Yrittäjän oppisopimus

Niin aloittava kuin kokemusta kerännyt yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella. Voit suorittaa oman ammattialasi tutkinnon tai täydentää aikaisempaa koulutustasi suorittamalla vain yhden tutkinnon osan. Vaihtoehtoina on myös muu ammatillinen lisäkoulutus sekä yrittäjyyteen liittyvät tutkinnot.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen. Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.
Oppisopimusopiskelu laajentaa verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yrittäjänä osaamista ja yritystoimintaa.

Milloin yrittäjän oppisopimus soveltuu sinulle?

 • yritys on juuri perustettu
 • tarve kehittää ja laajentaa yrityksesi palveluita ja liiketoimintaa
 • haluat vahvistaa yrittäjyysosaamistasi
 • tarvitset tukea yrityksen ostamiseen, myymiseen tai sukupolvenvaihdokseen
 • haluat päivittää ammatillista substanssiosaamistasi

Opiskele ammattialasi tutkinto tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto!
Tutustu tutkintoihin eperusteet.fi -sivulta.
tutkintolista (tieto tulossa)

Oppisopimuskoulutuksen kustannukset yrittäjälle

Ansiomenetykseen tutkintokoulutukseen osallistumisen osalta voi hakea korvausta koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus). Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Etuudet ovat lakisääteisiä. Etuuksista sovitaan oppisopimuksen solmimistilaisuudessa.

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan periä opiskelijalta maksuja. Koulutuksen järjestäjä päättää perittävistä maksuista.

Yrittäjän tutkintovaihtoehdot

Voit suorittaa oppisopimuksella perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattikoulu ja saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio tai ammattikoulu. Suorita halutessasi esimerkiksi vain yksi tutkinnon osa, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Voit valita esimerkiksi yrittäjyyteen painottuvan tutkinnon tai omaa ammattiosaamistasi syventävän tutkinnon.

Yrittäjyyteen painottuvat tutkinnot:
• yrittäjyyden ammattitutkinto
• johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ammattialaan painottuvat tutkinnot
Yli 160 vaihtoehtoa:
• perustutkinto
• ammattitutkinto
• erikoisammattitutkinto

Edellytykset yrittäjän oppisopimukselle

Yrittäjän oppisopimus on mahdollista, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • yritysmuoto Tmi, Oy, Osuuskunnan jäsen itsenäisenä yrittäjänä, AY, KY
 • YEl- tai MYEL – vakuutettu
 • yritykselläsi y-tunnus
 • yrityksessäsi on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • työtä yrittäjänä oman yrityksessä min. 25 h/ viikko sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan
 • työpaikkaohjaajaksi (mentoriksi) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muuton työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

Mentori- yrittäjäopiskelijan työpaikkaohjaaja

Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori, toinen yrittäjä. Mentoriksi sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin mentoriksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Mentorin ei tarvitse toimia samalla toimialalla kuin yrittäjä. Apuna mentorihaussa voi käyttää valtakunnallista mentoripankkia.

Mentoroinnin käytänteet

Oppisopimusopiskelija hankkii itselleen sopivan mentorin itse sekä vastaa opintojen aikaisesta yhteydenpidosta mentorin kanssa. Tavoitteellisia tapaamisia suositellaan pidettävän 4-6 viikon välein. Yhteydenpitoa voidaan pitää mentorin kanssa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.
Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.

Tutustu mentoripankin mentoreihin.