Kundservice och praktisk kompetens

Inom servicebranscherna har du möjlighet att utveckla din servicekompetens mångsidigt och individuellt. Hos YSAO omfattar servicebranscherna hår- och skönhetsvård, rengörings- och fastighetsservice samt livsmedels-, kosthållnings- och naturbranscher.

Kom med i vårt glada gäng inom servicebranschen!

Livsmedelsbranschen

Den finländska livsmedelsbranschen är känd för sin renhet och kvalitet även internationellt. Inom branschen värderas hälsa och närprodukter med högklassiga råvaror.

För att kunna producera mat, dryck och delikatesser krävs det många olika typer av arbetstagare. Livsmedelsbranschen erbjuder mångsidigt arbete som omfattar såväl teknik som hantverksfärdighet och möjligheter för dig att förverkliga och utveckla dig själv som yrkesverksam, företagare och sakkunnig. 

Hos YSAO genomförs en del av studierna digitalt med hjälp av lärplattformen itslearning. Studierna omfattar studier av många olika tekniker, hantverk och kundservice i läroinstitutets eget bageri, undervisningskök samt i cafébutiken Eväsmestari. Livsmedelsbranschen erbjuder mångsidiga möjligheter för praktisk inlärning inom arbetslivet. I vårt område finns många stora och små företag inom livsmedelsbranschen där de studerande kan lära sig av verkliga situationer vilket ger de bästa förutsättningarna inför arbetslivet.

Hår- och skönhetsbranschen

Tjänster inom hår- och skönhetsbranschen främjar människors skönhet, hälsa och välbefinnande. De kan stärka individens självkänsla, som spelar en viktig roll för den sociala kompetensen, självacceptans och kontakten med den egna kulturen. Det viktigaste arbetsredskapet för den som arbetar inom skönhetsbranschen är den egna personen, som utstrålar en god självkänsla, positiv livsinställning, livskompetens och en internaliserad yrkesetik. De som arbetar inom hår- och skönhetsbranschen är service- och samarbetsinriktade, ärliga och kreativa, företagsamma och positivt inställda till att prova nya saker.

Hos YSAO genomförs en del av studierna online via lärplattformen itslearning men den praktiska yrkeskompetensen tillgodogörs genom handlett praktiskt arbete. Studerande inom hår- och skönhetsbranschen tillägnar sig yrkeskompetens genom att arbeta med kunder i arbetslivet och i YSAO:s egen frisersalong Hiustaiturit på Tähtiniemi campus.

Naturbranschen

Trivs du utomhus? Är du intresserad av att använda naturens gåvor som mat eller hälsoprodukter? Tycker du om att skapa hantverk av naturmaterial? Då kan studier inom naturbranschen vara något för dig! 

Studier inom naturbranschen ger dig möjlighet att utveckla ett redan befintligt företag inom naturbranschen eller starta ett helt eget företag. Studierna ger dig idéer och tips om hur du kan utveckla en verksamhet inom naturbranschen. Du kan på ett mångsidigt sätt stärka din kompetens och dina sysselsättningsmöjligheter inom naturbranschen.

Var kreativ och innovativ, det är då du kan skapa något unikt.

Rengöringsbranschen

Är du aktiv, företagsam och hjälpsam? Om dessa ord beskriver dig kan ditt framtida yrke finnas inom rengöringsbranschen.

Rengöringsbranschen sysselsätter yrkesverksamma i många olika typer av uppgifter inom servicebranschen. Branschen omfattar uppgifter inom renhet, hälsa och säkerhet i olika miljöer. Inom rengöringsbranschen studerar man underhålls- och grundstädning med moderna metoder, maskiner och rengöringsmedel inom olika arbetsmiljöer. Hos YSAO får du dessutom möjlighet att utveckla mångsidig kompetens inom branschen.

En del av studierna genomförs online via lärplattformen itslearning men den praktiska yrkeskompetensen tillgodogörs genom handlett praktiskt arbete. Studier inom rengöringsbranschen fokuserar på inlärning på arbetsplatser och demonstrationerna görs i riktiga uppgifter i arbetslivet.

Kosthållningsbranschen

Betydelsen av närturism och närmat blir allt populärare och även inom offentlig service efterfrågas arbetskraft. Inom kosthållningsbranschen utförs arbete tillsammans med andra genom att betjäna kunder vid såväl vardag som fest. Arbetet är betydelsefullt och givande teamarbete. Inom teamen ansvarar arbetstagarna självständigt för det egna arbetet. Hantverk och kreativitet kommer till sin rätt i den här branschen. Hos YSAO genomförs en del av studierna digitalt med hjälp av lärplattformen itslearning. Inom kosthållningsbranschen har de studerande möjlighet att skriva ut unika delikatesser av choklad och andra råvaror med 3D-skrivare.

De praktiska studierna genomförs i mångsidiga lärmiljöer på arbetsplatser samt i YSAO:s egna miljöer som motsvarar arbetslivet: undervisningsköket, Restaurang Oppimestari samt cafébutiken Eväsmestari. De mångsidiga inlärningsmöjligheterna ger de studerande de bästa förutsättningarna inför arbetslivet.

Kontakt

Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi