Hakeutuminen

Näin haet opiskelijaksi jatkuvassa haussa:

 • Etsi sinua kiinnostava koulutus Koulutuskalenterista
 • Tutustu koulutuksen sisältöön, aikatauluihin ja valintaperusteisiin
 • Täytä hakemus huolellisesti. Jatkuvan haun opiskelijavalinnassa hakijat pisteytetään hakulomakkeella annettujen sekä mahdollisten hakemusliitteiden tietojen perusteella.

Hakemuksen käsittely

Jos hakemaasi koulutukseen on määritelty hakuaika, otamme yhteyttä hakijaan 2 viikon kuluessa siitä, kun koulutuksen hakeutumisaika umpeutuu. Mikäli koulutuksessa ei ole määriteltyä hakuaikaa, otamme yhteyttä 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Otamme yhteyttä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.

Opiskelijavalinta

Ilmoitamme jatkuvan haun opiskelijavalinnasta hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee Hakijapalvelut

Kielitaitovaatimukset


Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito, että pystyy opiskelemaan ja työskentelemään kyseisellä koulutusalalla. Tutkintokohtaiset kielitaitovaatimukset näet koulutuksen tiedoista.

YSAOlla opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija ohjataan kielitaidon testaukseen. Hakija voi osoittaa kielitaitonsa myös seuraavilla todistuksilla:

 • suomen kielellä suoritetun perusopetuksen päättötodistus
 • suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus
 • suomen kielellä suoritettu aiempi ammatillinen tutkinto
 • yleinen kielitutkinto (YKI) hakukohteen edellyttämällä taitotasolla

Jos opintojen aikana huomataan, että opiskelijan kielitaito ei tukitoimista tai todistuksista huolimatta riitä tutkinnon suorittamiseen, voidaan opintojen tavoite muuttaa tutkinnon osien suorittamiseksi. Kielitaitoa voidaan tarkistaa myös opintojen aikana.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Joissain tutkinnoissa on kuitenkin terveydentilavaatimukset, joiden tarkoituksena on turvata työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuus. Nämä terveydentilavaatimukset on säädetty SORA-laissa. SORA-lyhenne tulee sanoista ratkaisuja soveltumattomuuteen.

SORA-säädökset koskevat niitä hakijoita, joiden opiskeluihin ja myöhemmin ammattiin sisältyy

 • alaikäisen turvallisuutta,
 • potilas- tai asiakasturvallisuutta tai
 • liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

SORA-tutkinnot YSAOlla ovat muun muassa:

 • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Logistiikan perustutkinto
 • Kuljetusalan ammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään ajokorttiotteen.

 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto ja ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään rikostaustaotteen.

Mikäli sinulla on kysyttävää alakohtaisista terveydentilavaatimuksista, ota yhteys Hakijapalveluihin.

Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä ja hakijan terveydentilavaatimuksista Opetushallituksen sivuilta

SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Mikäli opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi saattanut estää hänen valintansa opiskelijaksi, opiskeluoikeus voidaan perua.

Jatkuvan haun valintaperusteet

Jatkuvan haun valintaperusteet.

Jatkuvan haun opiskelijavalinta tehdään hakemuksessa annettujen tietojen sekä tarvittaessa suomen kielen kielitestin perusteella. Täytäthän siis hakemuksesi huolellisesti ja toimitat pyydetyt liitteet.

Ohessa kerrottujen yleisten valintaperusteiden lisäksi voi olla myös koulutuskohtaisia valintaperusteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi täysi-ikäisyys, tietty ajokorttiluokka tai alan työkokemus. Mahdolliset koulutuskohtaiset valintaperusteet löytyvät koulutuksen esittelysivulta.

Perustutkinnoissa opiskelijaksi hakeutumisen edellytyksenä ovat:

 • suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot/taidot
 • hakukohteen edellyttämä riittävä kielitaito
 • sora-säännöksen mukaiset terveydentilavaatimukset tietyissä tutkinnoissa

Huomioithan, että oppilaitoksella on oikeus käyttää harkintaa, jos hakijalla on jo paikka toisen asteen oppilaitoksessa.

Perustutkintoihin hakijat pisteytetään oheisten valintaperusteiden mukaisesti:

 • koulutustarve: Arvioidaan hakijan tarvetta koulutukselle huomioiden, onko hakijalla aiempaa perustutkintoa, tarve laajentaa osaamistaan tai opiskella uutta osaamisalaa.
 • motivaatio: Arvioidaan hakijan tavoitteita ja motivaatiota alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.
 • aiemmin hankittu osaaminen: Arvioidaan hakijan alaan liittyvää aiempaa osaamista ja työkokemusta sekä muuta mahdollista työkokemusta.
 • näiden lisäksi saattaa olla hakukohdekohtaisia valintaperusteita, jotka on kerrottu tarkemmin koulutuksen tiedoissa

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelijaksi hakeutumisen edellytyksenä ovat:

 • hakukohteen edellyttämä riittävä kielitaito
 • sora-säännöksen mukaiset terveydentilavaatimukset tietyissä tutkinnoissa
 • hakukohdekohtaisesti määritelty riittävä pohjaosaaminen

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin hakijat pisteytetään oheisten valintaperusteiden mukaisesti:

 • koulutustarve: Arvioidaan hakijan tarvetta koulutukselle huomioiden hakijan tarve laajentaa osaamistaan tai opiskella uutta osaamisalaa.
 • motivaatio: Arvioidaan hakijan tavoitteita ja motivaatiota alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.
 • aiemmin hankittu osaaminen: Arvioidaan hakijan alaan liittyvää aiempaa osaamista ja työkokemusta sekä muuta mahdollista työkokemusta.
 • näiden lisäksi saattaa olla hakukohdekohtaisia valintaperusteita, jotka on kerrottu tarkemmin koulutuksen tiedoissa

Hakemuksen käsittely

Jos hakemaasi koulutukseen on määritelty hakuaika, otamme yhteyttä hakijaan 2 viikon kuluessa siitä, kun koulutuksen hakeutumisaika umpeutuu. Mikäli koulutuksessa ei ole määriteltyä hakuaikaa, otamme yhteyttä 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Otamme yhteyttä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.

Hakijapalvelut

Mikäli sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai muuten hakeutumiseen liittyen, hakijapalvelumme auttavat sinua mielellään.

Täydennyskoulutuksia hyvinvointialueen työntekijöille Ylä-Savossa

Tervehdys Ylä-Savon alueella työskentelevä hyvinvointialueen työntekijä!

Tälle sivustolle on koottu teille sopivia maksuttomia oppisopimuksella toteutettavia täydennyskoulutuksia. Kaikkiin koulutuksiin hakeutuminen kätevästi saman linkin kautta, paina sinistä täytä oppisopimus hakulomake nappia. Mikäli on tarvetta ryhmämuotoiselle koulutukselle tai täsmäosaamisen hankkimiselle, niin varaa aika yhteiselle koulutussuunnittelulle Katja Turuselta.

Toteutamme koulutuksen joko itse tai kumppanioppilaitoksen kanssa. Ole yhteydessä YSAOn oppisopimuspalveluihin, keskustellaan ja kartoitetaan Sinun tarpeisiisi sopiva toteutusmuoto.

Lisätietoja koulutuksista, YSAOn oppisopimuspalvelut:

Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen p. 040 1778 599. antti.ronkainen@ysao.fi
Koulutuspäällikkö Katja Turunen p. 0400 793 365. katja.turunen@ysao.fi

Täydennyskoulutuksia ikääntyneiden palveluissa työskenteleville:

Osaamisalaopinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
• mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto
• ikääntyvän ihmisen palveluohjaaja
• muistihoitaja
• ikävalmentaja
• saattohoitaja

Koulutuksiin on jatkuva haku, eli pääset aloittamaan opinnot juuri Sinulle sopivana ajankohtana.

Täydennyskoulutuksia kuntoutuspalveluissa ja perhepalveluissa työskenteleville:

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus, vaihtoehtoina verkko- tai lähiopetustoteutukset. Kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Täydennyskoulutuksia vammaispalveluissa työskenteleville:

Osaamisalaopinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
• vammaistyön osaamisala. Ole yhteydessä YSAOn oppisopimuspalveluihin, kartoitetaan Sinun tarpeisiisi sopiva toteutusmuoto ja kumppanioppilaitos.

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Autisminkirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus, kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Täydennyskoulutuksia sosiaalityön tehtävissä työskenteleville:

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Autisminkirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus, vaihtoehtoina: verkko- tai lähiopetustoteutukset. Kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään maksuttomaan työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Täydennyskoulutuksia Esihenkilöille & johtajille:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan lähiesimiestyön ammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Lyhytkoulutuksia
Potkua esihenkilötyöhön
Henkilöstötyö

Myynnin ja markkinoinnin koulutukset:
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Opiskele merkonomiksi täysin verkossa työn ohessa. Liiketoiminnan perustutkinnon verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit opiskella oman aikataulusi mukaan aidosti ajasta ja paikasta riippumatta. Jatkuva haku.

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, jatkuva haku!

Eikö edellä kuvatuista koulutuksista löytynyt Sinun tarpeisiisi sopivaa koulutusta? Ei hätää! Ole yhteydessä, niin kartoitamme koulutustarpeesi ja etsimme Sinulle sopivan koulutuksen.

Koulutuspäällikkö Katja Turunen p. 0400 793 365. katja.turunen@ysao.fi

Koulutukset

Nainen istuu penkillä pohtien olisiko jatkuva tätä hyvä valinta pinkkiä taustaa vasten.

Tutustu tarkemmin koulutuksiin ja tule mukaan!

Etsi tutkintoja ja koulutuksia

Tutustu koulutusaloihin

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Paikkakunta

 • Tutkintotyyppi

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvaa valintaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa silloin, kun koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa myös silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa.

Harkintaan perustuvassa valinnassa koulutuksen järjestäjä arvioi koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista. Sinut voidaan valita ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa (ei pisteiden perusteella), jos sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkintaan perustuvan valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkintaan perustuen, jos

 • sinulla on oppimisvaikeuksia,
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
 • haet ulkomaalaisella todistuksella,
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Tee hakemus opintopolussa, toimita harkintaan perustuvan valinnan liitteet sekä opintopolusta tulostettu hakemus oppilaitokseen 28.3.2024 klo 15 mennessä.

Ylä-Savon ammattiopisto, Kirjaamo, PL 30, 74101 Iisalmi kirjaamo@ysao.fi

Voit lähettää YSAOlle luottamuksellisia viestejä, tiedostoja ja liitteitä tietoturvallisesti suojattuna sähköpostina.
Siirry suojatun sähköpostin lähettämiseen tästä. Ohjeet ja linkki turvasähköpostin lähettämiseen löytyvät myös sivulta asiointi ja tietopalvelu.

Liitteitä voivat olla esimerkiksi lääkärinlausunnot, psykologin tai erityisopettajan lausunnot sekä opiskelijan itsensä kirjoittama motivaatiokirje. Motivaatiokirjeessä hakija kertoo, miksi haluaa hakeutua kyseiselle alalle ja miksi hänet tulisi valita opiskelijaksi

YSAO kutsuu huhtikuussa valintahaastatteluun kaikki ensisijaisesti YSAOlle harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeneet. Jos hakija ei ole toimittanut motivaatiokirjettä hakemuksen liitteenä, pyydämme ottamaan motivaatiokirjeen mukaan haastatteluun.

Urheiluakatemia

Koripalloilija ja urheiluakatemia opiskelija Matias Nissinen esittelee koripallon hallintaa.

Yhdistä urheilu ja opiskelu

Hanki ammatillinen pätevyys, ja mahdollista onnistuminen omassa urheilulajissasi samanaikaisesti.

Iisalmen seudun urheiluakatemiassa yhdistät kilpaurheilun sekä opiskelun vaivattomasti. Saat
joustavuutta poissaoloihin, jotka johtuvat valmennusleireistä ja kilpailumatkoista. Lisäksi pystyt
sisällyttämään valmentautumista opintoihisi.

Tavoitteet

 • Opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen
 • Oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö


Kuuntele opiskelun ja koripalloilun yhdistäneen Matias Nissisen ajatuksia urheiluakatemiasta.

Haku

Urheiluakatemiaan voivat hakea sekä yksilö- että joukkuelajien urheilijat. Ammattiopistojen ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille on jatkuva haku.

Haku tehdään lukuvuodeksi kerrallaan, ja akatemia voi rajoittaa jonkin verran opiskelijan muuta
valinnaisuutta. Esimerkiksi useamman tutkinnon suorittavat MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua
urheiluakatemiaan vaihtojaksojen aikana. Kysy rajoituksista lisää oman oppilaitoksen opinto-ohjauksesta.

Peruskoululaisten hakuaika lukuvuodelle sama kuin yhteishakuaika. Ulkopaikkakunnalta opiskelemaan tulevat voivat jättää hakemuksensa vielä lukuvuoden alussa.

Palauta täytetty hakulomake opinto-ohjaajalle. Valmennusjaos suorittaa valinnan.

Mukana olevat oppilaitokset

 • Juhani Ahon koulu (9. luokat)
 • Lyseontien koulu, Sonkajärvi (9. luokat)
 • Vieremän Kirkonkylän koulu (9. luokat)
 • Iisalmen lyseo
 • Sonkajärven lukio
 • Vieremän lukio
 • Ylä-Savon ammattiopisto
 • Savon ammattiopisto, Iisalmi
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi

Valintakriteerit

 1. Sinula tulee olla halu menestyä myös opinnoissa.
 2. Sinun tulee opiskella edellä mainituissa oppilaitoksissa.
 3. Sinun tulee olla urheiluvalmennuksessa ja sitoutunut valmennukseen. Mikäli jossain joukkuelajissa hakijamäärä ylittää maksimaalisen ryhmäkoon, valmennusjaos päättää, ketkä akatemiaan hyväksytään. Näissä tapauksissa valinta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.
 4. Sinulla tulee olla suositus omalta valmentajaltasi.
 5. Sinulla tulee olla suositus omasta oppilaitoksestasi.
 6. Sinun tulee sitoutua savuttomuuteen (tupakka, sähkötupakka ja nuuska) ja päihteettömyyteen.
  Hakiessa tulee tiedostaa, että akatemia rajoittaa muuta valinnaisuutta. Esimerkiksi toisen asteen MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua urheiluakatemiaan ns. vaihtojaksojen aikana. Rajoituksista saat lisätietoa oman oppilaitoksesi opinto-ohjauksesta.

Joukkue- ja yksilölajit

Voit hakea urheiluakatemiaan yksilö- sekä joukkuelajeissa.

Joukkuelajeissa sinulla on mahdollista saada ohjattua harjoitusta valmentajaopettajan johdolla, mikäli
niihin on riittävä määrä ilmoittautuneita.

Yksilölajeissa toteutat omatoimisia harjoituksia henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti.

Lajikohtaisen harjoituksen lisäksi lukuvuosittain järjestetään noin kaksi kertaa yhteisiä luentoja tai
teemaharjoituksia.

Oppilaitoksen toimesta opiskelija saa käyttöönsä akatemiakortin, johon sisältyy uimahallin ja kuntosalin
vapaa käyttö uimahallin aukioloaikoina. Kortti on vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Käytännön ohjeita

 1. Harjoitusajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8-10, jos ei erikseen ole muuta sovittu.
 2. Aamuharjoitusta ei ole tarkoitettu iltaharjoituksen korvaajaksi, vaan se mahdollistaa harjoittelemisen
  kahdesti päivässä.
 3. Yksilölajeissa urheilijan oman valmentaja laatii harjoitusohjelman, josta toimitetaan kopio
  koordinaattorille. Joukkuelajeissa valmentajaopettajat suunnittelevat ja ohjaavat yhteiset harjoitukset.
 4. Yksilölajin urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa, josta toimitetaan kopio valmentajan allekirjoittamana
  koulun yhteyshenkilölle neljä kertaa lukuvuodessa (ennen syyslomaa, joululomaa ja hiihtolomaa sekä
  ennen kevätlukukauden päättymistä). Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä vähintään harjoitusaika ja
  harjoituksen sisältö.
 5. Harjoitukset ovat osa koulun työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen
  harjoituksissa on voimassa oman oppilaitoksen järjestyssäännöt. Koulun vakuutukset ovat voimassa
  vain sovittuina harjoitusaikoina.
 6. Opiskelija voidaan erottaa urheiluakatemiasta, mikäli hän on poissa harjoituksista ilman perusteltua
  syytä tai hän ei täytä enää akatemiakriteerejä (esim. valmentautumisessa tai muussa opiskelussa on
  selkeitä laiminlyöntejä).
 7. Akatemia mahdollistaa valmentautumisen osin kouluaikana, mutta pääpaino on opiskelussa. Jos
  akatemiatoiminta haittaa muuta opiskelua kohtuuttomasti, keskustele asiasta oman opinto-ohjaajasi ja
  valmentajasi kanssa.

Kysy lisää

Jari Hiltunen, koordinaattori
050 517 1437

Jukka Ikonen, opettaja
0400 792 849
jukka.ikonen@ysao.fi

Qualification Search

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Paikkakunta

 • Tutkintotyyppi

Preparatory education for an upper secondary qualification – TUVA

ENG TUVA, person is sitting and thinking.

TUVA – a new transition training period starts in Autumn 2022

Preparatory education for an upper secondary qualification is intended for people of compulsory school age and others without a secondary qualification who require preparatory education.

TUVA’s objectives

The objective of preparatory education for an upper secondary qualification is to prepare a student to apply for upper secondary education or vocational education, clarify their plans in terms of continued education and career choice whilst helping the student recognise their own strengths and creating different options for studies and work. During TUVA training, basic education grades can be raised if necessary to be accepted to the student’s chosen place of education.

Scope and structure of studies

TUVA studies last 38 weeks at maximum. Each student’s studies consist of education and career planning, which is compulsory to everyone, and at least two optional components. The student’s personal study path is created based on their individual objectives and educational needs. This means the start time of the studies is also flexible according to each student’s needs.

What TUVA consists of

Compulsory for everyone:

 • Education and career planning skills (2–10 weeks)

Optional parts of training, of which the student must complete at least two:

 • Improving basic skills (1–30 weeks)
 • Vocational education studies and preparing for them (1–30 weeks)
 • Upper secondary education studies and preparing for them (1–30 weeks)
 • Everyday skills and societal participation (1–20 weeks)
 • Working life skills and learning at work (1–20 weeks)
 • Optional studies (1–10 weeks)

Different TUVA education paths at YSAO

 1. Improving basic skills and working life skills.
 2. Upper secondary education orientation and raising basic education grades.
 3. Vocational education orientation.
 4. TUVA athlete path (combining goal-oriented sports coaching and preparatory education for an upper secondary qualification).

TUVA student counselling

Students of compulsory school age (starting 8/2021) have access to a wider variety of support methods via e.g., school transport subsidies and learning materials. However, YSAO offers all basic qualification students excellent support through social and health services. YSAO dormitories are also available to all TUVA students in Iisalmi and Kiuruvesi.

Anyone can encounter challenges and obstacles to learning. YSAO students are supported in different stages of their studies with measures conforming to Huolenpidon polku (The Care Path) and various support services. The student welfare services plan outlines the different social and personal student welfare service methods in more detail. Learn more about YSAO’s Huolenpidon polku programme.

Huolenpidon polku (Prezi, in Finnish)

Learn more about vocational education on the Finnish National Agency for Education’s website

Studies for Immigrants

ENG Different immigrants that study in YSAO are sitting in the hallway and talking.

Study for a Career

YSAO, the Ylä-Savo Vocational College, is a school where you can study for a career. We help you find suitable training. You can study for a full qualification or part of it. If you have a job, you can complete your qualification or part of your qualification in your job as apprenticeship training.

When you apply, we determine your language skills.

During your studies, you can study Finnish, which is needed in your career.

At the start of your studies, we make a plan for how you can learn skills needed in your career. It is important for us that you learn the profession and can work at a job that suits you.

Contact

Hannele Juntunen
Guidance Counsellor/Immigrant Students
+358 400 792 860
hannele.juntunen@ysao.fi

Treenikaista

Treenikaista lets you practise study skills to help you in your vocational studies. These are called OPVA studies, or studies to support learning skills.

Treenikaista lets you study professional Finnish and digital skills, for example.

At Treenikaista, you study in a small group and get personal support and guidance.

You can start your studies at Treenikaista or come to Treenikaista during your vocational studies.

Treenikaista Contact Information

Treenikaista helps you at all matters related to studying.
Treenikaista’s guidance centre is located on the Tähtiniemi campus and is open every Monday, Tuesday, and Friday from 8:00 to 15:00.

Preparatory Education for an Upper Secondary Qualification (TUVA)

If you do not know yet what you want to study or do not have a study place, you can apply for TUVA education.

TUVA training lasts about a year. During it, you can practise studying skills and learn what studying options you have.

You can study Finnish. You will learn about different careers and training.

A study plan will be made for you. You can study the skills you need in upper secondary school or vocational school.

If you get a study place during TUVA training, you can stop your TUVA studies and move on to qualification education.

Short Training and Card Training Courses

At YSAO, you can take part in short training courses and card training courses.

Working Life Skills

ENG Working life skills, teacher guides his students at the work place.

Vocational expertise for working life

New professionals are always needed in working life. We offer you a wide variety of opportunities to study and improve your vocational competence, whether you are an entrepreneur or an employee of an enterprise.

Our study opportunities for working life skills encompass the business economics, management, and entrepreneurship studies shared by all industries, along with advanced vocational know-how and expertise focusing on specific industries and work tasks.

We offer industry-specific studies and qualifications for real estate, education, teaching, and guidance, work coaching, and production supervisor positions.

We help develop vocational competence in e.g., a recruitment situation with a new employee, further training of existing staff, and finding a completely new profession.

In addition, we offer short training courses tailored to your and your business’s needs.

These courses are held in a variety of learning environments, and online learning allows for studying without being tied to a certain time and place. Our courses are carried out with the involvement of the best teachers and experts in their respective fields to ensure the working life skills in your business are up there with the best as well.

If you and your business are looking to succeed in the future, contact us and we will find the right solution for you. Working life skills are close to our hearts.

Contact

Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Technology

ENG Technology student is working with a minifactory.

The technology sector is looking for talent

We offer you a wide array of opportunities to study technology and thus find employment at enterprises in the technology sector. The areas of competence are mechanical engineering and production technology, electrical engineering and automation, and information and communications technology. The technology sector directly employs nearly 320,000 people in Finland alone, making it the most important export industry in the country. Tech companies operate in the global market, which means plenty of opportunities to work abroad in an international capacity.

The technology industry will require 130,000 new talents in the next decade, which means roughly 13,000 job openings per year. Would you like to be one of those talents?

If you are interested in this growing industry of the future, tech expertise, and job prospects, YSAO’s technology studies offer you a perfect opportunity. Are you into robotics or automation, would you perhaps like to see your personal touch in your work, or do you dream of working in customer service? We can find a solution for you. You could become a machinist, electrical engineer, IT support, welder, or something else. There is no shortage of options and opportunities ¬– tech expertise is in high demand!

Technology studies are always working life-oriented in nature, so the field offers several study opportunities tailored in cooperation with various businesses. These include the Ponsse path, the Pok learning environment, or a personal learning environment at the centre of the Vieremä business campus.

Mechanical Engineering and Production Technology

Are you a metalhead?

These studies will help you become a plater-welder, machinist, or mechanical fitter.

You don’t need to immediately know which profession you want to graduate for, as all options are explored at the start of your studies, and you can then gravitate towards the most interesting path for you!

As a mechanical engineering and production technology graduate, you are familiar with all modern manufacturing methods and can precisely measure the products you manufacture, or work in the assembly, installation, and service of mechanical machinery. Your workplace is in a modern tech environment where robotics and automation are part of daily life.

Try mechanical engineering and production technology!

This field is suitable to everybody. All you need is a real interest in the metal industry!
Prior experience is not required. Go ahead and sign up for the field orientation arranged by the YTYÄ! project. The orientation can last from a few hours to entire days.

Electrical Engineering and Automation

Here, your tasks and work locations vary from week to week, or you will be working in clean industrial environments, performing installations, or working on vehicle electronics. At YSAO, your studies also include a study period in the POKE environment, which lets you work at a company from the very start of your studies, making real products. If you are a handy sort and want a job with plenty of variation, electrical engineering and automation is the choice for you.

Information and Communications Technology

Are computers your thing? Do you want to work with evolving technology? Here, you get to work in IT by installing, servicing, and programming a variety of computing and communications equipment or working as an enterprise’s customer service representative – not to forget various sales jobs. Are you ready to pounce on new challenges and keep yourself at the cutting edge of the constantly evolving world of information technology?

Come to YSAO to learn a multifaceted and interesting technology job in a practical way. Employment prospects in this field are excellent.

Contact

Miika Vaarasuo
0400 792 832
miika.vaarasuo@ysao.fi

Construction

ENG Construction student is building a house in construction site.

Visible work, strong expertise

When you are a construction professional, the results of your work are just as multifaceted as the actual process. It is durable, attractive, and functional, with genuine construction expertise building the foundation for everything.

Construction expertise is highly valued at workplaces and sites. A diverse skillset is held in very high regard in the industry, as is cooperation. You get to work on a wide variety of tasks, with the opportunity to progress however you see fit. You can build upon your existing expertise or broaden your skillset, allowing you to work on increasingly multifaceted tasks and understand the big picture.

Explore the many opportunities in the construction industry!

Contact

Sankariniemi ja Tähtiniemi
Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Services

ENG YSAO's learning kitchens, Restaurant Oppimestari.

Customer service and skilled hands

The service sector allows you to develop your service skills in an extensive and personal manner. At YSAO, service qualifications include hairdressing and beauty care, cleaning and property services, food production, restaurant and catering services, and nature-based services.

Come join the merry band in the service sector!

Food Production Services

The Finnish food production industry is known for its cleanliness and quality worldwide. The industry values healthiness and high-quality ingredients with an emphasis on locally sourced products.

Many kinds of professionals are required to prepare food, drinks, and various tasty treats. The food industry offers opportunities for multifaceted technical and craft skills as well as improve yourself as an employee, entrepreneur, and expert alike.

YSAO offers part of the study curriculum digitally via the itslearning environment. The studies incorporate plenty of learning various techniques, craft skills, and customer service at the institute’s own bakery, learning kitchen, and the Eväsmestari coffee shop. The food production industry offers a variety of opportunities for at-work learning. There are many large and small food industry enterprises in our area, which allow students to learn in real-life situations, helping prepare them for working life.

Hairdressing and Beauty Care Services

Hairdressing and beauty care services promote people’s beauty, health, and wellbeing. They can bolster an individual’s self-esteem, which plays a crucial role in human social interaction, self-acceptance, and commitment to one’s own culture. The main tool of a beauty care professional is their personality, radiating healthy self-esteem, a positive attitude towards life, life management, and internalised sense of professional ethics. Hairdressing and beauty care professionals are eager to serve and cooperate, honest and creative, full of initiative, and willing to reinvent themselves.

YSAO offers part of the study curriculum digitally via the itslearning environment, and practical skills are learned through guided work. Hairdressing and beauty care students learn professional skills by working with customers in working life and YSAO’s own barber shop and hairdresser, Hiustaiturit on the Tähtiniemi campus.

Nature-Based Services

Do you enjoy the outdoors? Are you excited about the opportunity to prepare food or health products from natural ingredients? Do you like creating arts and crafts using natural materials? Nature-based services might be the choice for you!

Nature studies give you an opportunity to develop an existing enterprise in the nature sector or start your own. You can extensively improve your skills and job prospects in the nature sector.

Remember to be creative and innovative because that’s when you create something unique.

Cleaning and Property Services

Are you an active and helpful individual not afraid to take the initiative? If this sounds like you, your future career may be in cleaning and property services.

Cleaning and property services employ professionals in various service sector jobs. The work tasks include various tasks related to the cleanliness, health, and safety of different environments. Cleaning and property studies teach you to carry out basic and maintenance cleaning with modern methods, equipment, and cleaning solutions in different working environments. In addition, you can develop many different skills pertaining to the industry at YSAO.

Some of the studies are carried out online via the itslearning environment, but practical competence is learned through practical guided work. Cleaning and property service studies are mainly focused on workplace learning, and you get to prove yourself by performing real working life tasks.

Restaurant and Catering Services

Local travel and local food are becoming more and more popular, and public services are also looking for employees. Restaurant and catering services involve working with people, serving customers in everyday life and festivities. This is very meaningful and fulfilling teamwork. As part of a team, professionals independently ensure they perform their own share of the work. In this industry, craft skills and creativity are valued. YSAO offers part of the study curriculum digitally via the itslearning environment. Restaurant and catering students are able to use a 3D printer to print unique treats from chocolate and other ingredients.

Practical studies are carried out in a wide variety of learning environments at workplaces as well as YSAO’s own simulated work environments: our learning kitchens, Restaurant Oppimestari, and the Eväsmestari Coffee Shop. Extensive learning opportunities prepare the student for working life in the best possible way.

Contact

Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Natural Resources and the Environment

ENG Natural Resources and the Environment, student driving a tractor in the field.

YSAO offers you a wide array of opportunities in the field of natural resources and environment, for studying and finding employment in the field.

Our Hingunniemi equine studies campus in Kiuruvesi, and our agricultural and animal husbandry campus in Peltoniemi, Iisalmi provide a wonderful setting for your studies with real farms for learning.

Our extensive national and global connections to businesses in the industry enable us to personally develop your skill to a professional level. The field of natural resources and environment is becoming more and more significant in the future, and the natural resource expertise of our students is renowned internationally as well.

Equine Studies

Do you like horses?

If the answer is yes, you’ll surely like studying with us as well!

The equine sector in Finland directly employs more than 15,000 professionals.

Your path to becoming a professional in the equine sector starts with studies for a vocational basic qualification, which provides you with basic competence in the field along with specialist skills required for working as a groom, equestrian service instructor, or riding instructor.

A horse care and management professional requires competence obtained through a vocational qualification in horse care and management. Once qualified, you are able to take care of horses’ well-being, handle horses safely, and operate in the industry as an employee or entrepreneur. Depending on your specialisation, you can work in a horse-breeding or equestrian service producer capacity, in harness racing coaching, training and coaching riding horses, shoeing, equestrian equipment manufacturing, equestrian massage therapy, or riding instruction.

If you wish to continue your career to become a stable master, farrier, horse care manager or riding instructor, those skills and knowledge are obtained through a specialist vocational qualification in horse care and management. Natural resources and environment expertise and qualifications ensure good job opportunities.

Agriculture and Animal Husbandry

Answer the call of the countryside ­– watch the students’ stories!

Cutting-edge technology, animal welfare, and a dream job! Watch the video to find out how Elias and Jenni became interested in the field of natural resources and the environment and how technology and animal welfare are part of their daily lives.

The technology employed in agricultural and animal husbandry studies eases the personal workload and reduces the carbon footprint whilst giving employees more time to focus on the animals and their welfare.

Future agriculture professionals study the basics, eventually graduating as rural entrepreneurs or animal care professionals. A rural entrepreneur with an agricultural business qualification is able to perform a variety of tasks in different agricultural enterprises.

A rural entrepreneur with an agricultural technology qualification is prepared for production technology work. Depending on their choices, they can work as a rural entrepreneur, agricultural machinery contractor, maintenance and repair entrepreneur, bioenergy entrepreneur or employee, in an agricultural supply shop, or in various agricultural service jobs.

An animal attendant with an animal husbandry qualification can care for animals and raise animals in a variety of animal husbandry enterprises. They have extensive basic knowledge of animal physiology, nutrition, healthcare, and genetics. An animal attendant is qualified to start an animal welfare enterprise or work as an animal attendant on a farm, as a farm relief worker, at a petting zoo or zoo, research institutes, veterinary clinics, and other enterprises in the animal sector. Animal husbandry qualification holders can specialise in the care and/or welfare of farm animals or small animals.

A holder of vocational qualification in agriculture has the strong competence required by agricultural work tasks. The vocational qualification in agriculture allows you to choose between the competence areas of Agrologistics, Farm Relief Work, Agricultural Technology, Beekeeping, Hoof Care, Production Animal Care, or Farm Management.

An individual with a vocational qualification in agriculture possesses a wide variety of skills to allow them to work in the agricultural sector, in various production, planning, advisory, expert, supervisor, and management positions.

A professional with an animal husbandry qualification can specialise further in animal care in the competence areas of Animal Boarding, Pet Sales, Animal Training, Animal Grooming, Dog Massage, or Care of Animals at Clinics. They can operate as an independent entrepreneur or as an employee in an enterprise.

A qualification holder specialising in the competence area of Animal Training may work in an entrepreneurial capacity or as an employee in an enterprise providing services related to the training or behaviour of animals. The optional portion of the qualification allows the animal trainer to further specialise in the planning of zoo animal care or addressing problem behaviour in animals, or work as an obedience trainer for animals, or as a trainer/coach for work and competition animals.

Take a look at the Peltoniemi campus!

An interest in working with animals, in the countryside and outdoors offers you near-infinite opportunities to improve and develop yourself. If responsible behaviour and animal welfare are important to you, the field of natural resources and environment is the right choice for you.

Explore our study opportunities and apply today!

Contact

Hingunniemi
Jenna Hartojoki
050 530 8280
jenna.hartojoki@ysao.fi

Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Logistics Skills

ENG Three logistics skills vehicles is parked in the field.

The multifaceted field of logistics

At YSAO, logistics skills encompass logistics, infrastructure, and the motor vehicles sector. Work in logistics and earthworks is very important and provides a variety of services for our society.

Moving people and goods around requires highly functional and varied logistics. The different aspects of infrastructure provide a significant service to society. Professionals in the motor vehicles sector ensure the ever-increasing stock of vehicles stays in good condition, which allows for transport and traffic to run smoothly. The automotive industry has seen significant growth and change in recent times ¬– the growing number of electric vehicles being one example. Motor vehicle sector work requires knowledge of the fascinating technology, along with service skills.

In the future, logistics professionals in each field require extensive vocational expertise, language skills, and digital skills. The field of work is very multifaceted and requires plenty of responsibility. Customer service is a major part of everyday work.

Logistics

People and goods are always going to need transport, so logistics professionals are in demand now and in the future. The logistics field involves work related to the transport of goods and people.

A vocational basic qualification in logistics offers training for drivers of lorries, buses, and articulated vehicles. A lorry driver or articulated vehicle driver is able to load and transport their vehicle in all conditions whilst complying with regulations, in a safe, economic, and eco-friendly manner. When your training is completed, you can also work at various warehouses or terminals as, e.g., a forklift operator.

As a bus driver, you get to work in a varied and people-centred service profession where safety and customer service are essential parts of the job. The work of a bus driver can vary significantly, from local to long-distance transport. Charter and service transport may also be part of your job description.

A vocational qualification in logistics can be completed here at YSAO, with passenger transport, forestry transport, or goods transport as the fields of expertise.

Continued education in logistics

The field of logistics offers a variety of options for continued education. Studies at universities of applied sciences are available mainly for technology, transport, and business economics. Another potential path is the specialist vocational qualification for Driving Instructors.

Motor Vehicles Sector

A professional in the motor vehicles sector easily handles vehicle maintenance, troubleshooting, and repair. As a car mechanic, you are able to perform mechanical repairs on cars. As a diagnosis mechanic, your main focus is knowledge of vehicles’ electronic systems. As a utility vehicle mechanic, you work with the variety of systems in larger vehicles.

With the proper qualification, you are able to perform repair, maintenance, and troubleshooting work in the motor vehicles sector. Skilled workers are always in demand at car showrooms, repair shops, service stations, and perhaps logistics companies.

As a mechanic, you must be well-versed in technology, capable of solving a variety of problems, and willing to work both independently and as part of a team. Your tasks vary from problem diagnosis to customer service, and you learn to operate modern repair equipment.

If you are the hands-on type, eager to learn new things, and want to work with rapidly evolving technology, perhaps this could be the field for you!

Infrastructure

Infrastructure is a multifaceted and interesting industry for skilled workers. Here, infrastructure refers to technical infrastructure, which includes e.g., road and rail networks, water management, and building foundations. The infrastructure sector currently employs a large number of people in various construction and maintenance jobs and will continue to do so in the future. Many supervisors and specialists are also needed. As an infrastructure worker, you continuously encounter new, interesting, and challenging tasks whilst learning many new things.

At YSAO, infrastructure studies are available in Iisalmi, Toivala in Siilinjärvi, Liperi in the Joensuu region, and remotely.

Depending on your interest and skillset, you can obtain a vocational basic qualification in construction, a vocational qualification, or a specialist vocational qualification in infrastructure. Further vocational training is also available.

The vocational basic qualification in construction qualifies you to operate earthmoving equipment, and the vocational and specialist vocational qualifications make you an infrastructure professional.

Interested in infrastructure? Would you like to do tangible work and see the results of that work first-hand? Take a look at our study opportunities and apply today!

Contact

Jani Pitkänen
0400 793 191
jani.pitkanen@ysao.fi

Studying in the Area

ENG Aerial photo of Iisalmi.

Make your student days unforgettable

You hear the echo of your confident steps. You straighten your clothes and ensure everything is zipped up. You don’t see anyone else yet, but the various voices from up ahead are mixing into one. Clanks, metallic clinking, buzzing. They prepare you for what awaits around the corner. You breathe in deep and take your tool. The scent makes you smile. Now it’s your turn to act.

By showing interest, you can find yourself doing different tasks and trying completely different fields. One thing takes you towards them, and that is the right competence. You can get that from us, and you’ll also have fun learning!

Studying is not just sitting at a desk or listening to lectures whilst staring at a computer monitor. Most of the learning happens through practical work. You immediately get a sense of your work tasks, tools, and opportunities. Our wide network of business partners gives you options to try, helping you find a direction for your life and interests. We’ve got the tools, teachers, and instructors for you.

Oh, what to do besides studying?

Keeping up your motivation, taking care of your mental capacity, and learning new things requires something to balance out the daily grind. Dip your fingers in different colours of paint, let the sweat pour, or make some noise in all kinds of ways. You can find plenty of interesting things to do whether you are into exercise, art, or culture. Active clubs, associations, organisations, and courses are there to eagerly welcome new participants.

Or maybe you prefer to spectate instead of doing? You could check out the exciting games on the football pitch or the sharp action in the ice rink, or maybe visit an art exhibit or concert to immerse yourself in the atmosphere and stories. If you’re in a social mood, you can certainly find someone to talk to on the beach or in the market square. If relaxing in front of a bonfire strikes your fancy, you can take a trip to the numerous lean-tos and camping destinations.

There is no shortage of things to do regardless of whether you prefer to walk alone or look for like-minded teams and groups to spend time with. For most, the suitably social, a middle ground of the two is ideal. Maybe you decide to go alone, or maybe take a friend along.

Walking and cycling paths allow you to exercise freely. Any style goes, whether you enjoy taking in the scenery on a slow hike or building your fitness with sweaty, high-tempo exercise. In the winter, the area boasts several ski slopes and cross-country skiing routes for some frostier kinds of exercise, and we can’t forget those speedy sled hills either.

YSAO, full of ideas

YSAO supports hobbies, wellbeing, and doing things you enjoy alongside studying. In the autumn and spring, you get to test out your best basketball, badminton, and football tricks at the multipurpose outdoor arena in YSAO’s Sankariniemi, and the sports hall is open all year round. There is also a gym where you can punch some bags, pump some iron, and use some rowing machines and treadmills. Come and see which equipment you’d like to use to keep up and even improve your fitness.

If you can feel the rhythm in your blood or just want to learn music, you can grab a pair of drumsticks, wail into a microphone, or shred on a guitar in the band facilities of the school. The staff often asks bands to perform at various events, so you’ll also gain some performing experience! These events are organised throughout the year by e.g., the tutors and the wellbeing team.

You can also explore your artistic and creative side at events and various competitions organised for students. Or you can even show off your artistic skills through school projects. Plater-welder students have designed and made holiday decorations, machinists have built stands for candles, and artisans have made instruments. Not to mention the delicious catering prepared by the bakery and cooking students, the dreamy sigh-eliciting hairstyles of hairdressing students, or the displays of skill from animal groomers.

Every field is brimming with creativity, you just have to bring it out through your actions! Ideas are always welcome. It also develops and diversifies your studies!

Here I am, on the road again

If you suddenly get the odd feeling you would like to visit a larger city such as Kuopio, Oulu, or Kajaani, all you need is to take a short trip. These distances are covered easily from Iisalmi via train, bus, or car. And, most importantly, it’s just as quick to get back to the embrace of Upper Savonia, or Ylä-Savo as we like to call it!

We are developing the area together, through extensive cooperation, so we would appreciate your input as well. You can participate in open projects from organisations, enterprises, or the city – or come up with something completely new. We take care of our own, and our hospitality is so great that you won’t want to leave!

Ongoing application, towards a new future

ENG Ongoing application, woman is sitting and thinking, and is surrounded with question marks.

Are you looking to change careers, improve your vocational skills, or find a new future?

We are constantly accepting applicants for all studies. Feel free to join us any time. We gladly support your learning in different stages of your life.

Vocational training comprises vocational basic qualifications, vocational qualifications, specialist vocational qualifications, and preparatory education for an upper secondary qualification (TUVA). In addition, you can bolster your expertise via short training courses and card training courses. Application is flexible and open throughout the year!

Who can apply?

 • You want to complete a vocational basic qualification, a vocational or specialist vocational qualification, or parts of a qualification.
 • You want to participate in preparatory education for an upper secondary qualification (TUVA)
 • You want to earn your vocational qualification through apprenticeship training.
 • You have previously completed primary and secondary education or an academic degree.
 • You have existing working life experience.

Admissions Services
For any questions about your application, please contact the Admissions Services and they will address your concerns. You can call us at +358 40 4811 400, or send an email to hakijapalvelut@ysao.fi

We offer a selection of 164 qualifications!

Familiarise yourself with our vocational studies and study opportunities in different fields. Feel free to contact us, and we will help you get started.

Iisalmi, Sankariniemi and Tähtiniemi
Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Kiuruvesi, Hingunniemi
Jenna Hartojoki
050 530 8280
jenna.hartojoki@ysao.fi

Iisalmi, Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Yrittäjälle

Oppisopimusopiskelija.

Yrittäjän oppisopimus

Niin aloittava kuin kokemusta kerännyt yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella. Voit suorittaa oman ammattialasi tutkinnon tai täydentää aikaisempaa koulutustasi suorittamalla vain yhden tutkinnon osan. Vaihtoehtoina on myös muu ammatillinen lisäkoulutus sekä yrittäjyyteen liittyvät tutkinnot.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen. Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.
Oppisopimusopiskelu laajentaa verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yrittäjänä osaamista ja yritystoimintaa.

Milloin yrittäjän oppisopimus soveltuu sinulle?

 • yritys on juuri perustettu
 • tarve kehittää ja laajentaa yrityksesi palveluita ja liiketoimintaa
 • haluat vahvistaa yrittäjyysosaamistasi
 • tarvitset tukea yrityksen ostamiseen, myymiseen tai sukupolvenvaihdokseen
 • haluat päivittää ammatillista substanssiosaamistasi

Opiskele ammattialasi tutkinto tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto!
Tutustu tutkintoihin eperusteet.fi -sivulta.
tutkintolista (tieto tulossa)

Oppisopimuskoulutuksen kustannukset yrittäjälle

Ansiomenetykseen tutkintokoulutukseen osallistumisen osalta voi hakea korvausta koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus). Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Etuudet ovat lakisääteisiä. Etuuksista sovitaan oppisopimuksen solmimistilaisuudessa.

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan periä opiskelijalta maksuja. Koulutuksen järjestäjä päättää perittävistä maksuista.

Yrittäjän tutkintovaihtoehdot

Voit suorittaa oppisopimuksella perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattikoulu ja saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio tai ammattikoulu. Suorita halutessasi esimerkiksi vain yksi tutkinnon osa, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Voit valita esimerkiksi yrittäjyyteen painottuvan tutkinnon tai omaa ammattiosaamistasi syventävän tutkinnon.

Yrittäjyyteen painottuvat tutkinnot:
• yrittäjyyden ammattitutkinto
• johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ammattialaan painottuvat tutkinnot
Yli 160 vaihtoehtoa:
• perustutkinto
• ammattitutkinto
• erikoisammattitutkinto

Edellytykset yrittäjän oppisopimukselle

Yrittäjän oppisopimus on mahdollista, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • yritysmuoto Tmi, Oy, Osuuskunnan jäsen itsenäisenä yrittäjänä, AY, KY
 • YEl- tai MYEL – vakuutettu
 • yritykselläsi y-tunnus
 • yrityksessäsi on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • työtä yrittäjänä oman yrityksessä min. 25 h/ viikko sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan
 • työpaikkaohjaajaksi (mentoriksi) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muuton työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

Mentori- yrittäjäopiskelijan työpaikkaohjaaja

Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori, toinen yrittäjä. Mentoriksi sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin mentoriksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Mentorin ei tarvitse toimia samalla toimialalla kuin yrittäjä. Apuna mentorihaussa voi käyttää valtakunnallista mentoripankkia.

Mentoroinnin käytänteet

Oppisopimusopiskelija hankkii itselleen sopivan mentorin itse sekä vastaa opintojen aikaisesta yhteydenpidosta mentorin kanssa. Tavoitteellisia tapaamisia suositellaan pidettävän 4-6 viikon välein. Yhteydenpitoa voidaan pitää mentorin kanssa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.
Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.

Tutustu mentoripankin mentoreihin.

Yritykselle

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki työssään suurtalouskeittiössä.

Oppisopimus ja työnantaja – rekrytoi ja kouluta henkilöstöä


Oletko rekrytoimassa uutta henkilöstöä tai tarvitseeko olemassa oleva henkilöstösi lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin? Oppisopimuksella voi kouluttaa hyvistä tyypeistä erinomaisia työntekijöitä tai tehdä henkilöstöstä aiempaa monipuolisempia osaajia.

Kouluttamalla työntekijän työpaikalla, saat yrityksenne tarpeisiin sopivinta osaamista nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Olemassa olevan henkilöstön kouluttaminen oppisopimuksella on investointi tulevaan, sillä koulutetut ja osaavat työntekijät auttavat yritystäsi menestymään.

 • valittavana kaikki toisen asteen tutkinnot – yli 160 eri vaihtoehtoa
 • koulutuskokonaisuus suunnitellaan yhdessä YSAOn asiantuntijoiden kanssa
 • kesto määrittyy tavoitteen ja sisällön mukaan ( 4 kk – 3 vuotta)
 • mikäli koulutusta ei ole tarjolla YSAOlla, niin hankimme se toiselta koulutuksenjärjestäjältä. Tällöin lähi- tai etäopetuksen toteutuspaikkakunta voi olla Ylä-Savon ulkopuolella.

Ilmoita työssäoppimis- tai työpaikasta YSAOn opiskelijalle

Voit ilmoittaa yrityksenne mahdollisuudesta ottaa joko koulutus- tai oppisopimusopiskelija, avoimesta työmahdollisuudesta tai YSAOn henkilökunnan mahdollisuudesta tulla suorittamaan työelämäjaksoa.

Täytä alla oleva lomake ja paikan tiedot julkaistaan YSAOn opiskelijaintrassa.
Tiedot antaessasi, annat luvan paikan julkistamiseen. 

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa kaikille, myös työn avuksi opinto-ohjaajille, ohjaamoille, TE-toimistolle, yritysten edustajille sekä kaikille, jotka pohtivat uutta koulutusta tai alaa.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista, katso ajankohdat täältä!

Tuet ja korvaukset työnantajalle

Ysao maksaa opetus-ja kulttuuriministeriön korotettua koulutuskorvausta työnantajille, jotka työllistävät oppisopimuksella alle 20-vuotiaan vailla toisen asteen tutkintoa olevan perustutkinto-opiskelijan. Koulutuskorvauksen korotuksella tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä sekä pyritään helpottamaan työnantajien työvoimapulaa.

Korotettua koulutuskorvausta myönnetään oppisopimuksiin ajalla 1.3.—31.12.2024, 250€/kk, lisärahoituksen kokonaissumman verran.

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan myös, kun työnantaja työllistää oppisopimuksella tutkinto-opiskelijan kesäksi 2024. Kesäajan lisäkorvauksella pyritään helpottamaan työnantajien loma-ajan sijaisuuksia ja kausityöntekijöiden puutetta sekä lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia saada kesätöitä.

 • koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksen järjestämisestä. Koulutuskorvaus määräytyy opiskelijakohtaisesti, ohjauksen vaativuuden perusteella ja määritellään oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista palkkatukea työttömän työnhakijan kanssa solmittavaan oppisopimukseen TE-palveluista.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista kuntalisää työllistymisen edistämiseksi opiskelijan kotikunnalta.
 • Harkinnanvarainen kuntoutustuki tai -raha, kun työnantaja tekee ammatillisen kuntoutujan kanssa oppisopimuksen. Tuki haetaan vakuutusyhtiöltä tai KELAlta ennen oppisopimuksen aloittamista. Myönteinen päätös on odotettava ennen oppisopimuksen aloittamista.

Kun haluat kouluttaa henkilöstöä oppisopimuksella, toimi näin:

 1. Mieti
  – Millaiselle koulutukselle on tarvetta: tutkinnolle vai tutkinnon osalle tai muulle ammatillista osaamista syventävälle ja täydentävälle koulutukselle?
  – Kuinka moni työntekijä tarvitsee koulutusta?
  – Kuka olisi sopiva työpaikkaohjaaja?
 2. Ole yhteydessä
  Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluihin Katja Turuseen, katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365 tai suoraan kyseisen tutkinnon YSAOn vastuuohjaajaan.

Mihin oppisopimustyönantajana sitoudut?

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut
• solmimaan vähintään 25 h/vko -työsopimuksen opiskelijan kanssa
• maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen
• nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan
• järjestämään opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä, joissa voi hankkia koulutuksen tavoitteen mukaista osaamista
• huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaisiin lähi- tai etäopiskelupäiviin.

Huom! Voit työnantajana päättää alasi työehtosopimusta noudattaen, maksatko opiskelijalle tutkintokoulutuspäiviltä palkkaa. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (päiväraha, perheavustus ja matka- ja majoituskorvaukset), mikäli edellytykset täyttyvät.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet kokonaiskestosta, maksimissaan kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Koeajan jälkeen sopimuksen voi purkaa joko yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Oppisopimusopiskelijan palkkaus

Oppisopimusopiskelija on työntekijä ja hänelle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet kuten oikeus vuosilomaan, sairasajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.

Alle 20-vuotiaiden, ensimmäistä perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin maksetaan korotettua koulutuskorvausta. Tällä tavoin mahdollistetaan ohjaustyö entistä paremmin. Tuen suuruus on 250 € / kk.

Palkkaus oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvista tutkintokoulutuspäivistä

Työnantaja päättää, maksaako oppisopimusopiskelijalle palkkaa tutkintokoulutuspäivistä. (lähi- tai etäopetus päivät) Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa, on opiskelija oikeutettu tältä ajalta opintososiaalisiin etuuksiin. Opintososiaaliset edut määritellään opiskelijakohtaisesti oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen

Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön työnhakija, voit työnantajana saada työvoimahallinnon maksamaa harkinnanvaraista palkkatukea.  TE -toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Oppisopimus ei voi alkaa ennen TE-toimiston päätöstä.   

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.
Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.
Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Tutustu Ohjaamoon ohjaan.fi -sivulla.

Kesäoppisopimuksella työllistät kesäksi – koulutat samalla

Kesäoppisopimuksesta hyötyvät sekä opiskelija että työnantaja. Kesäoppisopimus voidaan solmia tutkinnon osiin tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin. Oppisopimus on loistava mahdollisuus vauhdittaa opintoja kesätyön avulla!

Kesäoppisopimus:

 • määräaikainen työsopimus
 • kesto työpaikan tarpeiden mukaan
 • tessin mukainen palkkaus
 • työaika väh. 25h/vko
 • työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja
 • työtehtävien tulee olla opiskeltavalta alalta ja tukea opiskelijan tavoitteita
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta perustutkinto-opiskelijoista 100€/kk
 • työantaja voi tiedustella opiskelijan kotikunnan mahdollista kesätyötukea palkkaukseen
 • YSAOn vastuuohjaaja laatii oppisopimusasiakirjat

Kysy lisää

Lisätietoa saat YSAOn alakohtaisilta vastuuohjaajilta tai koulutussuunnittelija Antti Ronkaiselta.

Antti Ronkainen
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Opiskelijalle

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Työaika tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa ja palkkaus tessin mukaan.

Kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta!

Kiinnostaako oppisopimus? Aloita milloin tahansa!
– ota yhteyttä tai käy oppisopimusinfossa.

Oppisopimuksen osapuolet

• Opiskelija
• Työnantaja
• Oppisopimustoimija (järjestää sopimusasiat, maksaa koulutuskorvausta & opintososiaaliset etuudet sekä järjestää opiskelun koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä

• Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka.
• Sinua ohjaa tehtävään soveltuva työpaikkaohjaaja, jonka tulee toimia vastaavissa tehtävissä mitä sinä opiskelet tai omata vastaavat tiedot ja taidot. Hän ohjaa, neuvoo ja opastaa sinua työtehtävissäsi ja perehdyttää työhön.
• Oppisopimukseen kuuluu opiskelua oppilaitoksessa, oppimisympäristöt vaihtelevat suoritettavan tutkinnon mukaan.
• Koulutuspäivien määrä tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoksin) laadinnan yhteydessä.
• Oppisopimustoimija toteuttaa oppisopimuksen sopimusjärjestelyistä
yhdessä muiden osapuolten kanssa.
• Oppisopimuskoulutuksen kesto on yksilöllinen- muutamasta viikosta 3 vuoteen.
• Perustutkinnon suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan tavoitteet sekä mahdollinen aiemmin hankittu ammattiosaaminen.

Mitä oppisopimusopiskelu maksaa?

• Perustutkinnon opiskelu on aina ilmaista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta koulutuksen järjestäjä voi periä maksun. Hinnoittelut näkyvät tutkintojen esittelysivujen yhteydessä.

Miten löydän oppisopimuspaikan?

Oppisopimusta varten tarvitaan aina työpaikka, joka sinun tulee löytää itse. Löydät työpaikan olemalla aktiviinen työnhakija. Ennen työnhakua on hyvä miettiä, mikä ala kiinnostaa eniten ja missä haluaisit työskennellä. Tutustu eri aloihin sekä tutkintoihin ePerusteet -sivulla.
Mieti, voisiko jokin aikaisemmista kesä- tai työssäoppimispaikoista tarjota mahdollisuuden oppisopimusopiskeluun. Tee avoin työpaikkahakemus ja kerro halukkuudestasi oppisopimusopiskeluun.

Mitä voit opiskella?

 • Ammatillisen perustutkinnon
 • Ammattitutkinnon
 • Erikoisammattitutkinnon
 • Muuta ammatillista koulutusta

Nämä tutkinnot antavat saman pätevyyden kuin ammattiopisto sekä saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio/ammattiopisto. Voit halutessasi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Muu ammatillinen lisäkoulutus on räätälöityä lisäkoulutusta, jonka kesto ja sisältö arvioidaan opiskelijakohtaisesti.

YSAOn oppisopimuspalveluiden kautta onnistuu kaikkien toisen asteen tutkintojen suorittaminen.
Teemme yhteistyötä muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa ja hankimme Sinulle koulutuksen, joka tarjoaa parhaan sisällön ja toteutusmuodon juuri Sinun ja työnantajasi tarpeisiin.

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa kaikille, myös työn avuksi opinto-ohjaajille, ohjaamoille, TE-toimistolle, yritysten edustajille sekä kaikille, jotka pohtivat uutta koulutusta tai alaa.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista.

-to 18.4. klo 13.00-13.45, liity mukaan TEAMS linkistä

-to 23.5. klo 14.00-14.45, liity mukaan TEAMS linkistä

Oppisopimuskoulutuksena voit opiskella esimerkiksi:

Varastoalan osaajaksi

Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala

Työskenteletkö varastoalalla tai kiinnostaako alanvaihto varastopuolen tehtäviin?
Koulutuksen kesto noin 2 vuotta.
Lähiopetusta Iisalmessa: n. 2 pv/kk
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. 040 1778 599

Pintakäsittelijäksi metallialalle

Lähde kouluttautumaan oppisopimuksella teollisen pintakäsittelyalan monipuolisiin tehtäviin. Koulutus alkaa 10.1.2024. Tutkinnon suorituspaikaksi soveltuvat esimerkiksi automaalaamo, jauhemaalaamo tai teollisuuden märkämaalaamo. Teollisen pintakäsittelyn koulutuksesta saat valmiudet työskennellä esimerkiksi metallituotemaalaamossa tai teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa. Erilaisia tehtäviä voivat olla maalaus, maalauslinjan hoitaminen, ripustelu ja pakkaus, suihkupuhdistus ja muut esikäsittelytyöt.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, teollisen pintakäsittelyn osaamisala
Koulutuksen kesto noin 2 vuotta.
Koulutuspäiviä Iisalmessa ja alueen yrityksissä 2pv/kk.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Koulutusmuotona maksuton ja työelämälähtöinen oppisopimuskoulutus
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Alalla jo toimiville täydennyskoulutuksena

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
Koulutuksen kesto noin 1-1,5 vuotta.
Koulutuspäiviä Iisalmessa ja alueen yrityksissä 2pv/kk.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Hoitotyöhön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Koulutuksen kesto noin 2,5 vuotta
Huom! Soveltuvuuskoe käytävä ennen koulutuksen alkua. Varaa aika soveltuvuuskokeeseen Suomen psykologikeskuksesta p. 010 219 0430
Tutustu tutkinnon perusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Katja Turunen katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365

Hoiva-avustajakoulutus
2 tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
(kasvun ja osallisuuden edistäminen & ikääntyvien osallisuuden edistäminen)
Koulutuksen kesto 9 kk
Huom! Soveltuvuuskoe käytävä ennen koulutuksen alkua. Varaa aika soveltuvuuskokeeseen Suomen psykologikeskuksesta p. 010 219 0430.
Tutustu tutkinnon osiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Katja Turunen katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365

Kaupan alalle

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Koko tutkinnon opintoaika n.  2- 2,5 vuotta.

Opiskele merkonomiksi täysin verkossa työn ohessa. Liiketoiminnan perustutkinnon verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit opiskella oman aikataulusi mukaan aidosti ajasta ja paikasta riippumatta. Opinnot räätälöidään juuri sinun ja työpaikkasi tarpeisiin!

Liiketoiminnan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 55 osp
• Asiakaspalvelu 20 osp
• Tuloksellinen toiminta 20 osp
• Työyhteisössä toimiminen 15 osp
Lisäksi opiskelet valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia 90 osp.
Voit lähteä suorittamaan vain yhtä tutkinnon osaa tai koko tutkintoa.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Turvallisuusalan perustutkinto

Sinä turvallisuusalan tehtävissä jo toimiva, tai alalle aikova!

Lähde hankkimaan osaamista turvallisuusvalvojan moninaisiin tehtäviin ja suorita turvallisuusalan perustutkinto oppisopimuksella.
Koulutus on suunnattu sinulle joka toimit esim. vanginvartijana, järjestyksenvalvojana tai muissa turvallisuusalan tehtävissä ja sinulta puuttuu alan peruskoulutus.
Koulutuspäivissä pureudutaan mm. turvallisuusvalvojan palvelutehtävään, turvajärjestelmiin, turvallisuusdokumenttien laadintaan. Lisäksi saat vahvistusta häiriö- ja onnettomuustilanteissa varautumiseen ja toimimiseen.
Tutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa turva-alan tehtävissä, niin vartiointialalla kuin viranomaistehtävissä.

Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.

Turvallisuusalan perustutkintokoulutukseen pääsee mukaan joustavasti kevään 2024 aikana.
Seuraava koulutusryhmä starttaa 30.1.2024

Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutuspäivät toteutetaan etänä Teamsissä, n. 4 pv/kk.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hyrian kanssa.

Koulutukseen hakeutuminen,

Lisätietoja oppisopimuksesta:
Katja Turunen
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Lisätietoja turvallisuusalan tutkinnosta & toteutuksesta:
Kouluttaja Mikko Laakso
050 576 3781
mikko.laakso@hyria.fi


Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tarkentaa opintojen keston ja tutkintokoulutuspäivien määrän. Hoidamme oppisopimuskäytänteet keskitetysti YSAOn kautta.

Kaikkiin tutkintoihin on jatkuva haku!

Oppisopimus nykyisessä työpaikassa

Oppisopimus soveltuu sinulle, joka haluat syventää ja laajentaa osaamistasi nykyisissä työtehtävissäsi tai olet siirtymissä uusiin haasteisiin nykyisen työnantajan palveluksessa ja tarvitset lisäosaamista. Keskustele työnantajasi kanssa koulutusvaihtoehdoista ja ole yhteydessä Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluihin tai suoraan vastuuohjaajaan oppisopimuskäytänteiden sopimista varten. Mikäli kyseinen koulutuskokokonaisuus ei löydy Ysaon tarjonnasta, hankimme sen sinulle toiselta koulutuksenjärjestäjältä. Ysaon oppisopimuspalvelujenväki kartoittaa ja etsii sopivan koulutuksen puolestasi!

Kerro työnantajallesi
• Työpaikalta nimeltään sinulle työpaikkaohjaaja
• Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa määritellään lähi- ja etäopetuksen sisältö ja määrä sekä koko koulutuksen kesto.
• Koulutuspäivien palkanmaksusta päättää työnantaja, sinä saat opintososiaalisia etuja tarvittaessa
• työntekijänä jatkat työssä normaalisti
• Halutessanne voidaan sopia oppisopimusinfo YSAOn asiantuntijan kanssa
• Sopimusasiakirjat laatii YSAOn vastuuohjaaja

Oppisopimusopiskelija oikeudet ja velvoitteet ja palkkaus

Kun opiskelet oppisopimuksella, sinulla on samat oikeudet kuin muillakin työpaikkasi työsuhteisilla työntekijöillä. Oppisopimusopiskelija on työlainsäädännön piirissä siinä missä muutkin työntekijät. Sinulle kuuluvat vakuutusturva ja työsuhteeseen kuuluvat edut. Myös velvollisuudet, esimerkiksi työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus, koskevat oppisopimuksella työskentelevää.
Kun opiskelet oppisopimuksella, saat vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeutesi kertyy normaalisti. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Työaika ja tehtävät

Oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtäviä tulee olla keskimäärin 25 tuntia viikossa, jotta opit tutkinnon ammattitaitovaatimuksia riittävästi. Tutkinnon suorittamiseen sisältyvien työtehtävien lisäksi opiskelijalle kuuluu yleensä muitakin työnantajan määräämiä tehtäviä.
Työnantajan täytyy tarjota monipuolisia opiskelemasi alan ja tutkinnon työtehtäviä sekä mahdollisuuden päästä oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin, joita suoritat 1–4 päivänä kuukaudessa oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Oppisopimukseen kuuluu enintään kuuden kuukauden koeaika, jonka kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Alle kymmenen kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet työsuhteen kokonaiskestosta.
Koeajan jälkeen sopimus on purettavissa joko työnantajan ja opiskelijan yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Työlainsäädäntö

Oppisopimusopiskelija on työlainsäädännön piirissä siinä missä muutkin työntekijät. Löydät lisätietoa työsuhdelainsäädännöstä alasi työehtosopimuksesta, työsuojeluhallinnon aluehallintovirastosta sekä oman alasi työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä.

Opiskelijan palkka ja etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet myös työntekijä. Työnantajasi tulee maksaa sinulle vähintään työehtosopimuksen (TES:sin) mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Palkanmaksu tutkintokoulutuspäiviltä

Tutkintokoulutuspäivien määrä riippuu koulutuksen tavoitteista sekä opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (hoks). Työnantaja päättää itse, maksaako hän opiskelijalle palkkaa tutkintokoulutuspäiviltä. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa ko. päiviltä.

Opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, tilanteesi mukaan. Etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus.
• päiväraha 15 € /tutkintokoulutuspäivä
• perheavustus 17 € /tutkintokoulutuspäivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita
• matkakorvaus (jos yli 10 km matka kotoa /oppisopimuspaikasta tutkintokoulutukseen
• majoittumiskorvaus 8 €
Etuudet määritellään oppisopimusta laadittaessa opiskelijakohtaisesti.

Työsuhteessa oleva oppisopimusopiskelija on työntekijä, eikä ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin, esim. VR:n opiskelija-alennus tai Kelan opintoetuuksiin.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.

Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.
Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Tutustu Ohjaamoon ohjaan.fi -sivulla.

Kesäoppisopimus

Opiskelija – hyödynnä kesätyösi ja vauhdita opintojasi

Kesäoppisopimuksen ajalta saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja saat tehdä tulevaan ammattiisi liittyviä työtehtäviä. Oppisopimuksella hankittu osaaminen nopeuttaa valmistumistasi. Edellytyksenä on, että kesätyöt liittyvät opiskeltavaan alaan ja työpaikalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä.
Kesäoppisopimus:

 • määräaikainen työsopimus
 • kesto työpaikan tarpeiden mukaan
 • tessin mukainen palkkaus
 • työaika väh. 25h/vko
 • nimetään työpaikkaohjaaja
 • Työtehtävien tulee olla opiskeltavalta alalta ja tukea opiskelijan tavoitteita
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta perustutkinto-opiskelijoista 100€/kk
 • Työantaja voi tiedustella opiskelijan kotikunnan mahdollista kesätyötukea palkkaukseen
 • YSAOn vastuuohjaaja laatii oppisopimusasiakirjat

Koulutussopimus

Oppisopimusopiskelija.

Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella

Opiskelijana voit hankkia osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Et ole työsuhteessa, jonka takia sinulle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa. Se voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa erityistä tukea tarvitseva.

Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Sitä voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa ja vankilaopetuksessa.

Koulutussopimuksen laatii vastuuohjaajasi yhdessä työpaikan vastuuhenkilöiden kanssa. Koulutussopimuksessa määritellään millaiset tavoitteet sinulla on, kun kehität osaamistasi työpaikalla, työtehtäviä tekemällä. Koulutussopimukseen kirjataan myös muun muassa työaika ja sopimuksen kesto sekä kenen vastuulla on sinun ohjaamisesi työpaikalla. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata ne päivät, kun sinun pitää olla koululla teoria-opinnoissa, jos koulutussopimusjakson aikana on teoriaopintojen päiviä. Koulutussopimuksen allekirjoittavat vastuuohjaaja ja työnantaja. Koulutussopimuksen laatimisen jälkeen oppilaitoksella eli YSAOlla on vakuutus työpaikalla järjestettävän koulutuksen ajaksi. Vakuutuksen pitää olla voimassa ennen kuin aloitat työskentelyn, koska muutoin kukaan ei korvaa, jos työjaksolla tapahtuu jotakin vahinkoja tai tapaturmia.

Lue lisää koulutussopimuksesta Opetushallituksen sivulta.

Ilmoita työssäoppimis- tai työpaikasta YSAOn opiskelijalle

Voit ilmoittaa yrityksenne mahdollisuudesta ottaa joko koulutus- tai oppisopimusopiskelija, avoimesta työmahdollisuudesta tai YSAOn henkilökunnan mahdollisuudesta tulla suorittamaan työelämäjaksoa.

Täytä alla oleva lomake ja paikan tiedot julkaistaan YSAOn opiskelijaintrassa.
Tiedot antaessasi, annat luvan paikan julkistamiseen. 

YSAO-POK -yhteistyö

Kaksi sähköasentajaa kokoavat sähkökaappeja YSAO-POK -yhteistyö POK-oppimisympäristössä.

Työelämälähtöistä sähköalan oppimista YSAO-POK oppimisympäristössä.

YSAOn ja POK Oy:n sähkö- ja automaatioalan oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijan työelämäkierrot jo opintojen alkuvaiheessa. Oppimisympäristö on kehitetty yhteistyössä EAvenue Oy:n kanssa vuonna 2014 ja nyt yrityskauppojen myötä nimi muuttui YSAO-POK oppimisympäristöksi. POK Oy on sähkönjakeluratkaisuihin erikoistunut yritys.

YSAO-POK -yhteistyö mahdollistaa sen, että oppimisympäristössä opinnot etenevät joustavasti oppilaitoksen työtiloissa tapahtuvan oppimisen ja tehdaskierroissa tehtävien aitojen työtehtävien avulla. Opiskelija saa jo opintojen varhaisessa vaiheessa kosketuksen työelämään turvallisessa ja tarvittaessa tuetussa ympäristössä.

Tehdaskiertojen työpisteistä löytyy aina opiskelijan tasoon sopivat kohteet. Oppimisympäristön tehdaskierrot eivät vähennä muissa yrityksissä tapahtuvaa oppimista. Opiskelijoiden aikainen kosketus työelämään helpottaa ja mahdollistaa oman alan kesätöihin pääsemisen jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Oppimisympäristön laitteet ja opetusvälineet ovat nykyaikaisia ja rakennettu yhteistyössä tavarantoimittajakumppaneiden avulla. YSAO-POK -yhteistyö on tiivistä, POK-oppimisympäristöä kehitetään koko ajan ja opiskelijoita koulutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Olisiko yrityksesi kiinnostunut teknologia-alan yhteistyöstä YSAOn kanssa? Tule mukaan tekemään yhteistyötä kanssamme.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. sähkö- ja automaatioalan perustutkinto -koulutus, tutustu!

Löydät lisätietoja POK Oy:stä heidän verkkosivuiltaan.

Kysy lisää!
Jarkko Ruotsalainen
koulutuspäällikkö
040 1778 536
jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

Ponsse-polku

Ponsse-polun koneasentaja asentaa metsäkonetta.

Teknologia-alan huippuosaajaksi Ponsse – YSAO yhteistyöllä

Ponsse-polku mahdollistaa opiskelijalle joustavan opintopolun ja käytännönläheisen ammatillisen tutkinnon. Polusta kiinnostuneet ja siihen valitut opiskelijat aloittavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen heti ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. Opinnot etenevät ensimmäisen vuoden tutustumisjakson jälkeen joustavasti ja käytännönläheisesti työssäoppimalla ennalta määritellyissä työpisteissä Ponssen toimipisteillä tai kumppaniyrityksissä. Tutkinnon vaatimat tiedot ja taidot opiskellaan työpaikolla ja siellä suoritetaan myös ammattiosaamisen näytöt. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavan osaamisen. Yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti. Kymmenen vuoden aikana 150 opiskelijaa on suorittanut tutkinnon Ponsse-polulla.

Ponsse-polulle voi hakeutua opiskelemalla YSAOlla kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatioalan, auto- ja logistiikka-alan tai tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa.

Osaajia Ponsselle

Ponsselle tarvitaan osaajia joustavasti sekä nopeasti. YSAOlla on mahdollisuus tarjota joustavia opintomahdollisuuksia.

Kansainvälisyys Ponsse-polulla

Ponsse-polun kautta on myös mahdollista opiskella ulkomailla. Työpisteitä onkin määritelty esim. Saksassa, Ranskassa, Uruguaissa ja Ruotsissa. Kansainvälisyyspakettiin on lisätty espanjan, ruotsin ja englannin kielen sekä kulttuurin valmennusta, joista opiskelijat ovat saaneet arvosanoja.

Ponsse-polku 10 vuotta

Ponsse Oyj ja Ylä-Savon ammattiopisto juhlistivat perjantaina 3.12.2021 yhteistyötään, Ponsse-polun 10-vuotista taivalta. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavaa osaamista ja sen myötä yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti.

Ponsse-polun juhlistamisen yhteydessä YSAO luovutti Ponssen Vieremän metsäkonetehtaalle Mainio koulutustyöpaikka -sertifikaatin, jonka vastaanotti Paula Oksman. Sertifikaatti on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän myöntämä todistus työelämässä tapahtuvan oppimisen laadusta. Se perustuu kumppanuuteen, joka toimii vastavuoroisesti oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteellisuus ja oppimisen kannalta sopivien tehtävien määrittäminen auttavat opintojen etenemisessä. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden nopeamman valmistumisen ja työllistymisen.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto -koulutus, joka toteutetaan Vieremällä, tutustu!

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta
Miika Vaarasuo
opettaja
0400 792 832
miika.vaarasuo@ysao.fi

Ammatillinen koulutus

Putkiasentaja tarkistaa ja huoltaa lämmitysjärjestelmiä.

Nopein reitti työelämään

Ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työurasi eri vaiheissa. Sekä ammatillinen koulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa myös työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Ammatilliseen koulutukseen voit hakeutua perusopetuksen päättövaiheessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu Opintopolun kautta kerran vuodessa.

Voit tulla myös jatkuvan haun kautta opiskelemaan milloin vain, tuemme oppimistasi elämäsi eri vaiheissa.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutus tukee elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen.

Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Ammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Pääosin erikoisammattitutkinnot ovat 180 osaamispistettä.

To the Applicant

ENG To the applicant, student is standing in front of a truck.

Working life awaits you

Are you looking to become a professional in your chosen field, or improve your existing skills? Perhaps you want to learn something completely new, or maybe you are not yet sure what your future profession should be? Our website offers a wide array of learning opportunities and methods for in-work training, online courses via eYSAO, and in-person learning, with our multiple campuses providing a variety of options for each applicant!

When you apply, we plan a suitable learning path for you in the form of a personal competence development plan (HOKS). We also take any of your existing expertise into account, along with your life situation and time management. If your everyday life is already busy, you can choose to study part-time.

And if you are looking to own a business or already operate as an active entrepreneur, we can provide a massive amount of information and knowledge along with networking opportunities, helping you find business partners. The learning opportunities and methods are constantly evolving alongside the local businesses.

So why wait? Come find your own path and throw yourself into the experience made possible by becoming a professional!

Search for Qualifications and Training

Looking for your field?

Learn about fields to study


Ongoing application

We are constantly accepting applicants for all studies. Feel free to join us any time. We gladly support your learning in different stages of your life.

Vocational training comprises vocational basic qualifications, vocational qualifications, specialist vocational qualifications, and preparatory education for an upper secondary qualification (TUVA). In addition, you can bolster your expertise via short training courses and card training courses.

Perusopetuksen jälkeen

Kaksi perusopetuksen jälkeen pyöräilemässä olevaa henkilöä katsoo kaukaisuuteen ja pohtii ammatillisia polkujaan.

Maailma on avoin ammattilaiselle

Astelet navetan käytävällä uteliaiden eläinten luokse tai kuljet rakenteilla olevan kerrostalon betonilattioita pitkin viimeistelemään työsi, ehkä siirryt konehallin teipillä rajattuja väyliä pitkin hydrauliikkarobotin luokse tai etenet kirkkaasti valaistun kampaamon pesupisteen luokse.

Mikä ammatti saa sinut näkemään itsesi sen tekijänä? Mikä on se ympäristö, jonka tunnet omaksesi? Toki kaikesta et voi tietää varmaksi, mutta sen vuoksi kannattaa rohkeasti kokeilla. Sitten tiedät. Tutustumalla ja kokeilemalla se oma polku ja ala löytyvät!

Tulevan ammatin parissa voit työskennellä tutuilla kulmilla, kuplivan puheliaiden ihmisten keskuudessa. Tai mikäli mielesi halajaa kauemmaksi, näkemään ja kokemaan miltä maailma näyttää rajojen ulkopuolelle, voi tulevaisuuden ammattisi kuljettaa sinut eri kulttuurien keskuuteen. Perusopetuksen jälkeen oma mielenkiintosi on rajana!

Tutustu vuosittain käynnistyvään yhteishakuun, jota kautta voit hakea opiskelemaan, kun sinulle ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettuna ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Jatkuvan haun kautta voit hakeutua opiskelemaan, kun yhteishaku ei ole mahdollista. Jatkuva haku on väylä kaikille hakijoille, myös perusopetuksen jälkeen.

Kiinnostuksena useampi ala ja koulutusvaihtoehdot

Perusopetuksen jälkeen voit suorittaa useamman tutkinnon rinnakkain MAHIS-yhdistelmätutkinnon avulla. Se mahdollistaa lukiokoulutuksen sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen samanaikaisesti tai kahden eri ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen. MAHIKSESSA on mukana kahdeksan eri oppilaitosta, joissa voit opiskella.

Alaa ja opiskelutaitoja etsimässä

Voit hakeutua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli TUVAan, mikäli et vielä tiedä mitä haluat opiskella. Tai ehkä haluat selkeyttää suunnitelmiasi tai vahvistaa taitojasi, joka myös onnistuu TUVAn kautta. Kun olet hakenut kokemuksen ja varmuuden TUVAn avulla, voit hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja tähdätä opiskelun mukaan joko ylioppilastutkintoon tai ammatillinen tutkintoon. 

Vahvasti työssä oppimalla

Sinulla on mahdollista opiskella teknologia- tai logistiikka-alaa Ponsse-polun kautta. Lisäksi sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa sinulla on mahdollista päästä oppimaan aitoon POK-oppimisympäristöön.

Oppisopimus

Mies pitää oppisopimuskoulutus kylttiä käsissään.

Oppisopimuksella 164 tutkintovaihtoehtoa

Oppisopimus palvelee monipuolisesti työelämää- niin rekrytointitilanteissa kuin nykyisen henkilöstön täydennyskoulutustarpeissa. Tarjolla kaikki toisen asteen tutkinnot – 164 vaihtoehtoa!

Oppisopimuskoulutus on työssä tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jolloin työnantaja maksaa sinulle palkkaa.

Oppisopimuksella voit kouluttautua uuteen ammattiin tai laajentaa osaamistasi lisäkoulutuksella.

Oppisopimus solmitaan aina määräajaksi ja se perustuu työ- tai virkasuhteeseen. Myös yrittäjänä voit kouluttautua oppisopimuksella.

Lisää tietoa oppisopimuksesta löydät Opetushallituksen sekä Oppisopimus.fi -sivuilta.

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa. Infot sopivat oppisopimuskoulutusta suunnitteleville opiskelijoille sekä työnantajille, ja soveltuu myös opinto-ohjaajille, opettajille, te-toimistojen & ohjaamoiden henkilöstölle perustietopakettina oppisopimuskoulutuksesta.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista, katso ajankohdat täältä!

Kysy lisää oppisopimusasioista!

Antti Ronkainen
koulutussuunnittelija
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Katja Turunen
koulutuspäällikkö
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Työvoimakoulutus

Koneasentaja kytkee liitoksia.

Järjestämme työvoimakoulutusta eri ammattialoilla, tällä sivulla esittelemme juuri nyt haussa olevat työvoimakoulutukset.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Tutustu työvoimakoulutus-valikoimaamme!

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Ajoneuvoalan perustutkinto työvoimakoulutuksena (nro 720288) Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Elintarvikealan perustutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 709674) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kone- ja tuotantotekniikan jatko- ja täydennyskoulutus (nro 718323) Ei tutkintotavoitetta Iisalmi, Sankariniemi
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus, työvoimakoulutuksena (720424) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kuljetusalan ammattitutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 717125) Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Logistiikan perustutkinto työvoimakoulutuksena/ kuorma-autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja (720429) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Maatalousalan perustutkinto (nro 720139), työvoimakoulutuksena (720139) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöhoidon osaamisala, työvoimakoulutuksena (718748) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtauspalvelualan koulutus, työvoimakoulutuksena (717093) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Ravintola- ja cateringalan koulutus, työvoimakoulutuksena (717124) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talonrakennusalan koulutus, työvoimakoulutuksena (718384) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talotekniikan perustutkintoon valmistava koulutus, putkiasentaja työvoimakoulutuksena (nro 718745) Perustutkinto Iisalmi
Tutustu kone- ja tuotantotekniikkaan, työvoimakoulutuksena (717091) Ei tutkintotavoitetta Iisalmi, Sankariniemi
13 koulutus(ta)

MAHIS-yhdistelmätutkinto

MAHIS-yhdistelmätutkinto ja piirroskuva erilaisista käsistä, jotka ojentavat toisilleen puhekuplia.

Mahdollisuudet mielenkiintosi mukaan

MAHIS-yhdistelmätutkinto on upea vaihtoehto sinulle, joka olet kiinnostunut yhdistämään opiskelussa sekä kädentaitojen että teoria-aineiden opiskelun. Voit valita MAHIKSEN, mikäli sinulla on kaksi unelma-ammattia, jotka haluat oppia.

Monipuoliset valmiudet

Yhdistelmätutkinnon avulla saat monipuoliset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa tarvitaan monitaitoisia osaajia, sekä jatko-opintoihin niin ammattikorkeakouluun kuin yliopistoon.

Ylä-Savon alueen yhteistyöoppilaitoksissa sinun on mahdollisuus opiskella samanaikaisesti niin lukio- kuin ammatillisia opintoja, jolloin opiskelun aikana sinulla vuorottelevat ammatilliset- ja lukiojaksot. Voit myös opiskella samanaikaisesti kahta eri ammatillista tutkintoa.

Voit valita

Pääkouluksi lukion, jolloin opiskelet koko lukion oppimäärän (150 op) ja ammatillisen perustutkinnon.
• opiskeluaika on noin neljä vuotta.
• opintojen päättyessä saat lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen sekä ammatillisen perustutkinnon todistuksen.

Pääkouluksi ammattiopiston, joko YSAOn tai SAKKYn Iisalmen yksikön, jolloin opiskelet ammatillisen perustutkinnon ja lukiossa 65 – 88 opintopistettä.
• opiskeluaika on noin kolmesta neljään vuotta.
• opintojen päättyessä saat ammatillisen perustutkinnon todistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Logistiikka-alalle tai maarakennusalalle hakeutuessa tulee pääkoulun olla YSAO.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuessa tulee pääkoulun olla SAKKY.

Kaksi ammatillista tutkintoa
• opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oman näköinen, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Jos sinulla on ammattiopisto pääkouluna, sinun ei tarvitse opiskella koko lukion oppimäärää, vaan voit keskittyä niiden aineiden opiskeluun, jotka aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa (5 ainetta). Lukiojaksot määräytyvät valintasi mukaisesti.

Kun suunnittelet Mahis-opiskelijaksi hakeutumista, ota ensin yhteyttä Mahis-opinto-ohjaajaan.

Näin haet

Haku MAHIS-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun kautta. Yhteishaun lisäksi täytä MAHIS-ilmoittautumislomake ja palauta se joko opinto-ohjaajallesi tai postita se lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

MAHIS-opinto-ohjaaja
Ylä-Savon ammattiopisto
PL 30
74101 IISALMI

Lisätietoa

Ritva Ikonen
MAHIS-opinto-ohjaaja
puh. 0400 793 126
ritva.ikonen@ysao.fi

MAHIKSEN mahdollistavat

Yhteishaku

Koneistaja työstää koneen osaa.

Työelämä odottaa sinua – Ammatillinen koulutus on nopein reitti työelämään!

Yhteishaussa 20.2.-19.3.2024 voit hakea opiskelemaan suoraan ammattilaiseksi tai mikäli vielä haet omaa polkuasi työelämään, voit hakea tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA). Voit hakea meille myös harkintaan perustuvassa valinnassa.

Me YSAOlla tarjoamme sinulle usean kampuksen voimalla mahdollisuuksia saada ammatillinen perustutkinto. Meillä voit opiskella useita kymmeniä tutkintoja, useilta eri aloilta. Opintosi rakennetaan juuri sinun tarpeidesi ja tavoitteesi mukaisesti. Oppimista toteutetaan sekä oppilaitoksen tiloissa, työelämässä ja verkko-oppimisena eYSAOn kautta.

Yhteishaku on tarkoitettu sinulle, jolla ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettua ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Tutustu tarjoamiimme ammatillisiin perustutkintoihin, opiskeluun YSAOlla ja kampuksiimme!

Tutustu hakuoppaaseen tästä

Yhteishaku, hakuaika on 20.2. — 19.3.2024 ja haku tehdään Opintopolussa.

Hakijapalvelut

Jos jokin asia ammatin valinnassa tai hakemisessa mietityttää, tukenasi on Hakijapalvelut.

Kysy rohkeasti, mikäli tarvitset apua hakemiseen!
Yhteishaun aikana sivuston chat-palvelu päivystää arkisin klo 9-15 välisenä aikana.
Voit myös soittaa meille arkisin puh. 040 4811 400,
tai lähettää sähköpostia hakijapalvelut@ysao.fi

Yhteishaussa voit hakea myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA)

Voit osallistua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA), jos sinulla ei ole vielä selvillä mitä alaa opiskelisit. Koulutuksen aikana voit tarkentaa suunnitelmia jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma valmiuksiesi ja tavoitteidesi perusteella.

Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvaraista valintaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa silloin, kun koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa myös silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa.

 • Hae koulutuksia

Opiskelijavalinnat

Saat valintatuloksen aikaisintaan 13.6.2024. Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta meille viimeistään 27.6.2024. Varasijat ovat voimassa 16.8.2024 asti. Huomioithan, että opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulutuksen järjestäjä on tarkistanut koulutodistukset sekä tarvittaessa lääkärintodistukset.

Opetushallitus lähettää kirjeen aikaisintaan 13.6.2024. Kirjeessä kerrotaan pistemääräsi ja sijoittumisesi varasijoille kuhunkin koulutukseen, johon olet hakenut.

Kirjeessä on ohje, kuinka toimia, jos haluat valittaa opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Valitusta varten sinun tulee pyytää oppilaitoksesta valituskelpoinen kirjallinen päätös ja liittää se valitukseesi. Lähetä valitus aluehallintovirastoon viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun olet saanut oppilaitoksen yhteishaku-päätöksen.

Tuplaa mahdollisuutesi useammalla tutkinnolla – MAHIS

Mahiksessa voit suorittaa lukio-opinnot, valmistua ylioppilaaksi ja esimerkiksi sähköasentajaksi yhtä aikaa. Vaihtoehtoisesti voit kokeilla opiskelua eri oppilaitoksissa vaihtojaksoilla tai suorittaa kaksi ammatillista perustutkintoa samanaikaisesti. MAHIS-yhteistyöverkosto on tarjolla Ylä-Savossa toisen asteen koulutuksessa opiskeleville nuorille.

MAHIS on Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän lukioiden, Savon ammattiopiston (Iisalmen toimipaikka) sekä Ylä-Savon ammattiopiston yhteistyöverkosto, jossa sinulla on mahdollisuus rakentaa henkilökohtainen omien tavoitteittesi mukainen opiskeluohjelma.

Nuorten oppisopimus NOPSO


Kun päätät peruskoulun, sinulla on mahdollisuus opiskella ammatti myös oppisopimuksen kautta. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja sekä tutkinnon osia. Peruskoulunsa päättävän nuoren oppisopimus on nimeltään NOPSO.

Oppisopimus onnistuu, kun sinulla on tiedossa työpaikka, joka on valmis ottamaan sinut töihin ja kouluttamaan sinut ammattiin.