Studera ett yrke

Yrkesinstitutet i Övre Savolax är en skola där man lär sig ett yrke. Vi hjälper dig att hitta en lämplig utbildning. Du kan avlägga en hel examen eller en del av den. Om du har ett arbete, kan du avlägga examen eller en examensdel medan du arbetar, ett så kallat läroavtal.

Vi kartlägger din språkförmåga i ansökningsskedet.

Under utbildningen kan du studera det finska språket som du behöver i ditt yrke.

I början av studierna upprättar vi en plan över hur du kan tillgodogöra dig förmågor som du behöver i ditt yrke. Det är viktigt för oss att du lär dig ett yrke så att du kan arbeta på en för dig lämplig arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Hannele Juntunen
studievägledare/invandrarstuderande
0400 792 860
hannele.juntunen@ysao.fi

Träningsbanan

På Träningsbanan kan du träna på dina studiefärdigheter som hjälper dig i dina yrkesstudier. Detta är studier som stöder studiefärdigheterna, så kallade OPVA-studier.

På Träningsbanan kan du exempelvis studera yrkesfinska och digitala färdigheter.

På Träningsbanan studerar du i en liten grupp och får personligt stöd och handledning.

Du kan inleda dina studier på Träningsbanan eller så kan du ansluta dig under yrkesstudierna.

Kontaktuppgifter till Träningsbanan

På Träningsbanan får du hjälp med alla studierelaterade frågor.
Träningsbanans rådgivningsplats ligger på Tähtiniemi campus och är öppen varje måndag, tisdag och fredag kl. 8–15.

Utbildning som handleder för examensutbildning – HUX

Om du ännu inte vet vad du vill studera eller om du inte har fått någon studieplats, kan du söka till HUX-utbildningen.

HUX-utbildningens längd är cirka ett år. Under den tiden kan du träna på dina studiefärdigheter och få mer information om vilka studiealternativ du har.

Du kan studera finska. Du lär dig mer om olika yrken och utbildningar.

En studieplan upprättas åt dig. Du kan studera de färdigheter som du behöver på gymnasiet eller yrkesskolan.

Om du får en studieplats under HUX-utbildningen, kan du avbryta HUX-studierna och övergå till examensutbildningen.

Intensivkurser och kortutbildningar

På YSAO kan du studera intensiv- och kortutbildningar.