Tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetbeskrivning gäller tjänsten https://ysao.fi/ och har skapats 30.3.2022.

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Uppfyllelse av kraven

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå i WCAG:s riktlinjer för offentliga organisationer.

Icke-tillgängligt innehåll

1.1.1 Icke-textuellt innehåll: Knapp utan textmotsvarighet

Sökknappen på sökandesidan har ingen textmatchning.

2.5.3 Namnbricka i namn: Den synliga namnbrickan och namnet som ska nås stämmer inte överens

Kortvyn i produkt- och utbildningslistorna visar texten ”Visa produkt”, men maskinnamnet som ska nås inkluderar även produktnamnet. Till exempel ”Visa produkt: Workplace Instructor Training”.

4.1.1 Strukturering: Element är inte unika

Några sidor har titlar med samma tagg.

4.1.2 Namn, roll, värde: Det dolda elementet har text att rikta in sig på.

Innehållet i popup-fönstret för kakor kan fortfarande riktas mot efter att det har dolts.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss om du vill meddela brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Ge response

Via e-post till kirjaamo(at)ysao.fi eller genom att använda detta onlineformulär.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in ett klagomål och hur det behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000