Naturresurskompetens på YSAO erbjuder dig ett mångsidigt utbud av möjligheter att studera branschen och få arbete inom naturresursbranschen.

Vårt campus Hingunniemi för hästhushållning i Kiuruvesi och vårt campus för lantbruk och djurskötsel i Peltoniemi i Idensalmi erbjuder en fantastisk inramning och äkta jordbruk för undervisningen.

Genom våra omfattande nätverk med branschens företag såväl nationellt som internationellt kan du utveckla din kompetens individuellt och bli yrkesverksam inom branschen. Naturresursbranschen är en allt viktigare framtidsbransch och naturresurskompetensen hos våra studerande högaktas även utomlands.

Hästbranschen

Gillar du hästar?
Om svaret är ja, då skulle du garanterat gilla att studera hos oss!

Hästbranschen i Finland sysselsätter över 15 000 personer.

Din väg till att arbeta inom hästbranschen inleds med studier för grundexamen, där du utöver grundläggande färdigheter även specialiserar dig inom ett kompetensområde såsom hästskötare, handledare inom hästservice eller ridinstruktör.

Av en yrkesverksam person inom hästhushållning krävs det kunnande som du får genom en yrkesexamen inom hästhushållning. När du avlägger en sådan yrkesexamen kan du sörja för hästars välbefinnande, hantera hästar på ett säkert sätt samt arbeta inom branschen som anställd eller företagare. Genom specialisering inom kompetensområden kan du arbeta med produktion av tjänster inom hästuppfödning eller hästunderstödd verksamhet, travträning, utbildning och träning av ridhästar, skoning av hästar, tillverkning av hästutrustning, hästmassage eller ridundervisning.

Om du vill fortsätta din karriär som stallmästare, hovslagare, manager inom hästsporten eller ridlärare kan du fördjupa dina kunskaper genom att avlägga en specialyrkesexamen inom hästhushållning. Naturresurskompetens och examen som avlagts inom området garanterar goda möjligheter inom arbetslivet.

Lantbruks- och djurskötselbranscher

Nyfiken på landsbygden – se studenternas berättelser!

Den senaste teknologin, djurens välbefinnande och drömyrket! I videon berättar Elias och Jenni hur de blev intresserade av naturresursbranschen och hur teknologin och djurens välbefinnande visar sig i deras vardag.

Teknologin som används vid studier inom lantbruksbranschen och djurskötsel avlastar personarbetet och koldioxidavtrycket samt ger arbetstagarna tid för djuren och omsorg om deras välbefinnande.

De som vill arbeta inom lantbruksbranschen avlägger grundexamen och blir landsbygdsföretagare eller djurskötare. Landsbygdsföretagare som avlagt kompetensområdet för lantbruk kan mångsidigt utföra arbete i olika slags landsbygdsföretag.

Landsbygdsföretagare som avlagt kompetensområdet för lantbruksteknologi kan utföra uppgifter som har samband med produktionsteknologin. Utifrån sina val arbetar de som landsbygdsföretagare, lantbruksmaskinsentreprenör, verkstadsföretagare, företagare eller arbetstagare inom bioenergibranschen, i en lantbruksförnödenhetsaffär och i olika serviceuppgifter som riktas till lantbruken.

Djurskötare som avlagt kompetensområdet för djurskötsel kan sköta och föda upp djur i olika företag inom djurskötarbranschen. De har omfattande baskunskaper om djurens livsfunktioner, utfodring, hälsovård och ärftlighet. Djurskötarna har färdigheter att grunda företag inom djurskötarbranschen eller att arbeta som djurskötare på en lantgård, som avbytare, i en husdjurspark, i en djurpark, i forskningsanstalter, på djurkliniker samt i andra företag inom djurbranschen. Inom kompetensområdet för djurskötsel kan man specialisera sig på skötsel av produktionsdjur och/eller smådjur och deras välbefinnande.

Den som avlagt yrkesexamen inom lantbruksbranschen har den yrkesskicklighet som krävs i arbetsuppgifter inom lantbruksbranschen. Inom yrkesexamen inom lantbruksbranschen kan du välja mellan kompetensområdet för agrologistik, kompetensområdet för lantbruksavbytarservice, kompetensområdet för lantbruksteknologi, kompetensområdet för klövvård, kompetensområdet för skötsel av produktionsdjur samt kompetensområdet för skötsel av en lantgård.

De som avlagt specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen har mångsidiga och omfattande färdigheter som krävs för arbete i olika produktions-, planerings-, rådgivnings-, expert-, förmans- och ledningsuppgifter inom lantbruksbranschen.

De som avlagt yrkesexamen i djurskötsel kan specialisera sig inom kompetensområdet för djurpensionat, djuraffärer, träning av djur, trimning av djur, hundmassage eller djurskötsel på kliniker. En person i den här branschen kan antingen arbeta som självständig företagare eller på ett företag inom branschen.

De som har avlagt specialyrkesexamen i djurskötsel kan träna djur i egenskap av självständiga företagare eller som arbetstagare i ett företag som bjuder ut tjänster som gäller träning av djur eller djurs beteende. Via en valbar examensdel kan en djurtränare specialisera sig på skötsel av djurparksdjur eller djurs problembeteenden eller fungera som beteenderådgivare för djur eller som instruktör eller tränare av arbets- eller tävlingsdjur.

Ett intresse för att arbeta med djur, på landet och i naturen erbjuder dig nästan obegränsade möjligheter att utvecklas och utveckla dig själv. Om du tycker det är viktigt att agera hållbart och sörja för djurens välbefinnande är naturresursbranschen det rätta valet för dig.

Läs mer om utbildningarna och ansök!

Kontakt

Hingunniemi
Jenna Hartojoki
050 530 8280
jenna.hartojoki@ysao.fi

Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi