Den mångsidiga logistikbranschen

Hos oss omfattar logistikkompetens logistik, markanläggning och kompetensområden inom fordonsbranschen. Arbete inom logistik- och markanläggningsbranschen är viktigt och skapar mångsidiga tjänster i samhället.

För att kunna förflytta människor och gods krävs en fungerande och mångsidig logistik. Markanläggningens olika delområden producerar nödvändig infrastruktur för samhället. De som arbetar inom fordonsbranschen ser till att det ständigt ökade antalet fordonsparker är i bra skick att och att transporter och trafik fungerar. Den senaste tiden har fordonsbranschen förändrats och upplevt en kraftig tillväxt bl.a. ökar antalet elbilar hela tiden. Inom fordonsbranschen behövs kompetens inom intressant teknik samt service.

I framtiden kommer omfattande yrkesmässiga kunskaper, språkkunskaper samt digital kompetens krävas av de olika sakkunniga inom logistik. Arbetsfältet är mångsidigt och ansvarsfullt. Kundservice är en stor del av vardagen.

Logistikbranschen

Gods och människor behöver alltid förflyttas så det kommer att behövas arbetskraft inom logistikbranschen både nu och i framtiden. Logistikbranschens uppgifter går ut på att transportera gods och människor.

Grundexamen i logistik ger dig möjlighet att utbilda dig till chaufför, busschaufför eller kombinationsfordonsförare. En bil- och kombinationsfordonsförare behärskar lastning och
transport av sitt fordon i alla förhållanden, enligt reglerna, på ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt sätt. Efter utbildningen kan du arbeta i olika lager eller terminaler exempelvis som truckförare.

Som busschaufför får du arbeta i ett mångsidigt och människonära serviceyrke, där säkerhet och goda kundservicekunskaper är en viktig del av arbetet. Yrket som busschaufför är mångsidigt och arbetsuppgifterna kan variera från lokaltrafik till fjärrtrafik. Dina arbetsuppgifter kan även bestå av beställningskörningar och servicetrafik.

Hos oss på YSAO kan du avlägga en yrkesexamen inom transportbranschen. Kompetensområden kan vara persontransporter, transporter inom skogsindustrin eller kompetensområden inom godstransporter.

Fortsatta studier inom logistikbranschen

Logistikbranschen erbjuder flera olika alternativ för fortsatta studier. Yrkeshögskolestudier inom logistikbranschen återfinns främst inom branscherna för teknik, trafik och företagsekonomi. Specialyrkesexamen för trafiklärare är också ett sätt att arbeta i trafiken.

Fordonsbranschen

De som arbetar inom fordonsbranschen utför underhåll av fordon, felsökningar och reparationer. Som bilmekaniker har du kompetens inom mekaniska reparationer av bilar. Som diagnosmekaniker ligger ditt fokus på kunskap inom elektriska fordonssystem. Som nyttofordonsmekaniker är din kompetens fokuserad till de mångsidiga systemen i något tyngre utrustning.

Den som avlagt examen kan arbeta med service, felsökning och reparation av fordon inom fordonsbranschen. Det finns alltid arbete för kompetent personal inom bilhandeln, på verkstäder, servicestationer eller transportföretag.

I mekanikeryrket behövs goda teknikkunskaper, du ska även kunna lösa många olika typer av problem samt ha förmågan att arbeta såväl självständigt som i ett team. Du får arbeta med mångsidiga uppgifter, alltifrån diagnosticering av fel till kundtjänstfrågor, och så lär du dig att använda modern verkstadsutrustning.

Om du gillar att arbeta med händerna, är villig att lära dig nya saker och arbeta med teknik som snabbt utvecklas, kanske den här branschen kan vara något för dig?

Markanläggning

Markanläggning är en mångsidig och intressant bransch. Idag kallas markanläggningsbranschen även för infrabranschen. Med infra avses i det här sammanhanget teknisk infrastruktur, som bland annat inkluderar trafiknät, bannät, vattenförsörjning och grundkonstruktion i hus. Markanläggningsbranschen sysselsätter ett stort antal människor inom olika bygg- och underhållsarbeten, både nu och i framtiden. Branschen är även i behov av arbetsledare och specialkompetens. I den här branschen får du ständigt nya, intressanta och utmanande arbetsuppgifter samtidigt som du får lära dig nya saker.

Hos oss på YSAO kan du studera markanläggningsbranschen i Idensalmi, Toivala i Siilinjärvi samt i Joensuu-området i Libelits samt som distansstudier.

Beroende på dina intressen och kompetens kan du söka dig till grundexamen inom byggnadsbranschen, yrkesexamen inom markanläggningsbranschen eller specialyrkesexamen samt olika kompletterande utbildningar.

I grundexamen inom byggnadsbranschen studerar du till schaktningsmaskinförare, i yrkesexamen och specialyrkesexamen till sakkunnig inom markanläggningsbranschen.

Blev du intresserad av markanläggningsbranschen? Vill du utföra konkret arbete där du lämnar ett avtryck? Läs om våra utbildningar och sök!

Kontakt

Jani Pitkänen
0400 793 191
jani.pitkanen@ysao.fi