En hälsning från chefen för samkommunen

Samkommunen för utbildning i Övre Savolax och Yrkesinstitutet i Övre Savolax som upprätthålls av den, erbjuder mångsidiga yrkesinriktade utbildningar. Nuvarande samkommunen grundades 1964, men YSAO och dess föregångare har anordnat yrkesinriktad utbildning i Övre Savolax i snart 150 år. Vårt huvudsäte ligger i Idensalmi, men vi erbjuder utbildningsmöjligheter inom ett brett geografiskt område i våra fysiska lärmiljöer och platsoberoende digitala utbildningslösningar.

Hos oss arbetar över 220 personer inom olika branscher. Med hjälp av vårt omfattande samarbetsnätverk kan vi producera kompetens brett och mångsidigt för våra kunders behov.

Yrkesinstitutet i Övre Savolax, YSAO, fungerar som en koordinationsinstans för partnerskapsbordet för kompetens i Övre Savolax. Vi kan hjälpa till med företagens olika utbildningsbehov samt yrkesinriktade utbildningar och utbildningar på yrkeshögskolor och universitet i samarbete med övriga läroinrättningar inom området.

Den internationella aspekten är en central del av vår verksamhet. Vi har internationella läroinrättningar och övriga samarbetspartner i tiotals olika länder. För våra studerande medför detta mångsidiga utbildningsmöjligheter även utanför vårt lands gränser. För företag och andra organisationer ger detta möjligheter att nätverka och hitta nya samarbetspartner för att utveckla den egna verksamheten.

Tveka inte att kontakta våra experter eller kom och besök oss.

Vi hittar en lämplig kompetensutvecklingshelhet för dig eller din organisation!

Utvecklingshälsningar,

Kari Puumalainen
Chef för samkommunen för utbildning, rektor

Chef för samkommunen för utbildning, rektor Kari Puumalaienen stödjer sig på bordet.

Värden

De värden som styr verksamheten för samkommunen för utbildning i Övre Savolax är tillit och ansvar.

Strategiska mål 2022–2026

  • Utveckling av nya tjänster
  • Tjänsterna förverkligas i första hand via eYSAO
  • Kompetensledningen baseras på kundbehov

Lär dig mer om YSAO:s strategibild och titta på vår video (bara på finska).

Vision 2026

Målsättningen för samkommunen för utbildning i Övre Savolax är att vara en kundorienterad och stark organisation. Detta innebär att vår produktion av tjänster motsvarar de studerandes och arbetslivets behov både nationellt och internationellt. Vi arbetar förutsägande, vår verksamhet är flexibel och förnybar i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö.

Ägarkommuner

Samkommunen för utbildning i Övre Savolax ägs av områdets åtta kommuner.