Pyydämme kokonaisurakkatarjousta liitteenä olevien suunnitelmien ja asiakirjojen mukaisesti Kangaslammintie 25, Iisalmi sijaitsevassa osoitteessa kolmen asuntolarakennuksen purkamisesta kokonaisuudessaan.

Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki rakennusten purkuihin liittyvät työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat sivu-urakoitsijoita. Urakoitsija esittää kokonaistaloudellisimman purkuaikataulun tarjouslomakkeelle. Tarjous on oltava voimassa urakoitsijan esittämän purkuaikataulun puitteissa. Tarjouksen vertailuperusteena on halvin hinta. Vähimmäisvaatimukset 1-9 (tiedot annetaan tarjouslomakkeelle ja vaaditut liitteet toimitetaan tarjouksen mukana.

Kohteen esittely
Rakennuttaja edellyttää, että pääurakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Ilmoittautuminen esittelyyn sähköpostilla kirjaamo@ysao.fi ja pirkko.myllynen@ysao.fi.
Kohteen esittely 17.4.2024 klo 12.00 urakka kohteessa. Muita näyttöjä ei järjestetä.

Lisätietopyynnöt ja -vastaukset
Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa kirjaamo@ysao.fi viimeistään 18.4.2024 klo 12.00 mennessä otsikolla ”Kangaslammintie 25 purku-urakka lisätietopyyntö”. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tilaaja toimittaa www.ysao.fi/han-kinnat sivustolle 19.4.2024 klo 15.30 mennessä, johon asti tarjoajien on tarkistettava mahdolliset lisätiedot em. osoitteesta ja otettava ne tarjouksessaan huomioon. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjouksen jättäminen
Urakkatarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön sekä liitteenä olevien asiakirjojen mukaisena. Tarjous laaditaan liite 2 olevalle tarjouslomakkeelle. Urakkatarjous tulee antaa arvonlisäverottomana hintana viimeistään 3.5.2024 klo 12.00 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Viestin aihekenttään teksti ”Kangaslammintie 25 purku-urakkatarjous”.

Tarjouspyyntöasiakirjat
1. Tarjouspyyntökirje
2. Tarjouslomake
3. Purkutyöselitys
4. Urakkaohjelma
5. Turvallisuusasiakirja
6. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
7. Asbesti- ja haitta-aineraportti
8. Asemapiirros
9. A-talo pohja
10. B-talo pohja
11. C-talo pohja
12. Sopimusluonnos
13. Purkujäteselvitys