Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Joissain tutkinnoissa on kuitenkin terveydentilavaatimukset, joiden tarkoituksena on turvata työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuus. Nämä terveydentilavaatimukset on säädetty SORA-laissa. SORA-lyhenne tulee sanoista ratkaisuja soveltumattomuuteen.


SORA-säädökset koskevat niitä hakijoita, joiden opiskeluihin ja myöhemmin ammattiin sisältyy

 • alaikäisen turvallisuutta,
 • potilas- tai asiakasturvallisuutta tai
 • liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

SORA-tutkinnot YSAOlla ovat muun muassa:

 • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Logistiikan perustutkinto
 • Kuljetusalan ammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään ajokorttiotteen.

 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto ja ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään rikostaustaotteen.

Huomioithan, että ajokortti- tai rikostaustaote tarkistetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ote on tarkastettu.

Mikäli sinulla on kysyttävää alakohtaisista terveydentilavaatimuksista, ota yhteys Hakijapalveluihin.

Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä ja hakijan terveydentilavaatimuksista Opetushallituksen sivuilta

SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Mikäli opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi saattanut estää hänen valintansa opiskelijaksi, opiskeluoikeus voidaan perua.