Ammatillisten opiskelijoiden kuljetushaasteet Pohjois-Savossa -hankkeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja opiskelijoiden kodin ja koulun/työssäoppimispaikan väliseen kulkemiseen julkisella liikenteellä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tehty selvitystyö, jossa on kartoitettu opiskelijoiden todellisia liikkumistarpeita ja kuljetuspalveluiden tuottamisen nykytilaa. Selvitystyössä on kartoitettu paikallisten liikennöitsijöiden, ELY:n sekä hankkeessa mukana olevien kuntien/kaupunkien näkökulmia kuljetuspalveluiden kehittämiseen. Selvitystyön on toteuttanut konsulttiyritys Sitowise Oy.

Tiistaina 26.3.2024 klo 15-17 Sitowise Oy:n edustaja esittelee selvitystyön pääkohdat ja ratkaisuehdotukset hankkeessa etenemiselle. Voit osallistua tilaisuuteen kätevästi Teamsilla.

Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Savon liitto ja toteutusaika on 1.8.2023-31.12.2024. Mukana olevat pilottikunnat ovat Iisalmi, Kiuruvesi ja Vieremä.