Professionell expertis i arbetslivet

Arbetslivet behöver nya arbetstagare. Vi erbjuder dig mångsidiga möjligheter att studera och förbättra din yrkeskompetens, oavsett om du är företagare eller anställd på ett företag.

Utbildningsutbudet inom arbetslivskompetens täcker de för alla branscher gemensamma utbildningarna inom ekonomi, ledarskap och entreprenörskap. Utbudet fördjupar även kompetens och expertis inom specifika branscher och arbetsuppgifter.

Vi erbjuder branschspecifika utbildningar och examina inom disponent- och fastighetsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning, samt chefsuppgifter inom produktion.

Vi möjliggör utveckling av yrkeskompetens bland annat vid rekryteringstillfället för nya arbetstagare, fortbildning av befintlig personal samt för den som söker ett helt nytt yrke.

Vi erbjuder dessutom skräddarsydda intensivutbildningar för dig och ditt företags behov.

Utbildningarna genomförs i olika lärmiljöer och onlinestudier gör det möjligt att studera oberoende av tid och plats. Hos oss genomförs utbildningarna med hjälp av lärare och experter som är de bästa i sin bransch, så att även ditt företag får arbetslivskompetens av högsta klass.

Om du och ditt företag vill vara framgångsrika i framtiden, kontakta oss, vi har en lösning. Hos oss är arbetslivskompetens en kärnfråga.

Kontakt

Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi