Hakeutuminen

Näin haet opiskelijaksi jatkuvassa haussa:

 • Etsi sinua kiinnostava koulutus Koulutuskalenterista
 • Tutustu koulutuksen sisältöön, aikatauluihin ja valintaperusteisiin
 • Täytä hakemus huolellisesti. Jatkuvan haun opiskelijavalinnassa hakijat pisteytetään hakulomakkeella annettujen sekä mahdollisten hakemusliitteiden tietojen perusteella.

Hakemuksen käsittely

Jos hakemaasi koulutukseen on määritelty hakuaika, otamme yhteyttä hakijaan 2 viikon kuluessa siitä, kun koulutuksen hakeutumisaika umpeutuu. Mikäli koulutuksessa ei ole määriteltyä hakuaikaa, otamme yhteyttä 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Otamme yhteyttä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.

Opiskelijavalinta

Ilmoitamme jatkuvan haun opiskelijavalinnasta hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee Hakijapalvelut

Kielitaitovaatimukset


YSAOlla opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito, että pystyy opiskelemaan ja työskentelemään kyseisellä koulutusalalla. Tutkintokohtaiset kielitaitovaatimukset näet koulutuksen tiedoista.

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija ohjataan kielitaidon testaukseen. Hakija voi osoittaa kielitaitonsa myös seuraavilla todistuksilla:

 • suomen kielellä suoritetun perusopetuksen päättötodistus (myös aikuisten perusopetuksen päättötodistus)
 • suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus
 • todistus suomen kielellä suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta
 • yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason todistus hakukohteen edellyttämällä taitotasaolla (korkeintaan 3 vuotta vanha). Lisätietoa Opetushallituksen sivuilta.
 • kotoutumiskoulutuksen todistus (korkeintaan 3 vuotta vanha)

Kielitaitotestin toteutus ja voimassaoloaika

Kielitesti tapahtuu etäyhteydellä (Teams). Kun hakemuksesi on käsittelyssä, saat ohjeet testiajan varaamiseen. Testi kestää noin 60 minuuttia. Suoritetun kielitaitotestin tuloksen voimassaoloaika YSAOn hakukohteisiin on 6 kuukautta. Emme käsittele uutta hakemusta, mikäli edellisestä kielitestistä on alle 6 kuukautta.

Jos opintojen aikana huomataan, että opiskelijan kielitaito ei tukitoimista tai todistuksista huolimatta riitä tutkinnon suorittamiseen, voidaan opintojen tavoite muuttaa tutkinnon osien suorittamiseksi. Kielitaitoa voidaan tarkistaa myös opintojen aikana.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Joissain tutkinnoissa on kuitenkin terveydentilavaatimukset, joiden tarkoituksena on turvata työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuus. Nämä terveydentilavaatimukset on säädetty SORA-laissa. SORA-lyhenne tulee sanoista ratkaisuja soveltumattomuuteen.

SORA-säädökset koskevat niitä hakijoita, joiden opiskeluihin ja myöhemmin ammattiin sisältyy

 • alaikäisen turvallisuutta,
 • potilas- tai asiakasturvallisuutta tai
 • liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

SORA-tutkinnot YSAOlla ovat muun muassa:

 • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Logistiikan perustutkinto
 • Kuljetusalan ammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään ajokorttiotteen.

 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto ja ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään rikostaustaotteen.

Mikäli sinulla on kysyttävää alakohtaisista terveydentilavaatimuksista, ota yhteys Hakijapalveluihin.

Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä ja hakijan terveydentilavaatimuksista Opetushallituksen sivuilta

SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Mikäli opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi saattanut estää hänen valintansa opiskelijaksi, opiskeluoikeus voidaan perua.

Jatkuvan haun valintaperusteet

Jatkuvan haun valintaperusteet.

Jatkuvan haun opiskelijavalinta tehdään hakemuksessa annettujen tietojen sekä tarvittaessa suomen kielen kielitestin perusteella. Täytäthän siis hakemuksesi huolellisesti ja toimitat pyydetyt liitteet.

Ohessa kerrottujen yleisten valintaperusteiden lisäksi voi olla myös koulutuskohtaisia valintaperusteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi täysi-ikäisyys, tietty ajokorttiluokka tai alan työkokemus. Mahdolliset koulutuskohtaiset valintaperusteet löytyvät koulutuksen esittelysivulta.

Perustutkinnoissa opiskelijaksi hakeutumisen edellytyksenä ovat:

 • suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot/taidot
 • hakukohteen edellyttämä riittävä kielitaito
 • sora-säännöksen mukaiset terveydentilavaatimukset tietyissä tutkinnoissa

Huomioithan, että oppilaitoksella on oikeus käyttää harkintaa, jos hakijalla on jo paikka toisen asteen oppilaitoksessa.

Perustutkintoihin hakijat pisteytetään oheisten valintaperusteiden mukaisesti:

 • koulutustarve: Arvioidaan hakijan tarvetta koulutukselle huomioiden, onko hakijalla aiempaa perustutkintoa, tarve laajentaa osaamistaan tai opiskella uutta osaamisalaa.
 • motivaatio: Arvioidaan hakijan tavoitteita ja motivaatiota alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.
 • aiemmin hankittu osaaminen: Arvioidaan hakijan alaan liittyvää aiempaa osaamista ja työkokemusta sekä muuta mahdollista työkokemusta.
 • näiden lisäksi saattaa olla hakukohdekohtaisia valintaperusteita, jotka on kerrottu tarkemmin koulutuksen tiedoissa

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelijaksi hakeutumisen edellytyksenä ovat:

 • hakukohteen edellyttämä riittävä kielitaito
 • sora-säännöksen mukaiset terveydentilavaatimukset tietyissä tutkinnoissa
 • hakukohdekohtaisesti määritelty riittävä pohjaosaaminen

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin hakijat pisteytetään oheisten valintaperusteiden mukaisesti:

 • koulutustarve: Arvioidaan hakijan tarvetta koulutukselle huomioiden hakijan tarve laajentaa osaamistaan tai opiskella uutta osaamisalaa.
 • motivaatio: Arvioidaan hakijan tavoitteita ja motivaatiota alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.
 • aiemmin hankittu osaaminen: Arvioidaan hakijan alaan liittyvää aiempaa osaamista ja työkokemusta sekä muuta mahdollista työkokemusta.
 • näiden lisäksi saattaa olla hakukohdekohtaisia valintaperusteita, jotka on kerrottu tarkemmin koulutuksen tiedoissa

Hakemuksen käsittely

Jos hakemaasi koulutukseen on määritelty hakuaika, otamme yhteyttä hakijaan 2 viikon kuluessa siitä, kun koulutuksen hakeutumisaika umpeutuu. Mikäli koulutuksessa ei ole määriteltyä hakuaikaa, otamme yhteyttä 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Otamme yhteyttä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.

Hakijapalvelut

Mikäli sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai muuten hakeutumiseen liittyen, hakijapalvelumme auttavat sinua mielellään.

Täydennyskoulutuksia hyvinvointialueen työntekijöille Ylä-Savossa

Tervehdys Ylä-Savon alueella työskentelevä hyvinvointialueen työntekijä!

Tälle sivustolle on koottu teille sopivia maksuttomia oppisopimuksella toteutettavia täydennyskoulutuksia. Kaikkiin koulutuksiin hakeutuminen kätevästi saman linkin kautta, paina sinistä täytä oppisopimus hakulomake nappia. Mikäli on tarvetta ryhmämuotoiselle koulutukselle tai täsmäosaamisen hankkimiselle, niin varaa aika yhteiselle koulutussuunnittelulle Katja Turuselta.

Toteutamme koulutuksen joko itse tai kumppanioppilaitoksen kanssa. Ole yhteydessä YSAOn oppisopimuspalveluihin, keskustellaan ja kartoitetaan Sinun tarpeisiisi sopiva toteutusmuoto.

Lisätietoja koulutuksista, YSAOn oppisopimuspalvelut:

Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen p. 040 1778 599. antti.ronkainen@ysao.fi
Koulutuspäällikkö Katja Turunen p. 0400 793 365. katja.turunen@ysao.fi

Täydennyskoulutuksia ikääntyneiden palveluissa työskenteleville:

Osaamisalaopinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
• mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto
• ikääntyvän ihmisen palveluohjaaja
• muistihoitaja
• ikävalmentaja
• saattohoitaja

Koulutuksiin on jatkuva haku, eli pääset aloittamaan opinnot juuri Sinulle sopivana ajankohtana.

Täydennyskoulutuksia kuntoutuspalveluissa ja perhepalveluissa työskenteleville:

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus, vaihtoehtoina verkko- tai lähiopetustoteutukset. Kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Täydennyskoulutuksia vammaispalveluissa työskenteleville:

Osaamisalaopinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
• vammaistyön osaamisala. Ole yhteydessä YSAOn oppisopimuspalveluihin, kartoitetaan Sinun tarpeisiisi sopiva toteutusmuoto ja kumppanioppilaitos.

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Autisminkirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus, kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Täydennyskoulutuksia sosiaalityön tehtävissä työskenteleville:

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Autisminkirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus, vaihtoehtoina: verkko- tai lähiopetustoteutukset. Kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään maksuttomaan työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Täydennyskoulutuksia Esihenkilöille & johtajille:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan lähiesimiestyön ammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Lyhytkoulutuksia
Potkua esihenkilötyöhön
Henkilöstötyö

Myynnin ja markkinoinnin koulutukset:
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Opiskele merkonomiksi täysin verkossa työn ohessa. Liiketoiminnan perustutkinnon verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit opiskella oman aikataulusi mukaan aidosti ajasta ja paikasta riippumatta. Jatkuva haku.

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, jatkuva haku!

Eikö edellä kuvatuista koulutuksista löytynyt Sinun tarpeisiisi sopivaa koulutusta? Ei hätää! Ole yhteydessä, niin kartoitamme koulutustarpeesi ja etsimme Sinulle sopivan koulutuksen.

Koulutuspäällikkö Katja Turunen p. 0400 793 365. katja.turunen@ysao.fi

Koulutukset

Henkilö istuu penkillä pohtien olisiko jatkuva haku hyvä valinta.

Tutustu tarkemmin koulutuksiin ja tule mukaan!

Etsi tutkintoja ja koulutuksia

Tutustu koulutusaloihin

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Paikkakunta

 • Tutkintotyyppi

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvaa valintaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa silloin, kun koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa myös silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa.

Harkintaan perustuvassa valinnassa koulutuksen järjestäjä arvioi koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista. Sinut voidaan valita ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa (ei pisteiden perusteella), jos sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkintaan perustuvan valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkintaan perustuen, jos

 • sinulla on oppimisvaikeuksia,
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
 • haet ulkomaalaisella todistuksella,
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Tee hakemus opintopolussa, toimita harkintaan perustuvan valinnan liitteet sekä opintopolusta tulostettu hakemus oppilaitokseen 28.3.2024 klo 15 mennessä.

Ylä-Savon ammattiopisto, Kirjaamo, PL 30, 74101 Iisalmi kirjaamo@ysao.fi

Voit lähettää YSAOlle luottamuksellisia viestejä, tiedostoja ja liitteitä tietoturvallisesti suojattuna sähköpostina.
Siirry suojatun sähköpostin lähettämiseen tästä. Ohjeet ja linkki turvasähköpostin lähettämiseen löytyvät myös sivulta asiointi ja tietopalvelu.

Liitteitä voivat olla esimerkiksi lääkärinlausunnot, psykologin tai erityisopettajan lausunnot sekä opiskelijan itsensä kirjoittama motivaatiokirje. Motivaatiokirjeessä hakija kertoo, miksi haluaa hakeutua kyseiselle alalle ja miksi hänet tulisi valita opiskelijaksi

YSAO kutsuu huhtikuussa valintahaastatteluun kaikki ensisijaisesti YSAOlle harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeneet. Jos hakija ei ole toimittanut motivaatiokirjettä hakemuksen liitteenä, pyydämme ottamaan motivaatiokirjeen mukaan haastatteluun.

Urheiluakatemia

Koripalloilija ja urheiluakatemia opiskelija Matias Nissinen esittelee koripallon hallintaa.

Yhdistä urheilu ja opiskelu

Hanki ammatillinen pätevyys, ja mahdollista onnistuminen omassa urheilulajissasi samanaikaisesti.

Iisalmen seudun urheiluakatemiassa yhdistät kilpaurheilun sekä opiskelun vaivattomasti. Saat
joustavuutta poissaoloihin, jotka johtuvat valmennusleireistä ja kilpailumatkoista. Lisäksi pystyt
sisällyttämään valmentautumista opintoihisi.

Tavoitteet

 • Opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen
 • Oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö


Kuuntele opiskelun ja koripalloilun yhdistäneen Matias Nissisen ajatuksia urheiluakatemiasta.

Haku

Urheiluakatemiaan voivat hakea sekä yksilö- että joukkuelajien urheilijat. Ammattiopistojen ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille on jatkuva haku.

Haku tehdään lukuvuodeksi kerrallaan, ja akatemia voi rajoittaa jonkin verran opiskelijan muuta
valinnaisuutta. Esimerkiksi useamman tutkinnon suorittavat MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua
urheiluakatemiaan vaihtojaksojen aikana. Kysy rajoituksista lisää oman oppilaitoksen opinto-ohjauksesta.

Peruskoululaisten hakuaika lukuvuodelle sama kuin yhteishakuaika. Ulkopaikkakunnalta opiskelemaan tulevat voivat jättää hakemuksensa vielä lukuvuoden alussa.

Palauta täytetty hakulomake opinto-ohjaajalle. Valmennusjaos suorittaa valinnan.

Mukana olevat oppilaitokset

 • Juhani Ahon koulu (9. luokat)
 • Lyseontien koulu, Sonkajärvi (9. luokat)
 • Vieremän Kirkonkylän koulu (9. luokat)
 • Iisalmen lyseo
 • Sonkajärven lukio
 • Vieremän lukio
 • Ylä-Savon ammattiopisto
 • Savon ammattiopisto, Iisalmi
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi

Valintakriteerit

 1. Sinula tulee olla halu menestyä myös opinnoissa.
 2. Sinun tulee opiskella edellä mainituissa oppilaitoksissa.
 3. Sinun tulee olla urheiluvalmennuksessa ja sitoutunut valmennukseen. Mikäli jossain joukkuelajissa hakijamäärä ylittää maksimaalisen ryhmäkoon, valmennusjaos päättää, ketkä akatemiaan hyväksytään. Näissä tapauksissa valinta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.
 4. Sinulla tulee olla suositus omalta valmentajaltasi.
 5. Sinulla tulee olla suositus omasta oppilaitoksestasi.
 6. Sinun tulee sitoutua savuttomuuteen (tupakka, sähkötupakka ja nuuska) ja päihteettömyyteen.
  Hakiessa tulee tiedostaa, että akatemia rajoittaa muuta valinnaisuutta. Esimerkiksi toisen asteen MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua urheiluakatemiaan ns. vaihtojaksojen aikana. Rajoituksista saat lisätietoa oman oppilaitoksesi opinto-ohjauksesta.

Joukkue- ja yksilölajit

Voit hakea urheiluakatemiaan yksilö- sekä joukkuelajeissa.

Joukkuelajeissa sinulla on mahdollista saada ohjattua harjoitusta valmentajaopettajan johdolla, mikäli
niihin on riittävä määrä ilmoittautuneita.

Yksilölajeissa toteutat omatoimisia harjoituksia henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti.

Lajikohtaisen harjoituksen lisäksi lukuvuosittain järjestetään noin kaksi kertaa yhteisiä luentoja tai
teemaharjoituksia.

Oppilaitoksen toimesta opiskelija saa käyttöönsä akatemiakortin, johon sisältyy uimahallin ja kuntosalin
vapaa käyttö uimahallin aukioloaikoina. Kortti on vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Käytännön ohjeita

 1. Harjoitusajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8-10, jos ei erikseen ole muuta sovittu.
 2. Aamuharjoitusta ei ole tarkoitettu iltaharjoituksen korvaajaksi, vaan se mahdollistaa harjoittelemisen
  kahdesti päivässä.
 3. Yksilölajeissa urheilijan oman valmentaja laatii harjoitusohjelman, josta toimitetaan kopio
  koordinaattorille. Joukkuelajeissa valmentajaopettajat suunnittelevat ja ohjaavat yhteiset harjoitukset.
 4. Yksilölajin urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa, josta toimitetaan kopio valmentajan allekirjoittamana
  koulun yhteyshenkilölle neljä kertaa lukuvuodessa (ennen syyslomaa, joululomaa ja hiihtolomaa sekä
  ennen kevätlukukauden päättymistä). Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä vähintään harjoitusaika ja
  harjoituksen sisältö.
 5. Harjoitukset ovat osa koulun työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen
  harjoituksissa on voimassa oman oppilaitoksen järjestyssäännöt. Koulun vakuutukset ovat voimassa
  vain sovittuina harjoitusaikoina.
 6. Opiskelija voidaan erottaa urheiluakatemiasta, mikäli hän on poissa harjoituksista ilman perusteltua
  syytä tai hän ei täytä enää akatemiakriteerejä (esim. valmentautumisessa tai muussa opiskelussa on
  selkeitä laiminlyöntejä).
 7. Akatemia mahdollistaa valmentautumisen osin kouluaikana, mutta pääpaino on opiskelussa. Jos
  akatemiatoiminta haittaa muuta opiskelua kohtuuttomasti, keskustele asiasta oman opinto-ohjaajasi ja
  valmentajasi kanssa.

Kysy lisää

Jari Hiltunen, koordinaattori
050 517 1437

Jukka Ikonen, opettaja
0400 792 849
jukka.ikonen@ysao.fi

Att studera i området

SVE Studera i Idensalmi huvudbild, flygfoto.

Gör din studietid oförglömlig

Ljudet av dina säkra steg ekar. Du rättar till dina kläder och ser till att dragkedjorna är stängda. Du ser inte de andra än, men längre fram hörs röster som smälter samman. Dunkanden, klingande metall, surr. En förvarning om vad som väntar runt hörnet. Du tar ett djupt andetag och tar tag i ditt verktyg. Doften får dig att le. Nu är stunden inne för dig att agera.

Med en intresserad inställning kommer du i kontakt med olika arbetsuppgifter och helt olika branscher. Det som för dig framåt är rätt kompetens. Det får du hos oss, dessutom på ett sätt som är roligt!

Att studera handlar inte bara om att sitta vid skolbänken eller lyssna på föreläsningar vid datorskärmen. Du lär dig mest av allt genom praktiskt arbete. Då får du genast en uppfattning om arbetsuppgifter, -verktyg och -möjligheter. Ett omfattande nätverk av företag som samarbetar ger dig alternativ på olika inriktningar där du hittar det som är rätt för dig och ditt intresse. Vi har de rätta verktygen och lärarna för dig.

Vad vill du göra utöver studierna?

För att upprätthålla engagemang och ork samt kunna ta till sig nya saker krävs en balans i vardagen. Kladda ner händerna med målarfärg, låt svetten lacka eller producera ljud på olika sätt. Det finns ett varierande utbud av meningsfulla aktiviteter inom motion, konst och kultur. Aktiva klubbar, föreningar och kurser tar entusiastiskt emot nya deltagare.

Istället för att förverkliga dig själv kanske du hellre vill ikläda dig rollen som åskådare? På idrottsplanerna hejar du på fotbollsmatcher, i ishallen tittar du på vassa spelare, på konstutställningar eller konserter försjunker du i känslor eller i berättelsernas värld. Om du känner dig pratsugen hittar du garanterat sällskap på stränderna eller torget. När längtan efter att sitta vid en lägereld slår till, finns otaliga vindskydd och utflyktsmål i området.

Det finns saker att göra oavsett om du vill vara för dig själv eller söker efter andra grupper som är intresserade av samma sak. För de flesta som är lite lagom sociala, passar ett mellanting av dessa två. Kanske går man iväg själv eller så tar man med sig en vän.

Du tar dig obehindrat fram längs gång- och cykelbanorna. Du väljer själv takten, kanske vill du traska långsamt och njuta av landskapet eller så vill du ta i rejält för att få upp flåset. På vintern finns otaliga skidbackar och skidspår för vintermotion, den fartfyllda pulkabacken inte att förglömma.

Idérikedom på YSAO

På YSAO stöds fritidsintressen, välbefinnande och självförverkligande vid sidan av studierna. På hösten och våren kan du testa dina färdigheter inom basket, badminton och fotboll på multiarenan på YSAO:s Sankariniemi gård och året runt i motionshallen. I gymmet svingar boxningssäcken, stålet klingar och rodd- och löpmaskinerna mullrar. Kom själv och se vilken annan utrustning som hjälper dig att hålla igång och förbättra din kondition.

Om du har rytmen i blodet eller om du vill lära dig att spela något instrument, är det bara att grabba tag i trumpinnarna, mikrofonen eller gitarren i skolans bandlokaler. Personalen ber ofta banden att uppträda på olika evenemang så du får snabbt erfarenhet av att uppträda! Sådana evenemang arrangeras året om av exempelvis lärare och hälsoteamet.

Du har ofta även möjlighet att förverkliga konst och kreativitet vid evenemang och olika tävlingar som hålls för de studerande. Eller så kan du infria din konstnärlighet genom skolprojekt. Det är de som studerar till plåtslagare-svetsare som har designat och tillverkat juldekorationerna, verkstadsmekanikerna har gjort ljushållarna och artesanerna instrumenten. För att inte tala om delikatesserna som bagare-konditorerna och kockstuderandena har tillagat eller de vackra frisyrer som frisörstuderandena åstadkommit och färdigheterna som djurtrimmarna uppvisar.

Kreativitet finns inom varje bransch, det är bara att lyfta fram den genom ditt arbete! Vi tar alltid emot idéer. Det utvecklar och varierar även dina studier.

Vägen går än hit, än dit

Om du får en konstig känsla av att du vill ställa in siktet på en större stad, såsom Kuopio, Uleåborg eller Kajana, så ligger de bara en kort resa bort. Du reser smidigt med tåg- eller bussförbindelser från Idensalmi eller med bil. Och viktigast av allt, du tar dig lika snabbt tillbaka till Övre Savolax igen!

Ett område utvecklar vi tillsammans, med ett omfattande samarbete, så även din insats är välkommen. Du kan söka dig till öppna projekt i organisationer, projekt eller städer, eller komma med någon helt ny idé. Vi tar hand om de våra och är så gästfria att man inte vill åka härifrån.

Logistikkompetens

SVE Logistikkompetens huvudbild med två grävmaskiner och lastbil.

Den mångsidiga logistikbranschen

Hos oss omfattar logistikkompetens logistik, markanläggning och kompetensområden inom fordonsbranschen. Arbete inom logistik- och markanläggningsbranschen är viktigt och skapar mångsidiga tjänster i samhället.

För att kunna förflytta människor och gods krävs en fungerande och mångsidig logistik. Markanläggningens olika delområden producerar nödvändig infrastruktur för samhället. De som arbetar inom fordonsbranschen ser till att det ständigt ökade antalet fordonsparker är i bra skick att och att transporter och trafik fungerar. Den senaste tiden har fordonsbranschen förändrats och upplevt en kraftig tillväxt bl.a. ökar antalet elbilar hela tiden. Inom fordonsbranschen behövs kompetens inom intressant teknik samt service.

I framtiden kommer omfattande yrkesmässiga kunskaper, språkkunskaper samt digital kompetens krävas av de olika sakkunniga inom logistik. Arbetsfältet är mångsidigt och ansvarsfullt. Kundservice är en stor del av vardagen.

Logistikbranschen

Gods och människor behöver alltid förflyttas så det kommer att behövas arbetskraft inom logistikbranschen både nu och i framtiden. Logistikbranschens uppgifter går ut på att transportera gods och människor.

Grundexamen i logistik ger dig möjlighet att utbilda dig till chaufför, busschaufför eller kombinationsfordonsförare. En bil- och kombinationsfordonsförare behärskar lastning och
transport av sitt fordon i alla förhållanden, enligt reglerna, på ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt sätt. Efter utbildningen kan du arbeta i olika lager eller terminaler exempelvis som truckförare.

Som busschaufför får du arbeta i ett mångsidigt och människonära serviceyrke, där säkerhet och goda kundservicekunskaper är en viktig del av arbetet. Yrket som busschaufför är mångsidigt och arbetsuppgifterna kan variera från lokaltrafik till fjärrtrafik. Dina arbetsuppgifter kan även bestå av beställningskörningar och servicetrafik.

Hos oss på YSAO kan du avlägga en yrkesexamen inom transportbranschen. Kompetensområden kan vara persontransporter, transporter inom skogsindustrin eller kompetensområden inom godstransporter.

Fortsatta studier inom logistikbranschen

Logistikbranschen erbjuder flera olika alternativ för fortsatta studier. Yrkeshögskolestudier inom logistikbranschen återfinns främst inom branscherna för teknik, trafik och företagsekonomi. Specialyrkesexamen för trafiklärare är också ett sätt att arbeta i trafiken.

Fordonsbranschen

De som arbetar inom fordonsbranschen utför underhåll av fordon, felsökningar och reparationer. Som bilmekaniker har du kompetens inom mekaniska reparationer av bilar. Som diagnosmekaniker ligger ditt fokus på kunskap inom elektriska fordonssystem. Som nyttofordonsmekaniker är din kompetens fokuserad till de mångsidiga systemen i något tyngre utrustning.

Den som avlagt examen kan arbeta med service, felsökning och reparation av fordon inom fordonsbranschen. Det finns alltid arbete för kompetent personal inom bilhandeln, på verkstäder, servicestationer eller transportföretag.

I mekanikeryrket behövs goda teknikkunskaper, du ska även kunna lösa många olika typer av problem samt ha förmågan att arbeta såväl självständigt som i ett team. Du får arbeta med mångsidiga uppgifter, alltifrån diagnosticering av fel till kundtjänstfrågor, och så lär du dig att använda modern verkstadsutrustning.

Om du gillar att arbeta med händerna, är villig att lära dig nya saker och arbeta med teknik som snabbt utvecklas, kanske den här branschen kan vara något för dig?

Markanläggning

Markanläggning är en mångsidig och intressant bransch. Idag kallas markanläggningsbranschen även för infrabranschen. Med infra avses i det här sammanhanget teknisk infrastruktur, som bland annat inkluderar trafiknät, bannät, vattenförsörjning och grundkonstruktion i hus. Markanläggningsbranschen sysselsätter ett stort antal människor inom olika bygg- och underhållsarbeten, både nu och i framtiden. Branschen är även i behov av arbetsledare och specialkompetens. I den här branschen får du ständigt nya, intressanta och utmanande arbetsuppgifter samtidigt som du får lära dig nya saker.

Hos oss på YSAO kan du studera markanläggningsbranschen i Idensalmi, Toivala i Siilinjärvi samt i Joensuu-området i Libelits samt som distansstudier.

Beroende på dina intressen och kompetens kan du söka dig till grundexamen inom byggnadsbranschen, yrkesexamen inom markanläggningsbranschen eller specialyrkesexamen samt olika kompletterande utbildningar.

I grundexamen inom byggnadsbranschen studerar du till schaktningsmaskinförare, i yrkesexamen och specialyrkesexamen till sakkunnig inom markanläggningsbranschen.

Blev du intresserad av markanläggningsbranschen? Vill du utföra konkret arbete där du lämnar ett avtryck? Läs om våra utbildningar och sök!

Kontakt

Jani Pitkänen
0400 793 191
jani.pitkanen@ysao.fi

Naturresurskompetens

SVE Naturresurskompetens huvudbild, traktor på åker.

Naturresurskompetens på YSAO erbjuder dig ett mångsidigt utbud av möjligheter att studera branschen och få arbete inom naturresursbranschen.

Vårt campus Hingunniemi för hästhushållning i Kiuruvesi och vårt campus för lantbruk och djurskötsel i Peltoniemi i Idensalmi erbjuder en fantastisk inramning och äkta jordbruk för undervisningen.

Genom våra omfattande nätverk med branschens företag såväl nationellt som internationellt kan du utveckla din kompetens individuellt och bli yrkesverksam inom branschen. Naturresursbranschen är en allt viktigare framtidsbransch och naturresurskompetensen hos våra studerande högaktas även utomlands.

Hästbranschen

Gillar du hästar?
Om svaret är ja, då skulle du garanterat gilla att studera hos oss!

Hästbranschen i Finland sysselsätter över 15 000 personer.

Din väg till att arbeta inom hästbranschen inleds med studier för grundexamen, där du utöver grundläggande färdigheter även specialiserar dig inom ett kompetensområde såsom hästskötare, handledare inom hästservice eller ridinstruktör.

Av en yrkesverksam person inom hästhushållning krävs det kunnande som du får genom en yrkesexamen inom hästhushållning. När du avlägger en sådan yrkesexamen kan du sörja för hästars välbefinnande, hantera hästar på ett säkert sätt samt arbeta inom branschen som anställd eller företagare. Genom specialisering inom kompetensområden kan du arbeta med produktion av tjänster inom hästuppfödning eller hästunderstödd verksamhet, travträning, utbildning och träning av ridhästar, skoning av hästar, tillverkning av hästutrustning, hästmassage eller ridundervisning.

Om du vill fortsätta din karriär som stallmästare, hovslagare, manager inom hästsporten eller ridlärare kan du fördjupa dina kunskaper genom att avlägga en specialyrkesexamen inom hästhushållning. Naturresurskompetens och examen som avlagts inom området garanterar goda möjligheter inom arbetslivet.

Lantbruks- och djurskötselbranscher

Nyfiken på landsbygden – se studenternas berättelser!

Den senaste teknologin, djurens välbefinnande och drömyrket! I videon berättar Elias och Jenni hur de blev intresserade av naturresursbranschen och hur teknologin och djurens välbefinnande visar sig i deras vardag.

Teknologin som används vid studier inom lantbruksbranschen och djurskötsel avlastar personarbetet och koldioxidavtrycket samt ger arbetstagarna tid för djuren och omsorg om deras välbefinnande.

De som vill arbeta inom lantbruksbranschen avlägger grundexamen och blir landsbygdsföretagare eller djurskötare. Landsbygdsföretagare som avlagt kompetensområdet för lantbruk kan mångsidigt utföra arbete i olika slags landsbygdsföretag.

Landsbygdsföretagare som avlagt kompetensområdet för lantbruksteknologi kan utföra uppgifter som har samband med produktionsteknologin. Utifrån sina val arbetar de som landsbygdsföretagare, lantbruksmaskinsentreprenör, verkstadsföretagare, företagare eller arbetstagare inom bioenergibranschen, i en lantbruksförnödenhetsaffär och i olika serviceuppgifter som riktas till lantbruken.

Djurskötare som avlagt kompetensområdet för djurskötsel kan sköta och föda upp djur i olika företag inom djurskötarbranschen. De har omfattande baskunskaper om djurens livsfunktioner, utfodring, hälsovård och ärftlighet. Djurskötarna har färdigheter att grunda företag inom djurskötarbranschen eller att arbeta som djurskötare på en lantgård, som avbytare, i en husdjurspark, i en djurpark, i forskningsanstalter, på djurkliniker samt i andra företag inom djurbranschen. Inom kompetensområdet för djurskötsel kan man specialisera sig på skötsel av produktionsdjur och/eller smådjur och deras välbefinnande.

Den som avlagt yrkesexamen inom lantbruksbranschen har den yrkesskicklighet som krävs i arbetsuppgifter inom lantbruksbranschen. Inom yrkesexamen inom lantbruksbranschen kan du välja mellan kompetensområdet för agrologistik, kompetensområdet för lantbruksavbytarservice, kompetensområdet för lantbruksteknologi, kompetensområdet för klövvård, kompetensområdet för skötsel av produktionsdjur samt kompetensområdet för skötsel av en lantgård.

De som avlagt specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen har mångsidiga och omfattande färdigheter som krävs för arbete i olika produktions-, planerings-, rådgivnings-, expert-, förmans- och ledningsuppgifter inom lantbruksbranschen.

De som avlagt yrkesexamen i djurskötsel kan specialisera sig inom kompetensområdet för djurpensionat, djuraffärer, träning av djur, trimning av djur, hundmassage eller djurskötsel på kliniker. En person i den här branschen kan antingen arbeta som självständig företagare eller på ett företag inom branschen.

De som har avlagt specialyrkesexamen i djurskötsel kan träna djur i egenskap av självständiga företagare eller som arbetstagare i ett företag som bjuder ut tjänster som gäller träning av djur eller djurs beteende. Via en valbar examensdel kan en djurtränare specialisera sig på skötsel av djurparksdjur eller djurs problembeteenden eller fungera som beteenderådgivare för djur eller som instruktör eller tränare av arbets- eller tävlingsdjur.

Ett intresse för att arbeta med djur, på landet och i naturen erbjuder dig nästan obegränsade möjligheter att utvecklas och utveckla dig själv. Om du tycker det är viktigt att agera hållbart och sörja för djurens välbefinnande är naturresursbranschen det rätta valet för dig.

Läs mer om utbildningarna och ansök!

Kontakt

Hingunniemi
Jenna Hartojoki
050 530 8280
jenna.hartojoki@ysao.fi

Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Servicekompetens

SVE Servicekompetens huvudbild, YSAO:s egna miljö som motsvar arbetslivet: undervisningsköket, Restaurang Oppimestari.

Kundservice och praktisk kompetens

Inom servicebranscherna har du möjlighet att utveckla din servicekompetens mångsidigt och individuellt. Hos YSAO omfattar servicebranscherna hår- och skönhetsvård, rengörings- och fastighetsservice samt livsmedels-, kosthållnings- och naturbranscher.

Kom med i vårt glada gäng inom servicebranschen!

Livsmedelsbranschen

Den finländska livsmedelsbranschen är känd för sin renhet och kvalitet även internationellt. Inom branschen värderas hälsa och närprodukter med högklassiga råvaror.

För att kunna producera mat, dryck och delikatesser krävs det många olika typer av arbetstagare. Livsmedelsbranschen erbjuder mångsidigt arbete som omfattar såväl teknik som hantverksfärdighet och möjligheter för dig att förverkliga och utveckla dig själv som yrkesverksam, företagare och sakkunnig. 

Hos YSAO genomförs en del av studierna digitalt med hjälp av lärplattformen itslearning. Studierna omfattar studier av många olika tekniker, hantverk och kundservice i läroinstitutets eget bageri, undervisningskök samt i cafébutiken Eväsmestari. Livsmedelsbranschen erbjuder mångsidiga möjligheter för praktisk inlärning inom arbetslivet. I vårt område finns många stora och små företag inom livsmedelsbranschen där de studerande kan lära sig av verkliga situationer vilket ger de bästa förutsättningarna inför arbetslivet.

Hår- och skönhetsbranschen

Tjänster inom hår- och skönhetsbranschen främjar människors skönhet, hälsa och välbefinnande. De kan stärka individens självkänsla, som spelar en viktig roll för den sociala kompetensen, självacceptans och kontakten med den egna kulturen. Det viktigaste arbetsredskapet för den som arbetar inom skönhetsbranschen är den egna personen, som utstrålar en god självkänsla, positiv livsinställning, livskompetens och en internaliserad yrkesetik. De som arbetar inom hår- och skönhetsbranschen är service- och samarbetsinriktade, ärliga och kreativa, företagsamma och positivt inställda till att prova nya saker.

Hos YSAO genomförs en del av studierna online via lärplattformen itslearning men den praktiska yrkeskompetensen tillgodogörs genom handlett praktiskt arbete. Studerande inom hår- och skönhetsbranschen tillägnar sig yrkeskompetens genom att arbeta med kunder i arbetslivet och i YSAO:s egen frisersalong Hiustaiturit på Tähtiniemi campus.

Naturbranschen

Trivs du utomhus? Är du intresserad av att använda naturens gåvor som mat eller hälsoprodukter? Tycker du om att skapa hantverk av naturmaterial? Då kan studier inom naturbranschen vara något för dig! 

Studier inom naturbranschen ger dig möjlighet att utveckla ett redan befintligt företag inom naturbranschen eller starta ett helt eget företag. Studierna ger dig idéer och tips om hur du kan utveckla en verksamhet inom naturbranschen. Du kan på ett mångsidigt sätt stärka din kompetens och dina sysselsättningsmöjligheter inom naturbranschen.

Var kreativ och innovativ, det är då du kan skapa något unikt.

Rengöringsbranschen

Är du aktiv, företagsam och hjälpsam? Om dessa ord beskriver dig kan ditt framtida yrke finnas inom rengöringsbranschen.

Rengöringsbranschen sysselsätter yrkesverksamma i många olika typer av uppgifter inom servicebranschen. Branschen omfattar uppgifter inom renhet, hälsa och säkerhet i olika miljöer. Inom rengöringsbranschen studerar man underhålls- och grundstädning med moderna metoder, maskiner och rengöringsmedel inom olika arbetsmiljöer. Hos YSAO får du dessutom möjlighet att utveckla mångsidig kompetens inom branschen.

En del av studierna genomförs online via lärplattformen itslearning men den praktiska yrkeskompetensen tillgodogörs genom handlett praktiskt arbete. Studier inom rengöringsbranschen fokuserar på inlärning på arbetsplatser och demonstrationerna görs i riktiga uppgifter i arbetslivet.

Kosthållningsbranschen

Betydelsen av närturism och närmat blir allt populärare och även inom offentlig service efterfrågas arbetskraft. Inom kosthållningsbranschen utförs arbete tillsammans med andra genom att betjäna kunder vid såväl vardag som fest. Arbetet är betydelsefullt och givande teamarbete. Inom teamen ansvarar arbetstagarna självständigt för det egna arbetet. Hantverk och kreativitet kommer till sin rätt i den här branschen. Hos YSAO genomförs en del av studierna digitalt med hjälp av lärplattformen itslearning. Inom kosthållningsbranschen har de studerande möjlighet att skriva ut unika delikatesser av choklad och andra råvaror med 3D-skrivare.

De praktiska studierna genomförs i mångsidiga lärmiljöer på arbetsplatser samt i YSAO:s egna miljöer som motsvarar arbetslivet: undervisningsköket, Restaurang Oppimestari samt cafébutiken Eväsmestari. De mångsidiga inlärningsmöjligheterna ger de studerande de bästa förutsättningarna inför arbetslivet.

Kontakt

Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Byggkompetens

SVE Byggkompetens student bygger en hus.

Synligt arbete, stark kompetens

Som yrkesverksam inom byggkompetens är resultatet av ditt arbete lika mångsidigt som själva arbetet. Det är hållbart, snyggt och funktionellt och grunden till allt är rätt byggkompetens.

Byggkompetens respekteras såväl på arbetsplatser som på byggplatsen. I branschen värdesätts mångkunnighet och samarbetsförmåga. Du arbetar med varierande arbetsuppgifter och har möjlighet att utvecklas utifrån just dina intressen. Du kan fördjupa din befintliga kompetens eller utvidga dina förmågor, så att du kan arbeta med ännu mer varierande uppgifter och förstå helhetsbilden.

Läs mer om alla möjligheterna inom byggbranschen!

Kontakt

Sankariniemi och Tähtiniemi
Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Teknologikompetens

SVE Teknologibranschen huvudbild. En student använder mini-fabrik.

Experter sökes till teknologibranschen

Vi erbjuder dig mångsidiga möjligheter att studera teknologi och därmed arbeta på företag inom teknologibranschen. Kompetensområden är maskin- och produktionsteknik, el- och automationsbranschen, informations- och kommunikationsteknik. Bara i Finland sysselsätter teknologibranschen nästan 320 000 personer och är samtidigt Finlands viktigaste exportbransch. Teknologiföretagen är verksamma på den internationella marknaden, vilket ger goda förutsättningar att även kunna arbeta utomlands.

Under de kommande tio åren behöver teknologiindustrin 130 000 nya sakkunniga vilket innebär cirka 13 000 lediga tjänster per år. Vill du vara en av dem?

Om du är intresserad av en framtidsbransch i tillväxt, teknologikompetens samt vill få en anställning, erbjuder studier inom teknologikompetens på YSAO goda möjligheter för detta. Är du intresserad av robotik eller automation eller vill du kanske lämna ditt eget avtryck i arbetet eller drömmer du om att arbeta med kundservice? Då har vi en lösning, du skulle kunna bli verkstadsmekaniker, elmontör, IT-stödperson, svetsare eller något annat. Det finns många möjligheter och alternativ, teknologikompetens är efterfrågat!

Studier inom teknikbranscherna utgår alltid från arbetslivet. Tillsammans med flera företag har olika möjligheter skräddarsytts för att studera inom branschen, såsom Ponsse-stigen, lärmiljön EAvenue eller en individuell lärmiljö mitt i Vieremä företagsby.

Maskin- och produktionsteknik

Är du intresserad av metall?

Studier inom det här området kan leda till plåtslagare-svetsare, verkstadsmekaniker eller maskinmontör.

Du behöver inte veta direkt vilket yrke du vill satsa på, utan du får bekanta dig med alla yrken i början av studierna och därefter kan du välja vilken inriktning som intresserar dig!

Efter avslutad utbildning inom maskin- och produktionsteknik, behärskar du alla moderna produktionstekniker och kan noggrant mäta de produkter du tillverkar eller kan arbeta med montering, installation och underhåll av mekaniska maskiner. Din arbetsplats är i en modern industrimiljö, där robotik och automation är en del av vardagen.

Testa maskin- och produktionsteknik!

Den här branschen passar för alla. Det räcker med ett äkta intresse för metallbranschen!
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. Anmäl dig till en introduktion av branschen som YTYÄ!-projektet arrangerar. Introduktionen kan ta från några timmar till hela dagar.

El- och automationsbranschen

I det här arbetet varierar uppgifter och arbetsplatser från vecka till vecka eller så arbetar du i industrimiljöer som apparaturmontör eller med fordonsel. När du studerar på YSAO ingår även studier i lärplattformen POKE, där du direkt i början av studierna får arbeta i företag med riktiga produkter. Om du gillar att arbeta med händerna och vill ha ett varierande arbete, är el- och automationsbranschen rätt val för dig.

Informations- och kommunikationsteknik

Är datorer “din grej” och har du en önskan att arbeta med teknologi i utveckling? Du arbetar med informationsteknik med att installera, underhålla eller programmera olika dator- och datatrafikutrustning eller så arbetar du med företagets kundstöd inklusive med olika försäljningsuppgifter. Är du redo att ta dig an nya utmaningar och hålla dig uppdaterad i informationsteknikvärlden som är i ständig utveckling?

Kom till oss och studera den mångsidiga och intressanta teknologibranschen praktiskt. Branschen erbjuder fantastiska sysselsättningsmöjligheter.

Läs mer om utbildningarna och sök!

Kontakt

Miika Vaarasuo
0400 792 832
miika.vaarasuo@ysao.fi

Arbetslivskompetens

SVE Arbetslivskompetens, studenter och lärare på arbetsplats.

Professionell expertis i arbetslivet

Arbetslivet behöver nya arbetstagare. Vi erbjuder dig mångsidiga möjligheter att studera och förbättra din yrkeskompetens, oavsett om du är företagare eller anställd på ett företag.

Utbildningsutbudet inom arbetslivskompetens täcker de för alla branscher gemensamma utbildningarna inom ekonomi, ledarskap och entreprenörskap. Utbudet fördjupar även kompetens och expertis inom specifika branscher och arbetsuppgifter.

Vi erbjuder branschspecifika utbildningar och examina inom disponent- och fastighetsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning, samt chefsuppgifter inom produktion.

Vi möjliggör utveckling av yrkeskompetens bland annat vid rekryteringstillfället för nya arbetstagare, fortbildning av befintlig personal samt för den som söker ett helt nytt yrke.

Vi erbjuder dessutom skräddarsydda intensivutbildningar för dig och ditt företags behov.

Utbildningarna genomförs i olika lärmiljöer och onlinestudier gör det möjligt att studera oberoende av tid och plats. Hos oss genomförs utbildningarna med hjälp av lärare och experter som är de bästa i sin bransch, så att även ditt företag får arbetslivskompetens av högsta klass.

Om du och ditt företag vill vara framgångsrika i framtiden, kontakta oss, vi har en lösning. Hos oss är arbetslivskompetens en kärnfråga.

Kontakt

Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Utbildning för invandrare

SVE Utbildning för invandrare, grupp av olika studenter sitter och ser glad ut.

Studera ett yrke

Yrkesinstitutet i Övre Savolax är en skola där man lär sig ett yrke. Vi hjälper dig att hitta en lämplig utbildning. Du kan avlägga en hel examen eller en del av den. Om du har ett arbete, kan du avlägga examen eller en examensdel medan du arbetar, ett så kallat läroavtal.

Vi kartlägger din språkförmåga i ansökningsskedet.

Under utbildningen kan du studera det finska språket som du behöver i ditt yrke.

I början av studierna upprättar vi en plan över hur du kan tillgodogöra dig förmågor som du behöver i ditt yrke. Det är viktigt för oss att du lär dig ett yrke så att du kan arbeta på en för dig lämplig arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Hannele Juntunen
studievägledare/invandrarstuderande
0400 792 860
hannele.juntunen@ysao.fi

Träningsbanan

På Träningsbanan kan du träna på dina studiefärdigheter som hjälper dig i dina yrkesstudier. Detta är studier som stöder studiefärdigheterna, så kallade OPVA-studier.

På Träningsbanan kan du exempelvis studera yrkesfinska och digitala färdigheter.

På Träningsbanan studerar du i en liten grupp och får personligt stöd och handledning.

Du kan inleda dina studier på Träningsbanan eller så kan du ansluta dig under yrkesstudierna.

Kontaktuppgifter till Träningsbanan

På Träningsbanan får du hjälp med alla studierelaterade frågor.
Träningsbanans rådgivningsplats ligger på Tähtiniemi campus och är öppen varje måndag, tisdag och fredag kl. 8–15.

Utbildning som handleder för examensutbildning – HUX

Om du ännu inte vet vad du vill studera eller om du inte har fått någon studieplats, kan du söka till HUX-utbildningen.

HUX-utbildningens längd är cirka ett år. Under den tiden kan du träna på dina studiefärdigheter och få mer information om vilka studiealternativ du har.

Du kan studera finska. Du lär dig mer om olika yrken och utbildningar.

En studieplan upprättas åt dig. Du kan studera de färdigheter som du behöver på gymnasiet eller yrkesskolan.

Om du får en studieplats under HUX-utbildningen, kan du avbryta HUX-studierna och övergå till examensutbildningen.

Intensivkurser och kortutbildningar

På YSAO kan du studera intensiv- och kortutbildningar.

Utbildning som handleder för examensutbildning – HUX

SVE HUX, En kvinna sitter och tänkar.

HUX – ny utbildning för övergångsskedet startar hösten 2022

Utbildning som handleder för examensutbildning är avsedd för läropliktiga och för andra som saknar en examen på andra stadiet och som har behov av handledande utbildning.

Målen för HUX

Målet för utbildning som handleder för examensutbildning är att ge den studerande färdigheter att söka till gymnasieutbildning eller yrkesinriktad examensutbildning, förtydliga den studerandes planer som gäller fortsatta studier och arbetslivet, stärka den studerandes förutsättningar att avlägga gymnasieutbildningens lärokurs och studentexamen efter den eller att avlägga yrkesinriktad examen. Utbildningens mål är också att stödja den studerande i valet av fortsatta studier och karriär samt hjälpa den studerande att identifiera sina egna styrkor och intresseområden samt planera olika alternativ för studier och för arbetslivet. Under HUX-utbildningen kan den studerande även höja vitsord från den grundläggande utbildningen, om det är nödvändigt för att få en plats inom en viss utbildning.

Studiernas omfattning och uppbyggnad

HUX-utbildningen omfattar högst 38 veckor. I utbildningen ingår en för alla gemensam utbildningsdel: Studiefärdigheter och karriärplaneringsfärdigheter. Därtill ska den studerande välja minst två valbara utbildningsdelar. Den individuella studievägen planeras tillsammans med den studerande enligt hens mål och behov av kunnande. Starttidpunkten för studierna är därför flexibel och utgår från den studerandes behov.

Examensutbildningens uppbyggnad

En för alla gemensam utbildningsdel:

 • Studiefärdigheter och karriärplaneringsfärdigheter (2–10 veckor)

Valbara utbildningsdelar, av vilka den studerande ska avlägga minst två:

 • Stärkande av grundläggande färdigheter (1–30 veckor)
 • Studier inom yrkesutbildning och studier som förbereder för dem (1–30 veckor)
 • Studier inom gymnasieutbildning och studier som förbereder för dem (1–30 veckor)
 • Vardagskompetens och delaktighet i samhället (1–20 veckor)
 • Arbetslivsfärdigheter och lärande i arbetslivet (1–20 veckor)
 • Valbara studier (1–10 veckor)

Olika HUX-studievägar vid yrkesinstitutet i Övre Savolax

 1. Stärkande av grundläggande färdigheter och arbetslivsfärdigheter.
 2. Introduktion för gymnasiet och höjning av vitsord från den grundläggande utbildningen.
 3. Ta del av yrkesutbildningar.
 4. Idrottarens stig inom HUX (kombination av målinriktad idrottsträning och handledning för examensutbildning).

Handledning av studerande inom HUX

Läropliktiga studerande (med start 8/2021) har mer omfattande stödformer än tidigare, bl.a. via skolresestöd och studiematerial. Alla grundexamensstuderande på YSAO har emellertid ett bra stöd både vad gäller de studiesociala tjänster som läroinrättningen tillhandahåller och social- och hälsovårdstjänster. Alla HUX-studerande erbjuds även boende i YSAO:s elevbostäder i Idensalmi eller Kiuruvesi.

Alla kan råka ut för utmaningar och hinder under studietiden. YSAO:s studerande får stöd i studiernas olika faser med åtgärder enligt Omsorgsstigen samt olika stödtjänster. I planen för elev- och studerandevård beskrivs den studerandes gemensamma och individuella stödformer mer detaljerat. Läs mer om YSAO:s Omsorgsstig.

Omsorgsstigen (överförs tillPrezi, på Finska)

Läs mer om HUX på Utbildningsstyrelsens webbplats

Kontinuerlig ansökan för en ny framtid

SVE Kontinuerlig ansökan, en kvinna sittar ock tänkar.

Vill du byta bransch, utöka din yrkesmässiga kompetens eller ha en ny framtid?

Vi har kontinuerlig ansökan till alla utbildningar. Kom och studera när som helst. Vi stödjer din inlärning i livets alla skeden.


En yrkesutbildning inkluderar yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina samt utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Du kan dessutom komplettera din kompetens med intensivutbildningar och kortutbildningar. Du kan året om flexibelt söka till alla dessa, kontinuerlig ansökan fungerar alltid!

Vem kan ansöka?

• Du vill avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen eller delar av en examen.
• Du vill ha utbildning som handleder för examensutbildning (Hux).
• Du vill avlägga yrkesexamen som läroavtalsutbildning.
• Du har redan tidigare genomgått grundskola, utbildning på andra stadiet eller avlagt högskoleexamen.
• Du har redan erfarenhet från arbetslivet.

Lär dig mer om branschen och utbildningen

Skulle du vilja lära dig mer om branschen och studierna innan du söker dig vidare till utbildningen? Det kan du!

Vi skräddarsyr tillsammans med dig en individuell orientering, som kan vara från ett par timmar till hela dagar. Om du vill kan du lära dig mer om en eller flera utbildningar, och handledningen ger dig en djupare bild av rutinerna.

Ansökningsservicen
Om du har frågor gällande ansökningen, finns Ansökningsservicen som hjälper dig med alla frågor.Du kan ringa oss på +358 40 4811 400, eller mejla hakijapalvelut@ysao.fi

Vi erbjuder 164 examensalternativ!

Läs om vårt utbildningsutbud inom olika branscher samt yrkesutbildning. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Iisalmi, Sankariniemi och Tähtiniemi
Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Kiuruvesi, Hingunniemi
Jenna Hartojoki
050 530 8280
jenna.hartojoki@ysao.fi

Iisalmi, Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Till den sökande

Yhdistelmäajoneuvokuljettaja seisoo ajoneuvonsa edessä.

Arbetslivet väntar på dig

Vill du få yrkeskompetens inom ett visst område eller fördjupa kompetens som du redan har? Kanske vill du lära dig något helt nytt eller så vet du ännu inte vad som är ditt framtida yrke? På vår webbplats hittar du olika studiemöjligheter och sätt att studera. Studierna kan genomföras i ditt arbetsliv, som webbstudier via eYSAO samt som närundervisning. Vi erbjuder den sökande olika möjligheter med hjälp av flera olika campus!

Efter att du sökt till utbildningen, planerar vi en lämplig studieväg för din utbildning, en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Vi tar även hänsyn till den kompetens som du redan innehar, din livssituation samt hur du disponerar din tid. Om din vardag redan är fylld med aktiviteter, kan du studera vid sidan om.

Om du drömmer om en egen företagsverksamhet eller om du redan är aktiv som entreprenör, erbjuder vi dig som stöd massor med information och kompetens samt nätverkande för att hitta samarbetspartners. Studiemöjligheter och -sätt som riktas till den sökande utvecklas hela tiden med företagen i området.

Tveka inte att förverkliga dig själv utan ta chansen att utveckla ditt professionella jag!


Kontinuerlig ansökan

Vi har kontinuerlig ansökan till alla utbildningar. Kom och studera när som helst. Vi stödjer inlärning i alla skeden i ditt liv.

En yrkesutbildning inkluderar yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina samt utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Dessutom kan du komplettera din kompetens med intensivutbildningar och kortutbildningar. Du söker smidigt till alla dessa under hela året!

Studiehandledning

Studiehandledningen finns hela tiden som ett stöd för dig. Alla studerande på YSAO har rätt till individuell och högklassig studiehandledning i alla skeden av studierna.

Yrittäjälle

Oppisopimusopiskelija.

Yrittäjän oppisopimus

Niin aloittava kuin kokemusta kerännyt yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella. Voit suorittaa oman ammattialasi tutkinnon tai täydentää aikaisempaa koulutustasi suorittamalla vain yhden tutkinnon osan. Vaihtoehtoina on myös muu ammatillinen lisäkoulutus sekä yrittäjyyteen liittyvät tutkinnot.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen. Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.
Oppisopimusopiskelu laajentaa verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yrittäjänä osaamista ja yritystoimintaa.

Milloin yrittäjän oppisopimus soveltuu sinulle?

 • yritys on juuri perustettu
 • tarve kehittää ja laajentaa yrityksesi palveluita ja liiketoimintaa
 • haluat vahvistaa yrittäjyysosaamistasi
 • tarvitset tukea yrityksen ostamiseen, myymiseen tai sukupolvenvaihdokseen
 • haluat päivittää ammatillista substanssiosaamistasi

Opiskele ammattialasi tutkinto tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto!
Tutustu tutkintoihin eperusteet.fi -sivulta.
tutkintolista (tieto tulossa)

Oppisopimuskoulutuksen kustannukset yrittäjälle

Ansiomenetykseen tutkintokoulutukseen osallistumisen osalta voi hakea korvausta koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus). Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Etuudet ovat lakisääteisiä. Etuuksista sovitaan oppisopimuksen solmimistilaisuudessa.

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan periä opiskelijalta maksuja. Koulutuksen järjestäjä päättää perittävistä maksuista.

Yrittäjän tutkintovaihtoehdot

Voit suorittaa oppisopimuksella perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattikoulu ja saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio tai ammattikoulu. Suorita halutessasi esimerkiksi vain yksi tutkinnon osa, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Voit valita esimerkiksi yrittäjyyteen painottuvan tutkinnon tai omaa ammattiosaamistasi syventävän tutkinnon.

Yrittäjyyteen painottuvat tutkinnot:
• yrittäjyyden ammattitutkinto
• johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ammattialaan painottuvat tutkinnot
Yli 160 vaihtoehtoa:
• perustutkinto
• ammattitutkinto
• erikoisammattitutkinto

Edellytykset yrittäjän oppisopimukselle

Yrittäjän oppisopimus on mahdollista, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • yritysmuoto Tmi, Oy, Osuuskunnan jäsen itsenäisenä yrittäjänä, AY, KY
 • YEl- tai MYEL – vakuutettu
 • yritykselläsi y-tunnus
 • yrityksessäsi on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • työtä yrittäjänä oman yrityksessä min. 25 h/ viikko sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan
 • työpaikkaohjaajaksi (mentoriksi) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muuton työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

Mentori- yrittäjäopiskelijan työpaikkaohjaaja

Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori, toinen yrittäjä. Mentoriksi sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin mentoriksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Mentorin ei tarvitse toimia samalla toimialalla kuin yrittäjä. Apuna mentorihaussa voi käyttää valtakunnallista mentoripankkia.

Mentoroinnin käytänteet

Oppisopimusopiskelija hankkii itselleen sopivan mentorin itse sekä vastaa opintojen aikaisesta yhteydenpidosta mentorin kanssa. Tavoitteellisia tapaamisia suositellaan pidettävän 4-6 viikon välein. Yhteydenpitoa voidaan pitää mentorin kanssa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.
Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.

Tutustu mentoripankin mentoreihin.

Yritykselle

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki työssään suurtalouskeittiössä.

Oppisopimus ja työnantaja – rekrytoi ja kouluta henkilöstöä


Oletko rekrytoimassa uutta henkilöstöä tai tarvitseeko olemassa oleva henkilöstösi lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin? Oppisopimuksella voi kouluttaa hyvistä tyypeistä erinomaisia työntekijöitä tai tehdä henkilöstöstä aiempaa monipuolisempia osaajia.

Kouluttamalla työntekijän työpaikalla, saat yrityksenne tarpeisiin sopivinta osaamista nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Olemassa olevan henkilöstön kouluttaminen oppisopimuksella on investointi tulevaan, sillä koulutetut ja osaavat työntekijät auttavat yritystäsi menestymään.

 • valittavana kaikki toisen asteen tutkinnot – yli 160 eri vaihtoehtoa
 • koulutuskokonaisuus suunnitellaan yhdessä YSAOn asiantuntijoiden kanssa
 • kesto määrittyy tavoitteen ja sisällön mukaan ( 4 kk – 3 vuotta)
 • mikäli koulutusta ei ole tarjolla YSAOlla, niin hankimme se toiselta koulutuksenjärjestäjältä. Tällöin lähi- tai etäopetuksen toteutuspaikkakunta voi olla Ylä-Savon ulkopuolella.

Ilmoita työssäoppimis- tai työpaikasta YSAOn opiskelijalle

Voit ilmoittaa yrityksenne mahdollisuudesta ottaa joko koulutus- tai oppisopimusopiskelija, avoimesta työmahdollisuudesta tai YSAOn henkilökunnan mahdollisuudesta tulla suorittamaan työelämäjaksoa.

Täytä alla oleva lomake ja paikan tiedot julkaistaan YSAOn opiskelijaintrassa.
Tiedot antaessasi, annat luvan paikan julkistamiseen. 

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa kaikille, myös työn avuksi opinto-ohjaajille, ohjaamoille, TE-toimistolle, yritysten edustajille sekä kaikille, jotka pohtivat uutta koulutusta tai alaa.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista, katso ajankohdat täältä!

Tuet ja korvaukset työnantajalle

Ysao maksaa opetus-ja kulttuuriministeriön korotettua koulutuskorvausta työnantajille, jotka työllistävät oppisopimuksella alle 20-vuotiaan vailla toisen asteen tutkintoa olevan perustutkinto-opiskelijan. Koulutuskorvauksen korotuksella tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä sekä pyritään helpottamaan työnantajien työvoimapulaa.

Korotettua koulutuskorvausta myönnetään oppisopimuksiin ajalla 1.3.—31.12.2024, 250€/kk, lisärahoituksen kokonaissumman verran.

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan myös, kun työnantaja työllistää oppisopimuksella tutkinto-opiskelijan kesäksi 2024. Kesäajan lisäkorvauksella pyritään helpottamaan työnantajien loma-ajan sijaisuuksia ja kausityöntekijöiden puutetta sekä lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia saada kesätöitä.

 • koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksen järjestämisestä. Koulutuskorvaus määräytyy opiskelijakohtaisesti, ohjauksen vaativuuden perusteella ja määritellään oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista palkkatukea työttömän työnhakijan kanssa solmittavaan oppisopimukseen TE-palveluista.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista kuntalisää työllistymisen edistämiseksi opiskelijan kotikunnalta.
 • Harkinnanvarainen kuntoutustuki tai -raha, kun työnantaja tekee ammatillisen kuntoutujan kanssa oppisopimuksen. Tuki haetaan vakuutusyhtiöltä tai KELAlta ennen oppisopimuksen aloittamista. Myönteinen päätös on odotettava ennen oppisopimuksen aloittamista.

Kun haluat kouluttaa henkilöstöä oppisopimuksella, toimi näin:

 1. Mieti
  – Millaiselle koulutukselle on tarvetta: tutkinnolle vai tutkinnon osalle tai muulle ammatillista osaamista syventävälle ja täydentävälle koulutukselle?
  – Kuinka moni työntekijä tarvitsee koulutusta?
  – Kuka olisi sopiva työpaikkaohjaaja?
 2. Ole yhteydessä
  Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluihin Katja Turuseen, katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365 tai suoraan kyseisen tutkinnon YSAOn vastuuohjaajaan.

Mihin oppisopimustyönantajana sitoudut?

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut
• solmimaan vähintään 25 h/vko -työsopimuksen opiskelijan kanssa
• maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen
• nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan
• järjestämään opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä, joissa voi hankkia koulutuksen tavoitteen mukaista osaamista
• huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaisiin lähi- tai etäopiskelupäiviin.

Huom! Voit työnantajana päättää alasi työehtosopimusta noudattaen, maksatko opiskelijalle tutkintokoulutuspäiviltä palkkaa. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (päiväraha, perheavustus ja matka- ja majoituskorvaukset), mikäli edellytykset täyttyvät.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet kokonaiskestosta, maksimissaan kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Koeajan jälkeen sopimuksen voi purkaa joko yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Oppisopimusopiskelijan palkkaus

Oppisopimusopiskelija on työntekijä ja hänelle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet kuten oikeus vuosilomaan, sairasajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.

Alle 20-vuotiaiden, ensimmäistä perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin maksetaan korotettua koulutuskorvausta. Tällä tavoin mahdollistetaan ohjaustyö entistä paremmin. Tuen suuruus on 250 € / kk.

Palkkaus oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvista tutkintokoulutuspäivistä

Työnantaja päättää, maksaako oppisopimusopiskelijalle palkkaa tutkintokoulutuspäivistä. (lähi- tai etäopetus päivät) Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa, on opiskelija oikeutettu tältä ajalta opintososiaalisiin etuuksiin. Opintososiaaliset edut määritellään opiskelijakohtaisesti oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen

Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön työnhakija, voit työnantajana saada työvoimahallinnon maksamaa harkinnanvaraista palkkatukea.  TE -toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Oppisopimus ei voi alkaa ennen TE-toimiston päätöstä.   

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.
Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.
Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Tutustu Ohjaamoon ohjaan.fi -sivulla.

Kesäoppisopimuksella työllistät kesäksi – koulutat samalla

Kesäoppisopimuksesta hyötyvät sekä opiskelija että työnantaja. Kesäoppisopimus voidaan solmia tutkinnon osiin tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin. Oppisopimus on loistava mahdollisuus vauhdittaa opintoja kesätyön avulla!

Kesäoppisopimus:

 • määräaikainen työsopimus
 • kesto työpaikan tarpeiden mukaan
 • tessin mukainen palkkaus
 • työaika väh. 25h/vko
 • työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja
 • työtehtävien tulee olla opiskeltavalta alalta ja tukea opiskelijan tavoitteita
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta perustutkinto-opiskelijoista 100€/kk
 • työantaja voi tiedustella opiskelijan kotikunnan mahdollista kesätyötukea palkkaukseen
 • YSAOn vastuuohjaaja laatii oppisopimusasiakirjat

Kysy lisää

Lisätietoa saat YSAOn alakohtaisilta vastuuohjaajilta tai koulutussuunnittelija Antti Ronkaiselta.

Antti Ronkainen
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Opiskelijalle

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Työaika tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa ja palkkaus tessin mukaan.

Kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta!

Kiinnostaako oppisopimus? Aloita milloin tahansa!
– ota yhteyttä tai käy oppisopimusinfossa.

Oppisopimuksen osapuolet

• Opiskelija
• Työnantaja
• Oppisopimustoimija (järjestää sopimusasiat, maksaa koulutuskorvausta & opintososiaaliset etuudet sekä järjestää opiskelun koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä

• Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka.
• Sinua ohjaa tehtävään soveltuva työpaikkaohjaaja, jonka tulee toimia vastaavissa tehtävissä mitä sinä opiskelet tai omata vastaavat tiedot ja taidot. Hän ohjaa, neuvoo ja opastaa sinua työtehtävissäsi ja perehdyttää työhön.
• Oppisopimukseen kuuluu opiskelua oppilaitoksessa, oppimisympäristöt vaihtelevat suoritettavan tutkinnon mukaan.
• Koulutuspäivien määrä tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoksin) laadinnan yhteydessä.
• Oppisopimustoimija toteuttaa oppisopimuksen sopimusjärjestelyistä
yhdessä muiden osapuolten kanssa.
• Oppisopimuskoulutuksen kesto on yksilöllinen- muutamasta viikosta 3 vuoteen.
• Perustutkinnon suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan tavoitteet sekä mahdollinen aiemmin hankittu ammattiosaaminen.

Mitä oppisopimusopiskelu maksaa?

• Perustutkinnon opiskelu on aina ilmaista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta koulutuksen järjestäjä voi periä maksun. Hinnoittelut näkyvät tutkintojen esittelysivujen yhteydessä.

Miten löydän oppisopimuspaikan?

Oppisopimusta varten tarvitaan aina työpaikka, joka sinun tulee löytää itse. Löydät työpaikan olemalla aktiviinen työnhakija. Ennen työnhakua on hyvä miettiä, mikä ala kiinnostaa eniten ja missä haluaisit työskennellä. Tutustu eri aloihin sekä tutkintoihin ePerusteet -sivulla.
Mieti, voisiko jokin aikaisemmista kesä- tai työssäoppimispaikoista tarjota mahdollisuuden oppisopimusopiskeluun. Tee avoin työpaikkahakemus ja kerro halukkuudestasi oppisopimusopiskeluun.

Mitä voit opiskella?

 • Ammatillisen perustutkinnon
 • Ammattitutkinnon
 • Erikoisammattitutkinnon
 • Muuta ammatillista koulutusta

Nämä tutkinnot antavat saman pätevyyden kuin ammattiopisto sekä saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio/ammattiopisto. Voit halutessasi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Muu ammatillinen lisäkoulutus on räätälöityä lisäkoulutusta, jonka kesto ja sisältö arvioidaan opiskelijakohtaisesti.

YSAOn oppisopimuspalveluiden kautta onnistuu kaikkien toisen asteen tutkintojen suorittaminen.
Teemme yhteistyötä muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa ja hankimme Sinulle koulutuksen, joka tarjoaa parhaan sisällön ja toteutusmuodon juuri Sinun ja työnantajasi tarpeisiin.

Oppisopimusinfot

Järjestämme oppisopimusinfoja Teamsin kautta.
Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa kaikille, jotka pohtivat uutta koulutusta tai alaa.

Osallistu mukaan oppisopimusinfoon, ilman ennakkoilmoittautumista.
-to 23.5. klo 14.00-14.45, liity mukaan TEAMS linkistä

Oppisopimuskoulutuksena voit opiskella esimerkiksi:

Varastoalan osaajaksi

Logistiikan perustutkinto, sisälogistiikan osaamisala

Työskenteletkö varastoalalla tai kiinnostaako alanvaihto varastopuolen tehtäviin?
Logistiikan perustutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita varastoalan ja sisälogistiikan tehtävistä. Tämä tutkinto on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka työskentelevät jo alalla mutta kaipaavat virallista koulutusta, sekä niille, jotka haluavat työllistyä logistiikan parissa. Koulutus sisältää muun muassa tavaran vastaanoton, säilytyksen ja keräilyn, sekä tavarankäsittelylaitteiden käytön.

Koulutuksen kesto noin 2 vuotta.
Lähiopetusta Iisalmessa: n. 2 pv/kk
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. 040 1778 599

Pintakäsittelijäksi metallialalle

Lähde kouluttautumaan oppisopimuksella teollisen pintakäsittelyalan monipuolisiin tehtäviin. Tutkinnon suorituspaikaksi soveltuvat esimerkiksi automaalaamo, jauhemaalaamo tai teollisuuden märkämaalaamo. Teollisen pintakäsittelyn koulutuksesta saat valmiudet työskennellä esimerkiksi metallituotemaalaamossa tai teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa. Erilaisia tehtäviä voivat olla maalaus, maalauslinjan hoitaminen, ripustelu ja pakkaus, suihkupuhdistus ja muut esikäsittelytyöt.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, teollisen pintakäsittelyn osaamisala
Koulutuksen kesto noin 2 vuotta.
Koulutuspäiviä Iisalmessa ja alueen yrityksissä 2pv/kk.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Koulutusmuotona maksuton ja työelämälähtöinen oppisopimuskoulutus
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Alalla jo toimiville täydennyskoulutuksena
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
Koulutuksen kesto noin 1-1,5 vuotta.
Koulutuspäiviä Iisalmessa ja alueen yrityksissä 2pv/kk.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Hoitotyöhön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Koulutuksen kesto noin 2,5 vuotta
Huom! Soveltuvuuskoe käytävä ennen koulutuksen alkua. Varaa aika soveltuvuuskokeeseen Suomen psykologikeskuksesta p. 010 219 0430
Tutustu tutkinnon perusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Katja Turunen katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365

Hoiva-avustajakoulutus
2 tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
(kasvun ja osallisuuden edistäminen & ikääntyvien osallisuuden edistäminen)
Koulutuksen kesto 9 kk
Huom! Soveltuvuuskoe käytävä ennen koulutuksen alkua. Varaa aika soveltuvuuskokeeseen Suomen psykologikeskuksesta p. 010 219 0430.
Tutustu tutkinnon osiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Katja Turunen katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365

Kaupan alalle

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Koko tutkinnon opintoaika n.  2- 2,5 vuotta.

Opiskele merkonomiksi täysin verkossa työn ohessa. Liiketoiminnan perustutkinnon verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit opiskella oman aikataulusi mukaan aidosti ajasta ja paikasta riippumatta. Opinnot räätälöidään juuri sinun ja työpaikkasi tarpeisiin!

Liiketoiminnan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 55 osp
• Asiakaspalvelu 20 osp
• Tuloksellinen toiminta 20 osp
• Työyhteisössä toimiminen 15 osp
Lisäksi opiskelet valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia 90 osp.
Voit lähteä suorittamaan vain yhtä tutkinnon osaa tai koko tutkintoa.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Turvallisuusalan perustutkinto

Sinä turvallisuusalan tehtävissä jo toimiva, tai alalle aikova!

Lähde hankkimaan osaamista turvallisuusvalvojan moninaisiin tehtäviin ja suorita turvallisuusalan perustutkinto oppisopimuksella.
Koulutus on suunnattu sinulle joka toimit esim. vanginvartijana, järjestyksenvalvojana tai muissa turvallisuusalan tehtävissä ja sinulta puuttuu alan peruskoulutus.
Koulutuspäivissä pureudutaan mm. turvallisuusvalvojan palvelutehtävään, turvajärjestelmiin, turvallisuusdokumenttien laadintaan. Lisäksi saat vahvistusta häiriö- ja onnettomuustilanteissa varautumiseen ja toimimiseen. Tutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa turva-alan tehtävissä, niin vartiointialalla kuin viranomaistehtävissä. Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.

Turvallisuusalan perustutkintokoulutukseen pääsee mukaan joustavasti kevään 2024 aikana. Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutuspäivät toteutetaan etänä Teamsissä, n. 4 pv/kk.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hyrian kanssa.

Koulutukseen hakeutuminen,

Lisätietoja oppisopimuksesta:
Katja Turunen
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Lisätietoja turvallisuusalan tutkinnosta & toteutuksesta:
Kouluttaja Mikko Laakso
050 576 3781
mikko.laakso@hyria.fi


Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tarkentaa opintojen keston ja tutkintokoulutuspäivien määrän. Hoidamme oppisopimuskäytänteet keskitetysti YSAOn kautta.

Kaikkiin tutkintoihin on jatkuva haku!

Oppisopimus nykyisessä työpaikassa

Oppisopimus soveltuu sinulle, joka haluat syventää ja laajentaa osaamistasi nykyisissä työtehtävissäsi tai olet siirtymissä uusiin haasteisiin nykyisen työnantajan palveluksessa ja tarvitset lisäosaamista. Keskustele työnantajasi kanssa koulutusvaihtoehdoista ja ole yhteydessä Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluihin tai suoraan vastuuohjaajaan oppisopimuskäytänteiden sopimista varten. Mikäli kyseinen koulutuskokokonaisuus ei löydy Ysaon tarjonnasta, hankimme sen sinulle toiselta koulutuksenjärjestäjältä. Ysaon oppisopimuspalvelujenväki kartoittaa ja etsii sopivan koulutuksen puolestasi!

Kerro työnantajallesi
• Työpaikalta nimeltään sinulle työpaikkaohjaaja
• Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa määritellään lähi- ja etäopetuksen sisältö ja määrä sekä koko koulutuksen kesto.
• Koulutuspäivien palkanmaksusta päättää työnantaja, sinä saat opintososiaalisia etuja tarvittaessa
• työntekijänä jatkat työssä normaalisti
• Halutessanne voidaan sopia oppisopimusinfo YSAOn asiantuntijan kanssa
• Sopimusasiakirjat laatii YSAOn vastuuohjaaja

Oppisopimusopiskelija oikeudet ja velvoitteet ja palkkaus

Kun opiskelet oppisopimuksella, sinulla on samat oikeudet kuin muillakin työpaikkasi työsuhteisilla työntekijöillä. Oppisopimusopiskelija on työlainsäädännön piirissä siinä missä muutkin työntekijät. Sinulle kuuluvat vakuutusturva ja työsuhteeseen kuuluvat edut. Myös velvollisuudet, esimerkiksi työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus, koskevat oppisopimuksella työskentelevää.
Kun opiskelet oppisopimuksella, saat vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeutesi kertyy normaalisti. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Työaika ja tehtävät

Oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtäviä tulee olla keskimäärin 25 tuntia viikossa, jotta opit tutkinnon ammattitaitovaatimuksia riittävästi. Tutkinnon suorittamiseen sisältyvien työtehtävien lisäksi opiskelijalle kuuluu yleensä muitakin työnantajan määräämiä tehtäviä.
Työnantajan täytyy tarjota monipuolisia opiskelemasi alan ja tutkinnon työtehtäviä sekä mahdollisuuden päästä oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin, joita suoritat 1–4 päivänä kuukaudessa oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Oppisopimukseen kuuluu enintään kuuden kuukauden koeaika, jonka kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Alle kymmenen kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet työsuhteen kokonaiskestosta.
Koeajan jälkeen sopimus on purettavissa joko työnantajan ja opiskelijan yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Työlainsäädäntö

Oppisopimusopiskelija on työlainsäädännön piirissä siinä missä muutkin työntekijät. Löydät lisätietoa työsuhdelainsäädännöstä alasi työehtosopimuksesta, työsuojeluhallinnon aluehallintovirastosta sekä oman alasi työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä.

Opiskelijan palkka ja etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet myös työntekijä. Työnantajasi tulee maksaa sinulle vähintään työehtosopimuksen (TES:sin) mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Palkanmaksu tutkintokoulutuspäiviltä

Tutkintokoulutuspäivien määrä riippuu koulutuksen tavoitteista sekä opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (hoks). Työnantaja päättää itse, maksaako hän opiskelijalle palkkaa tutkintokoulutuspäiviltä. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa ko. päiviltä.

Opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, tilanteesi mukaan. Etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus.
• päiväraha 15 € /tutkintokoulutuspäivä
• perheavustus 17 € /tutkintokoulutuspäivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita
• matkakorvaus (jos yli 10 km matka kotoa /oppisopimuspaikasta tutkintokoulutukseen
• majoittumiskorvaus 8 €
Etuudet määritellään oppisopimusta laadittaessa opiskelijakohtaisesti.

Työsuhteessa oleva oppisopimusopiskelija on työntekijä, eikä ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin, esim. VR:n opiskelija-alennus tai Kelan opintoetuuksiin.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.

Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.
Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Tutustu Ohjaamoon ohjaan.fi -sivulla.

Kesäoppisopimus

Opiskelija – hyödynnä kesätyösi ja vauhdita opintojasi

Kesäoppisopimuksen ajalta saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja saat tehdä tulevaan ammattiisi liittyviä työtehtäviä. Oppisopimuksella hankittu osaaminen nopeuttaa valmistumistasi. Edellytyksenä on, että kesätyöt liittyvät opiskeltavaan alaan ja työpaikalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä.
Kesäoppisopimus:

 • määräaikainen työsopimus
 • kesto työpaikan tarpeiden mukaan
 • tessin mukainen palkkaus
 • työaika väh. 25h/vko
 • nimetään työpaikkaohjaaja
 • Työtehtävien tulee olla opiskeltavalta alalta ja tukea opiskelijan tavoitteita
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta perustutkinto-opiskelijoista 100€/kk
 • Työantaja voi tiedustella opiskelijan kotikunnan mahdollista kesätyötukea palkkaukseen
 • YSAOn vastuuohjaaja laatii oppisopimusasiakirjat

Koulutussopimus

Oppisopimusopiskelija.

Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella

Opiskelijana voit hankkia osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Et ole työsuhteessa, jonka takia sinulle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa. Se voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa erityistä tukea tarvitseva.

Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Sitä voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa ja vankilaopetuksessa.

Koulutussopimuksen laatii vastuuohjaajasi yhdessä työpaikan vastuuhenkilöiden kanssa. Koulutussopimuksessa määritellään millaiset tavoitteet sinulla on, kun kehität osaamistasi työpaikalla, työtehtäviä tekemällä. Koulutussopimukseen kirjataan myös muun muassa työaika ja sopimuksen kesto sekä kenen vastuulla on sinun ohjaamisesi työpaikalla. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata ne päivät, kun sinun pitää olla koululla teoria-opinnoissa, jos koulutussopimusjakson aikana on teoriaopintojen päiviä. Koulutussopimuksen allekirjoittavat vastuuohjaaja ja työnantaja. Koulutussopimuksen laatimisen jälkeen oppilaitoksella eli YSAOlla on vakuutus työpaikalla järjestettävän koulutuksen ajaksi. Vakuutuksen pitää olla voimassa ennen kuin aloitat työskentelyn, koska muutoin kukaan ei korvaa, jos työjaksolla tapahtuu jotakin vahinkoja tai tapaturmia.

Lue lisää koulutussopimuksesta Opetushallituksen sivulta.

Ilmoita työssäoppimis- tai työpaikasta YSAOn opiskelijalle

Voit ilmoittaa yrityksenne mahdollisuudesta ottaa joko koulutus- tai oppisopimusopiskelija, avoimesta työmahdollisuudesta tai YSAOn henkilökunnan mahdollisuudesta tulla suorittamaan työelämäjaksoa.

Täytä alla oleva lomake ja paikan tiedot julkaistaan YSAOn opiskelijaintrassa.
Tiedot antaessasi, annat luvan paikan julkistamiseen. 

YSAO-POK -yhteistyö

Kaksi sähköasentajaa kokoavat sähkökaappeja YSAO-POK -yhteistyö POK-oppimisympäristössä.

Työelämälähtöistä sähköalan oppimista YSAO-POK oppimisympäristössä.

YSAOn ja POK Oy:n sähkö- ja automaatioalan oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijan työelämäkierrot jo opintojen alkuvaiheessa. Oppimisympäristö on kehitetty yhteistyössä EAvenue Oy:n kanssa vuonna 2014 ja nyt yrityskauppojen myötä nimi muuttui YSAO-POK oppimisympäristöksi. POK Oy on sähkönjakeluratkaisuihin erikoistunut yritys.

YSAO-POK -yhteistyö mahdollistaa sen, että oppimisympäristössä opinnot etenevät joustavasti oppilaitoksen työtiloissa tapahtuvan oppimisen ja tehdaskierroissa tehtävien aitojen työtehtävien avulla. Opiskelija saa jo opintojen varhaisessa vaiheessa kosketuksen työelämään turvallisessa ja tarvittaessa tuetussa ympäristössä.

Tehdaskiertojen työpisteistä löytyy aina opiskelijan tasoon sopivat kohteet. Oppimisympäristön tehdaskierrot eivät vähennä muissa yrityksissä tapahtuvaa oppimista. Opiskelijoiden aikainen kosketus työelämään helpottaa ja mahdollistaa oman alan kesätöihin pääsemisen jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Oppimisympäristön laitteet ja opetusvälineet ovat nykyaikaisia ja rakennettu yhteistyössä tavarantoimittajakumppaneiden avulla. YSAO-POK -yhteistyö on tiivistä, POK-oppimisympäristöä kehitetään koko ajan ja opiskelijoita koulutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Olisiko yrityksesi kiinnostunut teknologia-alan yhteistyöstä YSAOn kanssa? Tule mukaan tekemään yhteistyötä kanssamme.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. sähkö- ja automaatioalan perustutkinto -koulutus, tutustu!

Löydät lisätietoja POK Oy:stä heidän verkkosivuiltaan.

Kysy lisää!
Jarkko Ruotsalainen
koulutuspäällikkö
040 1778 536
jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

Ponsse-polku

Ponsse-polun koneasentaja asentaa metsäkonetta.

Teknologia-alan huippuosaajaksi Ponsse – YSAO yhteistyöllä

Ponsse-polku mahdollistaa opiskelijalle joustavan opintopolun ja käytännönläheisen ammatillisen tutkinnon. Polusta kiinnostuneet ja siihen valitut opiskelijat aloittavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen heti ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. Opinnot etenevät ensimmäisen vuoden tutustumisjakson jälkeen joustavasti ja käytännönläheisesti työssäoppimalla ennalta määritellyissä työpisteissä Ponssen toimipisteillä tai kumppaniyrityksissä. Tutkinnon vaatimat tiedot ja taidot opiskellaan työpaikolla ja siellä suoritetaan myös ammattiosaamisen näytöt. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavan osaamisen. Yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti. Kymmenen vuoden aikana 150 opiskelijaa on suorittanut tutkinnon Ponsse-polulla.

Ponsse-polulle voi hakeutua opiskelemalla YSAOlla kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatioalan, auto- ja logistiikka-alan tai tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa.

Osaajia Ponsselle

Ponsselle tarvitaan osaajia joustavasti sekä nopeasti. YSAOlla on mahdollisuus tarjota joustavia opintomahdollisuuksia.

Kansainvälisyys Ponsse-polulla

Ponsse-polun kautta on myös mahdollista opiskella ulkomailla. Työpisteitä onkin määritelty esim. Saksassa, Ranskassa, Uruguaissa ja Ruotsissa. Kansainvälisyyspakettiin on lisätty espanjan, ruotsin ja englannin kielen sekä kulttuurin valmennusta, joista opiskelijat ovat saaneet arvosanoja.

Ponsse-polku 10 vuotta

Ponsse Oyj ja Ylä-Savon ammattiopisto juhlistivat perjantaina 3.12.2021 yhteistyötään, Ponsse-polun 10-vuotista taivalta. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavaa osaamista ja sen myötä yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti.

Ponsse-polun juhlistamisen yhteydessä YSAO luovutti Ponssen Vieremän metsäkonetehtaalle Mainio koulutustyöpaikka -sertifikaatin, jonka vastaanotti Paula Oksman. Sertifikaatti on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän myöntämä todistus työelämässä tapahtuvan oppimisen laadusta. Se perustuu kumppanuuteen, joka toimii vastavuoroisesti oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteellisuus ja oppimisen kannalta sopivien tehtävien määrittäminen auttavat opintojen etenemisessä. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden nopeamman valmistumisen ja työllistymisen.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto -koulutus, joka toteutetaan Vieremällä, tutustu!

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta
Miika Vaarasuo
opettaja
0400 792 832
miika.vaarasuo@ysao.fi

Ammatillinen koulutus

Putkiasentaja tarkistaa ja huoltaa lämmitysjärjestelmiä.

Nopein reitti työelämään

Ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työurasi eri vaiheissa. Sekä ammatillinen koulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa myös työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Ammatilliseen koulutukseen voit hakeutua perusopetuksen päättövaiheessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu Opintopolun kautta kerran vuodessa.

Voit tulla myös jatkuvan haun kautta opiskelemaan milloin vain, tuemme oppimistasi elämäsi eri vaiheissa.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutus tukee elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen.

Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Ammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Pääosin erikoisammattitutkinnot ovat 180 osaamispistettä.

Perusopetuksen jälkeen

Kaksi perusopetuksen jälkeen pyöräilemässä olevaa henkilöä katsoo kaukaisuuteen ja pohtii ammatillisia polkujaan.

Maailma on avoin ammattilaiselle

Astelet navetan käytävällä uteliaiden eläinten luokse tai kuljet rakenteilla olevan kerrostalon betonilattioita pitkin viimeistelemään työsi, ehkä siirryt konehallin teipillä rajattuja väyliä pitkin hydrauliikkarobotin luokse tai etenet kirkkaasti valaistun kampaamon pesupisteen luokse.

Mikä ammatti saa sinut näkemään itsesi sen tekijänä? Mikä on se ympäristö, jonka tunnet omaksesi? Toki kaikesta et voi tietää varmaksi, mutta sen vuoksi kannattaa rohkeasti kokeilla. Sitten tiedät. Tutustumalla ja kokeilemalla se oma polku ja ala löytyvät!

Tulevan ammatin parissa voit työskennellä tutuilla kulmilla, kuplivan puheliaiden ihmisten keskuudessa. Tai mikäli mielesi halajaa kauemmaksi, näkemään ja kokemaan miltä maailma näyttää rajojen ulkopuolelle, voi tulevaisuuden ammattisi kuljettaa sinut eri kulttuurien keskuuteen. Perusopetuksen jälkeen oma mielenkiintosi on rajana!

Tutustu vuosittain käynnistyvään yhteishakuun, jota kautta voit hakea opiskelemaan, kun sinulle ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettuna ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Jatkuvan haun kautta voit hakeutua opiskelemaan, kun yhteishaku ei ole mahdollista. Jatkuva haku on väylä kaikille hakijoille, myös perusopetuksen jälkeen.

Kiinnostuksena useampi ala ja koulutusvaihtoehdot

Perusopetuksen jälkeen voit suorittaa useamman tutkinnon rinnakkain MAHIS-yhdistelmätutkinnon avulla. Se mahdollistaa lukiokoulutuksen sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen samanaikaisesti tai kahden eri ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen. MAHIKSESSA on mukana kahdeksan eri oppilaitosta, joissa voit opiskella.

Alaa ja opiskelutaitoja etsimässä

Voit hakeutua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli TUVAan, mikäli et vielä tiedä mitä haluat opiskella. Tai ehkä haluat selkeyttää suunnitelmiasi tai vahvistaa taitojasi, joka myös onnistuu TUVAn kautta. Kun olet hakenut kokemuksen ja varmuuden TUVAn avulla, voit hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja tähdätä opiskelun mukaan joko ylioppilastutkintoon tai ammatillinen tutkintoon. 

Vahvasti työssä oppimalla

Sinulla on mahdollista opiskella teknologia- tai logistiikka-alaa Ponsse-polun kautta. Lisäksi sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa sinulla on mahdollista päästä oppimaan aitoon POK-oppimisympäristöön.

Oppisopimus

Mies pitää oppisopimuskoulutus kylttiä käsissään.

Oppisopimuksella 164 tutkintovaihtoehtoa

Oppisopimus palvelee monipuolisesti työelämää- niin rekrytointitilanteissa kuin nykyisen henkilöstön täydennyskoulutustarpeissa. Tarjolla kaikki toisen asteen tutkinnot – 164 vaihtoehtoa!

Oppisopimuskoulutus on työssä tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jolloin työnantaja maksaa sinulle palkkaa.

Oppisopimuksella voit kouluttautua uuteen ammattiin tai laajentaa osaamistasi lisäkoulutuksella.

Oppisopimus solmitaan aina määräajaksi ja se perustuu työ- tai virkasuhteeseen. Myös yrittäjänä voit kouluttautua oppisopimuksella.

Lisää tietoa oppisopimuksesta löydät Opetushallituksen sekä Oppisopimus.fi -sivuilta.

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa. Infot sopivat oppisopimuskoulutusta suunnitteleville opiskelijoille sekä työnantajille, ja soveltuu myös opinto-ohjaajille, opettajille, te-toimistojen & ohjaamoiden henkilöstölle perustietopakettina oppisopimuskoulutuksesta.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista, katso ajankohdat täältä!

Kysy lisää oppisopimusasioista!

Antti Ronkainen
koulutussuunnittelija
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Katja Turunen
koulutuspäällikkö
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Työvoimakoulutus

Koneasentaja kytkee liitoksia.

Järjestämme työvoimakoulutusta eri ammattialoilla, tällä sivulla esittelemme juuri nyt haussa olevat työvoimakoulutukset.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Tutustu työvoimakoulutus-valikoimaamme!

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Ajoneuvoalan perustutkinto työvoimakoulutuksena (nro 720288) Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Elintarvikealan perustutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 709674) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kone- ja tuotantotekniikan jatko- ja täydennyskoulutus (nro 718323) Ei tutkintotavoitetta Iisalmi, Sankariniemi
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus, työvoimakoulutuksena (720424) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kuljetusalan ammattitutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 717125) Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Logistiikan perustutkinto työvoimakoulutuksena/ kuorma-autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja (720429) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Maatalousalan perustutkinto (nro 720139), työvoimakoulutuksena Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöhoidon osaamisala, työvoimakoulutuksena (718748) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtauspalvelualan koulutus, työvoimakoulutuksena (717093) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja (nro 720285) Ammattitutkinto Siilinjärvi, Toivala
Ravintola- ja cateringalan koulutus, työvoimakoulutuksena (717124) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talonrakennusalan koulutus, työvoimakoulutuksena (718384) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talotekniikan perustutkintoon valmistava koulutus, putkiasentaja työvoimakoulutuksena (nro 718745) Perustutkinto Iisalmi
Tutustu kone- ja tuotantotekniikkaan, työvoimakoulutuksena (717091) Ei tutkintotavoitetta Iisalmi, Sankariniemi
14 koulutus(ta)

MAHIS-yhdistelmätutkinto

MAHIS-yhdistelmätutkinto ja piirroskuva erilaisista käsistä, jotka ojentavat toisilleen puhekuplia.

Mahdollisuudet mielenkiintosi mukaan

MAHIS-yhdistelmätutkinto on upea vaihtoehto sinulle, joka olet kiinnostunut yhdistämään opiskelussa sekä kädentaitojen että teoria-aineiden opiskelun. Voit valita MAHIKSEN, mikäli sinulla on kaksi unelma-ammattia, jotka haluat oppia.

Monipuoliset valmiudet

Yhdistelmätutkinnon avulla saat monipuoliset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa tarvitaan monitaitoisia osaajia, sekä jatko-opintoihin niin ammattikorkeakouluun kuin yliopistoon.

Ylä-Savon alueen yhteistyöoppilaitoksissa sinun on mahdollisuus opiskella samanaikaisesti niin lukio- kuin ammatillisia opintoja, jolloin opiskelun aikana sinulla vuorottelevat ammatilliset- ja lukiojaksot. Voit myös opiskella samanaikaisesti kahta eri ammatillista tutkintoa.

Voit valita

Pääkouluksi lukion, jolloin opiskelet koko lukion oppimäärän (150 op) ja ammatillisen perustutkinnon.
• opiskeluaika on noin neljä vuotta.
• opintojen päättyessä saat lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen sekä ammatillisen perustutkinnon todistuksen.

Pääkouluksi ammattiopiston, joko YSAOn tai SAKKYn Iisalmen yksikön, jolloin opiskelet ammatillisen perustutkinnon ja lukiossa 65 – 88 opintopistettä.
• opiskeluaika on noin kolmesta neljään vuotta.
• opintojen päättyessä saat ammatillisen perustutkinnon todistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Logistiikka-alalle tai maarakennusalalle hakeutuessa tulee pääkoulun olla YSAO.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuessa tulee pääkoulun olla SAKKY.

Kaksi ammatillista tutkintoa
• opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oman näköinen, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Jos sinulla on ammattiopisto pääkouluna, sinun ei tarvitse opiskella koko lukion oppimäärää, vaan voit keskittyä niiden aineiden opiskeluun, jotka aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa (5 ainetta). Lukiojaksot määräytyvät valintasi mukaisesti.

Kun suunnittelet Mahis-opiskelijaksi hakeutumista, ota ensin yhteyttä Mahis-opinto-ohjaajaan.

Näin haet

Haku MAHIS-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun kautta. Yhteishaun lisäksi täytä MAHIS-ilmoittautumislomake ja palauta se joko opinto-ohjaajallesi tai postita se lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

MAHIS-opinto-ohjaaja
Ylä-Savon ammattiopisto
PL 30
74101 IISALMI

Lisätietoa

Ritva Ikonen
MAHIS-opinto-ohjaaja
puh. 0400 793 126
ritva.ikonen@ysao.fi

MAHIKSEN mahdollistavat

Lyhytkurssit ja korttikoulutukset

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat

Koulutushaku

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Paikkakunta

 • Tutkintotyyppi

Yhteishaku

Koneistaja työstää koneen osaa.

Työelämä odottaa sinua – Ammatillinen koulutus on nopein reitti työelämään!

Yhteishaussa 20.2.-19.3.2024 voit hakea opiskelemaan suoraan ammattilaiseksi tai mikäli vielä haet omaa polkuasi työelämään, voit hakea tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA). Voit hakea meille myös harkintaan perustuvassa valinnassa.

Me YSAOlla tarjoamme sinulle usean kampuksen voimalla mahdollisuuksia saada ammatillinen perustutkinto. Meillä voit opiskella useita kymmeniä tutkintoja, useilta eri aloilta. Opintosi rakennetaan juuri sinun tarpeidesi ja tavoitteesi mukaisesti. Oppimista toteutetaan sekä oppilaitoksen tiloissa, työelämässä ja verkko-oppimisena eYSAOn kautta.

Yhteishaku on tarkoitettu sinulle, jolla ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettua ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Tutustu tarjoamiimme ammatillisiin perustutkintoihin, opiskeluun YSAOlla ja kampuksiimme!

Tutustu hakuoppaaseen tästä

Yhteishaku, hakuaika on 20.2. — 19.3.2024 ja haku tehdään Opintopolussa.

Hakijapalvelut

Jos jokin asia ammatin valinnassa tai hakemisessa mietityttää, tukenasi on Hakijapalvelut.

Kysy rohkeasti, mikäli tarvitset apua hakemiseen!
Yhteishaun aikana sivuston chat-palvelu päivystää arkisin klo 9-15 välisenä aikana.
Voit myös soittaa meille arkisin puh. 040 4811 400,
tai lähettää sähköpostia hakijapalvelut@ysao.fi

Yhteishaussa voit hakea myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA)

Voit osallistua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA), jos sinulla ei ole vielä selvillä mitä alaa opiskelisit. Koulutuksen aikana voit tarkentaa suunnitelmia jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma valmiuksiesi ja tavoitteidesi perusteella.

Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvaraista valintaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa silloin, kun koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa myös silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa.

 • Hae koulutuksia

Opiskelijavalinnat

Saat valintatuloksen aikaisintaan 13.6.2024. Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta meille viimeistään 27.6.2024. Varasijat ovat voimassa 16.8.2024 asti. Huomioithan, että opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulutuksen järjestäjä on tarkistanut koulutodistukset sekä tarvittaessa lääkärintodistukset.

Opetushallitus lähettää kirjeen aikaisintaan 13.6.2024. Kirjeessä kerrotaan pistemääräsi ja sijoittumisesi varasijoille kuhunkin koulutukseen, johon olet hakenut.

Kirjeessä on ohje, kuinka toimia, jos haluat valittaa opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Valitusta varten sinun tulee pyytää oppilaitoksesta valituskelpoinen kirjallinen päätös ja liittää se valitukseesi. Lähetä valitus aluehallintovirastoon viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun olet saanut oppilaitoksen yhteishaku-päätöksen.

Tuplaa mahdollisuutesi useammalla tutkinnolla – MAHIS

Mahiksessa voit suorittaa lukio-opinnot, valmistua ylioppilaaksi ja esimerkiksi sähköasentajaksi yhtä aikaa. Vaihtoehtoisesti voit kokeilla opiskelua eri oppilaitoksissa vaihtojaksoilla tai suorittaa kaksi ammatillista perustutkintoa samanaikaisesti. MAHIS-yhteistyöverkosto on tarjolla Ylä-Savossa toisen asteen koulutuksessa opiskeleville nuorille.

MAHIS on Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän lukioiden, Savon ammattiopiston (Iisalmen toimipaikka) sekä Ylä-Savon ammattiopiston yhteistyöverkosto, jossa sinulla on mahdollisuus rakentaa henkilökohtainen omien tavoitteittesi mukainen opiskeluohjelma.

Nuorten oppisopimus NOPSO


Kun päätät peruskoulun, sinulla on mahdollisuus opiskella ammatti myös oppisopimuksen kautta. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja sekä tutkinnon osia. Peruskoulunsa päättävän nuoren oppisopimus on nimeltään NOPSO.

Oppisopimus onnistuu, kun sinulla on tiedossa työpaikka, joka on valmis ottamaan sinut töihin ja kouluttamaan sinut ammattiin.