Monipuolinen logistiikka-ala

Meillä logistiikkaosaaminen käsittää logistiikan, maarakennuksen ja ajoneuvoalan osaamisalat. Työskentely logistiikan ja maarakennuksen aloilla on tärkeää ja se luo yhteiskunnalle monipuolisia palveluita.

Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen vaatii toimivan ja monipuolisen logistiikan. Maarakennuksen eri osa-alueet
tuottavat yhteiskunnalle elintärkeää infrastruktuuria. Ajoneuvoalan ammattilaiset huolehtivat, että jatkuvasti
lisääntyvä ajoneuvokalusto pysyy kunnossa ja siten kuljetukset ja liikenne toimivat. Ajoneuvoala on ollut voimakkaassa kasvussa ja muutoksessa viime aikoina, mm. sähköautojen määrää kasvaa jatkuvasti. Ajoneuvoalan tehtävissä tarvitaan mielenkiintoisen tekniikan tuntemista sekä palvelun osaamista.

Tulevaisuudessa logistiikkaosaamisen eri ammattilaisilta vaaditaan laajaa ammatillista osaamista, kielitaitoa ja digitaalisia taitoja. Työkenttä on monipuolinen ja vastuullinen. Asiakaspalvelu on iso osa arkea.

Logistiikka-ala

Tavarat ja ihmiset liikkuvat aina, joten logistiikka-alan osaajille löytyy töitä nyt ja tulevaisuudessa. Logistiikka-alalla työskennellään tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen liittyvissä tehtävissä.

Logistiikan perustutkinnossa voit opiskella autonkuljettajaksi, linja-autonkuljettajaksi tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja
kuljettamisen kaikissa olosuhteissa, säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Koulutuksen jälkeen voit työskennellä myös erilaisissa varastoissa tai terminaaleissa toimien siellä esimerkiksi trukinkuljettajana.

Linja-autonkuljettajana saat toimia monipuolisessa ja ihmisläheisessä palveluammatissa, jossa turvallisuus ja
asiakaspalvelutaidot ovat tärkeä osa työtä. Linja-autonkuljettajan työ on monipuolista ja työtehtävät voivat
vaihdella paikallisliikenteestä kaukoliikenteeseen. Myös tilausajot ja palveluliikenne voivat olla sinun
työtehtäviäsi.

Kuljetusalan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa meillä YSAOlla. Osaamisaloina voivat olla henkilökuljetusten, metsäteollisuuden kuljetusten tai tavarankuljetusten osaamisalat.

Jatko-opinnot logistiikka-alalla

Logistiikka-ala tarjoaa useita eri vaihtoehtoja jatko-opintoihin liittyen. Logistiikka-alan ammattikorkeakouluopintoja löytyy lähinnä tekniikan, liikenteen sekä liiketalouden aloilta. Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto on myöskin yksi väylä toimia liikenteen parissa.

Ajoneuvoala

Ajoneuvoalan ammattilaiselta hoituu käden käänteessä ajoneuvojen huollot, vianmääritykset ja korjaukset. Automekaanikkona sinulla on osaamista autojen mekaanisiin korjauksiin. Diagnoosimekaanikkona painopisteesi on ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemuksessa. Hyötyajoneuvomekaanikkona osaamisesi on hieman raskaamman kaluston monipuolisissa järjestelmissä.

Tutkinnon suorittaneena osaat toimia ajoneuvoalan korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävissä. Osaaville tekijöille
on aina töitä tarjolla autoliikkeissä, korjaamoilla, huoltoasemilla tai vaikka kuljetusliikkeessä.

Mekaanikon ammatti kysyy hyvää tekniikan tuntemusta, kykyä ratkaista monenlaisia ongelmia sekä halua työskennellä niin itsenäisesti kuin tiimissäkin. Monipuoliset tehtävät vaihtelevat vikojen diagnosoinnista aina asiakaspalveluun, ja opit käyttämään nykyaikaisia korjaamolaitteita.

Jos tykkäät tehdä asioita käsilläsi, olet innokas oppimaan uutta ja haluat olla mukana nopeasti kehittyvän
tekniikan parissa, voisiko tämä voi olla sinun alasi?

Maarakennusala

Maarakennusala on monipuolinen ja mielenkiintoinen tekijöiden ala. Maarakennusalasta käytetään nykyään myös nimeä infra-ala. Infralla tarkoitetaan tässä yhteydessä teknistä infrastruktuuria, johon kuuluu muun muassa
liikenneverkot, rataverkot, vesihuolto ja talojen pohjarakenteet. Maarakennusala työllistää erilaisissa
rakentamisen ja kunnossapidon töissä suuren määrän ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa. Alalle tarvitaan paljon
myös työnjohtajia ja erikoisosaajia. Alan tehtävissä kohtaat jatkuvasti uusia, mielenkiintoisia ja haastavia
työtehtäviä ja opit jatkuvasti uutta.

Maarakennusalaa voit meillä YSAOlla opiskella Iisalmessa, Siilinjärven Toivalassa ja Joensuun alueella Liperissä
sekä etäopiskeluna.

Kiinnostuksestasi ja osaamisestasi riippuen voit opiskella rakennusalan perustutkinnon, maarakennusalan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon sekä erilaisia täydennyskoulutuksia.

Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet maarakennuskoneenkuljettajaksi, ammattitutkinnossa ja erikoisammattitutkinnossa maarakennusalan ammattilaiseksi.

Kiinnostuitko maarakennusalasta? Haluatko tehdä konkreettista työtä, jossa kädenjälkesi näkyy? Tutustu koulutuksiin ja hae!

Kysy lisää!
Ossi Räty
koulutuspäällikkö
0400 793 181
ossi.raty@ysao.fi

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Ajoneuvoalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Ajoneuvoalan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi
Ajoneuvoalan perustutkinto työvoimakoulutuksena (nro 718326) Perustutkinto Iisalmi
Avoin hakemus Mikäli et tiedä varmasti, että mihin tutkintoon sinun kannattaisi hakeutua, niin täytä tämä hakemus.
Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Kuljetusalan ammattitutkinto, metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Kuljetusalan ammattitutkinto, tavarakuljetusten osaamisala Ammattitutkinto Iisalmi
Kuljetusalan ammattitutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 717125) Ammattitutkinto Iisalmi
Logistiikan perustutkinto Perustutkinto Iisalmi
Maarakennusalan ammattitutkinto, Iisalmi Ammattitutkinto Iisalmi
Maarakennusalan ammattitutkinto, Joensuu Ammattitutkinto Joensuu
Maarakennusalan ammattitutkinto, Siilinjärvi Ammattitutkinto Siilinjärvi
Maarakennusalan ammattitutkinto, Verkostorakentaminen Ammattitutkinto Joensuu
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Joensuu
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Siilinjärvi
Oppisopimuskoulutus
Rakennusalan perustutkinto, Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, Iisalmi Perustutkinto Iisalmi
Rakennusalan perustutkinto, Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, Siilinjärvi Perustutkinto Siilinjärvi
19 koulutus(ta)