YSAO-POK -yhteistyö

Kaksi sähköasentajaa kokoavat sähkökaappeja YSAO-POK -yhteistyö POK-oppimisympäristössä.

Työelämälähtöistä sähköalan oppimista YSAO-POK oppimisympäristössä.

YSAOn ja POK Oy:n sähkö- ja automaatioalan oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijan työelämäkierrot jo opintojen alkuvaiheessa. Oppimisympäristö on kehitetty yhteistyössä EAvenue Oy:n kanssa vuonna 2014 ja nyt yrityskauppojen myötä nimi muuttui YSAO-POK oppimisympäristöksi. POK Oy on sähkönjakeluratkaisuihin erikoistunut yritys.

YSAO-POK -yhteistyö mahdollistaa sen, että oppimisympäristössä opinnot etenevät joustavasti oppilaitoksen työtiloissa tapahtuvan oppimisen ja tehdaskierroissa tehtävien aitojen työtehtävien avulla. Opiskelija saa jo opintojen varhaisessa vaiheessa kosketuksen työelämään turvallisessa ja tarvittaessa tuetussa ympäristössä.

Tehdaskiertojen työpisteistä löytyy aina opiskelijan tasoon sopivat kohteet. Oppimisympäristön tehdaskierrot eivät vähennä muissa yrityksissä tapahtuvaa oppimista. Opiskelijoiden aikainen kosketus työelämään helpottaa ja mahdollistaa oman alan kesätöihin pääsemisen jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Oppimisympäristön laitteet ja opetusvälineet ovat nykyaikaisia ja rakennettu yhteistyössä tavarantoimittajakumppaneiden avulla. YSAO-POK -yhteistyö on tiivistä, POK-oppimisympäristöä kehitetään koko ajan ja opiskelijoita koulutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Olisiko yrityksesi kiinnostunut teknologia-alan yhteistyöstä YSAOn kanssa? Tule mukaan tekemään yhteistyötä kanssamme.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. sähkö- ja automaatioalan perustutkinto -koulutus, tutustu!

Löydät lisätietoja POK Oy:stä heidän verkkosivuiltaan.

Kysy lisää!
Jarkko Ruotsalainen
koulutuspäällikkö
040 1778 536
jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

Ponsse-polku

Ponsse-polun koneasentaja asentaa metsäkonetta.

Teknologia-alan huippuosaajaksi Ponsse – YSAO yhteistyöllä

Ponsse-polku mahdollistaa opiskelijalle joustavan opintopolun ja käytännönläheisen ammatillisen tutkinnon. Polusta kiinnostuneet ja siihen valitut opiskelijat aloittavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen heti ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. Opinnot etenevät ensimmäisen vuoden tutustumisjakson jälkeen joustavasti ja käytännönläheisesti työssäoppimalla ennalta määritellyissä työpisteissä Ponssen toimipisteillä tai kumppaniyrityksissä. Tutkinnon vaatimat tiedot ja taidot opiskellaan työpaikolla ja siellä suoritetaan myös ammattiosaamisen näytöt. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavan osaamisen. Yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti. Kymmenen vuoden aikana 150 opiskelijaa on suorittanut tutkinnon Ponsse-polulla.

Ponsse-polulle voi hakeutua opiskelemalla YSAOlla kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatioalan, auto- ja logistiikka-alan tai tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa.

Osaajia Ponsselle

Ponsselle tarvitaan osaajia joustavasti sekä nopeasti. YSAOlla on mahdollisuus tarjota joustavia opintomahdollisuuksia.

Kansainvälisyys Ponsse-polulla

Ponsse-polun kautta on myös mahdollista opiskella ulkomailla. Työpisteitä onkin määritelty esim. Venäjällä, Kiinassa, Uruguaissa ja Ruotsissa. Kansainvälisyyspakettiin on lisätty espanjan, ruotsin ja englannin kielen sekä kulttuurin valmennusta, joista opiskelijat ovat saaneet arvosanoja.

Ponsse-polku 10 vuotta

Ponsse Oyj ja Ylä-Savon ammattiopisto juhlistivat perjantaina 3.12.2021 yhteistyötään, Ponsse-polun 10-vuotista taivalta. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavaa osaamista ja sen myötä yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti.

Ponsse-polun juhlistamisen yhteydessä YSAO luovutti Ponssen Vieremän metsäkonetehtaalle Mainio koulutustyöpaikka -sertifikaatin, jonka vastaanotti Paula Oksman. Sertifikaatti on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän myöntämä todistus työelämässä tapahtuvan oppimisen laadusta. Se perustuu kumppanuuteen, joka toimii vastavuoroisesti oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteellisuus ja oppimisen kannalta sopivien tehtävien määrittäminen auttavat opintojen etenemisessä. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden nopeamman valmistumisen ja työllistymisen.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto -koulutus, joka toteutetaan Vieremällä, tutustu!

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta
Miika Vaarasuo
opettaja
0400 792 832
miika.vaarasuo@ysao.fi

Ammatillinen koulutus

Putkiasentaja tarkistaa ja huoltaa lämmitysjärjestelmiä.

Nopein reitti työelämään

Ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työurasi eri vaiheissa. Sekä ammatillinen koulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa myös työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Ammatilliseen koulutukseen voit hakeutua perusopetuksen päättövaiheessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu Opintopolun kautta kerran vuodessa.

Voit tulla myös jatkuvan haun kautta opiskelemaan milloin vain, tuemme oppimistasi elämäsi eri vaiheissa.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutus tukee elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen.

Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Ammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Pääosin erikoisammattitutkinnot ovat 180 osaamispistettä.

Teknologiaosaaminen

Sähköasentaja ohjaa minilaboratorio-laitetta Ylä-Savon ammattiopiston teknologiaosaaminen osaamisalan oppimisympäristössä.

Osaajia kaivataan teknologia-alalle

Tarjoamme sinulle monia mahdollisuuksia opiskella teknologiaa ja siten työllistyä teknologia-alan yrityksiin. Osaamisaloina ovat kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka. Teknologia-ala työllistää pelkästään Suomessa suoraan lähes 320 000 henkilöä ja on samalla Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, joka takaa hyvät mahdollisuudet työskennellä myös kansainvälisesti ulkomailla.

Teknologiateollisuus tarvitsee seuraavan kymmenen vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa, joka tarkoittaa noin 13 000 avointa työpaikkaa vuosittain. Haluaisitko sinä olla yksi heistä?

Jos sinua kiinnostaa kasvava tulevaisuuden ala, teknologiaosaaminen sekä halu työllistyä, opinnot teknologiaosaamisessa YSAOlla tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet. Kiinnostaako robotiikka tai automaatio vai haluatko kenties, että oman käden jälki näkyy työssäsi tai haaveiletko asiakaspalvelussa työskentelystä? Tähän meillä on ratkaisu, sinusta voisi tulla koneistaja, sähköasentaja, IT-tukihenkilö, hitsaaja tai joku muu. Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja kyllä löytyy, teknologiaosaaminen on kysyttyä!

Opinnot tekniikan-aloilla ovat aina työelämälähtöisiä ja alalle onkin räätälöity usean yrityksen kanssa erilaisia mahdollisuuksia opiskella, kuten Ponsse-polku, Pok-oppimisympäristö tai yksilöllinen oppimisympäristö keskellä Vieremän yrityskylää.

Kone- ja tuotantotekniikka

Oletko metallihenkinen?

Tämän alan opinnoissa voit valmistua levyseppähitsaajaksi, koneistajaksi tai koneasentajaksi.


Sinun ei tarvitse heti tietää mihin ammattiin haluaisit valmistua, vaan kaikkiin vaihtoehtoihin tutustutaan opintojen alussa ja sen jälkeen voit vielä suuntautua itseäsi kiinnostavalle polulle!

Kone- ja tuotantotekniikan alalta valmistuttuasi sinulla on hallussa kaikki modernit valmistustekniikat ja osaat mitata tarkasti valmistamasi tuotteet tai pystyt toimimaan mekaanisten koneiden kokoonpanossa, asennuksessa ja huollossa. Työpaikkasi on nykyaikaisissa teollisuusympäristöissä, joissa robotiikka ja automaatio ovat osa arkipäivää.

Kokeile ja tutustu alan käytäntöön!

Tämä ala soveltuu kaikille. Aito kiinnostus metallialaan riittää!
Aikaisempaan kokemusta ei tarvita.

Ilmoittaudu alan tutustumiseen, jonka YTYÄ!-hanke järjestää. Tutustumisen kesto voi olla muutamista tunneista kokonaisiin päiviin.

Sähkö- ja automaatioala

Tässä työssä tehtävät ja työskentelypaikat vaihtelevat viikosta toiseen tai toimit siisteissä teollisuusympäristöissä kojeistoasentajana tai ajoneuvosähköjen parissa. YSAOlla opiskellessa opintoihin kuuluu myös opiskelu Pok-oppimisympäristössä, jossa päästään jo heti opintojen alussa työskentelemään yrityksessä oikeita tuotteita tehden. Jos sinua kiinnostaa käsillä tekeminen ja haluat vaihtelevan työn, sähkö- ja automaatioala on juuri oikea valinta sinulle.

Tieto- ja viestintätekniikka

Onko sinulle tietokoneet ”se oma juttu” ja haluat työskennellä kehittyvän teknologian parissa? Toimit tietotekniikan parissa asentaen, huoltaen tai ohjelmoiden erilaisia tietokone- ja tietoliikennelaitteita tai toimit yrityksen asiakastuessa erilaisia myyntitehtäviä unohtamatta. Oletko valmis hyppäämään uusiin haasteisiin ja pitämään itsesi ajan hermolla koko ajan kehittyvässä tietotekniikan maailmassa?

Tule meille opiskelemaan monipuolinen ja kiinnostava teknologia-alan ammatti käytännönläheisesti. Työllistymismahdollisuudet alalle ovat erinomaiset. Tutustu koulutuksiin ja hae!

Tutustu teknologiaosaamisalueen koulutuksiimme verkkosivullamme!

Kysy lisää!
Jarkko Ruotsalainen
koulutuspäällikkö
040 1778 536
jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikkakunta Huom.
Avoin hakemus Mikäli et tiedä varmasti, että mihin tutkintoon sinun kannattaisi hakeutua, niin täytä tämä hakemus.
Kone- ja tuotantotekniikan jatko- ja täydennyskoulutus (nro 702474) Ei tutkintotavoitetta Iisalmi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja, Iisalmi Perustutkinto Iisalmi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja, Vieremä Perustutkinto Vieremä
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja, Iisalmi Perustutkinto Iisalmi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja, Vieremä Perustutkinto Vieremä
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja, Iisalmi Perustutkinto Iisalmi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja, Vieremä Perustutkinto Vieremä
Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Oppisopimuskoulutus
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi
Tuotantotekniikan ammattitutkinto, koneistuksen osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
15 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikkakunta
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 01.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 04.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 07.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 16.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus ohjattu, 26.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Työpaikkaohjaajakoulutus, työpaikkaohjaajana toimiminen (taso 2), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 02.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 05.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 08.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 17.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutus, Iisalmi, 05.10.2022 Teknologiaosaaminen Iisalmi
Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutus, Iisalmi, 14.12.2022 Teknologiaosaaminen Iisalmi
17 koulutus(ta)

Työelämäosaaminen

Kolme sähkö- ja automaatioalan sähköasentajaopiskelijaa, ammatinohjaaja ja opettaja työskentelevät piirilaatikoiden parissa teknologia-alan oppimisympäristössä, kyseessä on työelämäosaaminen.

Ammatillista asiantuntijuutta työelämään

Työelämä tarvitsee uusia ammattilaisia. Tarjoamme sinulle monipuolisesti mahdollisuuksia opiskella ja parantaa ammatillista osaamistasi, olitpa sitten yrittäjä tai yrityksessä työskentelevä työntekijä.

Työelämäosaamisen koulutustarjonta kattaa kaikille toimialoille yhteiset liiketalouden, johtamisen, sekä yrittäjyyden koulutukset ja ammatillista syventävää osaamista ja asiantuntijuutta keskitetysti tietyille toimialoille ja työtehtäville.

Tarjoamme toimialakohtaisia koulutuksia ja tutkintoja Isännöinti- ja kiinteistöalan, kasvatus-, opetus- ja ohjausalan, työvalmentajan, sekä tuotannon esimiehen tehtäviin.

Mahdollistamme ammatillisen osaamisen kehittämisen muun muassa rekrytointitilanteessa uudelle työntekijälle, olemassa olevan henkilöstön täydennyskoulutuksiin, sekä kokonaan uuden ammatin hankkimiseen.

Lisäksi tarjoamme sinulle ja yrityksesi tarpeisiin räätälöityjä lyhytkoulutuksia.

Koulutukset tapahtuvat erilaisissa oppimisympäristöissä ja verkko-opiskelu mahdollistaa aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun. Meillä koulutukset toteutetaan alansa parhaiden opettajien ja asiantuntijoiden avulla, jotta työelämäosaaminen olisi sinunkin yrityksessäsi huippuluokkaa.

Jos sinä ja yritykseksi haluatte olla tulevaisuuden menestyjiä, ota yhteyttä, meiltä löytyy ratkaisu. Työelämäosaaminen on meille sydämen asia.

Tarjoamme apua rekrytoimiseen ja henkilöstön lisäkouluttamiseen, tutustu palveluihimme!

Kysy lisää!
Tarmo Voutilainen
vs koulutuspäällikkö
0400 793 187
tarmo.voutilainen@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikkakunta Huom.
Avoin hakemus Mikäli et tiedä varmasti, että mihin tutkintoon sinun kannattaisi hakeutua, niin täytä tämä hakemus.
Isännöinnin ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi Ohjauksen osaamisala sekä Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmennuksen osaamisala Erikoisammattitutkinto Iisalmi Työvalmennuksen osaamisala!
Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Oppisopimuskoulutus
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Yrittäjyyden ammattitutkinto Ammattitutkinto eYSAO verkkokoulutus ohjattu
10 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikkakunta
Hyvinvoiva osaaja, eYSAO verkkokoulutus ohjattu, 23.08.2022 - 04.10.2022 Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Käytännön sopimusoikeutta, eYSAO verkkokoulutus itsenäinen, 06.09.2022 - 09.11.2022 Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 01.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 04.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 07.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 16.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus ohjattu, 26.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Työpaikkaohjaajakoulutus, työpaikkaohjaajana toimiminen (taso 2), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 02.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 05.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 08.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 17.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
17 koulutus(ta)

Rakentamisosaaminen

Rakennusalan perustutkinto-opiskelija talonrakentaja asentaa ikkunalistoja omakotitalotyömaan oppimisympäristössä.

Näkyvää työtä, vahvaa osaamista

Rakentamisosaamisen ammattilaisena työsi tulos on yhtä monipuolinen kuin sen tekeminen. Se on kestävää, näyttävää sekä toimivaa, ja kaiken taustalla on oikea rakentamisosaaminen.

Rakentamisosaaminen on arvostettua työpaikoilla ja työmaalla, lisäksi arvostetaan moniosaajuutta sekä yhteistyötaitoja. Alalla pääset työskentelemään monipuolisten tehtävien parissa ja sinulla on mahdollisuus edetä oman mielenkiintosi mukaan. Voit syventää jo hankkimaasi osaamistasi tai laajentaa taitojasi, jolloin osaat työskennellä entistä monipuolisempien tehtävien parissa ja ymmärrät kokonaiskuvaa.

Tutustu alan lukuisiin mahdollisuuksiin!

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikkakunta Huom.
Avoin hakemus Mikäli et tiedä varmasti, että mihin tutkintoon sinun kannattaisi hakeutua, niin täytä tämä hakemus.
Oppisopimuskoulutus
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala Perustutkinto Iisalmi
Rakennusalan perustutkinto, Talonrakennuksen osaamisala Perustutkinto Iisalmi
Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustus, restaurointi tai verhoilu Perustutkinto Iisalmi
Talonrakennusalan koulutus (nro 683387) Perustutkinto Iisalmi
Talotekniikan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi
7 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikkakunta
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 01.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 04.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 07.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 16.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus ohjattu, 26.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Työpaikkaohjaajakoulutus, työpaikkaohjaajana toimiminen (taso 2), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 02.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 05.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 08.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 17.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
15 koulutus(ta)

Palveluosaaminen

Ravintola Oppimestarin katettu ruokailupöytä.

Asiakaspalvelua ja osaavia käsiä

Palvelualoilla on mahdollisuus kehittää monipuolisesti ja yksilöllisesti omaa palveluosaamista. YSAOlla palvelualoihin kuuluvat hius- ja kauneudenhoito, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu sekä elintarvike-, ravitsemis- ja luontoalat.  

Opintoja toteutetaan kolmessa oppimisympäristössä: eYSAOssa, työelämässä ja oppilaitoksen tiloissa.  

Tule mukaan iloiseen joukkoon palvelualalle!

Elintarvikeala 

Suomalainen elintarvikeala on tunnettu puhtaudestaan ja laadustaan myös kansainvälisesti. Alalla arvostetaan terveellisyyttä ja lähituotteisiin painottuvia korkealaatuisia raaka-aineita. 

Ruokien, juomien sekä herkkujen valmistamiseen tarvitaan monenlaisia ammattilaisia.  Elintarvikeala tarjoaa monipuolista tekniikan ja kädentaitojen työtä sekä mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää itseään niin työntekijänä, yrittäjänä kuin asiantuntijanakin.  

YSAOlla osa opinnoista totutetaan digiopintoina hyödyntäen itslearning-oppimisympäristöä. Opiskeluun liittyy paljon erilaisten tekniikoiden, kädentaitojen ja asiakaspalvelun opiskelua oppilaitoksen omassa leipomossa, opetuskeittiöissä sekä Kahvila-myymälä Eväsmestarissa. Elintarvikealalla on monipuoliset mahdollisuudet työelämässä oppimiseen. Alueellamme on monia isoja ja pieniä elintarvikealan yrityksiä, joissa opiskelijat pääsevät oppimaan aidoissa tilanteissa ja tämä antaa parhaat eväät työelämään. 

Hius- ja kauneudenhoitoala

Hius- ja kauneudenhoitoalan palvelut edistävät ihmisten kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Niillä voidaan vahvistaa yksilön itsetuntoa, jolla on keskeinen merkitys ihmisen sosiaalisessa toiminnassa, itsensä hyväksymisessä ja omaan kulttuuriin sitoutumisessa. Tärkein työväline kauneudenhoitoalan ammattilaiselle on hänen persoonansa, josta säteilee hyvä itsetunto, myönteinen elämänasenne, oman elämän hallinta ja sisäistetty ammattietiikka. Hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilaiset ovat palvelu- ja yhteistyöhenkisiä, rehellisiä ja luovia, oma-aloitteisia ja uudistumishaluisia. 

YSAOlla osa opinnoista toteutuu verkko-opintoina itslearnig-oppimisympäristössä ja käytännön ammattitaitoa opiskellaan tekemällä työtä ohjatusti käytännössä. Hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat oppivat ammattitaitoja tekemällä asiakastöitä työelämässä ja YSAOn omassa Parturi-kampaamo Hiustaitureissa Tähtiniemen kampuksella. 

Luontoala

Viihdytkö ulkona? Innostaako sinua mahdollisuus käyttää luonnonantimia ruokana tai hyvinvointituotteena? Tykkäätkö luoda käsilläsi käsityötuotteita luonnon materiaaleista? Luontoalan opinnot voisivat olla sinun juttusi!  

Luontoalan opinnoissa on mahdollisuus kehittää olemassa olevaa luontoalan yritystä tai perustaa oma yritys. Opinnoista saat ideoita ja vinkkejä luontoalan toiminnan kehittämiseen. Voit vahvistaa monipuolisesti osaamistasi ja työllistymismahdollisuuksiasi luontoalalla. 

Ole luova ja innovatiivinen, koska silloin saat aikaiseksi jotain ainutlaatuista. 

Puhtausala

Oletko aktiivinen, oma-aloitteinen ja avulias? Jos tunnistat itsesi näistä piirteistä niin sinun tuleva ammattisi voi löytyä puhtausalalta.  

Puhtausala työllistää ammattilaisia monipuolisiin palvelualojen tehtäviin. Alan tehtäviin kuuluu erilaisten ympäristöjen puhtauteen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Puhtausalalla opiskellaan toteuttamaan ylläpito- ja perussiivousta nykyaikaisilla menetelmillä, koneilla ja siivousaineilla erilaisissa työympäristöissä. Lisäksi YSAOlla on mahdollisuus kehittää monenlaista alaan liittyvää osaamista.  

Osa opinnoista toteutuu verkko-opintoina itslearnig-oppimisympäristössä, mutta käytännön ammattitaitoa opiskellaan tekemällä työtä ohjatusti käytännössä. Puhtausalan opinnot painottuvat työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja näytöt tehdään aidoissa työelämän tehtävissä. 

Ravitsemisala

Lähimatkailun ja lähiruuan merkitys kasvattaa suosiotaan, ja myös julkisissa palveluissa on kysyntää työvoimasta. Ravitsemisalalla tehdään töitä ihmisten kanssa palvellen asiakkaita arjessa ja juhlassa. Työ on merkityksellistä ja antoisaa tiimityötä. Tiimeissä ammattilaiset huolehtivat itsenäisesti oman työn tekemisestä.  Alalla kädentaidot ja luovuus pääsevät oikeuksiinsa. YSAOlla osa opinnoista totutetaan digiopintoina hyödyntäen itslearning-oppimisympäristöä. Ravitsemisalalla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä tulostamaan 3D-tulostimella uniikkeja herkkuja suklaasta ja muista raaka-aineista. 

Käytännön opiskelu toteutuu monipuolisissa oppimisympäristöissä työpaikoilla sekä YSAOn omissa työelämää vastaavissa ympäristöissä: opetuskeittiöissä, Ravintola Oppimestarissa sekä Kahvila-myymälä Eväsmestarissa. Monipuoliset oppimismahdollisuudet antavat opiskelijalle parhaat eväät työelämään. 

Kysy lisää!
Päivi Honkanen
koulutuspäällikkö
0400 792 836
paivi.honkanen@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikkakunta Huom.
Avoin hakemus Mikäli et tiedä varmasti, että mihin tutkintoon sinun kannattaisi hakeutua, niin täytä tämä hakemus.
Elintarvikealan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto, Elintarvikealan osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kampaaja, parturi Perustutkinto Iisalmi
Leipomoalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Luontoalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Oppisopimuskoulutus
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kodinhuoltaja Ammattitutkinto Iisalmi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja Ammattitutkinto Iisalmi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja Ammattitutkinto Iisalmi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuollon osaamisala Perustutkinto Iisalmi
Puhtauspalvelualan koulutus työvoimakoulutuksena (nro 702799) Perustutkinto Iisalmi
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Perustutkinto Iisalmi
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, ruokapalvelun osaamisala, kokki Perustutkinto Iisalmi
Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki Ammattitutkinto Iisalmi
Villiyrttien poimijakoulutus Ei tutkintotavoitetta Iisalmi
19 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikkakunta
Anniskelupassitesti, Iisalmi, 11.08.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Anniskelupassitesti, Iisalmi, 15.12.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Anniskelupassitesti, Iisalmi, 16.06.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Anniskelupassitesti, Iisalmi, 17.11.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Anniskelupassitesti, Iisalmi, 27.09.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Anniskelupassitesti, Iisalmi, 27.10.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Hygieniapassitesti, Iisalmi, 11.08.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Hygieniapassitesti, Iisalmi, 15.12.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Hygieniapassitesti, Iisalmi, 16.06.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Hygieniapassitesti, Iisalmi, 17.11.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Hygieniapassitesti, Iisalmi, 27.09.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Hygieniapassitesti, Iisalmi, 27.10.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Käsi- ja koristetuotteiden valmistus luonnon materiaaleista, Iisalmi, 04.10.2022 - 01.12.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Sienten poimijakoulutus, Iisalmi, 03.08.2022 - 29.09.2022 Palveluosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 01.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 04.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 07.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 16.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus ohjattu, 26.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Työpaikkaohjaajakoulutus, työpaikkaohjaajana toimiminen (taso 2), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 02.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 05.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 08.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 17.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
29 koulutus(ta)

Logistiikkaosaaminen

Logistiikkaosaaminen on se osaamisala, jota tarvitaan kun käytössä on kaivinkone ja kuorma-auto.

Monipuolinen logistiikka-ala

Meillä logistiikkaosaaminen käsittää logistiikan, maarakennuksen ja ajoneuvoalan osaamisalat. Työskentely logistiikan ja maarakennuksen aloilla on tärkeää ja se luo yhteiskunnalle monipuolisia palveluita.

Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen vaatii toimivan ja monipuolisen logistiikan. Maarakennuksen eri osa-alueet
tuottavat yhteiskunnalle elintärkeää infrastruktuuria. Ajoneuvoalan ammattilaiset huolehtivat, että jatkuvasti
lisääntyvä ajoneuvokalusto pysyy kunnossa ja siten kuljetukset ja liikenne toimivat. Ajoneuvoala on ollut voimakkaassa kasvussa ja muutoksessa viime aikoina, mm. sähköautojen määrää kasvaa jatkuvasti. Ajoneuvoalan tehtävissä tarvitaan mielenkiintoisen tekniikan tuntemista sekä palvelun osaamista.

Tulevaisuudessa logistiikkaosaamisen eri ammattilaisilta vaaditaan laajaa ammatillista osaamista, kielitaitoa ja digitaalisia taitoja. Työkenttä on monipuolinen ja vastuullinen. Asiakaspalvelu on iso osa arkea.

Logistiikka-ala

Tavarat ja ihmiset liikkuvat aina, joten logistiikka-alan osaajille löytyy töitä nyt ja tulevaisuudessa. Logistiikka-alalla työskennellään tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen liittyvissä tehtävissä.

Logistiikan perustutkinnossa voit opiskella autonkuljettajaksi, linja-autonkuljettajaksi tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja
kuljettamisen kaikissa olosuhteissa, säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Koulutuksen jälkeen voit työskennellä myös erilaisissa varastoissa tai terminaaleissa toimien siellä esimerkiksi trukinkuljettajana.

Linja-autonkuljettajana saat toimia monipuolisessa ja ihmisläheisessä palveluammatissa, jossa turvallisuus ja
asiakaspalvelutaidot ovat tärkeä osa työtä. Linja-autonkuljettajan työ on monipuolista ja työtehtävät voivat
vaihdella paikallisliikenteestä kaukoliikenteeseen. Myös tilausajot ja palveluliikenne voivat olla sinun
työtehtäviäsi.

Kuljetusalan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa meillä YSAOlla. Osaamisaloina voivat olla henkilökuljetusten, metsäteollisuuden kuljetusten tai tavarankuljetusten osaamisalat.

Jatko-opinnot logistiikka-alalla

Logistiikka-ala tarjoaa useita eri vaihtoehtoja jatko-opintoihin liittyen. Logistiikka-alan ammattikorkeakouluopintoja löytyy lähinnä tekniikan, liikenteen sekä liiketalouden aloilta. Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto on myöskin yksi väylä toimia liikenteen parissa.

Ajoneuvoala

Ajoneuvoalan ammattilaiselta hoituu käden käänteessä ajoneuvojen huollot, vianmääritykset ja korjaukset. Automekaanikkona sinulla on osaamista autojen mekaanisiin korjauksiin. Diagnoosimekaanikkona painopisteesi on ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemuksessa. Hyötyajoneuvomekaanikkona osaamisesi on hieman raskaamman kaluston monipuolisissa järjestelmissä.

Tutkinnon suorittaneena osaat toimia ajoneuvoalan korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävissä. Osaaville tekijöille
on aina töitä tarjolla autoliikkeissä, korjaamoilla, huoltoasemilla tai vaikka kuljetusliikkeessä.

Mekaanikon ammatti kysyy hyvää tekniikan tuntemusta, kykyä ratkaista monenlaisia ongelmia sekä halua työskennellä niin itsenäisesti kuin tiimissäkin. Monipuoliset tehtävät vaihtelevat vikojen diagnosoinnista aina asiakaspalveluun, ja opit käyttämään nykyaikaisia korjaamolaitteita.

Jos tykkäät tehdä asioita käsilläsi, olet innokas oppimaan uutta ja haluat olla mukana nopeasti kehittyvän
tekniikan parissa, voisiko tämä voi olla sinun alasi?

Maarakennusala

Maarakennusala on monipuolinen ja mielenkiintoinen tekijöiden ala. Maarakennusalasta käytetään nykyään myös nimeä infra-ala. Infralla tarkoitetaan tässä yhteydessä teknistä infrastruktuuria, johon kuuluu muun muassa
liikenneverkot, rataverkot, vesihuolto ja talojen pohjarakenteet. Maarakennusala työllistää erilaisissa
rakentamisen ja kunnossapidon töissä suuren määrän ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa. Alalle tarvitaan paljon
myös työnjohtajia ja erikoisosaajia. Alan tehtävissä kohtaat jatkuvasti uusia, mielenkiintoisia ja haastavia
työtehtäviä ja opit jatkuvasti uutta.

Maarakennusalaa voit meillä YSAOlla opiskella Iisalmessa, Siilinjärven Toivalassa ja Joensuun alueella Liperissä
sekä etäopiskeluna.

Kiinnostuksestasi ja osaamisestasi riippuen voit opiskella rakennusalan perustutkinnon, maarakennusalan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon sekä erilaisia täydennyskoulutuksia.

Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet maarakennuskoneenkuljettajaksi, ammattitutkinnossa ja erikoisammattitutkinnossa maarakennusalan ammattilaiseksi.

Kiinnostuitko maarakennusalasta? Haluatko tehdä konkreettista työtä, jossa kädenjälkesi näkyy? Tutustu koulutuksiin ja hae!

Kysy lisää!
Ossi Räty
koulutuspäällikkö
0400 793 181
ossi.raty@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikkakunta Huom.
Autoalan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi
Avoin hakemus Mikäli et tiedä varmasti, että mihin tutkintoon sinun kannattaisi hakeutua, niin täytä tämä hakemus.
Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Kuljetusalan ammattitutkinto, metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Kuljetusalan ammattitutkinto, tavarakuljetusten osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Logistiikan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi
Logistiikan perustutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 702011) Perustutkinto Iisalmi
Maarakennus ja puulogistiikka, moniosaaja Ammattitutkinto Iisalmi
Maarakennusalan ammattitutkinto, Iisalmi Ammattitutkinto Iisalmi
Maarakennusalan ammattitutkinto, Joensuu Ammattitutkinto Joensuu
Maarakennusalan ammattitutkinto, Siilinjärvi Ammattitutkinto Siilinjärvi
Maarakennusalan ammattitutkinto, Verkostorakentaminen Ammattitutkinto Joensuu
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Joensuu
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Siilinjärvi
Maarakennuskoneenkuljettaja, Rakennusalan perustutkinto (nro 703418) Perustutkinto Iisalmi
Oppisopimuskoulutus
Puulogistiikka ja maarakennus, moniosaaja Ammattitutkinto Iisalmi
Rakennusalan perustutkinto, Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, Iisalmi Perustutkinto Iisalmi
Rakennusalan perustutkinto, Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, Siilinjärvi Perustutkinto Siilinjärvi
20 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikkakunta
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 01.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 04.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 07.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 16.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus ohjattu, 26.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Työpaikkaohjaajakoulutus, työpaikkaohjaajana toimiminen (taso 2), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 02.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 05.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 08.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 17.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
15 koulutus(ta)

Luonnonvaraosaaminen

Maatalouskoneenkuljettaja kyntää peltoa traktorilla.

Luonnonvaraosaaminen YSAOlla tarjoaa sinulle monipuolisen kattauksen mahdollisuuksia opiskella alaa ja
työllistyä luonnonvara-alalle.

Hingunniemen hevostalouden kampuksemme Kiuruvedellä ja maatalouden- sekä eläintenhoidon kampuksemme Peltoniemessä Iisalmessa tarjoavat upeat puitteet ja aidot oikeat opetusmaatilat.

Laajat verkostomme alan yrityksiin kansallisesti sekä kansainvälisesti mahdollistavat osaamisen kehittämisen yksilöllisesti alan ammattilaiseksi. Luonnonvara-ala on entistä merkittävämpi tulevaisuuden ala ja opiskelijoidemme luonnonvaraosaaminen on arvostettua myös ulkomailla.

Hevosala

Tykkäätkö hevosista?

Jos vastauksesi on kyllä, silloin tykkäät varmasti opiskella meillä!

Hevosala työllistää Suomessa suoraan yli 15000 alan ammattilaista.

Polkusi kohti hevosalan ammattilaiseksi alkaa perustutkinnon opinnoista, jossa perusvalmiuksien lisäksi erikoistut eri ammattiosaamiseen, kuten hevostenhoitajaksi, hevospalveluohjaajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi.

Hevostalouden ammattityöntekijält ävaaditaan osaaminen, jonka saat hevostalouden ammattitutkinnosta. Kun suoritat sen, osaat huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Osaamisalakohtaisen erikoistumisen mukaan toimit hevoskasvatuksen tai hevosavusteisten palvelujen tuottajana, ravivalmennuksen työtehtävissä, ratsuhevosen kouluttamisen ja valmennuksen tehtävissä, hevosten kengittämisen, hevosvarusteiden valmistamisen, hevoshieronnan tai ratsastuksenopettamisen työtehtävissä.

Mikäli haluat jatkaa uraasi tallimestariksi, kengityssepäksi, hevostalouden manageroinniksi tai ratsastuksenopettajaksi asti, syvennät sen taidon ja tiedon hevostalouden erikoisammattitutkinnosta. Luonnonvaraosaaminen ja alalla suoritetut tutkinnot takaavat hyvät mahdollisuudet työelämässä.

Tutustu Hingunniemen kampukseen!

Maatalous- ja eläintenhoitoalat

Vastaa maaseudun kutsuun – katso opiskelutarinat!

Uusinta teknologiaa, eläinten hyvinvointia ja unelmien ammatti! Videolla selviää, kuinka Elias ja Jenni innostuivat luonnonvara-alasta, ja miten teknologia sekä eläinten hyvinvointi näkyvät heidän arjessaan.

Maatalousalan ja eläintenhoidon opinnoissa hyödynnettävä teknologia keventää henkilötyötä ja hiilijalanjälkeä sekä antaa työntekijöille aikaa eläinten ja niiden hyvinvoinnin huomioimiselle.

Maatalousalan tulevat ammattilaiset opiskelevat perusteet valmistuen maaseutuyrittäjiksi tai eläintenhoitajiksi. Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä.

Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa toimia tuotantoteknologiaan liittyvissä tehtävissä. Valintojensa mukaan hän toimii maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamoyrittäjänä, bioenergia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

Maatalousalan ammattitutkinnon suorittaneella on vahva maatalousalan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Maatalousalan ammattitutkinnossa voi valita Agrologistiikan, Maatalouslomittamisen, Maatalousteknologian, Mehiläistarhauksen, Sorkkien hoitamisen, Tuotantoeläinten hoitamisen tai Maatilan hoitamisen osaamisalan.

Maatalousalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on monipuoliset ja kattavat taidot työskennellä maatalousalalla erilaisissa tuotanto-, suunnittelu-, neuvonta-, asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Eläintenhoidon ammattitutkinnon suorittanut alan ammattilainen voi erikoistua eläinhoitolan, eläinkaupan, eläinten kouluttamisen, trimmaamisen, koirahierojan tai klinikkahoitamisen osaamisalalla. Alan ammattilainen voi toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä alan yrityksessä.

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon eläinten kouluttamisen osaamisalan suorittanut ammattilainen kouluttaa eläimiä itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä yrityksessä, joka tarjoaa eläinten kouluttamiseen tai käyttäytymiseen liittyviä palveluja. Valinnaisen tutkinnon osan kautta eläintenkouluttaja voi erikoistua eläintarhaeläinten hoidon suunnitteluun tai eläinten ongelmakäytöksiin tai toimia eläinten käytösneuvojana tai työ- tai kilpailueläinten kouluttajana tai valmentajana.

Tutustu Peltoniemen kampukseen!

Kiinnostus työskennellä eläinten parissa, maaseudulla ja luonnossa tarjoaa sinulle lähes rajattomat mahdollisuudet kehittyä ja kehittää itseäsi. Jos koet tärkeäksi toimia vastuullisesti ja huolehtia eläinten hyvinvoinnista on luonnonvara-ala sinulle oikea valinta. Tutustu koulutuksiin ja hae!

Kysy lisää!
Riina Huttunen
koulutuspäällikkö
0400 793 129
riina.huttunen@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikkakunta Huom.
Avoin hakemus Mikäli et tiedä varmasti, että mihin tutkintoon sinun kannattaisi hakeutua, niin täytä tämä hakemus.
Eläinalan yritystoiminta, 20 osp (tutkinnon osa) Ammattitutkinto Iisalmi
Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinhoitolan osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinkaupan osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinten trimmaamisen osaamisala, trimmaaja Ammattitutkinto Iisalmi
Eläintenhoidon ammattitutkinto, klinikkaeläinhoitamisen osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Eläintenhoidon ammattitutkinto, koirahieronnan osaamisala, koirahieroja Ammattitutkinto Iisalmi
Erityisryhmien hevospalveluissa avustaminen, 20 osp (hevostalouden perustutkinnon tutk.osa) Perustutkinto Kiuruvesi Tutkinnon osa, joka toteutetaan 1.4. - 5.9.2022
Hevostalouden ammattitutkinto, hevoshieroja Ammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden ammattitutkinto, hevoskasvatuspalvelut Ammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden ammattitutkinto, hevospalvelujentuottaja Ammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden ammattitutkinto, kengittäjä Ammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden ammattitutkinto, ratsastuksenopettaja Ammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden ammattitutkinto, ravivalmentaja Ammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden ammattitutkinto, valjasseppä Ammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden erikoisammattitutkinto, hevosurheilumanageri Erikoisammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden erikoisammattitutkinto, kengitysseppä Erikoisammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden erikoisammattitutkinto, tallimestari Erikoisammattitutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden perustutkinto - Valjassepän perusopinnot Perustutkinto Kiuruvesi Osatutkinto
Hevostalouden perustutkinto, hevospalveluohjaaja Perustutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Perustutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden perustutkinto, Peruskengityksen tekeminen 60 osp (osatutkinto) Perustutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja Perustutkinto Kiuruvesi
Hevostalouden perustutkinto, Valjakkoajon perusteet Perustutkinto Kiuruvesi
Koirien ruokinta-asiantuntija Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouskoneenkuljettaja (agrologistiikan osaamisala) Ammattitutkinto Iisalmi
Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouskonehuoltaja (maatalousteknologian hyödyntämisen osaamisala) Ammattitutkinto Iisalmi
Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouslomittaja Ammattitutkinto Iisalmi
Maatalousalan ammattitutkinto, maatilatyöntekijä Ammattitutkinto Iisalmi
Maatalousalan ammattitutkinto, mehiläistarhaaja Ammattitutkinto Iisalmi Opiskelupaikkoja vapaana vielä toistaiseksi
Maatalousalan ammattitutkinto, sorkkahoitaja Ammattitutkinto Iisalmi
Maatalousalan ammattitutkinto, tuotantoeläintenhoitaja Ammattitutkinto Iisalmi
Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Perustutkinto Iisalmi
Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Perustutkinto Iisalmi
Oppisopimuskoulutus
36 koulutus(ta)

Lyhytkoulutukset

Koulutus Osaamisalue Paikkakunta
Eläinten käsittelytaidot ja kouluttaminen apuna eläinlääkintätyössä, Iisalmi, 26.08.2022 - 24.09.2022 Luonnonvaraosaaminen Iisalmi
Ratamestarikoulutus, eYSAO verkkokoulutus ohjattu, 01.09.2022 - 30.06.2023 Luonnonvaraosaaminen eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 01.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 04.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 07.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 13.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Tulityökorttikoulutus, Iisalmi, 16.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työpaikkaohjaajakoulutus, perusteet (taso 1), eYSAO verkkokoulutus ohjattu, 26.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus ohjattu
Työpaikkaohjaajakoulutus, työpaikkaohjaajana toimiminen (taso 2), eYSAO verkkokoulutus itsenäinen Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen eYSAO verkkokoulutus itsenäinen
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 02.11.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 05.10.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 08.06.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.09.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 14.12.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
Työturvallisuuskorttikoulutus, Iisalmi, 17.08.2022 Logistiikkaosaaminen, Luonnonvaraosaaminen, Palveluosaaminen, Rakentamisosaaminen, Teknologiaosaaminen, Työelämäosaaminen Iisalmi
17 koulutus(ta)

Perusopetuksen jälkeen

Kaksi perusopetuksen jälkeen pyöräilemässä olevaa henkilöä katsoo kaukaisuuteen ja pohtii ammatillisia polkujaan.

Maailma on avoin ammattilaiselle

Astelet navetan käytävällä uteliaiden eläinten luokse tai kuljet rakenteilla olevan kerrostalon betonilattioita pitkin viimeistelemään työsi, ehkä siirryt konehallin teipillä rajattuja väyliä pitkin hydrauliikkarobotin luokse tai etenet kirkkaasti valaistun kampaamon pesupisteen luokse.

Mikä ammatti saa sinut näkemään itsesi sen tekijänä? Mikä on se ympäristö, jonka tunnet omaksesi? Toki kaikesta et voi tietää varmaksi, mutta sen vuoksi kannattaa rohkeasti kokeilla. Sitten tiedät. Tutustumalla ja kokeilemalla se oma polku ja ala löytyvät!

Tulevan ammatin parissa voit työskennellä tutuilla kulmilla, kuplivan puheliaiden ihmisten keskuudessa. Tai mikäli mielesi halajaa kauemmaksi, näkemään ja kokemaan miltä maailma näyttää rajojen ulkopuolelle, voi tulevaisuuden ammattisi kuljettaa sinut eri kulttuurien keskuuteen. Perusopetuksen jälkeen oma mielenkiintosi on rajana!

Tutustu vuosittain käynnistyvään yhteishakuun, jota kautta voit hakea opiskelemaan, kun sinulle ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettuna ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Jatkuvan haun kautta voit hakeutua opiskelemaan, kun yhteishaku ei ole mahdollista. Jatkuva haku on väylä kaikille hakijoille, myös perusopetuksen jälkeen.

Kiinnostuksena useampi ala ja koulutusvaihtoehdot

Perusopetuksen jälkeen voit suorittaa useamman tutkinnon rinnakkain MAHIS-yhdistelmätutkinnon avulla. Se mahdollistaa lukiokoulutuksen sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen samanaikaisesti tai kahden eri ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen. MAHIKSESSA on mukana kahdeksan eri oppilaitosta, joissa voit opiskella.

Alaa ja opiskelutaitoja etsimässä

Voit hakeutua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli TUVAan, mikäli et vielä tiedä mitä haluat opiskella. Tai ehkä haluat selkeyttää suunnitelmiasi tai vahvistaa taitojasi, joka myös onnistuu TUVAn kautta. Kun olet hakenut kokemuksen ja varmuuden TUVAn avulla, voit hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja tähdätä opiskelun mukaan joko ylioppilastutkintoon tai ammatillinen tutkintoon. 

Vahvasti työssä oppimalla

Sinulla on mahdollista opiskella teknologia- tai logistiikka-alaa Ponsse-polun kautta. Lisäksi sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa sinulla on mahdollista päästä oppimaan aitoon POK-oppimisympäristöön.

Hakijalle

Tarjoamme ajoneuvon edessä seisovalle kuljettajalle ja alan hakijalle erilaisia koulutusmahdollisuuksia jatkuvan haun kautta.

Työelämä odottaa sinua

Haluatko saada ammatillisen pätevyyden tietyltä alalta tai syventää jo hankkimaasi osaamistasi? Kenties haluat oppia jotain aivan täysin uutta tai et edes tiedä mikä olisi sinun tulevaisuuden ammatti? Sivuiltamme löydät erilaisia opiskelumahdollisuuksia ja tapoja opiskella. Opiskelusi voi tapahtua työelämässä, verkko-oppimisena eYSAOn kautta sekä lähiopetuksessa. Tarjoamme hakijalle erilaisia mahdollisuuksia usean kampuksen voimalla!

Haettuasi koulutukseen suunnittelemme sinulle sopivan koulutuksen etenemispolun, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Huomioimme myös osaamisen, jota sinulla jo on, sekä elämäntilanteesi ja ajankäyttösi. Jos arkesi täyttyy jo valmiiksi tekemisestä, voit yhdistää opiskelun elämääsi sivutoimisena.

Ja mikäli ajatuksissa siintää haave omasta yritystoiminnasta tai toimit jo aktiivisena yrittäjänä, voit hankkia meiltä sen tueksi huikeasti tietoa ja taitoa sekä verkostoitua ja löytää yhteistyökumppaneita. Hakijalle suunnatut opiskelumahdollisuudet ja -tavat kehittyvät alituisesti alueen yritysten kanssa.

Älä siis odota, vaan löydä oma polkusi ja heittäydy ammatin mahdollistamaan elämykseen!

Hae tutkintoja ja koulutuksia

Etsitkö omaa alaasi?

Tutustu koulutusaloihin


Jatkuva haku

Meillä on jatkuva haku kaikkiin koulutuksiin. Tule opiskelemaan milloin vain. Tuemme oppimistasi elämäsi eri vaiheissa.

Ammatillinen koulutus sisältää ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen TUVAn. Lisäksi voit täydentää osaamistasi lyhytkoulutuksilla ja korttikoulutuksilla. Kaikkiin näihin voit hakeutua joustavasti ympäri vuoden!


Yhteishaku

Yhteishaussa voit hakea opiskelemaan suoraan ammattilaiseksi tai mikäli vielä haet omaa polkuasi työelämään, voit hakea tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA).

Yhteishaku on tarkoitettu sinulle, jolla ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettua ammatillista perustutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Me YSAOlla tarjoamme sinulle usean kampuksen voimalla mahdollisuuksia saada ammatti. Meillä voit opiskella useita kymmeniä tutkintoja, useilta eri aloilta. Opintosi rakennetaan juuri sinun tarpeidesi ja tavoitteesi mukaisesti.


Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaus on koko ajan tukenasi. Jokaisella YSAOn opiskelijalla on oikeus yksilölliseen ja laadukkaaseen opinto-ohjaukseen kaikissa opintojensa vaiheissa.

Tutustu myös meillä haussa olevaan lyhyt-, työvoima- ja korttikoulutukseen!

Koulutussopimus vai oppisopimus?

Mies pitää oppisopimuskoulutus kylttiä käsissään.

Molempi parempi! Yhdistele oppisopimusta ja koulutussopimusta tarpeidesi mukaan.
Joustavasti, yksilöllisesti ja laajemman osaamisen hankkimiseksi.

Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat
työtehtävät, riittävästi toimintaa, tarpeelliset tuotantovälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen.

Koulutussopimus

Opiskelijana voit hankkia osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Et ole työsuhteessa, jonka takia sinulle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa. Se voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa erityistä tukea tarvitseva.

Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Sitä voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa ja vankilaopetuksessa.

Koulutussopimuksen laatii vastuuohjaajasi yhdessä työpaikan vastuuhenkilöiden kanssa. Koulutussopimuksessa määritellään millaiset tavoitteet sinulla on, kun kehität osaamistasi työpaikalla, työtehtäviä tekemällä. Koulutussopimukseen kirjataan myös muun muassa työaika ja sopimuksen kesto sekä kenen vastuulla on sinun ohjaamisesi työpaikalla. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata ne päivät, kun sinun pitää olla koululla teoria-opinnoissa, jos koulutussopimusjakson aikana on teoriaopintojen päiviä. Koulutussopimuksen allekirjoittavat vastuuohjaaja ja työnantaja. Koulutussopimuksen laatimisen jälkeen oppilaitoksella eli YSAOlla on vakuutus työpaikalla järjestettävän koulutuksen ajaksi. Vakuutuksen pitää olla voimassa ennen kuin aloitat työskentelyn, koska muutoin kukaan ei korvaa, jos työjaksolla tapahtuu jotakin vahinkoja tai tapaturmia.


Oppisopimus

Oppisopimus palvelee monipuolisesti työelämää- niin rekrytointitilanteissa kuin nykyisen henkilöstön täydennyskoulutustarpeissa. Tarjolla kaikki toisen asteen tutkinnot – 164 vaihtoehtoa!

= Työkokemusta + palkkaa + koulutusta

Oppisopimuskoulutus on joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen koulutusmuoto, joka perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, voimassa olevaan työsuhteeseen tai yrittäjyyteen. Oppisopimuskoulutus sopii kaikenikäisille.

 • oppisopimus soveltuu aina kun työnantaja maksaa palkkaa
 • nuorille, jotka ovat saaneet palkallisen työssäoppimispaikan – uusille työntekijöille
 • alan vaihtajille
 • alalle tulevalle, jolta puuttuu koulutus
 • kokeneelle työntekijälle, joilta puuttuu koulutus tai se on jäänyt kesken
 • työntekijöille, jotka haluavat kehittyä ammatissaan
 • yrittäjille, jotka haluavat kehittää itseään ja yritystoimintaansa

Mitä voit opiskella oppisopimuksella?

 • oppisopimuksen kesto määritellään yksilöllisesti koulutustarpeen mukaan
 • voit opiskella tutkinnon osan tai koko tutkinnon
 • voit opiskella osan opinnoistasi oppisopimuksella ja osan koulutussopimuksella

Oppisopimuskoulutus on työssä tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Oppisopimuksella voi kouluttautua uuteen ammattiin tai laajentaa osaamistaan lisäkoulutuksella.

Oppisopimus solmitaan aina määräajaksi ja se perustuu työ- tai virkasuhteeseen. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella.

Kysy lisää oppisopimusasioista!

Antti Ronkainen
koulutussuunnittelija
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Katja Turunen
koulutuspäällikkö
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Opiskelu alueella

Ilmakuva Iisalmen satamasta.

Tee opiskeluajasta ikimuistoinen

Varmojen askeleittesi kopsahtelut kimpoavat kaikuna. Suoristat vaatetustasi ja varmistat, että vetoketjut ovat kiinni. Et vielä näe muita, mutta edestä päin kuuluvat erilaiset äänet sekoittuvat toisiinsa. Kolahtelut, metallin kilahtelu, surina. Ne valmistelevat sinua siihen, mikä nurkan takana odottaa. Hengität syvään ja tartut työvälineeseesi. Tuoksu saa sinut hymyilemään. Nyt on sinun hetkesi toimia.

Kiinnostuneella asenteella pääset erilaisten työtehtävien äärelle ja täysin erilaisten alojen pariin. Yksi seikka vie sinut niitä kohden, ja se on oikea osaaminen. Meiltä sen saat, ja vielä niin että oppiminen on mukavaa!

Opiskelu ei ole pelkkää pulpetin äärellä istumista tai luentojen kuuntelemista tietokoneen ruutua tuijotellen. Suurin oppi sinulle kerääntyy käytännön työllä. Saat heti käsityksen työtehtävistä, -välineistä ja -mahdollisuuksista. Laaja yritysyhteistyöverkosto antaa sinulle vaihtoehtoja, joita kulkea ja josta löydät sinun elämääsi ja mielenkiintoasi tukevan suunnan. Meillä on välineet ja opettajat sekä ohjaajat sinua varten.

Ai, mitä tekisit opiskelun lisäksi?

Innostuksen ylläpitäminen, jaksamisesta huolehtiminen ja uusien asioiden omaksuminen vaatii jotain tasapainottamaan arkeasi. Sotke sormesi maalausväreihin, valuta hikeä hiusrajaa pitkin tai tuota ääntä eri tavoin. Mielekästä tekemistä löytyy monipuolisesti niin liikunnan, taiteen kuin kulttuurinkin parissa. Aktiiviset kerhot, seurat, järjestöt ja kurssit ottavat innokkaasti vastaan uusia tekijöitä.

Tai ehkäpä itsetoteuttamisen sijaan haluat keskittyä katsojan rooliin? Urheilukentillä jännität jalka-pallomatseja, jäähallilla näet teräviä tekijöitä, taidenäyttelyissä tai konserteissa uppoudut tunnelmien sekä tarinoiden maailmaan. Rupattelevalla tuulella löydät rannoilla ja torilla varmasti juttuseuraa. Nuotion rasahtelukaipuun iskiessä, suuntaa alueen lukuisiin laavuihin ja retkikohteisiin.

Tekemistä löytyy, vaikka kuljet mielelläsi yksin tai etsit muita asiasta kiinnostuneita joukkueita ja ryhmiä. Useimmille, sopivasti sosiaalisille, sopii näiden välimuoto. Ehkäpä mennään yksin tai saatetaanpa ottaa kaverikin mukaan.

Kävely- ja pyöräreittejä pitkin pääset liikkumaan vaivattomasti. Tyyli on vapaa; nautitpa sitten maisemaa ihailevasta tallustelusta tai kuntoa ja hikeä nostavasta rytmistä. Talvisin alueelta löytyy lukuisia laskettelurinteitä ja hiihtoreittejä pakkashuurteiseen liikkumiseen, vauhdikkaita pulkkamäkiä unohtamatta.

Idearikkautta YSAOlaisena

YSAOlla tuetaan harrastuksia, hyvinvointia ja itsensä toteuttamista opiskelun rinnalla. Syksyllä ja keväällä pääset testaamaan koripallo-, sulkapallo- ja jalkapallotemppujasi YSAOn Sankariniemen pihalla monitoimiareenalla ja ympärivuotisesti liikuntahallilla. Kuntosalin puolella säkki heilahtaa, rauta kilahtaa ja soutu- sekä juoksulaitteet hurisevat. Tule itse paikan päälle katsomaan millä muilla laitteilla ja välineillä ylläpidät ja jopa nostat kuntoasi.

Jos rytmi on veressä tai haluat oppia musisointia, voit tarttua rumpukapuloihin, mikrofoniin tai kitaraan koulun bänditiloissa. Henkilökunta pyytää usein bändejä esiintymään erilaisissa tilaisuuksissa, joten esiintymiskokemuskin karttuu! Näitä tilaisuuksia järjestää läpi vuoden esimerkiksi tutorit ja hyvinvointitiimi.

Myös taidetta ja luovuutta voit usein toteuttaa opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa ja erilaisissa kilpailuissa. Tai voit tuoda taiteellisuutesi esille jopa kouluprojektien kautta. Levyseppähitsaajaopiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet joulukoristeita, koneistajat tuikkutelineitä sekä artesaanit soittimia. Puhumattakaan leipuri-kondiittori- ja kokkiopiskelijoiden tekemistä herkullisista tarjoiluista tai kampaajaopiskelijoiden huokailua aiheuttavista kampauksista ja eläinten trimmaajien taidonnäytteistä.

Luovuutta löytyy joka alalta, jos sen vain haluat tuoda tekemiselläsi esille! Ideoita otetaan aina vastaan. Se kehittää ja monipuolistaa myös sinun opiskeluasi.

Tie vie sinne, ja tie vie tänne

Jos sinulla herää outo tunne, että haluat suunnata isompiin kaupunkeihin, kuten Kuopioon, Ouluun ja Kajaaniin, ovat ne päivämatkan päässä. Nämä välimatkat taittuvat Iisalmesta kätevästi juna- tai bussiyhteyksillä sekä henkilöautolla. Ja mikä tärkeintä, yhtä nopeasti pääset takaisin Ylä-Savon syleilyyn!

Alue kehittyy yhdessä, laajalla yhteistyöllä, joten sinunkin panoksesi on tervetullutta. Voit hakea mukaan järjestöjen, hankkeiden tai kaupungin avoimiin projekteihin, tai ideoida jotain aivan uutta. Meillä pidetään huolta omista ja ollaan niin vieraanvaraisia, ettei pois malta lähteä.

Työvoimakoulutus

Koneasentaja kytkee liitoksia.

Järjestämme työvoimakoulutusta eri ammattialoilla, tällä sivulla esittelemme juuri nyt haussa olevat työvoimakoulutukset.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Tutustu työvoimakoulutus-valikoimaamme!

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikkakunta Huom.
Kone- ja tuotantotekniikan jatko- ja täydennyskoulutus (nro 702474) Ei tutkintotavoitetta Iisalmi
Logistiikan perustutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 702011) Perustutkinto Iisalmi
Maarakennuskoneenkuljettaja, Rakennusalan perustutkinto (nro 703418) Perustutkinto Iisalmi
Puhtauspalvelualan koulutus työvoimakoulutuksena (nro 702799) Perustutkinto Iisalmi
Talonrakennusalan koulutus (nro 683387) Perustutkinto Iisalmi
5 koulutus(ta)

Maahanmuuttajien koulutukset

Opiskelijoita monitoimitilassa pelaamassa

Opiskele ammatti

Ylä-Savon ammattiopisto eli YSAO on koulu, jossa opiskellaan ammattiin. Me autamme sinua löytämään sopivan koulutuksen. Voit opiskella koko tutkinnon tai osan siitä. Jos sinulla on työpaikka, voit suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osan palkkatyössä eli oppisopimuksella.

Hakuvaiheessa selvitämme sinun kielitaitosi.

Koulutuksen aikana voit opiskella suomen kieltä, jota tarvitset ammatissa.

Opintojen alussa teemme suunnitelman siitä, miten voit oppia taitoja, joita ammatissa tarvitaan. Meille on tärkeää, että opit ammatin ja voit työskennellä sinulle sopivassa työpaikassa.

Yhteystiedot

Hannele Juntunen
opinto-ohjaaja/ maahanmuuttaneet opiskelijat
0400 792 860
hannele.juntunen@ysao.fi

Treenikaista

Treenikaistalla voit harjoitella opiskelutaitoja, jotka auttavat sinua ammattiopinnoissa. Nämä ovat opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot eli OPVA-opinnot.

Treenikaistalla sinä voit opiskella esimerkiksi ammattisuomea ja digitaitoja.

Treenikaistalla opiskelet pienessä ryhmässä ja saat henkilökohtaista tukea ja ohjausta.

Voit aloittaa opintosi Treenikaistalla tai voit tulla Treenikaistalle ammattiopintojen aikana.

Treenikaistan yhteystiedot

Kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa saat apua Treenikaistalta.
Treenikaistan ohjauspiste on Tähtiniemen kampuksessa ja on avoinna joka maanantai, tiistai ja perjantai kello 8–15.

TUVA eli Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Jos et vielä tiedä, mitä haluat opiskella tai et ole saanut opiskelupaikka, voit hakea TUVA-koulutukseen.

TUVA-koulutus kestää noin vuoden. Sen aikana voit harjoitella opiskelutaitoja ja saat tietoa mitä opiskeluvaihtoehtoja sinulla on.

Voit opiskella suomea. Tutustut erilaisiin ammatteihin ja koulutuksiin.

Sinulle tehdään opiskelusuunnitelma. Voit opiskella niitä taitoja, joita tarvitset lukiossa tai ammattikoulussa.

Jos saat TUVA-koulutuksen aikana opiskelupaikan, voit keskeyttää TUVA-opinnot ja siirtyä tutkintokoulutukseen.

Lyhytkurssit ja korttikoulutukset

YSAOssa voit opiskella lyhytkoulutuksia sekä suorittaa korttikoulutuksia.

MAHIS-yhdistelmätutkinto

MAHIS-yhdistelmätutkinto ja piirroskuva erilaisista käsistä, jotka ojentavat toisilleen puhekuplia.

Mahdollisuudet mielenkiintosi mukaan

MAHIS-yhdistelmätutkinto on upea vaihtoehto sinulle, joka olet kiinnostunut yhdistämään opiskelussa sekä kädentaitojen että teoria-aineiden opiskelun. Voit valita MAHIKSEN, mikäli sinulla on kaksi unelma-ammattia, jotka haluat oppia.

Monipuoliset valmiudet

Yhdistelmätutkinnon avulla saat monipuoliset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa tarvitaan monitaitoisia osaajia, sekä jatko-opintoihin niin ammattikorkeakouluun kuin yliopistoon.

Ylä-Savon alueen yhteistyöoppilaitoksissa sinun on mahdollisuus opiskella samanaikaisesti niin lukio- kuin ammatillisia opintoja, jolloin opiskelun aikana sinulla vuorottelevat ammatilliset- ja lukiojaksot. Voit myös opiskella samanaikaisesti kahta eri ammatillista tutkintoa.

Voit valita

pääkouluksi lukion, jolloin opiskelet koko lukion oppimäärän (150 op) ja ammatillisen perustutkinnon.
Opiskeluaika on noin neljä vuotta.
Opintojen päättyessä saat lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen sekä ammatillisen perustutkinnon todistuksen.

pääkouluksi ammattiopiston, joko YSAOn tai SAKKYn Iisalmen yksikön, jolloin opiskelet ammatillisen perustutkinnon ja lukiossa 65 – 88 opintopistettä.
Opiskeluaika on noin kolmesta neljään vuotta.
Opintojen päättyessä saat ammatillisen perustutkinnon todistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

kaksi ammatillista tutkintoa
Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Kädet pitelevät kahta palapelipalaa vastakkain.

Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oman näköinen, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Jos sinulla on ammattiopisto pääkouluna, sinun ei tarvitse opiskella koko lukion oppimäärää, vaan voit keskittyä niiden aineiden opiskeluun, jotka aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa (5 ainetta). Lukiojaksot määräytyvät valintasi mukaisesti.

Lukio-opintoihin tulee peruskoulun päättötodistuksesi lukuaineiden keskiarvon olla vähintään 7,00.

Näin haet

Haku MAHIS-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun kautta. Yhteishaun lisäksi täytä MAHIS-ilmoittautumislomake ja palauta se joko opinto-ohjaajallesi tai postita se lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

MAHIS-opinto-ohjaaja
Ylä-Savon ammattiopisto
PL 30
74101 IISALMI

Lisätietoa

Ritva Ikonen
MAHIS-opinto-ohjaaja
puh. 0400 793 126
ritva.ikonen@ysao.fi

MAHIKSEN mahdollistavat

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Henkilö istuu tuolilla ja taustalla piirretty TUVA-tikku-ukko kävelee rappusia ylös.

TUVA – uusi nivelvaiheen koulutus käynnistyy syksyllä 2022

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen yhdistävän nivelvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

TUVAn tavoitteet

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen, selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintoihin ja työelämään liittyen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijan jatko-opintojen ja uran valintaa. Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi.

Opintojen laajuus ja rakenne

TUVA-opintojen kesto on enintään 38 viikkoa. Opiskelijan opinnot rakentuvat kaikille yhteisestä Opinto- ja uraohjaus -koulutuksen osasta sekä vähintään kahdesta valinnaisesta koulutuksen osasta. Opiskelijan yksilöllinen opintopolku rakennetaan opiskelijan tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti. Tällöin myös opintojen aloitusajankohta on joustava opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta. Ensimmäisen kerran TUVA-koulutukseen voi hakeutua 2022 Yhteishaussa.

Tutkintokoulutuksen muodostuminen

Kaikille yhteinen koulutuksen osa:

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat, joista opiskelija suorittaa vähintään kaksi:

 • Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)
 • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
 • Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Erilaisia TUVA-opintopolkuja Ylä-Savon ammattiopistolla

 1. Perustaitojen ja työelämätaitojen vahvistaminen
 2. Lukioon tutustuminen ja perusopetuksen arvosanojen korottaminen
 3. Ammatilliseen koulutusalaan tutustuminen
 4. TUVA-urheilijapolku (tavoitteellisen urheiluvalmennuksen ja tutkintokoulutukseen valmentautumisen yhdistäminen)

Opiskelijan ohjaus TUVAssa

Oppivelvollisuuden piirissä (alkaen 8/2021) olevilla opiskelijoilla on aiempaa laajemmat tukimuodot mm. koulumatkatuen ja oppimateriaalien kautta. Kaikilla perustutkinto-opiskelijoilla on YSAOlla kuitenkin hyvä tuki sekä oppilaitoksen tarjoamissa opintososiaalisissa palveluissa että sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Kaikille TUVA- opiskelijoille on myös tarjolla asuntolapaikka YSAOn asuntoloissa Iisalmessa tai Kiuruvedellä.  

Haasteita ja oppimisen esteitä voi tulla jokaiselle. YSAOn opiskelijaa tuetaan opintojen eri vaiheessa Huolenpidon polun mukaisilla toimenpiteillä ja erilaisilla tukipalveluilla. Opiskeluhuollon suunnitelmassa on tarkemmin kuvattuna opiskelijan yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon tukimuotoja. Tutustu tarkemmin YSAOn Huolenpidon polkuun.

Huolenpidon polku (siirtyy Preziin)

Tutustu TUVAan Opetushallituksen sivuilla

Koulutushaku

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Paikkakunta

 • Tutkintotyyppi

Jatkuva haku – Uuteen tulevaisuuteen

Nainen istuu penkillä pohtien olisiko jatkuva tätä hyvä valinta pinkkiä taustaa vasten.

Haluatko vaihtaa alaa, lisätä ammatillista osaamistasi tai uuden tulevaisuuden?

Meillä on jatkuva haku kaikkiin koulutuksiin. Tule opiskelemaan milloin vain. Tuemme oppimistasi elämäsi eri vaiheissa.

Haettuasi koulutukseen suunnittelemme sinulle sopivan koulutuksen etenemispolun, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Huomioimme myös osaamisen, jota sinulla jo on. Aiemmin hankittua osaamista sinulle on saattanut kertyä esimerkiksi työelämässä, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä tai järjestötoiminnassa.

Ammatillinen koulutus sisältää ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen TUVAn. Lisäksi voit täydentää osaamistasi lyhytkoulutuksilla ja korttikoulutuksilla. Kaikkiin näihin voit hakeutua joustavasti ympäri vuoden, jatkuva haku toimii aina!

Kuka voi hakea?

• Haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia
• Haluat tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutuksen TUVAan.
• Haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.
• Olet jo aiemmin suorittanut peruskoulun, toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.
• Sinulla on työelämässä hankittua osaamista.

Tutustu alaan ja koulutukseen

Haluaisitko tutustua alaan ja opiskeluun ennen koulutukseen hakeutumista? Se onnistuu!

YTYÄ!-hanke räätälöi kanssasi yksilöllisen tutustumisen, jonka kesto voi olla muutamista tunneista kokonaisiin päiviin. Voit halutessasi tutustua yhteen tai useampaan koulutukseen, ja pääset ohjatusti käytännön ytimeen.

Me tarjoamme 164 tutkintovaihtoehtoa!

Tutustu eri alojen koulutustarjontaamme sekä ammatilliseen koulutukseen. Ole rohkeasti yhteydessä niin autamme sinut alkuun.

Valitse oma alasi ja täytä hakulomake. Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä hakulomakkeen vastaanottamisesta.

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Paikkakunta

 • Tutkintotyyppi

Yhteishaku

Sisustusalan artesaani, tie tähän ammattiin on yhteishaku.

Työelämä odottaa sinua – Ammatillinen koulutus on nopein reitti työelämään!

Yhteishaussa voit hakea opiskelemaan suoraan ammattilaiseksi tai mikäli vielä haet omaa polkuasi työelämään, voit hakea tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA).

Me YSAOlla tarjoamme sinulle usean kampuksen voimalla mahdollisuuksia saada ammatillinen perustutkinto. Meillä voit opiskella useita kymmeniä tutkintoja, useilta eri aloilta. Opintosi rakennetaan juuri sinun tarpeidesi ja tavoitteesi mukaisesti. Oppimista toteutetaan sekä oppilaitoksen tiloissa, työelämässä ja verkko-oppimisena eYSAOn kautta.

Yhteishaku on tarkoitettu sinulle, jolla ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettua ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Tutustu tarjoamiimme ammatillisiin perustutkintoihin, opiskeluun YSAOlla ja kampuksiimme!

Yhteishaku, hakuaika on 22.2.-22.3.2022 ja haku tehdään Opintopolussa.

Hakuinfo

Jos jokin asia ammatin valinnassa tai hakemisessa mietityttää, tukenasi on Hakuinfo.

Kysy rohkeasti, mikäli tarvitset apua hakemiseen!
Yhteishaun aikana sivuston chat-palvelu päivystää arkisin klo 8–16 välisenä aikana.
Voit myös soittaa meille arkisin klo 8–16, puh. 040 4811 400,
tai lähettää sähköpostia hakuinfo(at)ysao.fi.

Yhteishaussa voit hakea myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA)

Voit osallistua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA), jos sinulla ei ole vielä selvillä mitä alaa opiskelisit. Koulutuksen aikana voit tarkentaa suunnitelmia jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma valmiuksiesi ja tavoitteidesi perusteella.

 • Hae koulutuksia

Opiskelijavalinnat

Saat valintatuloksen aikaisintaan 16.6.2022. Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta meille viimeistään 30.6.2022. Varasijat ovat voimassa 19.8.2022 asti. Huomioithan, että opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulutuksen järjestäjä on tarkistanut koulutodistukset sekä tarvittaessa lääkärintodistukset.

Opetushallitus lähettää kirjeen aikaisintaan 16.6.2022. Kirjeessä kerrotaan pistemääräsi ja sijoittumisesi varasijoille kuhunkin koulutukseen, johon olet hakenut.

Kirjeessä on ohje, kuinka toimia, jos haluat valittaa opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Valitusta varten sinun tulee pyytää oppilaitoksesta valituskelpoinen kirjallinen päätös ja liittää se valitukseesi. Lähetä valitus aluehallintovirastoon viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun olet saanut oppilaitoksen yhteishaku-päätöksen.

Tuplaa mahdollisuutesi useammalla tutkinnolla – MAHIS

Mahiksessa voit suorittaa lukio-opinnot, valmistua ylioppilaaksi ja esimerkiksi sähköasentajaksi yhtä aikaa. Vaihtoehtoisesti voit kokeilla opiskelua eri oppilaitoksissa vaihtojaksoilla tai suorittaa kaksi ammatillista perustutkintoa samanaikaisesti. MAHIS-yhteistyöverkosto on tarjolla Ylä-Savossa toisen asteen koulutuksessa opiskeleville nuorille.

MAHIS on Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän lukioiden, Savon ammattiopiston (Iisalmen toimipaikka) sekä Ylä-Savon ammattiopiston yhteistyöverkosto, jossa sinulla on mahdollisuus rakentaa henkilökohtainen omien tavoitteittesi mukainen opiskeluohjelma.

Nuorten oppisopimus NOPSO


Kun päätät peruskoulun, sinulla on mahdollisuus opiskella ammatti myös oppisopimuksen kautta. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja sekä tutkinnon osia. Peruskoulunsa päättävän nuoren oppisopimus on nimeltään NOPSO.

Oppisopimus onnistuu, kun sinulla on tiedossa työpaikka, joka on valmis ottamaan sinut töihin ja kouluttamaan sinut ammattiin.