Oletko jo hankkinut työkokemusta ja osaamista suurtalouskokin työstä ja erityisruokavalioiden valmistamisesta? Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto -koulutuksen myötä syvennät ja laajennat osaamistasi.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto -koulutuksen suoritettuasi ymmärrät ja osaat kehittää kokkina tai dieettikokkina kohderyhmän ravitsemusta laadukkaasti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lisäksi kykenet itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

Kokkina tai dieettikokkina ymmärrät ravitsemuksen ja kohderyhmän erityisruokavalioiden merkityksen lisäksi elintarviketurvallisuuden.

Tämän koulutuksen myötä saat pätevyyden erityisruokavalioista vastaavan kokin tai dieettikokin työtehtäviä ja virkaa varten.

Oletko aamuvirkku vai yökyöpeli? Voit suorittaa opinnot verkko-opintoina. Opiskelijana voit itse määritellä opiskelun tahtisi.
Koulutus on itsenäistä ohjattua verkko-opiskelua ja ohjausta tehdään teams-sovelluksen kautta. Näytöt tehdään työpaikalla dieettikokin työtehtävillä.

Koulutuksen sisältö

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki osaa
• työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen
ja liikeidean mukaisesti.
• huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä
toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet.
• valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia
ruokalajeja ja aterioita.
• pakata ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä
pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.

Dieettikokki huomioi lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Hänellä
on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset
ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-2 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnossa vaaditaan työkokemusta kokin työtehtävissä tai ravitsemusalan peruskoulutusta.

Kielitaitovaatimustaso

B2.1
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Terveyssuositukset

Huomioithan, että työ on pääsääntöisesti seisomatyötä ja vaatii hyvää fyysistä kuntoa.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

K: Milloin koulutus alkaa?
V: Koulutuksessa on jatkuva haku. Koulutuksen voit aloittaa joustavasti oman aikataulusi mukaan.

K: Joudunko opiskelemaan täysin itsenäisesti?
V: Et joudu. Sinuun otetaan yhteyttä YSAOlta, kun olet täyttänyt hakulomakkeen. Opintojen alussa käymme kanssasi henkilökohtainen keskustelu ja laaditaan sinulle Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS.
Sinua ohjataan myös verkko-opintojen ja työelämässä oppimisen ja näyttöihin valmistautumisen aikana.

K: Pitääkö minun olla alan töissä?
V: Jos työskentelet koulutuksen aikana esimerkiksi kokin tai dieettikokin tehtävissä ja sinulla on mahdollisuus vastata erityisruokavalioista, sinulle voidaan solmia oppisopimus koulutuksen ajaksi.
Jos et ole töissä, voit mennä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen koulutuksen ajaksi koulutussopimuksella. Työpaikan tulee olla sellainen valmistuskeittiö, että voit siellä aidosti osallistua erityisruokavalioiden valmistukseen. Voit saada opintotukea / aikuiskoulutustukea koulutuksen ajaksi.
Ei välttämättä, koulutukseen voi myös hakea TE-toimistosta omaehtoista tukea. Voit opiskella oman työn ohella (muu kuin alan työ). Näytöt tehdään aina aidoissa työelämän tehtävissä, joten näyttöjen ajaksi sinun pitäisi pystyä järjestämään aikaa työelämässä oppimiselle ja näytöille.

K: Voinko hakea koulutukseen, kun minulla ei ole aikaisempaa koulutusta?
V: Voit, mikäli sinulla vahva kokemus keittiötyöstä ja olet aidosti motivoitunut opiskelemaan suhteellisen itsenäisesti verkko-opintoina sekä ohjatusti työelämässä oppien.

K: Onko näyttö pakko suorittaa?
V: Kyllä, hakijan edellytetään suorittavan myös näyttö. Näytössä opiskelijan tulee suunnitella ja valmistaa työpaikan asiakaskohderyhmille soveltuvia erityisruokavalioita. Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

K: Voiko vain yhden tutkinnon osan suorittaa?
V: Kyllä.

K: Tarvitseeko tulla Iisalmeen?
V: Ei.

K: Onko tämä kokonaan verkkototeutus?
V: Kyllä. Teoriapuolinen tutkintokoulutus on kokonaan verkossa.

K: Miten näyttö tehdään?
V: Näyttö tapahtuu käytännön työtehtävissä työpaikalla, dieettikokin työtehtävissä.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin