En yrkesinriktad grundexamen ger dig allmän behörighet även för högskolestudier (yrkeshögskolor eller högskolor). Genom att välja en yrkesinriktad utbildning håller du alla vägar öppna även vad gäller framtida studier.

Vi satsar kontinuerligt på att utveckla utbildningar inom olika branscher. Vi förnyar våra fysiska lärmiljöer och utvecklar digitalisering i dess olika former. I vårt samarbetsnätverk stärker vi kontinuerligt den inlärning som sker i arbetslivet.

Kvaliteten på den yrkesinriktade utbildningen i Övre Savolax har i flera olika rapporter konstaterats vara utmärkt och de som studerar hos oss är nöjda med läroinstitutet.

Den internationella aspekten är en central del av den yrkesinriktade utbildningen. Vi vill erbjuda alla våra studerande möjligheten att utveckla sina yrkesinriktade, kulturella och språkliga färdigheter som en del av internationella studier och internationella utbyten.

Om du hör till de s.k. läropliktiga, erbjuder vi dig kostnadsfritt undervisning, elev- och studerandevård och måltider samt material, utrustning och övriga verktyg som du behöver för dina studier. Vi utformar dina studier utifrån dina behov och önskemål. Studierna sker såväl i läroinstitutets lokaler som i arbetslivet och i fortsättningen allt mer i eYSAO. Under din studietid förser vi dig med en personlig dator med program.

Mer information om utbildningsutbudet på Yrkesinstitutet i Övre Savolax får du från studievägledarna och lärarna.

Ansökningsservicen
Om du har frågor gällande ansökningen, finns Ansökningsservicen som hjälper dig med alla frågor.
Du kan ringa oss på +358 40 4811 400, eller mejla hakijapalvelut@ysao.fi

Tveka inte att kontakta oss, fråga om olika alternativ eller kom på besök!