Synligt arbete, stark kompetens

Som yrkesverksam inom byggkompetens är resultatet av ditt arbete lika mångsidigt som själva arbetet. Det är hållbart, snyggt och funktionellt och grunden till allt är rätt byggkompetens.

Byggkompetens respekteras såväl på arbetsplatser som på byggplatsen. I branschen värdesätts mångkunnighet och samarbetsförmåga. Du arbetar med varierande arbetsuppgifter och har möjlighet att utvecklas utifrån just dina intressen. Du kan fördjupa din befintliga kompetens eller utvidga dina förmågor, så att du kan arbeta med ännu mer varierande uppgifter och förstå helhetsbilden.

Läs mer om alla möjligheterna inom byggbranschen!

Kontakt

Sankariniemi och Tähtiniemi
Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi