Harkintaan perustuvaa valintaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa silloin, kun koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa myös silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa.

Harkintaan perustuvassa valinnassa koulutuksen järjestäjä arvioi koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista. Sinut voidaan valita ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa (ei pisteiden perusteella), jos sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkintaan perustuvan valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkintaan perustuen, jos

  • sinulla on oppimisvaikeuksia,
  • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
  • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
  • haet ulkomaalaisella todistuksella,
  • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
  • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Tee hakemus opintopolussa, toimita harkintaan perustuvan valinnan liitteet sekä opintopolusta tulostettu hakemus oppilaitokseen 28.3.2024 klo 15 mennessä.

Ylä-Savon ammattiopisto, Kirjaamo, PL 30, 74101 Iisalmi kirjaamo@ysao.fi

Voit lähettää YSAOlle luottamuksellisia viestejä, tiedostoja ja liitteitä tietoturvallisesti suojattuna sähköpostina.
Siirry suojatun sähköpostin lähettämiseen tästä. Ohjeet ja linkki turvasähköpostin lähettämiseen löytyvät myös sivulta asiointi ja tietopalvelu.

Liitteitä voivat olla esimerkiksi lääkärinlausunnot, psykologin tai erityisopettajan lausunnot sekä opiskelijan itsensä kirjoittama motivaatiokirje. Motivaatiokirjeessä hakija kertoo, miksi haluaa hakeutua kyseiselle alalle ja miksi hänet tulisi valita opiskelijaksi

YSAO kutsuu huhtikuussa valintahaastatteluun kaikki ensisijaisesti YSAOlle harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeneet. Jos hakija ei ole toimittanut motivaatiokirjettä hakemuksen liitteenä, pyydämme ottamaan motivaatiokirjeen mukaan haastatteluun.