Arbetslivet väntar på dig

Vill du få yrkeskompetens inom ett visst område eller fördjupa kompetens som du redan har? Kanske vill du lära dig något helt nytt eller så vet du ännu inte vad som är ditt framtida yrke? På vår webbplats hittar du olika studiemöjligheter och sätt att studera. Studierna kan genomföras i ditt arbetsliv, som webbstudier via eYSAO samt som närundervisning. Vi erbjuder den sökande olika möjligheter med hjälp av flera olika campus!

Efter att du sökt till utbildningen, planerar vi en lämplig studieväg för din utbildning, en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Vi tar även hänsyn till den kompetens som du redan innehar, din livssituation samt hur du disponerar din tid. Om din vardag redan är fylld med aktiviteter, kan du studera vid sidan om.

Om du drömmer om en egen företagsverksamhet eller om du redan är aktiv som entreprenör, erbjuder vi dig som stöd massor med information och kompetens samt nätverkande för att hitta samarbetspartners. Studiemöjligheter och -sätt som riktas till den sökande utvecklas hela tiden med företagen i området.

Tveka inte att förverkliga dig själv utan ta chansen att utveckla ditt professionella jag!


Kontinuerlig ansökan

Vi har kontinuerlig ansökan till alla utbildningar. Kom och studera när som helst. Vi stödjer inlärning i alla skeden i ditt liv.

En yrkesutbildning inkluderar yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina samt utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Dessutom kan du komplettera din kompetens med intensivutbildningar och kortutbildningar. Du söker smidigt till alla dessa under hela året!

Studiehandledning

Studiehandledningen finns hela tiden som ett stöd för dig. Alla studerande på YSAO har rätt till individuell och högklassig studiehandledning i alla skeden av studierna.