylläpitäminen, jaksamisesta huolehtiminen ja uusien asioiden omaksuminen vaatii jotain tasapainottamaan arkeasi. Sotke sormesi maalausväreihin, valuta hikeä hiusrajaa pitkin tai tuota ääntä eri tavoin. Mielekästä tekemistä löytyy monipuolisesti niin liikunnan, taiteen kuin kulttuurinkin parissa. Aktiiviset kerhot, seurat, järjestöt ja kurssit ottavat innokkaasti vastaan uusia tekijöitä.

Tai ehkäpä itsetoteuttamisen sijaan haluat keskittyä katsojan rooliin? Urheilukentillä jännität jalka-pallomatseja, jäähallilla näet teräviä tekijöitä, taidenäyttelyissä tai konserteissa uppoudut tunnelmien sekä tarinoiden maailmaan. Rupattelevalla tuulella löydät rannoilla ja torilla varmasti juttuseuraa. Nuotion rasahtelukaipuun iskiessä, suuntaa alueen lukuisiin laavuihin ja retkikohteisiin.

Tekemistä löytyy, vaikka kuljet mielelläsi yksin tai etsit muita asiasta kiinnostuneita joukkueita ja ryhmiä. Useimmille, sopivasti sosiaalisille, sopii näiden välimuoto. Ehkäpä mennään yksin tai saatetaanpa ottaa kaverikin mukaan.

Kävely- ja pyöräreittejä pitkin pääset liikkumaan vaivattomasti. Tyyli on vapaa; nautitpa sitten maisemaa ihailevasta tallustelusta tai kuntoa ja hikeä nostavasta rytmistä. Talvisin alueelta löytyy lukuisia laskettelurinteitä ja hiihtoreittejä pakkashuurteiseen liikkumiseen, vauhdikkaita pulkkamäkiä unohtamatta.

Idearikkautta YSAOlaisena

YSAOlla tuetaan harrastuksia, hyvinvointia ja itsensä toteuttamista opiskelun rinnalla. Syksyllä ja keväällä pääset testaamaan koripallo-, sulkapallo- ja jalkapallotemppujasi YSAOn Sankariniemen pihalla monitoimiareenalla ja ympärivuotisesti liikuntahallilla. Kuntosalin puolella säkki heilahtaa, rauta kilahtaa ja soutu- sekä juoksulaitteet hurisevat. Tule itse paikan päälle katsomaan millä muilla laitteilla ja välineillä ylläpidät ja jopa nostat kuntoasi.

Jos rytmi on veressä tai haluat oppia musisointia, voit tarttua rumpukapuloihin, mikrofoniin tai kitaraan koulun bänditiloissa. Henkilökunta pyytää usein bändejä esiintymään erilaisissa tilaisuuksissa, joten esiintymiskokemuskin karttuu! Näitä tilaisuuksia järjestää läpi vuoden esimerkiksi tutorit ja hyvinvointitiimi.

Myös taidetta ja luovuutta voit usein toteuttaa opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa ja erilaisissa kilpailuissa. Tai voit tuoda taiteellisuutesi esille jopa kouluprojektien kautta. Levyseppähitsaajaopiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet joulukoristeita, koneistajat tuikkutelineitä sekä artesaanit soittimia. Puhumattakaan leipuri-kondiittori- ja kokkiopiskelijoiden tekemistä herkullisista tarjoiluista tai kampaajaopiskelijoiden huokailua aiheuttavista kampauksista ja eläinten trimmaajien taidonnäytteistä.

Luovuutta löytyy joka alalta, jos sen vain haluat tuoda tekemiselläsi esille! Ideoita otetaan aina vastaan. Se kehittää ja monipuolistaa myös sinun opiskeluasi.

Tie vie sinne, ja tie vie tänne

Jos sinulla herää outo tunne, että haluat suunnata isompiin kaupunkeihin, kuten Kuopioon, Ouluun ja Kajaaniin, ovat ne päivämatkan päässä. Nämä välimatkat taittuvat Iisalmesta kätevästi juna- tai bussiyhteyksillä sekä henkilöautolla. Ja mikä tärkeintä, yhtä nopeasti pääset takaisin Ylä-Savon syleilyyn!

Alue kehittyy yhdessä, laajalla yhteistyöllä, joten sinunkin panoksesi on tervetullutta. Voit hakea mukaan järjestöjen, hankkeiden tai kaupungin avoimiin projekteihin, tai ideoida jotain aivan uutta. Meillä pidetään huolta omista ja ollaan niin vieraanvaraisia, ettei pois malta lähteä.

Työvoimakoulutus

Koneasentaja kytkee liitoksia.

Järjestämme työvoimakoulutusta eri ammattialoilla, tällä sivulla esittelemme juuri nyt haussa olevat työvoimakoulutukset.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Tutustu työvoimakoulutus-valikoimaamme!

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Ajoneuvoalan perustutkinto työvoimakoulutuksena (nro 720288) Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Elintarvikealan perustutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 709674) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kone- ja tuotantotekniikan jatko- ja täydennyskoulutus (nro 718323) Ei tutkintotavoitetta Iisalmi, Sankariniemi
Kuljetusalan ammattitutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 717125) Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Maatalousalan perustutkinto (nro 720139), työvoimakoulutuksena Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöhoidon osaamisala, työvoimakoulutuksena (718748) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtauspalvelualan koulutus, työvoimakoulutuksena (717093) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja (nro 720285) Ammattitutkinto Siilinjärvi, Toivala
Ravintola- ja cateringalan koulutus, työvoimakoulutuksena (717124) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talonrakennusalan koulutus, työvoimakoulutuksena (718384) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talotekniikan perustutkintoon valmistava koulutus, putkiasentaja työvoimakoulutuksena (nro 718745) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
11 koulutus(ta)

Maahanmuuttajien koulutukset

Opiskelijoita monitoimitilassa pelaamassa

Opiskele ammatti

Ylä-Savon ammattiopisto eli YSAO on koulu, jossa opiskellaan ammattiin. Me autamme sinua löytämään sopivan koulutuksen. Voit opiskella koko tutkinnon tai osan siitä. Jos sinulla on työpaikka, voit suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osan palkkatyössä eli oppisopimuksella.

Hakuvaiheessa selvitämme sinun kielitaitosi.

Koulutuksen aikana voit opiskella suomen kieltä, jota tarvitset ammatissa.

Opintojen alussa teemme suunnitelman siitä, miten voit oppia taitoja, joita ammatissa tarvitaan. Meille on tärkeää, että opit ammatin ja voit työskennellä sinulle sopivassa työpaikassa.

Treenikaista

Treenikaistalla voit harjoitella opiskelutaitoja, jotka auttavat sinua ammattiopinnoissa. Nämä ovat opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot eli OPVA-opinnot.

Treenikaistalla sinä voit opiskella esimerkiksi ammattisuomea ja digitaitoja.

Treenikaistalla opiskelet pienessä ryhmässä ja saat henkilökohtaista tukea ja ohjausta.

Voit aloittaa opintosi Treenikaistalla tai voit tulla Treenikaistalle ammattiopintojen aikana.

Treenikaistan yhteystiedot

Kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa saat apua Treenikaistalta.
Treenikaistan ohjauspiste on Tähtiniemen kampuksessa ja on avoinna joka maanantai, tiistai ja perjantai kello 8–15.

TUVA eli Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Jos et vielä tiedä, mitä haluat opiskella tai et ole saanut opiskelupaikka, voit hakea TUVA-koulutukseen.

TUVA-koulutus kestää noin vuoden. Sen aikana voit harjoitella opiskelutaitoja ja saat tietoa mitä opiskeluvaihtoehtoja sinulla on.

Voit opiskella suomea. Tutustut erilaisiin ammatteihin ja koulutuksiin.

Sinulle tehdään opiskelusuunnitelma. Voit opiskella niitä taitoja, joita tarvitset lukiossa tai ammattikoulussa.

Jos saat TUVA-koulutuksen aikana opiskelupaikan, voit keskeyttää TUVA-opinnot ja siirtyä tutkintokoulutukseen.

Lyhytkurssit ja korttikoulutukset

YSAOssa voit opiskella lyhytkoulutuksia sekä suorittaa korttikoulutuksia.

MAHIS-yhdistelmätutkinto

MAHIS-yhdistelmätutkinto ja piirroskuva erilaisista käsistä, jotka ojentavat toisilleen puhekuplia.

Mahdollisuudet mielenkiintosi mukaan

MAHIS-yhdistelmätutkinto on upea vaihtoehto sinulle, joka olet kiinnostunut yhdistämään opiskelussa sekä kädentaitojen että teoria-aineiden opiskelun. Voit valita MAHIKSEN, mikäli sinulla on kaksi unelma-ammattia, jotka haluat oppia.

Monipuoliset valmiudet

Yhdistelmätutkinnon avulla saat monipuoliset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa tarvitaan monitaitoisia osaajia, sekä jatko-opintoihin niin ammattikorkeakouluun kuin yliopistoon.

Ylä-Savon alueen yhteistyöoppilaitoksissa sinun on mahdollisuus opiskella samanaikaisesti niin lukio- kuin ammatillisia opintoja, jolloin opiskelun aikana sinulla vuorottelevat ammatilliset- ja lukiojaksot. Voit myös opiskella samanaikaisesti kahta eri ammatillista tutkintoa.

Voit valita

Pääkouluksi lukion, jolloin opiskelet koko lukion oppimäärän (150 op) ja ammatillisen perustutkinnon.
• opiskeluaika on noin neljä vuotta.
• opintojen päättyessä saat lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen sekä ammatillisen perustutkinnon todistuksen.

Pääkouluksi ammattiopiston, joko YSAOn tai SAKKYn Iisalmen yksikön, jolloin opiskelet ammatillisen perustutkinnon ja lukiossa 65 – 88 opintopistettä.
• opiskeluaika on noin kolmesta neljään vuotta.
• opintojen päättyessä saat ammatillisen perustutkinnon todistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Logistiikka-alalle tai maarakennusalalle hakeutuessa tulee pääkoulun olla YSAO.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuessa tulee pääkoulun olla SAKKY.

Kaksi ammatillista tutkintoa
• opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oman näköinen, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Jos sinulla on ammattiopisto pääkouluna, sinun ei tarvitse opiskella koko lukion oppimäärää, vaan voit keskittyä niiden aineiden opiskeluun, jotka aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa (5 ainetta). Lukiojaksot määräytyvät valintasi mukaisesti.

Kun suunnittelet Mahis-opiskelijaksi hakeutumista, ota ensin yhteyttä Mahis-opinto-ohjaajaan.

Näin haet

Haku MAHIS-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun kautta. Yhteishaun lisäksi täytä MAHIS-ilmoittautumislomake ja palauta se joko opinto-ohjaajallesi tai postita se lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

MAHIS-opinto-ohjaaja
Ylä-Savon ammattiopisto
PL 30
74101 IISALMI

Lisätietoa

Ritva Ikonen
MAHIS-opinto-ohjaaja
puh. 0400 793 126
ritva.ikonen@ysao.fi

MAHIKSEN mahdollistavat

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Henkilö istuu tuolilla ja taustalla piirretty TUVA-tikku-ukko kävelee rappusia ylös.

TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen yhdistävän nivelvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

TUVAn tavoitteet

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen, selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintoihin ja työelämään liittyen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijan jatko-opintojen ja uran valintaa. Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi.

Opintojen laajuus ja rakenne

TUVA-opintojen kesto on enintään 38 viikkoa. Opiskelijan opinnot rakentuvat kaikille yhteisestä Opinto- ja uraohjaus -koulutuksen osasta sekä vähintään kahdesta valinnaisesta koulutuksen osasta. Opiskelijan yksilöllinen opintopolku rakennetaan opiskelijan tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti. Tällöin myös opintojen aloitusajankohta on joustava opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta.

Tutkintokoulutuksen muodostuminen

Kaikille yhteinen koulutuksen osa:

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat, joista opiskelija suorittaa vähintään kaksi:

 • Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)
 • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
 • Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Erilaisia TUVA-opintopolkuja Ylä-Savon ammattiopistolla

 1. Perustaitojen ja työelämätaitojen vahvistaminen
 2. Lukioon tutustuminen ja perusopetuksen arvosanojen korottaminen
 3. Ammatilliseen koulutusalaan tutustuminen
 4. TUVA-urheilijapolku (tavoitteellisen urheiluvalmennuksen ja tutkintokoulutukseen valmentautumisen yhdistäminen)

Opiskelijan ohjaus TUVAssa

Oppivelvollisuuden piirissä (alkaen 8/2021) olevilla opiskelijoilla on aiempaa laajemmat tukimuodot mm. koulumatkatuen ja oppimateriaalien kautta. Kaikilla perustutkinto-opiskelijoilla on YSAOlla kuitenkin hyvä tuki sekä oppilaitoksen tarjoamissa opintososiaalisissa palveluissa että sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Kaikille TUVA- opiskelijoille on myös tarjolla asuntolapaikka YSAOn asuntoloissa Iisalmessa tai Kiuruvedellä.  

Haasteita ja oppimisen esteitä voi tulla jokaiselle. YSAOn opiskelijaa tuetaan opintojen eri vaiheessa Huolenpidon polun mukaisilla toimenpiteillä ja erilaisilla tukipalveluilla. Opiskeluhuollon suunnitelmassa on tarkemmin kuvattuna opiskelijan yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon tukimuotoja. Tutustu tarkemmin YSAOn Huolenpidon polkuun.

Huolenpidon polku (siirtyy Preziin)

Tutustu TUVAan Opetushallituksen sivuilla

Lyhytkurssit ja korttikoulutukset

Näytetään tulokset 1–30 / 34

Näytetään tulokset 1–30 / 34

Koulutushaku

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Paikkakunta

 • Tutkintotyyppi

Jatkuva haku – Uuteen tulevaisuuteen

Henkilö istuu penkillä pohtien olisiko jatkuva haku hyvä valinta.

Haluatko vaihtaa alaa, lisätä ammatillista osaamistasi tai uuden tulevaisuuden?

Meillä on jatkuva haku kaikkiin koulutuksiin. Tule opiskelemaan milloin vain. Tuemme oppimistasi elämäsi eri vaiheissa.

Haettuasi koulutukseen suunnittelemme sinulle sopivan koulutuksen etenemispolun, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Huomioimme myös osaamisen, jota sinulla jo on. Aiemmin hankittua osaamista sinulle on saattanut kertyä esimerkiksi työelämässä, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä tai järjestötoiminnassa.

Ammatillinen koulutus sisältää ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen TUVAn. Lisäksi voit täydentää osaamistasi lyhytkoulutuksilla ja korttikoulutuksilla. Kaikkiin näihin voit hakeutua joustavasti ympäri vuoden, jatkuva haku toimii aina!

Kuka voi hakea?

• Haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia
• Haluat tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutuksen TUVAan.
• Haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.
• Olet jo aiemmin suorittanut peruskoulun, toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.
• Sinulla on työelämässä hankittua osaamista.

Hakijapalvelut

Hakeutumiseen liittyvissä asioissa sinua auttaa hakijapalvelut. Palvelemme arkisin puh. +358 40 4811 400, tai voit lähettää sähköpostia hakijapalvelut@ysao.fi

Tutustu alaan ja koulutukseen

Haluaisitko tutustua alaan ja opiskeluun ennen koulutukseen hakeutumista? Se onnistuu!

Räätälöimme kanssasi yksilöllisen tutustumisen, jonka kesto voi olla muutamista tunneista kokonaisiin päiviin. Voit halutessasi tutustua yhteen tai useampaan koulutukseen, ja pääset ohjatusti käytännön ytimeen.

Me tarjoamme 164 tutkintovaihtoehtoa!

Tutustu eri alojen koulutustarjontaamme sekä ammatilliseen koulutukseen. Ole rohkeasti yhteydessä niin autamme sinut alkuun.

Valitse oma alasi ja täytä hakulomake. Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä hakulomakkeen vastaanottamisesta.

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Paikka

 • Tutkintotyyppi

Yhteishaku

Koneistaja työstää koneen osaa.

Työelämä odottaa sinua – Ammatillinen koulutus on nopein reitti työelämään!

Yhteishaussa 20.2.-19.3.2024 voit hakea opiskelemaan suoraan ammattilaiseksi tai mikäli vielä haet omaa polkuasi työelämään, voit hakea tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA). Voit hakea meille myös harkintaan perustuvassa valinnassa.

Me YSAOlla tarjoamme sinulle usean kampuksen voimalla mahdollisuuksia saada ammatillinen perustutkinto. Meillä voit opiskella useita kymmeniä tutkintoja, useilta eri aloilta. Opintosi rakennetaan juuri sinun tarpeidesi ja tavoitteesi mukaisesti. Oppimista toteutetaan sekä oppilaitoksen tiloissa, työelämässä ja verkko-oppimisena eYSAOn kautta.

Yhteishaku on tarkoitettu sinulle, jolla ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettua ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Tutustu tarjoamiimme ammatillisiin perustutkintoihin, opiskeluun YSAOlla ja kampuksiimme!

Tutustu hakuoppaaseen tästä

Yhteishaku, hakuaika on 20.2. — 19.3.2024 ja haku tehdään Opintopolussa.

Hakijapalvelut

Jos jokin asia ammatin valinnassa tai hakemisessa mietityttää, tukenasi on Hakijapalvelut.

Kysy rohkeasti, mikäli tarvitset apua hakemiseen!
Yhteishaun aikana sivuston chat-palvelu päivystää arkisin klo 9-15 välisenä aikana.
Voit myös soittaa meille arkisin puh. 040 4811 400,
tai lähettää sähköpostia hakijapalvelut@ysao.fi

Yhteishaussa voit hakea myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA)

Voit osallistua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA), jos sinulla ei ole vielä selvillä mitä alaa opiskelisit. Koulutuksen aikana voit tarkentaa suunnitelmia jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma valmiuksiesi ja tavoitteidesi perusteella.

Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvaraista valintaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa silloin, kun koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa myös silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa.

 • Hae koulutuksia

Opiskelijavalinnat

Saat valintatuloksen aikaisintaan 13.6.2024. Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta meille viimeistään 27.6.2024. Varasijat ovat voimassa 16.8.2024 asti. Huomioithan, että opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulutuksen järjestäjä on tarkistanut koulutodistukset sekä tarvittaessa lääkärintodistukset.

Opetushallitus lähettää kirjeen aikaisintaan 13.6.2024. Kirjeessä kerrotaan pistemääräsi ja sijoittumisesi varasijoille kuhunkin koulutukseen, johon olet hakenut.

Kirjeessä on ohje, kuinka toimia, jos haluat valittaa opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Valitusta varten sinun tulee pyytää oppilaitoksesta valituskelpoinen kirjallinen päätös ja liittää se valitukseesi. Lähetä valitus aluehallintovirastoon viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun olet saanut oppilaitoksen yhteishaku-päätöksen.

Tuplaa mahdollisuutesi useammalla tutkinnolla – MAHIS

Mahiksessa voit suorittaa lukio-opinnot, valmistua ylioppilaaksi ja esimerkiksi sähköasentajaksi yhtä aikaa. Vaihtoehtoisesti voit kokeilla opiskelua eri oppilaitoksissa vaihtojaksoilla tai suorittaa kaksi ammatillista perustutkintoa samanaikaisesti. MAHIS-yhteistyöverkosto on tarjolla Ylä-Savossa toisen asteen koulutuksessa opiskeleville nuorille.

MAHIS on Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän lukioiden, Savon ammattiopiston (Iisalmen toimipaikka) sekä Ylä-Savon ammattiopiston yhteistyöverkosto, jossa sinulla on mahdollisuus rakentaa henkilökohtainen omien tavoitteittesi mukainen opiskeluohjelma.

Nuorten oppisopimus NOPSO


Kun päätät peruskoulun, sinulla on mahdollisuus opiskella ammatti myös oppisopimuksen kautta. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja sekä tutkinnon osia. Peruskoulunsa päättävän nuoren oppisopimus on nimeltään NOPSO.

Oppisopimus onnistuu, kun sinulla on tiedossa työpaikka, joka on valmis ottamaan sinut töihin ja kouluttamaan sinut ammattiin.